Přeskočit na obsah

Dichotomický klíč/8 (Biotop Wikicode)

Z Wikiknih

8 Biotopy silně ovlivněné nebo vytvořené člověkem[editovat | editovat zdroj]

1[editovat | editovat zdroj]

 • Medium
  • Vodní člověkem vytvořené biotopy se silně pozměněným druhovým složením bioty nebo bez bioty. –
   89 Vodní umělé biotopy (Industrial lagoons and reservoirs, canals) Klíč, Popis
  • Terestrické biotopy – 2

2[editovat | editovat zdroj]

 • Podzemí
  • Podzemní umělé biotopy –
   88 Důlní díla a podzemní tunely (Mines and underground passages) Klíč, Popis
  • Pozemní biotopy – 3

3[editovat | editovat zdroj]

 • Vegetace
  • Pěstované rostliny včetně stromů, obvykle kulturního nebo nepůvodního původu - 4
  • Zastavěná území s doprovodnou vegetací nebo bez vegetqace - 5

4[editovat | editovat zdroj]

 • Typ kultur
  • Intenzivně udržované trávníky -
   81 Kulturní trávníky (Improved and introduced grasslands) Klíč, Popis
  • Plantáže kulturních a zemědělských plodin -
   82 Zemědělské plodiny (Cropland) Klíč, Popis
  • Ovocné sady, kulturní lesy, plantáže keřů -
   83 Sady a plantáže (Orchards, shrub croplands and tree plantations) Klíč, Popis
  • Stromořadí, živé ploty, venkovská zahrady -
   84 Stromořadí (Tree lines, hedges, rural mosaics) Klíč, Popis
  • Městské parky a velké zahrady, botanické i zoologické zahrady -
   85 Velké parky (Urban parks and large gardens) Klíč, Popis

5[editovat | editovat zdroj]

 • Typ antropogenního narušení
  • Městská a vesnická zástavba a průmyslové zóny –
   86 Urbanizovaná místa (Towns, villages, industrial sites) Klíč, Popis
  • Deponie, lomy, úhory, skládky a jiná člověkem narušená místa -
   87 Indusrializovaná místa (Fallow land, waste places) Klíč, Popis