Přeskočit na obsah

Dichotomický klíč/42 (Biotop Wikicode)

Z Wikiknih

42 Jehličnaté lesy (Temperate coniferous forests)

Předcházející úrovně[editovat | editovat zdroj]

1[editovat | editovat zdroj]

 • Biogeografická oblast
  • AFROTROPIC (at) -
  • ANTARCTIC (an) -
  • AUSTRALASIA (aa) -
  • INDO-MALAYAN (im) -
  • NEARCTIC (na) -
  • NEOTROPIC (nt) -
  • OCEANIA (oc) -
  • PALEARCTIC (pa) - 2

2[editovat | editovat zdroj]

 • Biogeografický region
  • Boreální (bo) -
   42.pa.boC Tajga (Taiga) Klíč, Popis
  • Ostatní - 3

3[editovat | editovat zdroj]

 • Dominantní dřevina
  • Jedle -
   42.pa1 Jedliny (Fir Abies forests) Klíč, Popis
  • Smrk -
   42.pa2 Smrčiny (Spruce Picea abies forests) Klíč, Popis
  • Modřín a (nebo) limba -
   42.pa3 Modřínolimbové lesy (Larch-arolla Larix decidua, Pinus cembra forests) Klíč, Popis
  • Cypřiš, jalovec, tis -
   42.paA Jehličnaté lesy reliktních druhů (Coniferous woodland dominated by Cupressaceae or Taxaceae) Klíč, Popis
  • Různé druhy borovic - 4

4[editovat | editovat zdroj]

 • Druhy borovic v hlavním porostu
  • Borovice pyrenejská -
   42.pa4 Lesy borovice pyrenejské (Pinus uncinata woodland) Klíč, Popis
  • Borovice lesní -
   42.pa5 Bory (Scots pine Pinus sylvestris forests) Klíč, Popis
  • Borovice černá -
   42.pa6 Lesy borovice černé (Black pine (Pinus nigra) forests) Klíč, Popis
  • Borovice Pinus peuce a(nebo) Pinus leucodermis -
   42.pa7 Středomořské subalpínské bory (Subalpine mediterranean Pinus woodland) Klíč, Popis
  • Středomořské druhy borovic Pinus pinaster, Pinus mesogeensis, Pinus pinea, Pinus halepensis, Pinus brutia -
   42.pa8 Středomořské bory (High oro-Mediterranean pine forests) Klíč, Popis
  • Borovice kanárská -
   42.pa9 Lesy borovice kanárské (Canary Island pine Pinus canariensis forests) Klíč, Popis