Dichotomický klíč/25 (Biotop Wikicode)

Z Wikiknih

25 Litorální zóny vnitrozemských vod

Předcházející úrovně[editovat | editovat zdroj]

Biotopy světa
2 Vnitrozemské vodní ekosystémy

1[editovat | editovat zdroj]

 • Pokryvnost vegetace
  • Naplaveniny bez vegetace nebo se sporadickou vegetací – 2
  • Stanoviště s vegetací o pokryvnosti větší než 30 % - 3

2[editovat | editovat zdroj]

 • Substrát
  • Pohyblivý nebo měkký -
   256 Měkké nebo pohyblivé naplaveniny (Unvegetated or sparsely vegetated shores with soft or mobile sediments) Klíč, Popis
  • Stabilizovaný –
   257 Nepohyblivé substráty (Unvegetated or sparsely vegetated shores with non-mobile substrates) Klíč, Popis

3[editovat | editovat zdroj]

 • Zdroj zamokření
  • Rozstřik vody z vodopádů nebo kondenzace par z horkých pramenů a gejzírů –
   258 Orosovaná stanoviště (Inland spray- and steam-dependent habitats) Klíč, Popis
  • Dosah hladiny vodotečí nebo nádrží - 4

4[editovat | editovat zdroj]

 • Typ rostlin
  • Jednoletky a pionýrské druhy –
   255 Periodicky obnažovaná dna s jednoletkami a pionýrskými druhy (Periodically inundated shores with pioneer and ephemeral vegetation) Klíč, Popis
  • Trvalky - 5

5[editovat | editovat zdroj]

 • Struktura pobřežní vegetace
  • Vysoké zapojené obojživelné trávy –
   252 Pobřežní rákosiny (Water-fringing reedbeds) Klíč, Popis
  • Nízké a prostorově diferencované obojživelné rostlinstvo –
   251 Nízká pobřežní vegetace (Beds of low-growing water-fringing or amphibious vegetation) Klíč, Popis