Dějiny Korolup/Svaz československého hasičstva

Z Wikiknih
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Sbory dobrovolných hasičů v pohraničí v podstatě zanikly s odsunem německého obyvatelstva. Nově sestavované sbory přebíraly strojírny po německých dobrovolných hasičích a mužstvo často tvořili hasiči, kteří dosud u hasičstva nepůsobili. V srpnu 1946 započala Okresní hasičská jednota ve Znojmě (OHJ Znojmo), která sídlila ve strojírně na Slepičím trhu, s prvními hasičskými školeními pro velitele, podvelitele a strojmistry (ve Znojmě, v Hrádku, ve Vranově a v Mašůvkách). Školení prováděl znojemský sbor, sestávající z velitele br. Nováka a devítičlenného mužstva. Účelem školení mělo být seznámit účastníky se stroji a s poskytováním prvé pomoci při požárech. Vzhledem k tomu, že Okresní sbor bojoval s nedostatkem členů, žádal zejména mládež a muže, aby se přihlásili do sboru a pomohli vybudovat nový Okresní hasičský sbor OHJ, který by odpovídal současné potřebě města a okresu.[1]

Zvláště pak svolával bratry hasiče, kteří se přistěhovali do pohraničí. K mobilizaci pohraničních hasičských sborů od léta 1946 docházelo také na jihozápadní Moravě. Jeden z nejsilnějších venkovských sborů v pohraničí se utvořil ve Vratěníně (starosta Bohumil Pařízek, náčelník František Vlach) a v Korolupech.[2] Vzhledem k tomu, že oproti hasičskému sboru v Korolupech postrádal Vratěnín hasičskou stříkačku, uspořádali tamní hasiči v obcích jemnického pohraničí svépomocnou veřejnou sbírku na zakoupení motorové stříkačky. Na sbírce se podílely obce Vratěnín částkou 7 330 Kčs, Rancířov 610 Kčs, Hluboká 1 680 Kčs, Lubnice 2 200 Kčs, Mešovice 1 720 Kčs, Dančovice 1 150 Kčs, Dešná 1 239 Kčs a Plačovice 410 Kčs. Zbytek obnosu 1 634 Kčs z celkové částky 16 339 Kčs věnovali vratěnínští po zakoupení stříkačky české sociální pomoci.[3]

Služba civilní ochrany[editovat]

Podle výnosu ministerstva vnitra ze dne 12. 10. 1948 došlo s účinností od 1. 11. 1948 k reorganisaci požární bezpečnosti. Byla zřízena služba civilní ochrany (CO). V každém správním okrese vznikl okresní inspektorát CO, který byl součástí ONV v rámci bezpečnostního referátu. Za součinnosti požárního inspektora oblastního velitelství SNB se v prvním pololetí roku 1948 započalo s prohlídkami hasičských zbrojnic. Hasičské zbrojnice vykazovaly značné nedostatky, zejména pokud šlo o vybavení a udržování hasičského nářadí. Následně proběhly za účelem vyzkoušení pohotovosti sboru a zjištění výkonnosti strojů po okrese pohotovostní srazy všech sborů dobrovolných hasičů.[4]

Reference[editovat]

  1. Týdeník pro pohraničí. Znojmo: Okresní vedení KSČ, 31.08.1946, 2(35).
  2. V únoru 1947 se konala valná hromada hasičů ve Vratěníně: zvoleni starosta B. Pařízek, místostarosta J. Fic, jednatel J. Kuba, pokladník K. Pejřil, hospodář F. Poláček, vzdělavatel J. Mátl, velitel Vrba, I. podvelitel J. Křivánek, II. podvelitel J. Novotný, strojmistr F. Hvězda, cvičitel J. Křivánek. In:Stráž na Dyji: krajinský týdeník československé sociální demokracie. Znojmo: Zemský výkonný výbor čs. sociální demokracie, 07.02.1947, 2(6). s. 7.
  3. Stráž na Dyji: krajinský týdeník československé sociální demokracie. Znojmo: Zemský výkonný výbor čs. sociální demokracie, 29.11.1946, 1(12).
  4. Zpráva ke IV. pololetnímu sjezdu dne 19. prosince 1948 v Mikulově, Okresním národní výbor v Mikulově, 1949