Dějiny Korolup/Statistické údaje z roku 1930

Z Wikiknih

Počet domů a obyvatel

ROK DOMY OBYVATEL NĚMCI ČEŠI CHORVATÉ ŽIDÉ
1921 78 462 299 143 20 0
1930 83 432 255 164 13 1

Celková plošná výměra obce činila 1 586,91 ha.

Domácí hospodářství Velkostatek a správa lesů Neplodná půda
970,79 ha 591,17 ha 24,95 ha
Pole Louky Zahrady Pastviny Lesy Stavební plochy Neplodné plochy Vodní plochy
807,33 ha 66,79 ha 5,76 ha 37,22 ha 96,44 ha 5,88 ha 21,80 ha 2,85 ha

V roce 1930 hospodařilo v Korolupech 75 zemědělských závodů (zkratka ZZ) a 19 obyvatel provozovalo živnost.

Rozloha přes 30 ha Rozloha 20 - 30 ha Rozloha 10 - 20 ha Rozloha 5 - 10 ha Rozloha 2 - 5 ha Rozloha 1 - 2 ha Rozloha 0,10 - 1 ha
ZZ 14 ZZ 8 ZZ 13 ZZ 13 ZZ 11 ZZ 10 ZZ 6

Pěstované plodiny podle druhu a množství:

Plodina Rozloha v ha Plodina Rozloha v ha
Pšenice 110,08 Jetel červený 102,02
Žito 130,11 Jetel bílý 23,94
Ječmen 15,70 Jetel švédský 1,08
Oves 193,60 Jetel žlutý 9,85
Hrách 12,46 Vojtěška 9,85
Čočka 27,33 Jetel směska 6,13
Vikev 12,00 Zelená směska 28,53
Mák 6,00 Kukuřice 4,20
Len 14,00 Střídavých luk 1,34
Brambory 66,44 Úhor 23,20
Řepa 14,39 Zelenina se nepěstovala

Chov hospodářských zvířat:

Druh hosp. zvířete Počet kusů Druh hosp. zvířete Počet kusů
Koně 90 (24 hříbat, 57 klisen, 9 valachů) Skopci 1
Telata 161 Kozy 41
Jalovice 75 Slepice 2 235
Býci chovní 3 Kuřata 1 037
Býci na žír 26 Kachny 5
Krávy 236 Káčata 45
Volci 21 Housata 416
Volci tažní 60 Husy 75
Berani 2 Kanci 3
Bahnice 29 Prasata 407
Jehňata 25 Prasnice 55
Perličky 2

Přehled ovocných stromů:

Druh ovoc. stromu Odumřelé Zdravé Nově vysázené
Jabloně 412 424 137
Hrušně 108 90 37
Třešně 13 5 14
Višně 1 1 1
Švestky 734 484 87
Slívy 64 41 5
Meruňky 0 2 0
Broskve 0 2 0
Rybíz 15 354 27
Angrešt 0 2 0

Obvodním lékařem ve Vratěníně byl v roce 1919 zemským výborem jmenován Med. dr. Otton Nagel. Na 16. schůzi okresního výboru v Moravských Budějovicích dne 14. ledna 1937 byla obci Korolupy schválena výpůjčka a použití kmenového jmění na elektrifikaci obce.[1]

  1. Stráž orgán strany katolické národní na Západní Moravě, 21.1.1937, č. 4, s. 7