Dějiny Korolup/Robotní povinnost a úrok v 17. století

Z Wikiknih
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Ke Korolupům patřily na začátku 17. století lesní pozemky, dva mlýny se čtyřmi rybníky a svobodný poplužní dvůr (Glöschenský dvůr). Jeden vodní mlýn se dvěma mlýnskými kameny se nacházel u zámku, v jehož rybníce se vysazoval kapří potěr za 40 kop míšenských grošů (německy Schock Meißner Groschen) a v mlýně se semlelo 90 měřic zrna (3 Muth, 1 Muth = 30 Metzen), v druhém rybníce u korolupského mlýna taktéž se dvěma mlýnskými kameny se vysazoval kapří potěr za 60 kop grošů (Schock) a semlelo taktéž 90 měřic zrna, přičemž rychtář ze dvora (Hofwalder) nemusel za semletí platit mýtné. Další dva chovné rybníky se nalézaly pod panským Dubovým lesem (Eichenwald), v horním rybníce se choval kapří potěr za 24-30 kop grošů a v menším dolním za 15 kop grošů. Tři z těchto rybníků u Korolup jsou viditelné ještě na mapě 1. vojenského mapování. Čtvrtý u zámku byl v dalších letech v rámci zahradních úprav zrušen, později i dva rybníky u Dubového lesa.

Při prodeji uherčického panství svobodnému pánovi Jakubovi Berchtoldovi v roce 1628 byl pořízen soupis celého panství i se všemi poddanskými dávkami a povinnostmi poddaných. V Korolupech vypláceli poddaní dvakrát ročně službu úrokem, na sv. Jiří (24. dubna) a na sv. Michaela (29. září). Domovní úrok (Hauszins) a plat za službu odvádělo 17 celoláníků (sedláků), 12 pololáníků, 1 čtvrtláník, 8 chalupníků a 5 domkářů. Celkově činil domovní úrok a vyplacená služba na sv. Jiří 24 zl. 28⅔ kr. a na sv. Michaela zrovna tak, služba z polí Glöschenského dvorce (Glöschensky Hofackern)[1] činila na sv. Michaela 3 zl. 30 kr. Úrok z kuchyně (Kuchelzins) se odváděl v naturáliích, celkem panstvo obdrželo ze vsi 48½ slepic a 727 vajec.

Dále odváděla ves Korolupy majiteli panství Uherčice jednou ročně v neděli po svátku korolupského patrona sv. Vavřince (Kirchtag) 10 sudů (Eimer) vína, z obecních lesů dřevo (6 a 2 Quantum Gross)[2], jinak nebyla z lesa panstvu ničím povinována. Z polí náležejících vsi Korolupy odváděla malý a velký desátek, z nově odlesněných polí Neu Reuten[3] polovinu úrody a ze 4 polí náležejících k dvoru Glöschensky plný desátek a zrovna tak plný desátek odváděli Hanns Schwartz a Michel Schmaltz z polí tzv. Überland Acker, která připadla koupí nebo dědictvím jinému majiteli.[4] Veškerý zbytek patřil bítovské faře.[5] Třicetiletá válka, morové útrapy a územím procházející vojsko se podepsalo na stavu vesnice, už v roce 1628 bylo v urbáři evidováno 12 zpustlých polí či gruntů a jeden vyhořelý.

Držitel gruntu Popis gruntu Odváděná domovní daň (Hauszins)[6] a služba panské kuchyni v naturáliích (Kucheldienst)[7]
1. Weidner Hans ¼ láník[8], tři pole (27 měřic), 2 louky (1 fůra sena), zahrada u stavení 2x ročně 15 kr (krejcar), z pole u dvorce (Hofacker) na sv. Michaela 20 weisgr (groš bílý) (46⅔ kr.), 1 slepice, 8 vajíček
2. Peter Stefan láník (sedlák), tři pole (90 měřic), 4 louky (4 fůry sena), zahrada u stavení 2x ročně 1 zm (moravský zlatý), 2 slepice, 30 vajec
3. Pöhaimb (Böhaimb)[9] Hans ½ láník, tři pole (36 měřic), 3 louky (3 fůry sena), malá zahrádka u stavení 2x ročně 30 kr, 1 slepice, 15 vajec
4. Turimbl Veith ½ láník, tři pole (36 měřic), 3 louky (3 fůry sena), malá zahrádka u stavení 2x ročně 30 kr, 1 slepice, 15 vajec
5. Ganggo[10] Georg celoláník 2x ročně 1 zm, 2 slepice, 30 vajec
6. Zach Michel ½ láník, tři pole (36 měřic), 2 louky (3 fůry sena), malá zahrádka u stavení 2x ročně 30 kr, 1 slepice, 15 vajec
7. Schmaltz Jakob ½ láník, tři pole (36 měřic), 1 louky (2 fůry sena), malá zahrádka u stavení 2x ročně 30 kr, 1 slepice, 15 vajec
8. Mach Urban láník, tři pole (90 měřic), 2 louky (2 fůry sena), zahrada u stavení 2x ročně 28 weisgr (2 zm 10⅔ kr), 2 slepice, 30 vajec
9. Fischer Jakob láník, tři pole (30 měřic), 2 louky (3 fůry sena), zahrada u stavení 2x ročně 1 zm, 1 slepice, 15 vajec
10. Bär (Beer) Linhart láník, tři pole (30 měřic), 2 louky (1 fůra sena), zahrada u stavení 2x ročně 1 zm, 2 slepice, 30 vajec
11. Tunckel (Tunkler, Dunkler) Veith láník, 3 pole (90 měřic), 2 louky (2 fůry sena), zahrada u stavení 2x ročně 24 weisgr (1 zm 52 kr), 2 slepice, 30 vajec
12. Khittl (Küttl) Ambross láník, 3 pole (72 měřic), 1 louka (2 fůry sena), zahrada u stavení 2x ročně 1 zm, 2 slepice, 30 vajec
13. Gatternach (Katerna)[11] Lorentz láník, 3 pole (seje 72 měřic), 1 louka (2 fůry sena), zahrada u stavení 2x ročně 1 zm, 2 slepice, 30 vajec
14. Schwartz Hans láník, tři pole (30 měřic), 2 louky (3 fůry sena), zahrada u stavení 2x ročně 1 zm, 2 slepice, 30 vajec
15. Khalt Bartholomeus domkář, 1 malé políčko, zahrada u domu 2x ročně 1 weisgr (4⅔ kr), na sv. Michaela z Gläschensky Hofacker 35 kr
16. Maelack Michel láník, pole u stavení leží zpustlá, tři pole, 2 louky (1 fůra sena), zahrada u stavení 2x ročně 1 zm, 2 slepice, 30 vajec
17. Schneider Paul chalupník (Hofstadt, Hofstatt)[12], 3 pole (12 měřic), 1 louka (2 fůry sena), zahrada u stavení 2x ročně 1 weisgr (4⅔ kr), na sv. Michaela úrok z Gläschensky Hofacker 40 weisgr (1 zm 33⅓ kr), ½ slepice, 8 vajec
18. Schifferschneider Jakob chalupník, leží celé zpustlé, 1 pole (3 měřice), 1 louka (1 fůry sena), zahrada u stavení 2x ročně 1 weisgr (4⅔ kr), ½ slepice, 8 vajec
19. Veith Thoman chalupník, leží celé zpustlé, 3 malá pole (6 měřic), 1 louka (1 fůra sena), zahrada u stavení 2x ročně 1 weisgr (4⅔ kr), ½ slepice, 8 vajec
20. Sebaschky Simon ½ láník, 3 pole (36 měřic), 2 louky (1 fůra sena), zahrada u stavení 2x ročně 35 kr, žádné slepice ani vajíčka
21. Gubo (Kubo)[13] Jakob láník, 3 pole (86 měřic), 1 louka (5 fůr sena), zahrada u stavení 2x ročně 1 zm 10 kr (2 zm 20 kr) žádné slepice ani vajíčka
22. Schuch Christof láník, leží celé zpustlé, 3 pole (84 měřic), 2 louky (3 fůry sena), zahrada u stavení 2x ročně 1 zm (2 zm), 2 slepice, 30 vajec
23. Schmaltz Niklas domkář, leží zpustlé, zahrada u stavení, 1 louka 2x ročně 1 weisgr (4⅔ kr)
24. Tschirny (Černý) Toman ½ láník, 3 pole (24 měřic), 1 louka (1 fůra sena), zahrada u stavení 2x ročně 30 kr (1 zm), 1 slepice, 15 vajec
25. Nedatschko Hanns ½ láník, leží zpustlé, 3 pole (24 měřic), 1 louka (1 fůra sena), zahrada u stavení 2x ročně 30 kr (1 zm), 1 slepice, 15 vajec
26. Wolf Albrecht chalupník, leží celé zpustlé, 3 malá pole (6 měřic), 1 louka (1 fůra sena), zahrada u stavení 2x ročně 1 weisgr (4⅔ kr), ½ slepice, 8 vajec
27. Wuchto Veith ½ láník, 3 pole (36 měřic), 1 louka (3 fůry sena), zahrada u stavení 2x ročně 30 kr (1 zm), 1 slepice, 15 vajec
28. Scheiffelein Mathias ½ láník, 3 pole (30 měřic), 1 louka (3 fůry sena), zahrada u stavení 2x ročně 30 kr (1 zm), 1 slepice, 15 vajec
29. Wöchtl (Wichtl) Georg láník, 3 pole (70 měřic), 4 louky (4 fůry sena), zahrada u stavení, 3 Schäffel Holz 2x ročně 1 zm (2 zm), 2 slepice, 30 vajec
30. Paudex[14] Peter láník, 3 pole (90 měřic), 4 louky (5 fůr sena), zahrada u stavení, 3 Schäffel Holz 2x ročně 1 zm (2 zm), 2 slepice, 30 vajec
31. Marsch Paul láník, 3 pole (90 měřic), 1 louka (2 fůry sena), zahrada u stavení, 3 Schäffel Holz 2x ročně 1 zm (2 zm), 2 slepice, 30 vajec
32. Schwartz Niclas láník, 3 pole (90 měřic), 2 louky (3 fůry sena), zahrada u stavení, 3 Schäffel Holz 2x ročně 1 zm (2 zm), 2 slepice, 30 vajec
33. Petter Stefan ½ láník, 3 pole (30 měřic), 2 louky (3 fůry sena), zahrada u stavení 2x ročně 30 kr (1 zm), 1 slepice, 15 vajec
34. Fischer Jacob ¾ láník, leží zpustlé, 3 pole (30 měřic), 2 louky (1 fůra sena), zahrada u stavení 2x ročně 45 kr (1 zm 30 kr), 1½ slepice, 22½ vajec
35. Ganggo Georg chalupník, leží zpustlé, 3 malá pole (6 měřic), 1 louka (1 fůra sena), zahrada u stavení 2x ročně 1 weisgr (4⅔ kr), ½ slepice, 8 vajec
36. Hetzmann Sebastian domkář, zahrada u domu 2x ročně 6 kr (12 kr)
37. Gartner Gallus chalupník, leží zpustlé, 3 malá pole (6 měřic), 1 louka (1 fůra sena), zahrada u stavení 2x ročně 1 weisgr (4⅔ kr), ½ slepice, 8 vajec
38. Wilancko Thoman chalupník, leží zpustlé, 3 malá pole (6 měřic), 1 louka (1 fůra sena), zahrada u stavení 2x ročně 1 weisgr (4⅔ kr), ½ slepice, 8 vajec
39. Pey (Fux) Andree chalupník, leží zpustlé, 3 malá pole (6 měřic), 1 louka (1 fůra sena), zahrada u stavení 2x ročně 1 weisgr (4⅔ kr), ½ slepice, 8 vajec
40. Gubo Paul láník, 3 pole (90 měřic), 2 louky (2 fůry sena), zahrada u stavení 2x ročně 1 zm (2 zm), 2 slepice, 30 vajec
41. Pleicher Paul domkář, 1 zahrada, zahrada u stavení 2x ročně 6 kr (12 kr), na sv. Michaela úrok z Gläschensky Hofacker 35 kr, 3 vajíčka
42. Paudex Georg domkář, zahrada u stavení 2x ročně 3 weisgr (14 kr)
43. Paudex Peter ½ láník, pole leží u domu zpustlá, stavení vyhořelé, 3 pole (45 měřic), 2 louky (1 fůra sena), zahrada u stavení 2x ročně 30 kr (1 zm), 1 slepice, 15 vajec

Z druhé lánové vizitace, která se konala v letech 1669-1679, vzešel nejstarší dochovaný moravský katastr tzv. lánové rejstříky. V rámci lánového systému byli v každé obci rozděleni držitelé gruntů podle velikosti orné půdy (či vinic) na láníky, půlláníky, čtvrtláníky, podsedníky, zahradníky, chalupáře, domkáře na panském a na obecním, někde také na podruhy bez polí. V lánovém rejstříku jsou dále uvedeni držitelé gruntů na osedlé, jimž byl grunt přiznán již v roce 1657, nově osedlé po roce 1657, zpustlé po roce 1657 a na zpustlé grunty před rokem 1657. Podle lánového rejstříku Korolup ze 17. července 1672 se ve vsi nacházelo 43 hospodářství, z toho 3 usedlosti byly nově osazeny v letech 1664-1668. Ve vsi hospodařili:

Celoláníci:

Gregor Zankl (r. 1668 nově osazen, zpustl za Leonharda/Linharta Bära), Matauß Stiepan (před ním Stiepan Stiepanin Wittib), Georg Baar (před ním Leonhard/Linhart Gritsch), Thoma Skotak, Jan Skotakh, Jakub Turekh, Matauß Küttl (před ním Ambros Küttl), Paul Turekh, Niklaß Schwartz (před ním Wenzel Schwarz), Jan Katerna, Jacob Hofbauer, Friedrich Wide (před ním Mathiß Gritsch), Georg Wichtl (r. 1660 mu zabralo panstvo celý jeden lán), Mathauß Preuer, Thomas Marsch (před ním Pawel Marsch), Urban Stiepanu, Matias Janiczku (před ním Pawel Janiczku).

Třičtvrtěláník:

Andreas Play (před ním Paul Play = Bley)

Pololáníci:

Hans Pleyer, Wondra Stiepanu, Jan Czossa (před ním Jan Hofbauer), Jakob Marsch, Hans Platzer (před ním Stephan Platzer), Pawel Stiepanu (před ním Martin Stiepanu), Thomas Czerny (před ním Blasius Schwartz), Mertl Eupltawer = Appeltauer (před ním Thoma Baltreich), Matauß Wyhlydal (před ním Georg Wüchtl), Waczlaw Machu (před ním Mathias Scheubele), Matias Czussa (před ním Veith Czussa).

Čtvrtláník:

Lorenz Schmaltz

Osminoví láníci:

Mathias Skanta (r. 1664 nově osazen, zpustl za Georga Gunkhla = Dunkler), Mathes Gritsch (r. 1664 nově osazen, zpustl za Galluse Gartnera), Jan Witt (před ním Simon Schuster), Merth Harrer (před ním Martin Paudex), Ondra Kutschera (před ním Friedrich Witte), Gregor Schwartz (před ním Niklas Schwartz), Urban Wilanko (před ním Thoma Wilanko), Blaziek Janiczku (před ním Matauß Wyhledal).

Chalupníci s polem:

Abraham Wol (před ním Thoma Kalt), Maties Kreigczy (před ním Martin Schuster), Ursula (vdova po Peter Sturm), Walka Wyhlidal (před ním Walka Lepssy), Martin Paudex (před ním Jan Schwarz).[15]

Reference a poznámky[editovat]

 1. Německý název polní trati u korolupského poplužního dvora se zachoval ve tvaru Kleeschenzi. Svatý Mikuláš je nazýván v Bavorsku a Rakousku (Altbayern, Österreich) hl. Nikolo a Nikló, v Jižním Tyrolsku a na jihu Rakouska (Österreich, Südtirol) St. Niklas, ve Švýcarsku (Schweiz) Samichlaus nebo Santiglaus a v oblasti Luxemburg (1482–1794 Habsburské Nizozemí) Zinniklos, Kleeschen. V Hesensku zdrobnělina Klaus, Kläus, Klees. V urbáři uherčického panství z roku 1628 jsou pole u poplužního dvorce uváděna jako Glöschensky či Gläschensky (Kleeschensky, Kleeschenského). Mohlo by se jednat o pole v držení jistého Nikolase, Niklase. V souvislosti se vsí Korolupy jsou z předhusitské doby známa jména Niklas Planker (rychtář v Drozendorfu) a Nikolaus Fux (farář z Ranzern u Jihlavy, dosazený klášterem z Gerasu). Klause nebo také Kläuschen (Kleeschen) je ve švýcarském a jihoněmeckém prostředí označení pro osamoceně stojící statek (Einzelhof) nebo poustevnu (viz lat. clausur).
 2. 1 Dutzend = 12, 1 Mandel nebo Malter = 15, 1 Schock = 60 = 4 Mandel, 1 Gross = 144 = 12 Dutzend/tucet.
 3. Roden, nd., reuten „Rodung“ (Entfernen der Bäume mitsamt der Wurzel), „das gerodete Land“ (odlesněné pozemky).
 4. Friedrich Benedict Weber: Allgemeines deutsches terminologisches ökonomisches Lexicon und Idioticon, Überland - s. 604
 5. Novotný Jaroslav, PhDr.: Opisy moravských urbářů. Digitalizovaný: Moravský archiv Brno, Inv. č. 529, signatura Uherčice: Vratěnín, okr. Znojmo, Podhradí nad Dyjí, Stálky, Hluboká, Mešovice, Korolupy, Dešná, Rancířov, urbář 43 s., r. 1628, karton 12, Korolupy s. 92
 6. Úrok=daň, kterou poddaní odváděli z polí a domu pánům a držitelům statků dvakrát do roka, v Korolupech o sv. Jiří a sv. Michaelovi.
 7. Kü­chen­dienst, služné z kuchyně mohlo být odváděno v penězích nebo v naturáliích, v Korolupech odváděli držitelé gruntu dvakrát do roka na sv. Jiří a na sv. Michaela slepice a vajíčka.
 8. Člověk držící jeden lán byl řádný sedlák (gruntovník), láník, někdy také osedlý. Podle velikosti lánu se pak rozdělovali na polosedláky, pololáníky, čtvrtsedláky, čtvrtláníky, půlníky, čtvrtníky.
 9. Böhaimb = Böhmen
 10. Ganggo = ist Alemannisch (Südbadisch), freundlicher Helfer, gutmütiger Mensch, www.badische-seiten.de
 11. Katterbach (Ansbach), Katterbach ist der östlichste Ortsteil Ansbachs und liegt auf einer Anhöhe. Nördlich liegt die Gemeinde Weihenzell, östlich Petersaurach und südöstlich Sachsen bei Ansbach.
 12. Hofstaat = středohornoněm. hovestat, hofstat, základem je pojem chudobné dvorské čeledi.
 13. Ostdeutsche Familienkunde, Svazky 10–12, s. 21 a 55. Guwa (Gubo), Kubo.
 14. Paudex švýcarské město u Lausanne.
 15. Moravský zemský archiv v Brně, Lánové rejsříky, Korolupy č. 237 a 261