Dějiny Korolup/Robotní povinnost a úrok v 17. století

Z Wikiknih

Na začátku 17. století patřily ke vsi Korolupy lesní pozemky, dva mlýny se čtyřmi rybníky a svobodný poplužní dvůr (Glöschenský dvůr). Jeden vodní mlýn se dvěma mlýnskými chody a rybníkem se nacházel u zámku. V rybníce se vysazoval kapří potěr v hodnotě 40 kop míšenských grošů (německy Schock Meißner Groschen) a mlýn semílal 90 měřic zrna (3 Muth, 1 Muth = 30 Metzen), v druhém rybníce u korolupského mlýna taktéž se dvěma mlýnskými chody se vysazoval kapří potěr za 60 kop grošů (Schock) a semlelo se v něm též 90 měřic zrna, přičemž tzv. Hofwalder nemusel platit mýto za semletí. Další dva chovné rybníky se nalézaly pod panským Dubovým lesem (Eichenwald), v horním rybníce se choval kapří potěr za 24-30 kop grošů a v menším dolním za 15 kop grošů. Tři z těchto rybníků u Korolup jsou viditelné ještě na mapě 1. vojenského mapování. Čtvrtý u zámku byl v dalších letech v rámci zahradních úprav zrušen, později i dva rybníky u Dubového lesa.

Dominikální půdu obdělávala vrchnost ve vlastní režii prostřednictvím robotní práce a námezdních pracovníků. Na společně obhospodařovávaném poplužním dvoře s polnostmi (Glöschensky) bydlel šafář s minimálním personálem, jelikož každý držitel poddanského gruntu měl povinnost robotovat jistý počet dní na dominikálu (buď sám nebo s vlastním potahem). Robota vězela na gruntu, sedlák tedy nemusel robotovat, mohl poslat čeledína (nebo kohokoli, kdo byl ochoten robotu za něj převzít). Čím byl sedlák bohatší, tím víc odváděl roboty (nejbohatší tři dny v týdnu).

Zbytek vrchnostenské půdy byl rozparcelovaný na poddanské grunty, na kterých byli usazení gruntovníci (sedláci nebo tzv. osedlí), kteří na nich hospodařili. Tato půda se nazývala rustikál. Sedlák, který držel grunt, ho nevlastnil, měl pouze právo dědičného pronájmu. Za držení poddanského gruntu odváděl pravidelný úrok. Při prodeji uherčického panství svobodnému pánovi Jakubovi Berchtoldovi v roce 1628 byl pořízen soupis celého panství i se všemi poddanskými dávkami a povinnostmi poddaných.

Sedláci v Korolupech odváděli úrok dvakrát ročně a to na sv. Jiří (24. dubna) a na sv. Michaela (29. září). Pravidelná platba sestávala z domovního úroku (Hauszins) a služby panské kuchyni (Kuchelzins). Úrok odvádělo v Korolupech celkem 17 celoláníků (sedláků), 12 pololáníků, 1 čtvrtláník, 8 chalupníků a 5 domkářů. Celkově činil domovní a kuchyňský úrok na sv. Jiří 24 zlatých 28⅔ krejcarů a na sv. Michaela zrovna tak. Úrok z panských polí Glöschensky (Glöschensky Hofackern)[1] činil na sv. Michaela 3 zlaté 30 krejcarů, úrok kuchyni (Kuchelzins) se odváděl v naturáliích a vrchnost obdržela ze vsi celkem 48½ slepic a 727 vajec.

Ves Korolupy odváděla vrchnosti jednou ročně v neděli po svátku korolupského patrona sv. Vavřince (Kirchtag) 10 sudů (Eimer) vína, dřevo z obecních lesů dřevo (6 a 2 Quantum Gross)[2] Z polí náležejících vsi Korolupy odváděla malý a velký desátek, z nově odlesněných polí tzv. Neu Reuten[3] polovinu úrody a ze 4 polí náležejících k poplužnímu dvoru Glöschensky plný desátek a zrovna tak plný desátek odváděli Hanns Schwarz a Michel Schmaltz z polí nazývaných Überland Acker, která připadla koupí nebo dědictvím jinému majiteli.[4] Veškerý zbytek desátku odváděla bítovské faře.[5] Třicetiletá válka, morové útrapy a územím procházející vojsko se podepsalo na stavu vsi, už v roce 1628 bylo v urbáři evidováno 12 zpustlých polí či gruntů a jeden vyhořelý.

Pravidelný úrok za držení poddanského gruntu[editovat | editovat zdroj]

Držitel gruntu Popis gruntu Domovní úrok (Hauszins)[6] a služba vrchnostenské kuchyni (Kucheldienst)[7]
1. Weidner Hans ¼ láník[8], tři pole (27 měřic), 2 louky (1 fůra sena), zahrada u stavení 2x ročně 15 krejcarů, z vrchnostenských polí nazývaných Hofacker na sv. Michaela 20 bílých grošů (46⅔ krejcarů), 1 slepice, 8 vajíček
2. Peter Stefan láník (sedlák), tři pole (90 měřic), 4 louky (4 fůry sena), zahrada u stavení 2x ročně 1 moravský zlatý, 2 slepice, 30 vajec
3. Pöhaimb (Böhaimb)[9] Hans ½ láník, tři pole (36 měřic), 3 louky (3 fůry sena), malá zahrádka u stavení 2x ročně 30 krejcarů, 1 slepice, 15 vajec
4. Turimbl Veith ½ láník, tři pole (36 měřic), 3 louky (3 fůry sena), malá zahrádka u stavení 2x ročně 30 krejcarů, 1 slepice, 15 vajec
5. Ganggo[10] Georg láník, tři pole (90 měřic), 3 louky (3 fůry sena), zahrada u stavení 2x ročně 1 moravský zlatý, 2 slepice, 30 vajec
6. Zach Michel ½ láník, tři pole (36 měřic), 2 louky (3 fůry sena), malá zahrádka u stavení 2x ročně 30 krejcarů, 1 slepice, 15 vajec
7. Schmaltz Jakob ½ láník, tři pole (36 měřic), 1 louky (2 fůry sena), malá zahrádka u stavení 2x ročně 30 krejcarů, 1 slepice, 15 vajec
8. Mach Urban láník, tři pole (90 měřic), 2 louky (2 fůry sena), zahrada u stavení 2x ročně 28 bílých grošů tzv. stříbrňáků (2 zlatý 10⅔ kr), 2 slepice, 30 vajec
9. Fischer Jakob láník, tři pole (30 měřic), 2 louky (3 fůry sena), zahrada u stavení 2x ročně 1 moravský zlatý, 1 slepice, 15 vajec
10. Bär (Beer) Linhart láník, tři pole (30 měřic), 2 louky (1 fůra sena), zahrada u stavení 2x ročně 1 moravský zlatý, 2 slepice, 30 vajec
11. Tunckel (Tunkler, Dunkler) Veith láník, 3 pole (90 měřic), 2 louky (2 fůry sena), zahrada u stavení 2x ročně 24 bílých grošů (1 zlatý 52 kr), 2 slepice, 30 vajec
12. Khittl (Küttl) Ambross láník, 3 pole (72 měřic), 1 louka (2 fůry sena), zahrada u stavení 2x ročně 1 moravský zlatý, 2 slepice, 30 vajec
13. Gatternack Lorentz láník, 3 pole (osévá 72 měřic), 1 louka (2 fůry sena), zahrada u stavení 2x ročně 1 moravský zlatý, 2 slepice, 30 vajec
14. Schwarz Hans láník, tři pole (30 měřic), 2 louky (3 fůry sena), zahrada u stavení 2x ročně 1 moravský zlatý, 2 slepice, 30 vajec
15. Khalt Bartholomeus domkář, 1 malé políčko, zahrada u domu 2x ročně 1 bílý groš (4⅔ kr), na sv. Michaela z Gläschensky Hofacker 35 krejcarů
16. Üaelack Michel láník, pole u stavení leží zpustlá, tři pole, 2 louky (1 fůra sena), zahrada u stavení 2x ročně 1 moravský zlatý, 2 slepice, 30 vajec
17. Schneider Paul chalupník (Hofstadt, Hofstatt)[11], 3 pole (12 měřic), 1 louka (2 fůry sena), zahrada u stavení 2x ročně 1 bílý groš (4⅔ kr), na sv. Michaela úrok z Gläschensky Hofacker 40 bílých grošů (1 zlatý 33⅓ kr), ½ slepice, 8 vajec
18. Schifferschneider Jakob chalupník, leží celé zpustlé, 1 pole (3 měřice), 1 louka (1 fůry sena), zahrada u stavení 2x ročně 1 bílý groš (4⅔ kr), ½ slepice, 8 vajec
19. Veith Thoman chalupník, leží celé zpustlé, 3 malá pole (6 měřic), 1 louka (1 fůra sena), zahrada u stavení 2x ročně 1 bílý groš (4⅔ kr), ½ slepice, 8 vajec
20. Sebaschky Simon ½ láník, 3 pole (36 měřic), 2 louky (1 fůra sena), zahrada u stavení 2x ročně 35 krejcarů, žádné slepice ani vajíčka
21. Gubo (Kubo) Jakob láník, 3 pole (86 měřic), 1 louka (5 fůr sena), zahrada u stavení 2x ročně 1 moravský zlatý 10 krejcarů (2 zl 20 kr) žádné slepice ani vajíčka
22. Schuck Christof láník, leží celé zpustlé, 3 pole (84 měřic), 2 louky (3 fůry sena), zahrada u stavení 2x ročně 1 moravský zlatý (2 zl), 2 slepice, 30 vajec
23. Schmaltz Niklas domkář, leží zpustlé, zahrada u stavení, 1 louka 2x ročně 1 bílý groš (4⅔ kr)
24. Tschierny (Černý) Toman ½ láník, 3 pole (24 měřic), 1 louka (1 fůra sena), zahrada u stavení 2x ročně 30 krejcarů (1 zl), 1 slepice, 15 vajec
25. Nedatschko Hanns ½ láník, leží zpustlé, 3 pole (24 měřic), 1 louka (1 fůra sena), zahrada u stavení 2x ročně 30 kr (1 zl), 1 slepice, 15 vajec
26. Wolf Albrecht chalupník, leží celé zpustlé, 3 malá pole (6 měřic), 1 louka (1 fůra sena), zahrada u stavení 2x ročně 1 bílý groš (4⅔ kr), ½ slepice, 8 vajec
27. Wuchto Veith ½ láník, 3 pole (36 měřic), 1 louka (3 fůry sena), zahrada u stavení 2x ročně 30 krejcarů (1 zl), 1 slepice, 15 vajec
28. Scheiffelein Mathias ½ láník, 3 pole (30 měřic), 1 louka (3 fůry sena), zahrada u stavení 2x ročně 30 krejcarů (1 zl), 1 slepice, 15 vajec
29. Wöchtl (Wichtl) Georg láník, 3 pole (70 měřic), 4 louky (4 fůry sena), zahrada u stavení, 3 Schäffel Holz 2x ročně 1 moravský zlatý (2 zl), 2 slepice, 30 vajec
30. Paudep Peter láník, 3 pole (90 měřic), 4 louky (5 fůr sena), zahrada u stavení, 3 Schäffel Holz 2x ročně 1 moravský zlatý (2 zl), 2 slepice, 30 vajec
31. Marsch Paul láník, 3 pole (90 měřic), 1 louka (2 fůry sena), zahrada u stavení, 3 Schäffel Holz 2x ročně 1 moravský zlatý (2 zl), 2 slepice, 30 vajec
32. Schwarz Niclas láník, 3 pole (90 měřic), 2 louky (3 fůry sena), zahrada u stavení, 3 Schäffel Holz 2x ročně 1 moravský zlatý (2 zl), 2 slepice, 30 vajec
33. Petter Stefan ½ láník, 3 pole (30 měřic), 2 louky (3 fůry sena), zahrada u stavení 2x ročně 30 krejcarů (1 zl), 1 slepice, 15 vajec
34. Fischer Jacob ¾ láník, leží zpustlé, 3 pole (30 měřic), 2 louky (1 fůra sena), zahrada u stavení 2x ročně 45 krejcarů (1 zl 30 kr), 1½ slepice, 22½ vajec
35. Gunggo Georg chalupník, leží zpustlé, 3 malá pole (6 měřic), 1 louka (1 fůra sena), zahrada u stavení 2x ročně 1 bílý groš (4⅔ kr), ½ slepice, 8 vajec
36. Hetzmann Sebastian domkář, zahrada u domu 2x ročně 6 krejcarů (12 kr)
37. Gartner Gallus chalupník, leží zpustlé, 3 malá pole (6 měřic), 1 louka (1 fůra sena), zahrada u stavení 2x ročně 1 bílý groš (4⅔ kr), ½ slepice, 8 vajec
38. Widancko Thoman chalupník, leží zpustlé, 3 malá pole (6 měřic), 1 louka (1 fůra sena), zahrada u stavení 2x ročně 1 bílý groš (4⅔ kr), ½ slepice, 8 vajec
39. Pey Andree chalupník, leží zpustlé, 3 malá pole (6 měřic), 1 louka (1 fůra sena), zahrada u stavení 2x ročně 1 bílý groš (4⅔ kr), ½ slepice, 8 vajec
40. Gubo Paul láník, 3 pole (90 měřic), 2 louky (2 fůry sena), zahrada u stavení 2x ročně 1 moravský zlatý (2 zm), 2 slepice, 30 vajec
41. Pleicher Paul domkář, 1 zahrada, zahrada u stavení 2x ročně 6 krejcarů (12 kr), na sv. Michaela úrok z Gläschensky Hofacker 35 kr, 3 vajíčka
42. Paudep Georg domkář, zahrada u stavení 2x ročně 3 bílé groše (14 kr)
43. Paudep Peter ½ láník, pole leží u domu zpustlá, stavení vyhořelé, 3 pole (45 měřic), 2 louky (1 fůra sena), zahrada u stavení 2x ročně 30 krejcarů (1 zl), 1 slepice, 15 vajec[12]

Lánové rejstříky 1672[editovat | editovat zdroj]

Z druhé lánové vizitace, která se konala v letech 1669-1679, vzešel nejstarší dochovaný moravský katastr tzv. lánové rejstříky. V rámci lánového systému byli v každé obci držitelé gruntů rozděleni podle velikosti orné půdy (či vinic): na láníky, půlláníky, čtvrtláníky, podsedníky, zahradníky, chalupáře, domkáře na panském a na obecním, někde také na podruhy bez polí. V lánovém rejstříku jsou držitelé gruntů též děleni: 1. na osedlé, kterým byl grunt přiznán již v roce 1657, 2. nově osedlé (grunt přiznán po roce 1657), 3. zpustlé po roce 1657 a 4. zpustlé grunty před rokem 1657. Podle lánového rejstříku Korolup ze 17. července 1672 se ve vsi nacházelo 43 hospodářství, z toho 3 usedlosti byly nově osazeny v letech 1664-1668. Ve vsi hospodařili:

Celoláníci[editovat | editovat zdroj]

 • Gregor Zankl (r. 1668 nově osazen, zpustl za Leonarda/Linharta Bära),
 • Matauß Stiepan (před ním Stiepan Stiepanin vdova),
 • Georg Baar (před ním Leonard/Linhart Gritsch),
 • Thoma Skotak,
 • Jan Skotakh,
 • Jakub Turekh,
 • Matauß Küttl (před ním Ambros Küttl),
 • Paul Turekh,
 • Niklaß Schwarz (před ním Wenzel Schwarz),
 • Jan Katerna,
 • Jacob Hofbauer,
 • Friedrich Wide (před ním Mathiß Gritsch),
 • Georg Wichtl (r. 1660 mu zabralo panstvo celý jeden lán),
 • Mathauß Preuer,
 • Thomas Marsch (před ním Pawel Marsch),
 • Urban Stiepani,
 • Matias Janiczku (před ním Pawel Janiczku).

Třičtvrtěláník[editovat | editovat zdroj]

 • Andreas Play (před ním Paul Play = Bley)

Pololáníci[editovat | editovat zdroj]

 • Hans Pleyer,
 • Wondra Stiepanu,
 • Jan Czoffa (před ním Jan Hofbauer),
 • Jakob Marsch,
 • Hans Platzer (před ním Stephan Platzer),
 • Pawel Stiepanu (před ním Martin Stiepanu),
 • Thomas Czerny (před ním Blasius Schwarz),
 • Mertl Eupltawer = Appeltauer (před ním Thoma Baltreich),
 • Matauß Wyhlydal (před ním Georg Wüchtl),
 • Waczlaw Machu (před ním Mathias Scheubele),
 • Matias Czoffa (před ním Veith Czoffa).

Čtvrtláník[editovat | editovat zdroj]

 • Lorenz Schmaltz

Osminoví láníci[editovat | editovat zdroj]

 • Mathias Skanta (r. 1664 nově osazen, zpustl za Georga Gunkhla = Dunkler),
 • Mathes Gritsch (r. 1664 nově osazen, zpustl za Galluse Gartnera),
 • Jan Witt (před ním Simon Schuster),
 • Merth Harrer (před ním Martin Paudex),
 • Ondra Kutschera (před ním Friedrich Witte),
 • Gregor Schwarz (před ním Niklas Schwarz),
 • Urban Wilanko (před ním Thoma Wilanko),
 • Blaziek Janiczku (před ním Matauß Wyhledal).

Chalupníci s polem[editovat | editovat zdroj]

 • Abraham Wol (před ním Thoma Kalt),
 • Maties Kreigczy (před ním Martin Schuster),
 • Ursula (vdova po Peter Sturm),
 • Walka Wyhlidal (před ním Walka Lepssy),
 • Martin Paudex (před ním Jan Schwarz).[13]

Osídlení Korolup 1770-1783[editovat | editovat zdroj]

Matriky 1770-1783 (od r. 1770 uváděna čísla domů)[14]
Číslo domu Jméno Spolubydlící nájemníci, podruzi a příbuzní
1 Beer Joannes (molitor/mlynář) a Catharina Na mlýně bydlela dcera Anna Maria provdaná r. 1782 za sedláka Wohl Joannes.
2 Stipani Joannes Georgius (rusticus/sedlák) a Anna Maria Stipany Andreas (pololáník) a Katharina
3 Scharka Sebastianus (rusticus/sedlák) a Ursula Poltrei Catharina (zemřela r. 1781)
4 Text buňky Text buňky
5 Text buňky Text buňky
6 Stipani Joannes (rusticus/sedlák) a Theresia Schleintz Thomas (sartor/krejčí z Frejnštejna) a Sophia (rozená Stipani), Martinus (Schuhmeister/švec) a Elisabeth
7 Dunkler Joseph a Elisabeth Text buňky
8 Stipani Andreas (rusticus/sedlák) a Elisabeth
9 Appeltauer Philipus (rusticus/sedlák) a Theresia
10 Socupp Joseph (textor/tkadlec) syn Mathias Socupp a Anna Maria (rozená Schwarz čp. 29)
11 Jandl Jacobus (rusticus/sedlák) a Anna Maria
12 Apeltauer Mathias (rusticus/sedlák) a Elisabeth
13 Dunkler Jakobus (rusticus/sedlák) a Theresia ovdovělý Dunkler Jakobus se r. 1783 oženil s Catharinou (dcerou Jakuba Jandla čp. 11)
14 Stipani Wenceslaus (rusticus/sedlák) a Theresia
15 Reiber Andreas (rusticus/sedlák) a Apolonia Reiber Catharina, vdova po sedláku Václavovi, od r. 1782 Schleintz Thomas (sartor/krejčí) a Sophia
16 Soucupp Mathias (inquilinus/podruh, nájemník, příbuzný domácího) a Anna Maria
17 Schwarz Wenceslaus (domuncularius/domkář a textoris/tkadlec) a Maria Anna (zemřela r. 1780) r. 1781 se ovdovělý Schwarz Wenceslaus oženil s Anna Maria Růžička z Vysočan
18 Schwarz Josephus (rusticus/sedlák) a Elisabeth
19 Text buňky Text buňky
20 Dunkler Martinus (rusticus/sedlák) a Anna Maria též Stipani Mathias a Ursula
21 Strobl Mathias (sartor/krejčí) a Anna Maria (rozená Pigall)
22 Teuffl Josephus (villicus/šafář) na poplužním dvoře
23 Czoffa Joannes Georgius (inquilinus/podruh, nájemník, příbuzný domácího) a Anna Maria Marisch Mathias (inquilinus/podruh, nájemník, příbuzný domácího) a vdova Anna Maria, Elisabeth Czoffa, vdova (po zemřelém inquilinus) se provdala do Hluboké (Tiefenbach)
24 Schrekenschlager Joannes Georgius syn Joannes Srekenschlager (pastoris/pastor gregis/pastýř stáda) a Anna Maria (rozená Apeltauer)
25 Text buňky Text buňky
26 Text buňky
27 Schauaus Mathias (domuncularius/domkář) Schauaus Martin (Häusler/domkář) a Elisabeth
28 Kotzian Josephus (rusticus quadrantarius/čvrtláník) a Theresia
29 Schwarz Andreas (rusticus/sedlák), zemřel r. 1780 Wohl Antonius
30 Apeltauer Jacobus (rusticus/sedlák a judex/rychtář) a Catharina
31 Stiepani Andreas (rusticus/sedlák) a Elisabeth
32 Poltrey Mathias (rusticus quadrantarius/čvrtláník) a Johanna
33 Kotak Martinus (rusticus/sedlák, pololáník) a Catharina
34 Appeltauer Andreas (rusticus/sedlák, zemřel r. 1781) a Magdalena Stipani Sebastianus (syn sedláka z čp. 40) a vdova Magdalena po Appeltauer Andreas
35 Reiber Andreas (rusticus/sedlák) a Appolonia Praschl Laurentius (inquilinus/podruh, nájemník, příbuzný domácího/ čvrtník) a Catharina (rozená Reiber), syn Praschl Andree z čp. 35 a Catharina, dcera šafáře (villicus) Josepha Teuffla z čp. 22
36 Plotzer Antonius (rusticus/sedlák), zemřel r. 1780 Stipani Mathias (sedlák) a Justina, Plotzer Johannes (sedlák) a Anna Maria
37 Stipani Mathias (rusticus/sedlák) a Justina od r. 1784 Schleintz Thomas (sartor/krejčí z Frejnštejna) a Sophia (rozená Stipani) - dříve na čp. 6
38 Wohl Mathias (rusticus/sedlák) a Catharina
39 Wohl Joannes Georgius (rusticus/sedlák) a Catharina Wohl Antonius a Sophia
40 Stipani Martini (rusticus/sedlák) a Anna Maria (zemřela r. 1780) druhý sňatek s Maria Anna
41 Lux Joannes (faber/kovář) a Catharina
42 Grits Laurentius (socius faber lignarius/tesařský tovaryš) a Barbara
43 Gankl Thom (rusticus quadrantarius/čvrtláník)
44 Soukupp Joannes ((domuncularius/domkář a textor/tkadlec) a Magdalena
45 Text buňky Text buňky
46 Text buňky Text buňky
47 Johannes (Zimmermann/tesař) a Elisabeth Text buňky
48 Text buňky Text buňky
49 Jandl Bartholomeus (faber lignarius/tesař) a Anna Maria Strammer Martinus (inquilinus/podruh, nájemník, příbuzný domácího) a Catharina, oba do roku 1783 zemřeli, Appeltauer Josephus (rusticus quadrantarius/čvrtláník) a Anna Maria
50 Pöltrey Josephus (rusticus/sedlák) a Magdalena
51 Isak Bartl (Zimmermann/tesař) a Anna Maria od r. 1784
52 Schwarz Casparus (rusticus/sedlák) a Margaretha Schwarz Casparus (rusticus/sedlák, pololáník) a Theresia
53 Komenda Nicolaus (rusticus/sedlák) Isak Bartholomeus (Zimmermann/tesař) a Anna Maria, Komenda Simon (sedlák) a Johanna
54 Blei Josephus (rusticus/sedlák, pololáník) a Anna Maria Dzoffa Joannes Georgius (inquilinus/podruh, nájemník, příbuzný domácího), zemřel 1783
55 Gollinger Joannes (cauponis/hostinský) a Catharina
56 Jirsik Joannes (domuncularius/domkář) a Magdalena
57 Beer Joannes Michael (molitor/mlynář) a Catharina později zde bydleli i mlynář Beer Joannes a jeho žena Catharina, r. 1777 zemřel Beer Joannes (50 let) a vdova Catharina se r. 1782 provdala za Poppingera Mathiase (ludi magister/učitele) v Korolupech a bydleli společně na čp. 57
Text buňky Text buňky Text buňky

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. Německý název polní trati u korolupského poplužního dvora se zachoval ve tvaru Kleeschenzi. Svatý Mikuláš je nazýván v Bavorsku a Rakousku (Altbayern, Österreich) hl. Nikolo a Nikló, v Jižním Tyrolsku a na jihu Rakouska (Österreich, Südtirol) St. Niklas, ve Švýcarsku (Schweiz) Samichlaus nebo Santiglaus a v oblasti Luxemburg (1482–1794 Habsburské Nizozemí) Zinniklos, Kleeschen. V Hesensku zdrobnělina Klaus, Kläus, Klees. V urbáři uherčického panství z roku 1628 jsou pole u poplužního dvorce uváděna jako Glöschensky či Gläschensky (Kleeschensky, Kleeschenského). Mohlo by se jednat o pole v držení jistého Nikolase, Niklase. V souvislosti se vsí Korolupy jsou z předhusitské doby známa jména Niklas Planker (rychtář v Drozendorfu) a Nikolaus Fux (farář z Ranzern u Jihlavy, dosazený klášterem z Gerasu). Klause nebo také Kläuschen (Kleeschen) je ve švýcarském a jihoněmeckém prostředí označení pro osamoceně stojící statek (Einzelhof) nebo poustevnu (viz lat. clausur).
 2. 1 Dutzend = 12, 1 Mandel nebo Malter = 15, 1 Schock = 60 = 4 Mandel, 1 Gross = 144 = 12 Dutzend/tucet.
 3. Roden, nd., reuten „Rodung“ (Entfernen der Bäume mitsamt der Wurzel), „das gerodete Land“ (odlesněné pozemky).
 4. Friedrich Benedict Weber: Allgemeines deutsches terminologisches ökonomisches Lexicon und Idioticon, Überland - s. 604
 5. Novotný Jaroslav, PhDr.: Opisy moravských urbářů. Digitalizovaný: Moravský archiv Brno, Inv. č. 529, signatura Uherčice: Vratěnín, okr. Znojmo, Podhradí nad Dyjí, Stálky, Hluboká, Mešovice, Korolupy, Dešná, Rancířov, urbář 43 s., r. 1628, karton 12, Korolupy s. 92
 6. Úrok=daň, kterou poddaní odváděli z polí a domu pánům a držitelům statků dvakrát do roka, v Korolupech o sv. Jiří a sv. Michaelovi.
 7. Kü­chen­dienst, služné z kuchyně mohlo být odváděno v penězích nebo v naturáliích, v Korolupech odváděli držitelé gruntu dvakrát do roka na sv. Jiří a na sv. Michaela slepice a vajíčka.
 8. Člověk držící jeden lán byl řádný sedlák (gruntovník), láník, někdy také osedlý. Podle velikosti lánu se pak rozdělovali na polosedláky, pololáníky, čtvrtsedláky, čtvrtláníky, půlníky, čtvrtníky.
 9. Böhaimb = Böhmen
 10. Ganggo = ist Alemannisch (Südbadisch), freundlicher Helfer, gutmütiger Mensch, www.badische-seiten.de
 11. Hofstaat = středohornoněm. hovestat, hofstat, základem je pojem chudobné dvorské čeledi.
 12. http://www.mza.cz/a8web/a8apps1/g371/docs/G0371-529.htm
 13. Moravský zemský archiv v Brně, Lánové rejstříky, Korolupy č. 237 a 261
 14. Moravský zemský archiv Brno, matriky Bítov 13400: N: 1751 - 1783 O: 1751 - 1783 Z: 1751 - 1783.