Přeskočit na obsah

Dějiny Korolup/Korolupy před dokončením pozemkové reformy v roce 1924

Z Wikiknih

Kurlupp (Chrlopy)[editovat | editovat zdroj]

Poštovní úřad s telegrafem se nacházel v Uherčicích (poštmistr Schwarz Bohumír, výpomocný poštovní posel Baldreich Johann), staniční úřad v Jemnici. Obecní majetek sestával ze 4 domů (stará škola, nová škola, obecní sál s hasičárnou a obecní kovárna), 5 ha polí a 10 ha lesů. Obecní dluh činil 35 000 Kč, obecní poplatky 320 % a církevní poplatky 25 %.[1]

 • Inspektorát pohraniční finanční stráže v Uherčicích: přednosta Matoušek Evžen
 • Oddělení pohraniční finanční stráže v Uherčicích: správce Přerost Bohumil, strážmistr
 • Obvodní lékař ve Vratěníně: MUDr. Nagl Otto
 • Oddělení pohraniční finanční stráže ve Vratěníně: správce Filip Fr., strážmistr
 • Vedlejší celní úřad ve Vratěníně: Watzl Josef, celník
 • Četnická stanice ve Vratěníně: vrchní strážmistr Povolný Josef, strážmistři: Kramář Josef, Toman Karl, Кrula Franz

Obyvatelstvo[editovat | editovat zdroj]

Celkem 420 z toho Němců 350 a Čechů 70

Obecní úřad[editovat | editovat zdroj]

konstituovaný 23. září 1923
Starosta Jakob Schwarz, sedlák čp. 61 (nyní čp. 74)
Místostarosta Josef Kommenda, sedlák čp. 7 (nyní čp. 10)
Členové zastupitelstva Andreas Beigl čp. 21 (nyní čp. 24), Johann Burda čp. 3 (nyní čp. 3)
Obecní slouha Stangl Karl

Farní úřad[editovat | editovat zdroj]

Farář Anton Pošvář
Varhaník Franz Blažek ml. čp. 65
Kostelník Kauer Franz čp. 18

Školství[editovat | editovat zdroj]

Místní školní rada předseda Ignác Apeltauer
Německá obecná škola jednotřídní od 26. října 1920 řídící učitel Felix Balzer (* 13.01.1890, čp. 55 Vratěnín)
Česká obecná škola menšinová jednotřídní od 20. července 1922 řídící učitel František Jakš (* 1896) z Budkova

Poplužní dvůr[editovat | editovat zdroj]

V obci se nacházel poplužní dvůr velkostatkáře Emmanuela Collalto et San Salvatore s centrálním vedení v Brtnici v okrese Jihlava. Na ředitelství velkostatku v Uherčicích sloužil hospodářský inspektor Nemák Leopold, pojezdný Stohanzl Evžen a důchodní Walter Hanuš. Správa velkostatku obstarávala dvory Uherčice a Mitrovice; dále poplužní dvory Chrlopy/Kurlupp, Křeslík/Grössing a Nový Dvůr/Neudorf u Mešovic. Od roku 1921 se veškerý majetek Emmanuela Collalto et San Salvatore i s půdou nacházel v záboru Státního pozemkového úřadu, který prováděl pozemkovou reformu. Lesy se nacházely též v záboru státu ČSR.

Poplužní dvůr
Text záhlaví Text záhlaví Text záhlaví Text záhlaví Text záhlaví Text záhlaví Text záhlaví Text záhlaví
Text buňky Text buňky Text buňky Text buňky Text buňky Text buňky Text buňky Text buňky
Text buňky Text buňky Text buňky Text buňky Text buňky Text buňky Text buňky Text buňky
Text buňky Text buňky Text buňky Text buňky Text buňky Text buňky Text buňky Text buňky
Text buňky Text buňky Text buňky Text buňky Text buňky Text buňky Text buňky Text buňky
Text buňky Text buňky Text buňky Text buňky Text buňky Text buňky Text buňky Text buňky
Text buňky Text buňky Text buňky Text buňky Text buňky Text buňky Text buňky Text buňky
Text buňky Text buňky Text buňky Text buňky Text buňky Text buňky Text buňky Text buňky
Text buňky Text buňky Text buňky Text buňky Text buňky Text buňky Text buňky Text buňky

Státní lesní správa: lesmistr Hondl Alois, lesník Čapek Friedrich. Lesní revíry: revír Uherčice a Chrlopy/Kurlupp - revírní Čapek Friedrich, hajný Štork Tomáš a hajný Sochor Franc; revír Mitrov a Křeslík/Grössing - hajný Ondráček Antonín.[2]

Poplužní dvůr v Korolupech (48 ha) přidělil Státní pozemkový úřad téměř celý Zemskému moravskému výboru, který obdržel z jeho polností 39 ha. Zbytek polností a lesů, náležejících ke dvoru, bylo zestátněno (8 ha). Zbytkový statek od státu odkoupil v březnu 1926 statkář Bohuslav Tříletý.

Statkáři[editovat | editovat zdroj]

Apeltauer Franz, čp. 37 - Apeltauer Franz, čp. 45 - Apeltauer Ignác - Apeltauer Johann - Apeltauer Laurenz - Apeltauer Jakob, čp. 48 - Baldreich Josef - Gollinger Josef - Indra Anton - Jandl Franz, čp. 34 - Jandl Franz, čp. 38 - Kauer Franz, čp. 18 - Kauer Franz, čp. 32 - Kauer Josef - Kauer Karl - Komenda Johann - Komenda Josef - Kotzian Laurenz - Luksch Johann - Niederhafner Georg - Schön Johanna - Schwarz Andreas - Schwarz Franz - Schwarz Jakob - Schwarz Johann - Schwarz Josef - Setzer Johann - Soukopp Franz, čp. 6 - Soukopp Franz, čp. 33 - Soukopp Josef - Soukopp Leopold - Stadler Franz - Stiepani Johann, čp. 11 - Stiepani Johann, čp. 31 - Stiepani Johann, čp. 35 - Stiepani Josef - Tschoffa Georg - Überreiter Josef.

Živnostníci[editovat | editovat zdroj]

 • Pekař/Bäcker: Beer Josef
 • Hostinec/Gasthaus: Schwarz Johann čp. 49
 • Obchod se smíšeným zbožím/Gemischtwarenhandel: Blažek Franz čp. 65
 • Mlynář/Müller: Entenfellner Johann
 • Kovář/Schmied: Slabý Franz - Deuchlinger Johann
 • Krejčí/Schneider: André Marie - Apeltauer Jakob - Stiepani Franz
 • Švec/Schuhmacher: André Josef - Paul Johann - Setzer Johann
 • Stolař/Tischler: Schremser Franz
 • Obchod s dobytkem/Viehhandel: Apeltauer Laurenz
 • Kolář/Wagner: Kauer Karl

Od roku 1932 provozoval pilu v Korolupech Prager Eduard.

Spořitelní a úvěrní spolek pro Korolupy, společnost s ručením omezeným (zal. 1903)[editovat | editovat zdroj]

Představenstvo:

 • předseda Schwarz Jakob
 • místopředseda Soukopp Leopold
 • a členové představenstva: Soukopp Franz - Stadler Franz - Apeltauer Andreas

Členy spolku jsou všichni statkáři z Korolup.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. CHYTIL, Alois. Chytilův úplný adresář Československé republiky. Praha: nákladem Aloisa Chytila, 1924. sv. 1, s. 724.
 2. CHYTIL, Alois. Chytilův úplný adresář Československé republiky. Praha: nákladem Aloisa Chytila, 1924. sv. 1, s. 729.