Přeskočit na obsah

Dějiny Korolup/Hitlerova inspekční cesta jižní Moravou

Z Wikiknih

Po odstoupení československých pohraničních oblastí zahájil Adolf Hitler inspekční cesty po připojených územích. Jižní Moravu navštívil ve dnech 26. – 27. 10. 1938. Cestu zahájil ve Vídni 26. října 1938 v 8 hodin ráno, kdy ve svém služebním automobilu Mercedes Benz s poznávací značkou WH 37925 odjel směrem k jihozápadní Moravě. Na cestě ho doprovázeli vrchní velitel pozemního vojska 5 generál Siegmund Wilhelm Walther von List, jeho štábní velitel generálporučík Richard Ruoff, dále velitel 17. armádního sboru generál Werner von Kienitz (General der Infanterie und erster Kommandierender General des XVII. Armeekorps), jeho štábní velitel plukovník Lothar Rendulic (k 1. dubnu 1938 reaktivován, Oberst im Generalstab der Wehrmacht), velitel Luftwaffe v Rakousku generálporučík Alexander Löhr (Oberbefehlshaber der Heeresgruppe E der deutschen Wehrmacht), jeho štábní velitel podplukovník Günther Korten (též Körten, Oberst und Generalstabschef der in Österreich stationierten Luftflotte 4), říšský místodržitel Konrád Henlein, župní vedoucí Josef Bürckel (Gauleiter und Reichsstatthalter), župní vedoucí Dr. Hugo Jury (Gauleiter und Reichsstatthalter in Niederdonau), říšský místodržitel Dr. Arthur Seyβ-Inquart (Reichsstatthalter) a další.[1]

Přes městečko Horn pokračoval na Waidhofen an der Thaya a přes hraniční přechod Fratres do Slavonic, kde ho přivítal velitel rakouské 44. pěší divize generálporučík Albrecht Schubert. Navštívil zde opevnění, shlédl vojenskou přehlídku a vyslechl projev generála Kienitze. Dále pokračoval přes Písečné až k Rancířovu a nedaleko silnice zastavil u lehkého opevnění vzoru 37 (objekt 3/1146/A-140Z).[2] Jako všechna opevnění, která vůdce navštívil, byl i tento řopík po jeho návštěvě náležitě vyzdoben: do otvoru po periskopu umístěn stožár s vlajkou, namalovány hákové kříže, okolí objektu upraveno a před obě střílny zasazeny stromy svobody (strom zasazený před pravou střílnou roste dodnes). Na střeše objektu stály dva protitankové a jeden protipěchotní překážce se zabudovanou pamětní deskou s německým nápisem „Pravda zvítězila! Tento za francouzské peníze a české velikášství postavený bunkr navštívil 26. 10. 1938 stvořitel Velkoněmecké říše a zachránce sudetských Němců Adolf Hitler." Vyzdobený objekt byl také zachycen na dobové pohlednici.[3]

Z Rancířova Adolf Hitler pokračoval přes Vratěnín do Vranova. Místní obyvatelstvo si s největší pravděpodobností takovou událost nenechalo ujít a Vratěnín byl dozajista náležitě vyzdoben. Ve Vranově si prohlédl přehradu a odcestoval přes rakouské území do Znojma. U Šatova znovu přejel bývalou československou hranici, kde převzal hlášení od velitele genenerálmajora Edlera von Hubicki a potom pokračoval přes Chvalovice, Vrbovec, Oblekovice, Starý Šaldorf do Znojma, kam přijel Vídeňskou ulicí. Po slavnostním přivítání ve Znojmě se kolona vydala do městečka Laa an der Thaya, kde „Vůdce” přenocoval ve svém vlaku a ráno v něm vyjel do Mikulova. Kolem deváté hodiny ranní dorazil ve stejném doprovodu na vlakové nádraží. Po přivítání přestoupil do automobilu, ve kterém projížděl v předešlém dni jižní Moravou. Celá kolona aut odjela přes Mikulov, Drnholec a Březí zpět do Mikulova. Po svém projevu v Mikulově nastoupil do svého vlaku a odjel do Vídně. Na zpáteční cestě se krátce zastavil na nádraží v Břeclavi. Další návštěva jižní Moravy se uskutečnila v prosinci 1938.[4][5]

  1. Znaimer Wochenblatt, č. 84, 27. 10. 1938, s. 1
  2. Vondrovský, Ivo: Hitlerovy návštěvy čs. opevnění. In: Fortsborník č. 7/II, Brno 2002, s. 81-82
  3. Lakosil, Jan – Svoboda, Jan - Čermák, Ladislav: Souboj bez vítěze. Německé přípravy na dobývání čs. opevnění v roce 1938. Praha 2010, s. 145-146
  4. Josef Novák, Československé opevnění z let 1935–1938 na jižní Moravě ve spojitosti s inspekční cestou Adolfa Hitlera, 2014
  5. Harald Sandner: Hitler – Das Itinerar (Band III): Aufenthaltsorte und Reisen von 1889 bis 1945 – Band III: 1934–1939, s.