Dějiny Korolup/Živnosti

Z Wikiknih

Živnosti na Vratěnínsku v 19. a na zač. 20. století[editovat | editovat zdroj]

Vratěnín - tržní městečko[editovat | editovat zdroj]

V tržním městečku Vratěníně zastával post starosty Anton Reger (1885) a oblastním lékařem pro Vratěnínsko byl diplomovaný dr. Melchior Cerny (1885). Na konci 19. stol. provozoval jeden obchod se smíšeným zbožím Franz Luksch a druhý Carl Peter Siegl, koloniál se střižním zbožím Aron Spiegel. V roce 1911 se v městečku nacházely živnosti:

 • Lékař MUDr.: Schlesinger Viktor, obvodní
 • Porodní bába: Czech Josefa
 • Okresní hospodářský spolek (německý)
 • Řemeslnické společenstvo: Handwerksmässige Genossenschaft in Fratting (Společenstvo řemesl. živností ve Vratěníně), předseda Linsbauer Franz
 • Hostince: Reiber Anna - Urbanek Urban (i nájemce statku u Mešovic) - Zawadil Anton (i prodej tabáku)
 • Koláři: Eisner Ignatz (i podkovář) - Fuchs Karl - Harrer Anton - Kainz Tomas
 • Kováři: Chalupa František - Eisner Ignatz
 • Kožešník: Wallner Anton (i klobouky)
 • Krejčí a švadleny: Dunkler Katarina - Fuchs Anton - Foltin Marie - Hartmann Franz(filiálka hlavního závodu v Písečné) - Schwarz Anton
 • Nájem panského statku: Urbanek Urban (i hostinec), po něm rodina Zawadil
 • Obchod: s dobytkem: Meiringer Rudolf (fil.), s potravinami: Schwarz Karl, se smíšeným zbožím: Balzer Anton (i sedlářství) - Luksch Franz (i pojezdné jednatelství, prodej kalendářů, svatých obrázků, modlitebních knížek a tabáku) - Paul Josef (i lihoviny)
 • Obuvníci: Fuchs Johann - Fuchs Josef
 • Pekaři: Altmann Florian - Fuchs Josef - Fuchs Mathias
 • Prodej tabáku: Luksch Fr. (viz obch. smíš. zbožím)
 • Řezník: Müller Eduard. ml.
 • Sedlář: Balzer Anton (i obchod se smíšeným zbožím)
 • Sklenář: Harrer Franz
 • Stolaři: Bruckner Leopold - Dunkler Johann - Linsbauer Franz
 • Zámečnictví strojní: Harrer Karl[1]

Mešovice[editovat | editovat zdroj]

 • Hostinec: Waitz Anton
 • Kovář: Strobl Leopold
 • Nájem panského dvora: Zawadil Johann z Uherčic
 • Obchod se smíšeným zbožím: Klimeš František (i lihoviny v uzavřených lahvích)[2]

Uherčice[editovat | editovat zdroj]

V roce 1871 obdržel Žid Bernhard Jellinek z Uherčic odškodnění za zrušení propinačního práva z pálenky v hodnotě 369 zlatých.[3] Nálevnu kořalky držela rodina Jellinkova i později. Na konci 19. století provozoval v Uherčicích Carl Maurer hokynářství s výčepem a pekárnou, zámečnictví s hokynářstvím a výčepem Anton Hanouska. V roce 1903 byl dům z důvodu úmrtí nabídnut k prodeji.[4] Truhlářská firma „Josef Harrer & Stumvoll” nabízela nábytek všeho druhu (1873).[5] Kominickou živnost vedla po svém zemřelém muži vdova Elisabeth Tuna (r. 1899).[6] V roce 1911 byli v Uherčicích evidovány živnosti:

 • Porodní báby: Bobková Marie - Čechová Josefa
 • Velkostatek: Kníže Emanuel Collalto. Ústřední správa v Brtnici u Jihlavy. Správa: ředitel Nagl Viktor - důchodní Tutta Emil - lesmistr Nass Arn. - zahradník Czapek Eduard
 • Lihovar: správce Lendl Adolf
 • Vápenka: Kníže Emanuel Collalto.
 • Bednářství: Janíčka Matouše vdova
 • Cihelna: Kníže Emanuel Collalto
 • Hostinec: Maar Ruppert (i řeznictví)
 • Kameník: Vratislavský Michael
 • Kartáčník: Zwěřina Karl
 • Kominictví: Svoboda Emanuel (nájemce v Mor. Budějovicích)
 • Krejčí: Seifert Johann - Stumvoll Heinrich
 • Nálev kořalky: Jellinek Isák (i prodej tabáku)
 • Obchod: se dřívím: Prager Franz (i tesařství) s hrnci: Irschik Apolonie, se smíšeným zbožím: Blažek Franz (filiální závod, i prodej lihovin v uzavřených lahvích, hlavní závod v Korolupech) - Sagl Willi.
 • Obuvníci: Baldreich Johann - Eidher Andreas
 • Pekař: Leitner Jakob
 • Podkovář: Selinger Ignatz
 • Sklenář: Petz Anton
 • Stolaři: Bobek Mathias - Petz Anton (i sklenářství)
 • Tesař: Prager Franz (i obchod se dřív.)
 • Zámečník: Hanauska Anton[7]

Korolupy[editovat | editovat zdroj]

V roce 1812 utekl do Dánska na propadlý pas Franz Kotzian, tkadlec a majitel manufaktury na šátky, narozený dne 28. srpna 1789 v Korolupech rodičům Franz a Maria Kotzian. V roce 1859 byl na základě vystěhovaleckého patentu císaře Františka I. z 24. března 1832 (Gesetz über die Auswanderung und unbefugte Abwesenheit kaiserlich österreichischer Unterthanen vom 24. März 1832)[8] Krajským úřadem ve Znojmě vyzván ve lhůtě 6 měsíců k návratu a k podrobení se úřednímu řízení.

Obchodní a živnostenský adresář Moravy a Slezska uváděl v Korolupech v roce 1887 dvě živnosti: kupectví s prodejem kořalky (Greislerei u. Branntweinhandel) domkáře a obchodníka Františka Kováře na čp. 64, kterou po jeho smrti († 9. duben 1879) vedla ovdovělá manželka Katharina († 27. května 1900). František Kovář, obchodník z Rabštejna (nyní Borová-Budeč), syn Antona Kováře, se 11. května 1868 oženil na čp. 16 v Polici s Katharinou Smetana, dcerou Jakuba Smetany z Police čp. 6. Manželům se v Korolupech narodily dcery Marie (14. ledna 1869) a Antonie (15. května 1872), syn František v pátém měsíci zemřel (11. dubna 1878).[9][10][11][12][13][14]

Dalším živnostníkem byl mlynář Josef Beer, majitel korolupského mlýna. Mlýn v roce 1880 vydražil mlynář Petr Vaněk (viz Korolupský mlýn čp. 1).[15]

Živnosti a obchod 1894[editovat | editovat zdroj]

 • Hostinec (Gasthof): Schwarz Johann
 • Pekař (Bäcker): Beer Josef
 • Bednář (Böttcher, Büttner auch Fassbinder): Baldreich Karl
 • Obchodník se smíšeným zbožím (Gemischtwarenhändler): Blažek Franz
 • Družstevní záložna (Spar- und Darlehenskassenverein für Kurlupp und Umgebung G. m. u. H.)
 • Družstevní mlékárna (Molkereigenossenschaft Kurlupp G. m. b. H.)
 • Mlýn (Mühle): Vaněk Peter
 • Kovář (Schmied): Slabý Franz
 • Krejčí (Scheider): Apeltauer Jakob, Stiepani Franz
 • Švec (Schuhmacher, Schuster): Paul Franz, Setzer Johann, Štěpánek Franz
 • Přádelny (Spinnereien): Kauer Franz, Soukopp Jakob
 • Majitel lomu (Steinbruchbesitzer): obec Korolupy / Gemeinde Kurlupp
 • Kameník (Steinmetz): Pejřil Andreas
 • Truhlář (Tischler): Schremser Franz
 • Prodejce potravin (Viktualienhändler): Wyhlidal Franz
 • Kolář (Wagner): Kauer Karl
 • Tesař (Zimmermeister): Schenkirsch Franz
 • Cihelna (Ziegelei): Hospodářské ředitelství knížete Collalta v Uherčicích / Fürstlich Collaltosche Wirtschaftsdirektion in Ungarschitz[16]

Živnosti a obchod 1903[editovat | editovat zdroj]

 • Pekař (Bäcker): Josef Beer
 • Obchodník s lahvovým pivem (Flaschenbierhändler): Brázda Franz (též truhlář), Johann Schwarz (též hostinský)
 • Obchodník s drůbeží (Geflügelhändler): Katharina Vyhlídal
 • Obchodník se smíšeným zbožím (Gemischtwarenhändler): Franz Blažek (též trafikant)
 • Krupařství (Greißler): Juliana Vyhlídal
 • Krejčí (Kleidermacher): Jakob Apeltauer, Franz Stěpaný
 • Dámská krejčová: Marie Andre
 • Mlynář (Müller): Peter Waněk
 • Obecní kovář (Gemeinde-Schmiede): Franz Slabý
 • Obuvník (Schuhmacher): Josef Andre, Franz Paul
 • Obchodník s kořalkou (Spirituosenhändler): Franz Brázda, Johann Schwarz
 • Prodej tabáku (Tab.-Trafik): Franz Blažek
 • Truhlář (Tischler): Franz Brázda, Franz Schremser
 • Kolář (Wagner): Karl Kauer
 • Tkalcovny (Webereien): Franz Dunkler, Franz Kauer, Jakob Soukopp
 • Hostinec (Wirtshaus): Johann Schwarz
 • Spořitelní a úvěrní spolek pro Korolupy (Spar- u. Darlehenskassenverein für Kurlupp, Gen.m.u.H)[17]

Živnosti a obchod 1910[editovat | editovat zdroj]

 • Pekař: Beer Josef
 • Hostinec: Schwarz Johann (č. 49)[18]
 • Obchod: s drůbeží: Vyhlidal Katharina (č. 24), smíšené zboží: Blažek Franz (i prodej tabáku) - Ignaz Kandler (filiálka, hlavní závod v Dešné)
 • Krupařství: Vyhlídal Marie (i prodej lihovin)
 • Řezník: Sláma Antonín (filiálka hlavního závodu v Polici)
 • Švadlena a krejčí: Andre Maria - Apeltauer Jakob (č. 48) - Stiepany Franz (č. 60)
 • Obuvníci: Andre Josef - Paul Franz - Setzer Johann (č. 28)
 • Kolář: Kauer Karl (č. 70)[19]
 • Mlynář: Waněk Petr (též pila)
 • Stolař: Schremse Franz (č. 73)
 • Tkalcovství: Dunkler Franz - Kauer Franz - Soukopp Jakob[20]

Hostinský a čvrtláník Johann Schwarz (č. 49) se narodil pololáníkovi Johanovi Schwarzovi a Marii Jandl (Josef Jandl), dne 1. července 1891 se mu narodila s Marií rozenou Voříšek (Jakob Voříšek z Oslnovice/Höslowitz) 1. července 1891 dcera Anna.[21]

Stiepany Franz z čísla 60 se narodil 22. září 1881 otci Franz Stiepany a Theresii Apeltauer, dne 15. října 1911 si ve svých 30 letech vzal 20letou Josefu Baldreich narozenou 1. července 1891 z čísla 6, dceru Karoliny Baldreich (zemřelého Josefa Baldreicha z Police a jeho manželky Josefy rozené Křivánek).[22]

Jakob Apeltauer z čísla 48 se narodil 20. června 1886 pololáníkovi Jakobovi Apeltauerovi a Marii rozené Schwarz. Dne 25. ledna 1910 se ve svých 23 letech oženil s 22letou Francizskou Jandl narozenou 14. srpna 1887 z čísla 49 hospodskému Leopoldovi Jandlovi a Marii rozené Voříšek.[23] Dcera Marie Jandl se provdala v roce 1905 za Johanna Tschoffu na čísle 41.[24]

Obuvník Johann Setzer se do Korolup přiženil. Narodil se ve Frejštejně 25. září 1875 obuvníkovi Antonu Setzer a Eleonoře rozené Silberbauer. Dne 8. října 1907 si ve svých 32 letech v Korolupech vzal 27letou Katharinu Nevěčny narozenou 24. února 1880 z čísla 28, dceru domkáře Antona Nevěčného a Kathariny rozené Fuchs.[25]

Stolař Franz Schremser bydlel se svou ženou Katharinou rozenou Dunkler na čísle 73. Dne 23. října 1906 provdali svoji 33letou dceru Marii za 43letého Leopolda Harrera, pololáníka ze Stálek na čísle 53 a narozeného 12. listopadu 1863 pololáníkovi Josefu Harrerovi a Elisabeth rozené Stiepani z Korolup.[26]

Pekař Josef Beer se narodil 12. března 1872 mistru mlynářskému Alexandrovi Beerovi z Korolup a Eleonoře, dceři Antona Brodessera z Pengnerova mlýna. Ve svých 30 letech se 21. října 1902 oženil s 19letou děvečkou Marií Peigl z čísla 69, narozenou 29. července 1883 Franzovi Peiglovi a matce rozené Dunkler.[27]

Obchodnice s drůbeží Katharina Vyhlidal, rozená Noha na čísle 17 v Uherčicích, bydlela s manželem Franzem Vyhlidalem v Korolupech na čísle 24. Jejich dcera Juliana Vyhlidal se ve svých 33 letech v roce 1911 provdala za 27letého Franze Prochazku, syna chalupníka Karla Prochazky z Chvaletic.[28]

Lubnice[editovat | editovat zdroj]

Rodina Lamplova provozovala v Lubnici vinopalnu, obchod a řeznictví (r. 1887 Lampl Wolfgang), později hostinec (r. 1904 a 1907 Lampl Moritz). V roce 1911 v obci nabízeli své služby:

 • Hostinec: Lampl Rosa (vdova)
 • Koláři: Hess Franz, Popp Leopold (i podkovář)
 • Kovář: Pavlík Jan (i podkovář)
 • Krejčí: Strobl Franz
 • Mlynář: Nechvátal Alois
 • Obchodníci: s dobytkem Christof Franz, Stollhof Franz, se smíšeným zbožím Lampl Rosa
 • Ševci: Beigl Johann, Buresch Johann
 • Řeznictví: Lampl Rosa
 • Výroba vápna: Zach Franz[29]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. Moravská vědecká knihovna v Ostravě: CHYTIL, Alois. Chytilův úplný adresář Moravy. [Brno?]: nákladem vlastním, 1911. s. 216.
 2. CHYTIL, Alois. Chytilův úplný adresář Moravy, nákladem vlastním, 1911. s. 213.
 3. Brünner Zeitung. Brünn: Mährischer Landtag, 31.03.1871, 1871(74). s. 516. Dostupné také z: http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/uuid/uuid:af5842f0-f7e7-11e3-97df-5ef3fc9bb22f
 4. Stockhoheses Haus mit Schlossergewerbe, seit 17 Jahren bestehend, ohne Konkurrenz, in dem reizend gelegenen Оrte Ungarschitz bei Drosendorf mit Laub- und Nadelwaldungen, ist wegen Todesfall sofort zu verkaufen. Auch für Pensionisten und Private geeignet. Näheres beim Eigentümer Anton Hanauska Nr. 11 in Ungarschitz. Znaimer Wochenblatt, 1903, Ročník 54,Číslo 47, s. 12
 5. Bei Josef Harrer & Stumvoll, Tischlermeister in Ungarschitz sind alle Gattungen Möbeln, besonders Braut-Ausstattungen, Garderob- und Schubladkästen, Chiffonire, Betten, Tische, Sesseln Politirt und angestrichen in allen Holzgattungen vorräthig, zu den billigsten Preisen zu haben. In: Znaimer Wochenblatt, Sa, 26. April 1873, s. 10
 6. Elisabeth Tuna, Kaminfegermeisters- Witwe Haus Nr. 95 zu Ungarschitz, Post Ungarschitz in Mähren sucht für ihr Kaminfegergewerbe, welches im guten Betriebe steht, einen passenden Geschäftsführer, welcher bisher unbeschollen ist. — Hierauf Reflectierende wollen sich innerhalb 14 Tage unter Vorlage ihrer Dokumente bei der genannten Witwe melden, — Ehelichung nicht ausgeschlossen. In: Znaimer Wochenblatt, Mi, 11. Januar 1899, s. 12
 7. CHYTIL, Alois. Chytilův úplný adresář Moravy. [Brno?]: nákladem vlastním, 1911. s. 216.
 8. Gesetz über die Auswanderung und unbefugte Abwesenheit kaiserlich österreichischer Unterthanen vom 24. März 1832
 9. Svatba Franz Kowar a Katharina Smetana, 11. května 1868, Police
 10. Dcera Maria: nar. 14. ledna 1869
 11. Dcera Antonie: nar. 15. května 1872
 12. Syn Franz: zemřel 11. dubna 1878 v 5. měsíci
 13. Franz Kovář: zemřel 9. dubna 1879 ve 43 letech
 14. Katharina Kovář: zemřela 27. května 1900 v 53 letech
 15. Handelsadressbuch und Gewerbeadressbuch der Markgrafschaft Mähren und des Herzogtums Schlesien, Brünn: C. Winkler 1887, s. 85
 16. Leuchs Knihy ve službě Google Play Adressbuch aller Länder der Erde, der Kaufleute, Fabrikanten, Gewerbetreibenden, Gutsbesitzer etc, 1894, Svazek 11, strana 317
 17. Oesterreichischer Zentralkataster sämtlicher Handels-, Industrie. und Gewerbebetriebe: [Adressbuch], Bd 9: Die Handels-, Industrie- und Gewerbebetriebe von Mähren und Schlesien: Handelskammerbezirke Brünn, Olmütz, Troppau. Wien: Alexander Dorn, 1903, s. 235.
 18. http://actapublica.eu/matriky/brno/prohlizec/925/?strana=37
 19. http://actapublica.eu/matriky/brno/prohlizec/925/?strana=30
 20. CHYTIL, Alois. Chytilův úplný adresář Moravy. [Brno?]: nákladem vlastním, 1911. s. 209.
 21. http://actapublica.eu/matriky/brno/prohlizec/1649/?strana=6
 22. Matrika Korolupy 14026, O: 1858 - 1918, s. 43/73
 23. Matrika Korolupy 14026, O: 1858 - 1918, s. 41/73
 24. http://actapublica.eu/matriky/brno/prohlizec/925/?strana=36
 25. Matrika Korolupy 14026, O: 1858 - 1918, s. 39/73
 26. Matrika Korolupy 14026, O: 1858 - 1918, s. 38/73
 27. http://actapublica.eu/matriky/brno/prohlizec/925/?strana=34
 28. http://actapublica.eu/matriky/brno/prohlizec/925/?strana=43
 29. CHYTIL, Alois. Chytilův úplný adresář Moravy. [Brno?]: nákladem vlastním, 1911. s. 213.