Chemické pokusy s nanomateriály

Z Wikiknih

Tato sbírka chemických experimentů vznikla za účelem podpory popularizace tématu nanotechnologií a nanomateriálů. Pokusy a jejich postupy jsou vypracovány s doprovodnými fotografiemi a obrázky, tak aby bylo jejich provádění, co nejsrozumitelnější pro laickou veřejnost. Každý pokus je doplněn o teoretické vysvětlení principu, na kterém je demonstrace postavena. Pro bezpečné provádění těchto pokusů, je vhodné si nejprve přečíst doprovodný článek o bezpečnosti při provádění žákovských experimentů, kde jsou uvedeny všechny podstatné obecně platné informace.(Obecná bezpečnostní pravidla pro provádění edukačních experimentů) Bezpečnostní pravidla, která jsou doplněna u pokusů se již týkají pouze konkrétních chemikálií, využívaných v experimentech.

Každý pokus má svou vlastní diskuzní sekci. Tato sekce má sloužit, jako platforma, pro předávání postřehů vypozorovaných, při provádění experimentů v rámci výuky, či jiných aktivit. Nabízí se tedy možnost vzájemně si předávat zkušenosti a alternativní provedení pokusů, což může vést k usnadnění a vylepšení připravených experimentů. Pokud budete pokusy provádět, vraťte se poté zpět a doplňte do této sekce vaše postřehy.

Název pokusu: Doporučeno pro:
Koloidní povaha želatiny ZŠ pod dohledem
Agregace částic koloidní směsi ZŠ samostatně
Světelná odezva kvantových teček ZŠ pod dohledem
Změna optických vlastností nanočástic zlata SŠ po dohledem
Thermoexcitace tekutých nanokrystalů SŠ pod dohledem
Příprava nanočástic stříbra SŠ pod dohledem
Ukázka magnetického chování ferrokapalin ZŠ pod dohledem
Využití magnetických nanočástic železa pro čištění vody demonstrační
Nanočástice zlata jako biosenzory ZŠ pod dohledem
Nanočástice ZnO v opalovacích krémech ZŠ pod dohledem
Příprava nanočástic zlata pomocí čaje SŠ pod dohledem
Rozptyl světla na částicích koloidní směsi ZŠ samostatně
Příprava vodivého inkoustu SŠ pod dohledem
Příprava kvantových teček z citronové šťávy SŠ pod dohledem
Demonstrace lotosového efektu ZŠ samostatně
Ukázka struktury a využití fullerenů ZŠ samostatně