Angličtina/Gramatika/Tipy

Z Wikiknih

Such, so se v angličtině používají k zesílení významu. Avšak při použití ve větě je nemůžeme libovolně zaměnit. So používáme před přídavným jménem (např. I am so tired. - Jsem tak unavený.). Such používáme k zesílení významu přídavného jména, za nímž stojí jméno podstatné (např. It is such a tiring day. - Je to tak únavný den.)


Much, many používáme k vyjádření velkého množství. Much používáme s nepočitatelnými podstatnými jmény (water, milk, wheat, rye,... - voda, mléko, pšenice, žito,...). Např. There is not much coffee. - Není tam moc kávy. Many používáme s počitatelnými podstatnými jmény (a car, a bike, an apple,... - auto, kolo, jablko,...). Např. There are not many apples. - Není tam moc jablek. Musíme však vědět, že much, many většinou používáme jen v záporných větách nebo v otázkách. V kladných větách velké množství vyjádříme výrazy: a lot, lots of, plenty of. Tyto výrazy však můžeme použít i v záporných větách a otázkách (There is not lots of apples. - Není tam moc jablek.).


V češtině používáme u smyslových sloves (znít, chutnat, vonět, smrdět, vypadat) příslovce. V angličtině tomu tak není, po smyslových slovesech (sound, taste, smell, look) dáváme přídavná jména (Např. It sounds great. - Zní to skvěle. Ne: It sounds greatly.).


As, like v překladu do češtiny znamenjí jako. Jejich použití je ale dle významu věty odlišné. As používáme, když je něco skutečně srovnatelné (Např. I work as a teacher. - Pracuji jako učitel.). Taktéž můžeme použít jeho dvojí vazbu při srovnávání dvou věcí (Např. He is as tall as his brother. - Je stejně vysoký jako jeho bratr.) Like používáme u obrazných přirovnání - tehdy, když něco není skutečně srovnatelné. Např. He sings like a nightingale. - Zpívá jako slavík.