Přeskočit na obsah

44.pa21co3 (Biotop Wikicode)

Z Wikiknih

Hierarchie[editovat | editovat zdroj]

  • Biotopy světa klíč
  • 4 Lesy (Forests) klíč, popis
  • 44 Lužní a mokřadní lesy (Temperate alluvial and very wet forests and brush) klíč, popis
  • 44.pa2 Luhy olše šedé (Grey alder Alnus incana galleries) klíč, popis
  • 44.pa21 Horské luhy olše šedé (Montane Alnus incana galleries) klíč, popis
  • 44.pa21co3 Hercynské luhy olše šedé (Hercynium grey alder galleries)

Příbuzné systémy[editovat | editovat zdroj]

NATURA 2000: Biotop je včleněn do šířeji pojatého biotopu Natury 2000 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), (Mixed ash-alder alluvial forests of temperate and Boreal Europe (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)), který zahrnuje další dva příbuzné lužní biotopy. Biotop 91E0 patří meti prioritní.

EUNIS definuje biotop G1.1213 Hercynio-Carpathian grey alder galleries, který je ve wikisystému rozdělen na 44.pa21co3 pro kontinentální bioregion a na 44.pa21al3 pro alpínský bioregion.

Palaearctic Habitat definuje pouze vyšší jednotku 44.21 Montane grey alder galleries, která je shodná s vyšší jednotkou wikisystému 44.pa21

Katalog biotopů České republiky vylišuje pro území ČR biotop L2.1 Horské olšiny s olší šedou (Alnus incana) (Montane grey alder galleries), který je shodný s tímto biotopem.

Popis[editovat | editovat zdroj]

Druhově bohaté biotopy s dominantní olší šedou ve stromovém patře vyskytující se na nivách horských bystřin. V chladných údolích mohou sestupovat i do nižších poloh na úkor jasanových olšin s olší lepkavou.

Druhové složení[editovat | editovat zdroj]

Dominantní a diagnostickou dřevinou je olše šedá, vtroušenými dřevinami může být smrk stepilý, javor klen a vrba jíva. Diagnostickými druhy bylin jsou oměj šalamounek, mléčivec alpský, kamzičník rakouský, chrastavec lesní, pryskyřník platanolistý, šťovík áronolistý, silenka dvoudomá, žluťucha orlíčkolistá a kýchavice bílá. V podrostu bývá dominantní devětsil lékařský, krabilice chlupatá nebo bršlice kozí noha. Dále se často vyskytují ostružiník maliník, papratka samičí, škarda behenní, kostřava obrovská, netýkavka nedůtklivá, šťavel kyselý, zvonečník klasnatý, starček vejčitý, čistec lesní a ptačinec hajní.

Ekologie[editovat | editovat zdroj]

Výskyt na obohacovaných půdách podél horských toků. Půdy jsou obvykle štěrkovité, ale mohou být i hlinité typu rambla, paternia nebo glej. Krátká vegetační doba.

Rozšíření[editovat | editovat zdroj]

V České republice se biotop 44.pa21co3 vyskytuje v pohraničních horách: Krkonoše, Hrubý Jeseník, Moravskoslezské Beskydy, Šumava, Krušné hory, Orlické hory a Ještědský hřbet. Výjimečně byl zjištěn výskyt biotopu i ve vnitrozemských horách, může se však jednat o umělé výsadby olše šedé, které by se měly zařadit do člověkem vytvořených biotopů.

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]