Přeskočit na obsah

Švédština/Vazba det finns

Z Wikiknih

Skutečnost, že někde něco existuje, vyjádříme ve švédštině vazbou det finns (doslova to se nachází). Má stejný význam jako anglické there is / there are, německé es gibt nebo italské c’è / ci sono. Do češtiny tuto vazbu obvykle překládáme pouhým je nebo jsou.

Příklady:

  • Det finns ingen hjälp för honom. = Není mu pomoci.
  • Det finns många människor på torget. = Na máměstí je mnoho lidí.
  • Finns det nagra fel i min uppsats? = Nacházejí se / jsou v mé práci nějaké chyby?
  • Det finns en gräns för allt. = Všechno má své meze. (Pro všechno jsou /existují hranice.)
  • Det fanns en flicka på gatan. = Na ulici byla dívka.

Vazba je stejná v jednotném i v množném čísle. Otočením slovosledu tvoříme otázku. Deponentní sloveso finnas se může vyskytovat i v jiných časech, především v čase minulém: det fanns.

Tento typ vět odpovídá na otázku: Co/kdo tam je? Ptáme-li se, kde to je, vazba det finns se nepoužívá:

  • Han är hemma. = Je doma.

Kromě vazby det finns se ve švédštině používají i další podobné větné konstrukce se zájmenem det, předevší se slovesy jako (jít, chodit), stå (stát) nebo ligga (ležet):

  • Det står en man på gatan. = Na ulici stojí muž.
  • Det ligger en bok på mitt bord. = Na mém stole leží kniha.
  • Det går en älg i min trädgård. = V mé zahradě chodí los.