Přeskočit na obsah

Švédština/Číslovky

Z Wikiknih

ABBA var en svensk popgrupp, som bildades 1972 och hade stora framgångar under 1970-talet och början av 1980-talet. Deras stora internationella genombrott kom i Eurovisionsschlagerfestivalen 1974, där de framförde melodin Waterloo, som vann tävlingen.

Namnet ABBA kommer av medlemmarnas initialer: Agnetha, Björn, Benny och Anni-Frid. På skivomslag skrev gruppen det ofta med det första B:et spegelvänt, vilket också blev deras logotyp.

ABBA bestod av två gifta par, Björn Ulvaeus och Agnetha Fältskog samt Benny Andersson och Anni-Frid 'Frida' Lyngstad, men när deras äktenskap upplösts 1979 respektive 1981 upphörde allt turnerande och gruppen upplöstes under andra halvan av 1982. Medlemmarna började efter det att arbeta med egna projekt. Sista skivan med ABBA var The Visitors, som kom ut 1981. Då gruppen slutade 1982 hade man sålt cirka 180 miljoner skivor. ABBA är, med sina över 350 miljoner sålda skivor i hela världen, Sveriges mest framgångsrika musikexport genom tiderna. ABBA var den första popgruppen från Kontinentaleuropa att under en längre tid nå större framgångar i den engelskspråkiga världen.

(Text pochází z článku ABBA na švédské wikipedii.)

Přehled základních a řadových číslovek[editovat | editovat zdroj]

  základní řadová
0 noll nollte
1 en ett första
2 två andra
3 tre tredje
4 fyra fjärde
5 fem femte
6 sex sjätte
7 sju sjunde
8 åtta åttonde
9 nio nionde
10 tio tionde
11 elva elfte
12 tolv tolfte
13  tretton trettonde
14 fjorton fjortonde
15 femton femtonde
16 sexton sextonde
17 sjutton sjuttonde
18 arton artonde
19 nitton nittonde
20 tjugo tjugonde
21 tjugoen

tjugoett

tjugoförsta
30 trettio trettionde
40 fyrtio fyrtionde
50 femtio femtionde
60 sextio sextionde
70 sjuttio sjuttionde
80 åttio åttionde
90 nittio nittionde
100 (ett) hundra hundrade
135 etthundratrettiofem  ...te
200 tvåhundra tvåhundrade
1 000 (ett) tusen tusende
2 000 tvåtusen tvåtusende
21 526 tjugoettusen femhundratjugosex  ...sjätte
1 000 000 en miljon miljonde
1 200 502 en miljon tvåhundratusen

femhundratvå

 ...andra

Řadové číslovky se číslicí zapisují takto:

 • 0:te, 1:sta, 2:dra, 3:dje, 4:de, 5:te = 0., 1., 2., 3., 4., 5. (nultý, první, druhý, třetí, čtvrtý, pátý)

Na rozdíl od češtiny, kde se za číslicí píše tečka, ve švédštině se za dvojtečkou uvádí koncovka.

Datum a letopočet[editovat | editovat zdroj]

Jag är född den 12 (tolfte) maj 1974 (nittonhundrasjuttiofyra). = Narodil jsem se 12. května 1974.

Před datem se používá určitý člen den. Letopočty do roku 1999 se udávají ve stovkách let (podobně jako v češtině).

 • 1900 = nittonhundra = devatenáct set

Staletí

 • 1800-talet = 19. století
 • 1980-talet = 80. léta 20. století

Početní úkony[editovat | editovat zdroj]

 • + plus
 • - minus
 • * gånger
 • / delat med (genom)
 • = är (lika med), blir
 • 1 + 2 = 3 ==> ett plus två är tre
 • 5 - 4 = 1 ==> fem minus fyra är ett
 • 2 * 3 = 6 ==> två gånger tre är sex
 • 8 / 4 = 2 ==> åtta delat med fyra är två

Zlomky[editovat | editovat zdroj]

 • 1/2 = en halv, en andradel, event. en tvådjedel
 • 1/3 = en tredjedel
 • 3/4 = tre fjärdedelar
 • 2/5 = två femtedelar
 • 5/6 = fem sjättedelar
 • 4/7 = fyra sjundedelar
 • 1/8 = en åttondel (en åttondedel)
 • 8/9 = åtta niondelar (åtta niondedelar)

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]