Český slang/Námořnický

Z Wikiknih

Následující slovník obsahuje výrazy, vybrané a zpracované námořními kapitány a prvními strojními důstojníky (Robert Kouřil, Jaroslav Hořelica, Ctibor Medek a Václav Jílek) za laskavé pomoci dalších emeritních i aktivních námořníků a přátel na FB skupinách Čeští námořníci a Československá námořní plavba.

Používané slangové výrazy jsou směsicí převzatých odborných i slangových termínů anglických, německých, polských a ruských námořníků.

Tento soupis slangových výrazů je jen připomenutím dnes již zanikajícího námořního řemesla čechoslováků. Rádi bychom, aby byl doplněný o slangové výrazy starých i dnešních plavců.

Šťastnou plavbu a tři stopy pod kýlem!

Polský námořnický slang s obrázky: http://www.full-ahead.net/Slownik/Obrazy/ Historie České námořní plavby: http://www.namorniplavba.cz/


A[editovat | editovat zdroj]

 • ácécéčko - chemie na čištění vzuchových chladičů, ACC - air cooler cleaner ang.
 • áftrpik - záďový balastový tank, after peak ang.
 • agent - v přístavu oficiální zástupce nájemce (charterer) nebo rejdaře (owner)
 • aldiska - na můstku uložená ruční lampa 24V k světelné signalizaci (Morse) z lodi, Aldis lamp ang.
 • arabárna - země s arabským obyvatelstvem, též mahmuďárna
 • arabský nevěstinec - loď přepravující ovce a kozy (většinou z Austrálie do Perského Zálivu)
 • atlaska - vzduchová pistole na nástřik barvy, výrobce: Atlas Copco

B[editovat | editovat zdroj]

 • babák - nepovedený, amatérský uzel, pokročilejší verze je tzv. babák s pojišťovákem
 • bak - loďmistrův sklad pod příďovou palubou, podbačí, jít pod bak, je to pod bakem, die Back něm.
 • balast - voda zatěžující /vyvažující loď bez nákladu
 • balastovka - pumpa na čerpání balastové vody
 • balk - loď na převoz hromadného, sypaného nákladu (uhlí, ruda, obilí), též rudovec, bulk carrier ang.
 • balkhed - přepážka mezi prostory lodi, bulkhead ang.
 • banana bout - člun, loďka domorodců
 • barvárna - sklad barvy většinou pod příďovou palubou tedy vedle baku, podbačí
 • baum - stožárový výložník, der Baum něm.
 • berta - mohutnější verze oklepávací pistole, nebo úvazného lana, tlustá berta
 • bildž - stoka ve strojovně, též zenza, studánka, bilge ang.
 • blbec - místní měna, též čmrlík
 • bílá pláž - postel
 • blaníkovec - jedna ze série v Polsku vyrobených sesterských lodí: Blaník, Radhošť, Sitno, Kriváň
 • blekáč - totální výpadek strojů, blackout ang.
 • blembák - pracovní přilba
 • blok - kladka
 • blinda - záslepka, zaslepení potrubí plnou přírubou
 • bobket - malý bagřík umisťovaný do ládoven na shromadění zbytku sypkého nákladu, výrobce: Bobcat
 • bocman - loďmistr
 • bocmanka - úvazná jednoosobová sedačka (prkno) pro práci ve výškách nebo za burtou
 • bolcen - zajišťovací čep
 • bolt - šroub
 • boltec - čep šakle s úchytem též závlačka
 • brázda - stopa po zvířené hladině za lodí, kilwater, wake
 • brestka - úvazné lano vede z lodi na pachole na molu kolmo do osy symetrie lodi, brest line ang.
 • brezent - plachtovina
 • bublina - menší tank u spalovače na ohřev, usazení a nakalení zbytků paliva a olejů ze stok pod hlavní mašinou, ke snadnějšímu spálení
 • bulaj - kulaté vodotěsné okno utahované křídlovými matkami, bull’s eye ang.
 • bulina - zaplétaná rukojeť lodního zvonu
 • buml - odbíječ, též fendr, cipl
 • buzerantky - plážové pantofle, žabky, vietnamky
 • bunkr - tankování paliva, též bunkrování, bunkrovačka
 • bunt - celní sklad na lodi s alkoholem, cigaretami atd., pečetěný v přístavu celníky
 • burta - paluba, též bok, strana lodi, hoď to přez/za burtu
 • buxír - remorkér, tugboat ang.

C[editovat | editovat zdroj]

 • céóčko - stanice s CO2 plynem k hašení hlavní strojovny
 • cesta - plavba lodi přez oceán nebo moře, od nakládky po vykládku
 • cipl - odbíječ
 • cípant - opravný třmen, provizorní ucpávka děravého potrubí, guma a hadicové svorky
 • cumovat - vázat loď

Č[editovat | editovat zdroj]

 • čártr - nájemce lodě, charterer ang.
 • černá - jednotka důkladné celní kontroly, též černá brigáda
 • číf - vedoucí oddělení, palubní, mašinový, čífkuk, chief ang.
 • čífkuk - šéfkuchař, chief cook ang.
 • čmrlík - místní měna
 • člunovka - paluba se záchrannými čluny
 • čongat - tahat, makat, z polštiny
 • čorízo - jihoamerická klobása

D[editovat | editovat zdroj]

 • dalba - dřevěná sloupová konstrukce zapuštěná do dna s vícero funkcemi np. navigační znak, vázání menších lodí atd.
 • dedvejt - celková tonáž zátěží lodi (náklad, zásoby, atd) kromě váhy lodě samotné, deadweight ang.
 • déháčko - lodník, deck hand - DH ang.
 • dejmanka - denní šichta na údržbu lodi 08-12 - 13-17, pauzy na kávu 1000-1015 a 1500-1515, obvykle bocman a tři námořníci
 • dejviskap - nedělní prohlídka kabin, zda námořníci udržují majetek ownera v pořádku a čistotě
 • dejvit - zařízení na spouštění a vytahování np. záchranných člunů, konstrukce a naviják s lanem, davit ang.
 • delfín - vázací bóje, mooring dolphin ang., nebo ruční přístroj na mechanické odstraňování rzi
 • derik - stožárový výložník, derrick ang., též baum
 • dlaník - kožený návlek s železným válečkem na dlaň k usnadnění šití plachtoviny, též dlaňovka, palečnice, seaming palm ang.
 • dobírat slek - navíjet úvazné lano lodi tak, aby nevznikl tah
 • domeček - prostor mezi ládovnami (vyvýšená paluba + ostění) - skládek pilotských žebříků a příslušenství
 • driftovat - loď bez pohonu unášená proudy a větrem
 • durchšlák - ocelový nástroj na vysekávání otvorů (výroba těsnění), děrovač, průbojník
 • džajro - gyrokompas
 • džambo - jakýkoliv větší stroj, np šverbaum
 • dýzl - nafta, diesel oil - DO, gas oil - GO ang.

E[editovat | editovat zdroj]

 • efko - klíč ve tvaru f na otevírání či utahování bajonetových uzávěrů požárních hadic
 • ejbík - námořník prvního stupně, able bodied seaman - AB ang.
 • ejektor - sací zařízení užívající jiný proud vody, užívaný np. ke stripování balastových tanků atd.
 • expanzák - expanzní ventil
 • eva - evaporátor

F[editovat | editovat zdroj]

 • fajrlajna - vedení požárního potrubí
 • fajront - Padla!
 • fala - vlna, z polštiny
 • falen - lano na vázání záchranného člunu k lodi, painter ang.
 • falšburta - ochranné plátové hrazení na levých a pravých krajích hlavní paluby
 • fasung - den a hodina, kdy kapitán vydává alkohol, tabák a čokoládu
 • fást - utáhnout na silno, na fást
 • fendr - odbíječ
 • fera - loďka vezoucí z rejdy námořníky do přístavu a zpátky
 • férvej - vybójkovaný koridor navádějící loď z moře do přístavu, fairway ang.
 • finiška - finální nátěr povrchové barvy na dva základní nátěry
 • fiting - ocelový materiál na upevňování, úchyt(np. bridge fitting)
 • flanše - příruba, flanšna, flange ang.
 • flapa - protipožární nebo regulační klapka na ventilační šachtě strojovny
 • flujdovat - nanášet antikorozní lanolinové mazadlo, výrobce: Fluid film
 • flaglajna - provaz vhodného materiálu a průměru na uvazování vlajek apod.
 • flagštok - záďový stožárek na uvazování vlajky
 • fonarxka - jehlová oklepávací pistole, výrobce: Von Arx
 • forkástl - konstrukce/prostor pod příďovou palubou kde se nachazí bak, barvárna a np. kompresorovna
 • forklift - vysokozdvižný vozík
 • fórmen - předák stevedorů, foreman ang.
 • fórpik - příďový antikolizní tank, fore peak ang.
 • foršot - čelní, přední stěna nástavby
 • fudžina - pneumatická, disková, smirková bruska na ocel před nátěrem, výrobce: Fuji
 • fumigovat - dezinsektovat, užití chemických prostředků k hubení hmyzu na lodi, prevence napadení nákladu škůdci
 • fusblok - kladka
 • fulservis - kompletní servis

G[editovat | editovat zdroj]

 • gafa - silná plastová lepící páska, výrobce: Gaffa, duct tape nebo silver tape ang.
 • gáje - ocelové lano a zařízení kladek a úchytů vychylující baum do stran, guy ang.
 • galérka - ochoz hrazený zábradlím - relingem
 • gang - parta stevedorů pracující na jednom z nakládacích/vykládacích zařízení nebo ládovně
 • gántra - rámový jeřáb
 • gauše - očnice, plechová vložka do oka lana ve tvaru slzy
 • gengvej - spouštěcí lodní schody na břeh, též trap, gangway ang.
 • gonio - anténa rádiolokátoru používajícího goniometr, np. Marconi Lodestone
 • grab - výložník, drapák
 • gregory - obrovské ocelové kryty ládoven, výrobce: Mac Gregor
 • greting - dřevěný nebo železný mřížovaný podklad pro chůzi
 • grizzly - vizour se šampusem

H[editovat | editovat zdroj]

 • hajpres - systém klimatizačního zařízení pro celou nástavbu
 • házečka - lano (8mm, 30m) se zátěží(pletená - monkey's fist nebo gumový hranolek), ručně vrhaný první fyzický kontakt lodi s obsluhou mola
 • haupšlák - vázací smyčka, část uzlu
 • havlinka - vidlice na veslo záchranného člunu
 • hečvej - pojízdná a dosedací plocha hran pontonů na vrcholu jícnu ládoven, hatch way ang.
 • hedlajna - příďové úvazné lano směřující dopředu
 • heliograf - ruční signalizační zrcátko ve vybavení záchranného člunu
 • hendysajz - loď vybavená vykládací technikou, dedvejt 10000-30000t, handy size ang.
 • hizink - námořní provaz napuštěný extraktem borovicové pryskyřice, na marky, klajdung (viz. hesla), tarred marline ang.
 • hospodář - šéf hotelového oddělení, purser ang.
 • hotel - cateringové oddělení na lodi
 • hruška - kulovo-válcový výběžek podvodní části přídě
 • hříbek - šroubovatelný uzávěr vyústění ventilace uzavřených prostor lodi ládovny, sklady atd.
 • hupcuk - pákový, řehtačkový zvedák, řetězák
 • hýf - svázaný materiál připravený na transport jeřábem, většinou dřevo

I[editovat | editovat zdroj]

 • imigrejšn - pasový úředník
 • incík - spalovač odpadu, incinerator ang.
 • indykáč - vzduchový ventil na hlavách valců, indicator cock ang.

J[editovat | editovat zdroj]

 • jednoprsťák - pneumatické oklepávadlo rzi s jedním ostrým pístem
 • jogurtservis - prázdné kelímky od jogurtu na tvrdý alkohol
 • jola - pracovní lano np. na vázání bocmanky sterlingu, polypropylen, nylon 20-30mm
 • jutovina - jutová tkanina používaná na děrované kryty studánek v ládovnách

K[editovat | editovat zdroj]

 • kabajan - filipínská noclehárna, Nazdar krajane! fil.
 • kabina - kajuta
 • kábl - desetina námořní míle, cable ang.
 • kablkarna - krátký vázací provaz na smotaná lana nebo hadice, rozplétaný z pramenů starých větších lan
 • kaďour - kadet
 • kafe - přestávka na kávu, 15 minut, coffee time ang.
 • kalabuš - vězení
 • kalamitka - ruční pákový mazací lis k plnění maznic vazelínou, též dekalamitka
 • kalfatrování - temování mezer mezi dřevěnými prkny vtloukáním koudele a zalitím asfaltem
 • kapestan - naviják na vázací lana lodi, s vertikální osou otáčení, u menších lodí na středu záďového manévrového stanoviště
 • kapling - rychlo-spojovací koncovka np.u požárních hadic a proudnic, coupling ang.
 • kapr - vazač lodi, na břehu chytá házečku hozenou z lodi, pomocí ní přitáhne úvazné lano na molo, kde oko lana hodí na pachole
 • kapučíno - pěna z mazutu na vrchu hladiny v tanku po profouknutí bunkrovací hadice, mate při měření výšky zaplnění tanku
 • karamba - rozpouštěč rzi ve spreji, ekvivalent WD-40, výrobce: Caramba
 • kareluk - šváb
 • kargo - náklad
 • kargohák - hák výložníku, jeřábu nebo baumu
 • kartáč - karton (Objednám si pet kartáčů piva.)
 • kaustik - NaOH, caustic soda ang.
 • kej - molo, loď se váže ke keji
 • kenter - oddělitelné oko kotevního řetězu na každém 27,4 metru řetězu tedy - šaklu (šakl je kromě třmenu i míra kotevního řetězu 15 sáhů tedy 27,4 metrů)
 • keva - vodní vysokotlaký čistič, výrobce: KEV
 • kingston - otvor v podvodní části lodi krytý děrovaným plátem k sání mořské vody do systému chlazení strojovny
 • klajdung - konzervační ochrana zápletu na ocelovém lanu, vrstva smáru, látka a klajdovacím kladívkem namotaný hizink
 • klapa - ponton, zvedací poklop
 • klárování - příprava vázacích lan na spouštění kluzami na břeh nebo remorkér přesným kladením dlouhých smyček vedle sebe na palubu
 • klepačka - pneumatická, jehlová pistole na rez
 • kluza - průvlačnice
 • klýrens - vzdálenost přídě nebo zádě od překážky - hlásí oficír při manévrech, clearance ang.
 • kočka - malá, ponorná pumpa nebo na „přehradách“ záďový traverzový jeřábek nebo hupcuk - řetězový zvedák
 • kofitajm - pauza na kávu, na dejmance od 10:00 do 10:15 a od 15:00 do 15:15
 • kofrdam - prázdný prostor mezi balastovými tanky (ve vodotěsných přepážkách), cofferdam ang.
 • kolečko - kormidlo - jeho řídící část na můstku, Máš jít na kolečko (kormidlovat).
 • kombajn - pojízdný elektrický přístroj na odstraňování rzi
 • kominíček - chemické kapsle na čištění komína
 • kominks - zvýšená a sekcemi zesílená obruba jícnu ládovny, hatch coaming ang.
 • komunikáč - průchod hrazený relingem
 • korma - záď
 • korytář - otevřený prostor na bocích lodi pod nástavbou
 • kotelník - člen strojního oddělení, hanlivě
 • koustgárd - coast guard, americká, příbřežní, strážní a kontrolní služba
 • krůlista - seznam členů posádky, crew list
 • křídlo - venkovní strážní a pozorovací stanoviště vybavené náměrníkem na obou stranách můstkové paluby
 • křídlovka - křídlová matka
 • kukarača - velký šváb
 • kuplung - spojení, spřažení, zakuplovat, vykuplovat
 • kýlblok - ocelový pilíř s dřevěným vrchem, na kýlblocích stojí loď na doku, keelblock ang.

L[editovat | editovat zdroj]

 • ládovna - nákladový prostor
 • lajncuk - kladkový lanový zvedák
 • lašing - úvaz nákladu
 • lekáž - díra v lodi nebo v tanku
 • list - přechyl na jeden z boků lodi
 • lítačka - ryba s křídly, Beloniformes
 • lochajzna - ocelový nástroj na vysekávání otvorů (výroba těsnění), děrovač, průbojník
 • lojďák - inspektor námořní klasifikační společnosti Lloyd's Register
 • lůček - palubní sklad na zádi
 • lůzování - popouštění lana

M[editovat | editovat zdroj]

 • majle - námořní míle
 • majna - povel: dolů! nebo povoluj!
 • mamasan - vedoucí noclehárny
 • manévry - pohotovost na stanovištích (můstek, velín, příď, záď) při připlutí/vyplutí z přístavu
 • manifold - ústí sběrného potrubí, roura větvící se do několika otvorů
 • manila - úvazné lano, dříve z vlákna akaby (tzv manilské konopí) dnes většinou z polypropylenu
 • Manila bar - filipínská nálevna
 • mankydek - pelingáč, monkey deck, monkey island ang.
 • mankyledr - monkey ladder, provazový žebřík
 • mankyvrenč - hasák, monkey wrench ang.
 • mantala - úchytné lano visící po každé straně provazového žebříku, piloťáku, manrope ang.
 • mantloch - vodotěsně zavíratelný, oválný průlez do uzavřených prostor, das Mannloch něm., manhole ang.
 • marka - zajištění lana bránící jeho samovolnému rozplétání na konci nebo u zápletu menším provazem, nití, drátem, seizing ang.
 • marodka - místnost pro nemocné
 • maršpikl - kolík na zaplétání lan, zaplétací jehla, též špicnágl, der Marlspieker, marlinspike,
 • masthaus - domeček
 • mástr - kapitán, hlavní radar
 • mašina - hlavní stroj pohánějící lodní šroub
 • mašiňák - námořník pracující ve strojním oddělení
 • mašt - stožár
 • matka - hlavní ukazatel gyrokompasu
 • mazut - těžké palivo, heavy fuel, IFO intermediate fuel oil ang.
 • mejndek - hlavní paluba, main deck ang.
 • mesa - jídelna
 • mesinžr - servisní lano 8mm, dvě spojené házečky jedna na lodi, druhá na břehu
 • midšip - střed trupu lodi označený stupnicí nákladových linií, volné burty a znakem Plimsolla nebo nulové vychýlení kormidla, midship ang.
 • mocovat - vázat, upevňovat
 • motorová myš - lodník
 • mrtvá fala - doznívaní vlnění vzniklého na vzdálených místech, swell ang.
 • mustrovat - naloďovat
 • můringmen - viz kapr, mooringman ang.

N[editovat | editovat zdroj]

 • náhoňák - erotický časopis
 • nához - lano (prvotní 2 smyčky) namotané na vinčkopu k vybírání
 • nautila - větší ponorná pumpa
 • na fást - na silno (np. utáhnout lano)
 • na ful - na plno (np. otevřít ventil)
 • na prasáka - jít v montérkách na jídelnu
 • na žida - vázat dvě lana na jednom poleru
 • napajcovat - rychle natřít
 • nok - vrchol baumu
 • noty - erotický časopis (Puč mi nějaký noty.)
 • notys - týdeník s opravami navigačních map britské admirality, admiralty notices to mariners ang.

O[editovat | editovat zdroj]

 • obíhačka - vyřizování papírů na Plavbě (ČNP) před naloděním
 • obracečka - u velkých motorů elektrické u malých motorů ruční zařízení na protočení motoru před startem, je třeba mít otevřené indikáče
 • ocelák - ocelové lano
 • odbava - vyřizování oficiálních formalit v přístavu, na jedné straně kapitán, C/O a C/E na druhé straně stolu imigrační, celní, přístavní, sanitární, hasičtí atd. úředníci, prostředníkem je lodní agent
 • óesák - námořník druhé třídy, Ordinary Seaman ang.
 • oficír - důstojník
 • ofpík - lacinější satelitní telefonní přenos přes Inmarsat B, off peak,
 • ojlspil - výtok mazutu, nafty, oleje, oil spill ang.
 • oklepávat - mechanicky odstraňovat rez
 • omega šakl - obloukový třmen se šroubovým manžetovým kolíkem
 • ořech - kolo kotevního navijáku, přez který vede kotevní řetěz z kotevní komory do kluzy
 • osma - nához na polery
 • ouner - vlastník lodi, owner
 • ounerka - kabina vlastníka lodi
 • outor - přechod obšívky mezi bokem a dnem lodi
 • ouvrtajm - přesčas, overtime ang.

P[editovat | editovat zdroj]

 • páčky - ovladače palubních strojů (ládovny, jeřáby, vindy). Jdi na páčky.
 • pajpa - roura, pipe ang.
 • pajsr - páčidlo
 • palubák - námořník pracující v palubním oddělení
 • panama - příďová a záďová středová průvlačnice
 • panenka - ruční, pákový, hydraulický zvedák, též džek, jag ang.
 • pancířáky - vodotěsné dveře na nástavbě
 • partie - fáze nakládky nebo vykládky
 • patka - držák na bottom twistlock, na palubě nebo na gregorech
 • pecka - pokročilá bodová koroze
 • peg - skládek pod záďovou palubou
 • pelingáč - nejvyšší paluba na lodi, střecha můstku, též mankydek
 • pendant - krátší zátěžový nástavec (oko-oko) lana remorkéru podávaný na loď
 • pentra - občerstvovna s kávovarem, lednicí a se stolem pro šest lidí
 • péro - polypropylenový koncový nástavec (oko-oko) na ocelovém vázacím lanu (špringu)
 • piliňák - laciný toastový chléb
 • pilot - lodivod
 • piloťák - žebřík pro naloďování lodivoda
 • pilotka - člun s lodivodem anebo na lodi kajuta lodivoda
 • pin - čep
 • plyty - pochozí plechy v mašině, též plejty
 • podpísťák - prostor pod písty hlavní mašiny, kde se shromažďují nespálené zbytky paliva
 • pokrovec - kryt z plachtoviny s provazem na ovládací zařízení (hlavně elek.) vystavená na palubě dešti a mořské tříšti
 • poler - pachole, polery jsou dva svislé válce, na které se váže úvazné lano
 • policajt - smyčka nad osmou na jednom z polerů
 • polstr - polstrovaná sedačka na kajutě, v klubovnách, faulenc
 • pomocňák - generátor, pomocný motor na výrobu elektřiny
 • poplachy - nácvik havarijních situací: opuštění lodi, požár, muž přez palubu atd.
 • port - přístav
 • portstejt - Port State Control, oficální prohlídka lodi inspektorů v přístavu státu, vlajky, registru
 • postoj - doba stání lodi v přístavu
 • potnice - silnější dřevěná prkna nasazovaná na boky ládoven
 • potník - bílá mřížková tkanina na zachytávání potu kolem krku a otírání obličeje 500x200mm, swaet rag ang.
 • pozička - lístek na nástěnce s pozicemi vlastní a ostatních lodí ČNP
 • požárka - požární pumpa, voda na splachování paluby
 • prajmr - základovka
 • prasátko - přenosný válec k rozvodu vzduchu z jedné na více rychlospojek vzduchových hadic
 • prefendr - spoj z ocelového lana mezi baumem a okem na vrchní ploše falšburty
 • propeler - lodní šroub
 • přehrada - jedna ze série v Jugoslávii vyrobených sesterských lodí: Lipno, Orava, Orlík, Slapy
 • přejezd - krátký mořský přejezd lodi z přístavu do přístavu
 • přihodit - navléct plný vinčkop při dotahování úvazného lana
 • psí vachta - strážní služba od půlnoci do čtyř nebo šesti do rána
 • pucvól - textilní cupanina na čistění povrchu od oleje nebo smáru
 • pumpovna - místnost s ovládáním na pumpy
 • punčocha - přípravek, síťka z ocelového lana s úchyty k výměně lana jeřábu za nové, cable sock ang.
 • půpdek - paluba nad hlavní palubou, poop deck ang.

R[editovat | editovat zdroj]

 • radiják - radiodůstojník
 • rajóny - úklid nástavby
 • ramnek - asfaltová páska na lepení mezer mezi pontony ládovny, výrobce: Ram-Nek
 • rastrymůvr - odrezovač, rust remover ang.
 • redukčák - redukční ventil
 • rejda - kotviště před přístavem
 • reling - zábradlí
 • rener - lano která zvedá kargohák
 • retgard - kruhový kryt proti krysám nasazovaný z palub na úvazná lana, též štůrlapa, rat guard ang.
 • rolna - kladka na úvazné lano s vertikální hřídelí, umístěná v otvorech falšburty nebo na stojně

S[editovat | editovat zdroj]

 • sajfovat - omývat venkovní části lodě saponátem
 • sajdtank - side tank, boční svislý tank
 • saundingy - výsledky měření sond tanků, soundings ang.
 • sedlo - vidlice, do které se nasazuje klín k zajišťování gregorů
 • separace - materiál oddělující části nákladu od sebe (papír, dřevo, igelit)
 • símeňák - dům pro námořníky, bar, pošta, internet, kulečník, pingpong, seamen’s club ang, Stella Maris
 • sichrák - pojistný ventil
 • singl ap - shoz většiny úvazných lan před vyplutím, zůstane hedlajna, sterlajna a špringy F&A, single up ang.
 • skajlajtr - velký otvor do mašiny nebo pod bak s vysokou obrubou a vodotěsným krytem
 • skalops - kruhovité výřezy na rozích příčných přepážek tanků, aby se nekřížili sváry a volně proudila voda a vzduch
 • skaprs - odtok z hlavní paluby zátkovaný před bunkrováním paliva, scupper ang.
 • sladž - odpad z paliva a olejů hlavní mašiny a jejích komponentů ztékající do stok, sludge ang.
 • slek - moment zrovnovážení přilivu s odlivem (slack water); průvěs úvazného lana, též povel: Slek! Lůzuj!, Sleknout lano.
 • sleming - bouchání přídě o hladinu při podélných náklonech (pitching) lodi
 • sling - zvedací popruh
 • sluníčko - světlo do ládoven nebo v noci na přilákáná ryb, plechová kopule s žárovkami, mřížkou, kabelem a provazem
 • smár - vazelína
 • smárovat - mazat, na lana jeřábů se někdy používala tzv smárovací bedýnka
 • sodobar - velký sodovkovač na chodbě v nástavbě
 • softdrink - Cola, Fanta, Sprite, Tonic v 0,3 plechu
 • sonda - tenká roura do tanku s ústím na hlavní palubě k měření hladiny tekutiny v tanku
 • spredr - ocelový rám, rozpěra, jeřábová traverza
 • sprinkler - výstřiková hasící hlavice
 • sračkamašina - čistička kanalizačního odpadu
 • sračkatank - tank na kanalizační odpad, sewage tank ang.
 • srdíčko - část pilotského žebříku stabilizační vložka mezi markou a stepem (příčka, šprušle), chock, distance piece, heart ang.
 • stahovák - lanový napínák
 • starej - kapitán
 • stekr - vozidlo na přepravu kontejnerů po přístavu
 • step - příčka žebříku
 • sterlajna - záďové lano směřující dozadu
 • sterling - závěsná pracovní lávka pro dva lidi
 • stevedoři - manipulanti nákladu v přístavu, smetají zbytky nákladu v ládovnách, upevňují (mocují)náklad atd.
 • stojna - stojící podpěrná konstrukce
 • stoper - krátké lano s šaklem sloužící k zadržení dotáhnutého lana, aby se shodilo z vinčkopu a uvázalo na polery
 • stromeček - stožár se signalizačními světly a anténami na pelingáči
 • stresy - momenty a síly deformující lodní těleso, jejich intenzita záleží na rozložení nákladu/balastu podél lodi
 • stripovat - vysávání zbytků vody z balastového tanku pomocí ejektoru, stripping ang.
 • stříhačka - rozpočítávání o to, který dejman propašuje do práce pivo, každý z účastníků na raz, dva, tři ukázal prsty jedné ruky číslo a začlo se rozpočítávat, jednička byl Neptun
 • studánka - stoka v ládovně, stanice pitné vody v nástavbě, fasung
 • suezka - kabina pro člunaře v Suezském Kanále
 • sucháč - suchý dok, dry dock ang.
 • sýčest - zásobník na mořskou chladící vodu, sea chest ang.

Š[editovat | editovat zdroj]

 • šakl - obloukový třmen se šroubovým manžetovým kolíkem, je to také míra kotevního řetězu - od kotvy co 15 sáhů/27,4 metrů
 • šermula - vystřelovač lanka, discharger rockets, vynálezce William Schermuly
 • šerštok - uprostřed ládovny umisťovaná příčná vzpěra na uchycení čelní hrany tvindeku
 • šestnáctka - mezinárodní námořní kanál VHF 16 do komunikace všech lodí na všech mořích s přenosy povinně sledovanými ve dne v noci
 • šífort - mořská i říční plavba, die Schiffahrt něm.
 • šifting - posun lodi pomocí úvazných lan nebo změna pozice lodi v přístavu
 • šiftovat - měnit pozici lodi v přístavu
 • šipčák - firma zásobující loď proviantem a potřebným materiálem, shipchandler ang.
 • šiping - námořní doprava, shippping ang.
 • škunerka - ocelové lano mezi vrcholy dvou baumů
 • šlák - nához, půlsmyčka
 • šlojzna - plavební komora, die Schleuse něm.
 • šmajska - házečka, žutka nebo servisní lano 8mm ke spouštění /vytahování lehčích věcí, nářadí, kbelíků
 • šortík - krátké pracovní nasazení
 • šot - stěna
 • špicnágl - též maršpikl, die Spitznadel
 • špinavka - práce, kde se člověk tutově, totálně zašpinil, málokdy extra zaplacená
 • šplajs - záplet, longsplajs, splice ang.
 • šplajzovat - zaplétat lano
 • špring - úvazné lano mířící: na přídi dozadu a na zádi dopředu
 • šrimsy - krevety
 • štauplán - plán nakládky
 • šroufovat - tahat, makat
 • šteft - svorník, stud bolt ang.
 • štorm - bouře
 • štormovat - zabezpečit loď před bouří
 • štormtrap - provazový žebřík
 • štrop - závěsné ocelové lano oko - oko
 • štůrlapa - kruhový kryt proti krysám nasazovaný z palub na úvazná lana, též retgard
 • šumivka - vlna, odbitá od přídě a větrem nesená na palubu
 • šupna - podpalubní, záďový prostor na odpadky s otvíracím dnem, aby obsah padal přímo do moře nebo do bárky,
 • švancparáda - nástup posádky před imigrační důstojníky, kontrola obličejů
 • šverbaum - středový zesílený baum na těžký náklad

T[editovat | editovat zdroj]

 • tajdy - přílivy a odlivy
 • talyman - sčítatel, zapisovatel kusového nákladu
 • talymanka - kabina pro sčítatele kusového nákladu
 • tanktop - vrchní část tanku
 • telefon - podávání lana na dvě svázané házečky, též mesindžr nebo způsob vykládky/nakládky baumy
 • telegraf - ruční páka na můstku a ve velíně k ovládání rychlosti lodi
 • temovat - těsnit mezery, spáry
 • topenant - topping lift, kladkový systém, lano spouštějící nebo zdvihající rameno jeřábu či baum
 • toplift - příčné prodloužení maštu (pl:saling), kde se kotví kladky topenantu
 • trap - spouštěcí lodní schody na břeh, též gengvej
 • trejsink - šablona, průsvitka s předpřipavenou grafickou/textovou opravou mapy, tracing
 • trejsr - vedení ohřevu podél potrubí s těžkým palivem
 • triton - ulita křídlatce
 • trim - rozdíl mezi ponorem na zádi a na přídi
 • trimovat - rovnoměrně rozprostřít náklad
 • tropiko - tropická dávka vína 0,2l den, oblečení do tropů
 • třetina - pravidlo v přístavu, kdy třetina posádky musí zůstat na lodi - nejde na vycházku, držet třetinu
 • tulej – válcovité nebo kuželovité kovové pouzdro, objímka k nasazení násady (tulejka)
 • tunel - průchod lodí z mašiny na příď na jednom nebo obou bocích lodi pod hlavní palubou
 • tvindek - mezipalubí v ládovně, tween deck ang.
 • tvistlok - zámek na roh kontejneru

V[editovat | editovat zdroj]

 • vakl - vůle
 • valva - ventil, valve agn.
 • vachta - strážní služba
 • vachtovej - strážní námořník nebo motorář
 • vejmlat - noční přesčas, waymlud ironicky
 • velín - kontrolní a řídicí centrum hlavní mašiny, well-in komicky
 • vinčkop - vindy špulka vindy, na kterou se nahazovaly lana k vytažení, utahování, das Katzenkopf
 • vinda - kotevní a lanový naviják
 • vingtank - horní, křídlový tank
 • vira - povel: vytahuj!, vybírej!, tahej! zvedej!
 • vizour - whisky
 • voďár - vodka
 • volná burta - délka od značky hrany hlavní paluby do hladiny vody
 • votrvejzy - kanály nebo na zábrany (na gregorech) k řízení odtoku vody, waterways
 • vraní hnízdo - plošina na příďovém stožáru
 • vrbičky - nakládkové nebo vykládkové molo daleko od civilizace, Stáli jsme ve vrbičkách.
 • vodník - sada na měření hladiny v tanku: pásmo, hadr, křída, water finding paste, klíč na zátku
 • výfuková lampa - těleso výfukového ventilu
 • vyjetina - námořník pracující dlouhý čas na lodi, vyjetej, vyjetóza, vyplávaný slov.
 • vzdušník - roura na sání a odtah vzduchu z tanků

Z[editovat | editovat zdroj]

 • zahrádka - venkovní posezení
 • záplet - splet lana do oka nebo konce
 • zavodnit se - pořádně se napít vody před prací
 • zeglar - zajištění výložníků, krytů nákladových prostor a palub pro plavbu na moři, též povel: Zeglar!, segeln něm.
 • záburťák - otvor s ventilem pro vypouštění vody do moře
 • zárohák - zahnutý štětec
 • zašívat se - schovávat se před prací, zašívárna, zašívák, zašít se
 • zátka - výpustný šroubový uzávěr ve dně lodi, člunu
 • zenza - stoka, nejnižší místo v trupu lodi, kde se sbírá kondenzát a rozlité nečistoty

Ž[editovat | editovat zdroj]

 • žabka - svorka na ocelová lana
 • železo - kotva, hodit železo = hodit kotvu
 • žutka - viz házečka, rzutka pol.

Výrazy polozapomenuté a zatím nedefinované[editovat | editovat zdroj]

zápustka, pilar, puška

Hlášky atd.[editovat | editovat zdroj]

Domů, pane Berka, domů. Tak nám to zase cinklo. Tři vosum pod kůží. Mejt se nebudu, prostěradlo to veme. To je šiping. To oklep štětcem. Hoď to do velkýho skladu. Máš jít ke starýmu. Barva vodu vytlačí. Ještě sem tě neznal a už si mě sral. Palubáci, čuráci, přiděláváte nám práci. Ještě mu hoří vajgl na nádraží a už by vyloďoval. Máš jít na můstek naladit sirénu! Máš jít na můstek pro ohýbačku na rohlíky! (jiná verze: pro brambory) Rychle běž napsat dopis, v deset bude poštovní bóje! More kruté, more krásné, more ja ťa jebem. Jaj kačica. Čo to mátě, ukažtě to, to je pekné, dajtě mi to, kůpitě si nové. Duj větře, duj, já se tě stejně nebojím. Dřevěný šakle, kožený renery. To nemáš v naloďováku. Vrátím ti to na další lodi. Starý unavený ejbík. Dřív byly paluby ze dřeva a námořníci ze železa, dneska je to naopak. Těžká navigační situace. Na lodi je dvacet kuchařů a jeden kokot v kuchyni. Lehký nátisk (při pití alkoholu z láhve). Gargamel, Zlatý rohy, Zrzek (Šetena) a Pomáda. "Špičku maj vidle."

Hlášky ze šestnáctky (kanál VHF 16)[editovat | editovat zdroj]

Filipino monkey, banana radio, I cannot see you, but I can smell you. Go back to jungle, Gorila. This is crazy manoeuvre. Go back to school. Mario (vyvolávání ztraceného kolegy z lodi). Filipino salsalero. Conicero maricon.