Český slang/Letiště

Z Wikiknih

Slangová mluva zaměstnanců letiště se sestává ze dvou částí.

První část tvoří výrazy převzaté z angličtiny, například gate, supervisor nebo check-in, které mají český ekvivalent, ale ten se nepoužívá kvůli své přílišné délce či kvůli tomu, že mnoho míst na letišti je označeno pouze anglicky a české pojmenování by mohlo být matoucí.

Druhá část je tvořena výrazy, vymýšlenými podle obecných pravidel slangu.

 • cesťák – cestující
 • koupák, deštníkář – cestující letící k moři/od moře
 • pyrouš – pyrotechnik
 • čuchač – zaměstnanec ochrany s přenosným detektorem
 • sekuriťák – zaměstnanec ochrany
 • sekuritka – místo, kde se provádí bezpečnostní kontrola
 • halovej – halový asistent
 • rushky – zavazadla bez cestujícího, odvozeno od označení rush
 • pokráčka – zavazadla pokračující do další destinace
 • kolotoč – buď služební vchod tvořený otočnými dveřmi, nebo pás rentgenu
 • ajdíčko [ajdýčko] – identifikační karta, z anglického ID card
 • kruntit – řešit přestupek způsobený osobou pohybující se na letištní ploše
 • krab – tahač letadel (dle vzhledu, vypadá jako by měl klepeta)
 • milionky – centrální sklad leteckého paliva
 • pasovka – pasová kontrola
 • BEKař – pracovník bezpečnostní kontroly
 • pádlo – ruční detektor kovů (dle vzhledu)
 • olák – pracovník ostrahy letiště
 • solnička – vozidlo ostrahy letiště (z dob, kdy se organizační jednotka označovala zkratkou SOL)
 • mosťák, mostař – pracovník, který přistavuje nástupní most k letadlu
 • ptáčník – pracovník biologické ochrany letiště
 • věžka – řídicí věž
 • lejblovat – označit zavazadlo labelem