Přeskočit na obsah

České dějiny/Čechoslovakismus

Z Wikiknih

V roce 1915, v červenci (na pětsetleté výročí upálení Husa), přišel Masaryk s ideou čechoslovakismu. Myšlenka na společný stát vznikla díky pragmatickému přístupu odbojářů. Československý národ by měl v novém státě dostatečně silnou většinu proti Maďarům a Němcům, větší stát je samozřejmě ekonomicky silnější. Existovaly i etnické argumenty ohledně našeho slovanství a jazyků. Na západě navíc bylo velmi pozitivně vnímáno, že se nějaké dva národy uměly dohodnout, protože zejména Británie se bála "balkanizace" střední Evropy.

Na vzniku Československa přesto leží určitá morální zátěž. Čeští Němci Československo odmítali. Češi ale říkali, že mají právo na sebeurčení, a tak jsme se taky sebeurčili. Zároveň jsme tak zabránili českým Němcům připojit se k Německu, což požadovali, protože jsme princip zachování českých historických hranic postavili nad právo na sebeurčení českých Němců. Stejně argumentovali Maďaři, kteří nechtěli "pustit" do nového státu Slováky. Maďaři uznávali právo Slováků na sebeurčení, ale (stejně jako Češi) si i oni chtěli zachovat své historické hranice. Masaryk si ale prosadil svou a tak se Slováci připojili k nám. Maďaři i Němci se pak celkem právem cítili uražení a Československo neuznávali. Stejné argumenty, které používal Masaryk proti Němcům, neuznal Maďarům, nedovolil jim zachovat si své historické hranice

Němci na teorii čechoslovakismu reagovali vyhlášením Německých provincií v českém pohraničí. Idea společného státu vycházela z Čech a na Slovensku byla přijata, protože slovenský národ v této době ještě fakticky neexistoval. Slovák se ještě necítil být Slovákem. Když čeští úředníci prováděli na Slovensku sčítáni obyvatel a ptali se na národnost, často se nedočkali žádné odpovědi. Lidé často říkali, že být Slovákem, Čechem nebo Maďarem je jedno, že budou tam, kde bude lépe. Sjednocený stát přinesl Slovensku prosperitu a vzdělání, dali tak Slovákům potřebné zázemí pro vnitřní obrození. Ke slovenskému národnímu obrození vlastně docházelo až za první republiky. S tím časem rostly i odstředivé snahy.