Přeskočit na obsah

Čeština/Zájmena

Z Wikiknih

Zájmena (Pronomina)[editovat | editovat zdroj]

Zájmena jsou třetím slovním druhem. Zastupují podstatná jména nebo na ně ukazují a zdůrazňují je.
Vidím

Druhy zájmen[editovat | editovat zdroj]

Rozeznáváme tyto druhy zájmen:

  • osobní (já, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony, ona; zvratné se, si)
  • přivlastňovací (můj, tvůj, jeho, její, náš, váš, jejich; zvratné svůj)
  • ukazovací (ten, tento, tenhle, onen, takový, týž, tentýž, sám)
  • tázací (kdo, co, jaký, který, čí?)
  • vztažná (kdo, co, jaký, který, čí, jenž)
  • neurčitá (někdo, něco, některý, nějaký, něčí, leckdo, lecco, leckterý, kdokoli, kdosi, cosi, všechen, každý)
  • záporná (nikdo, nic, nijaký, ničí, žádný)

Zájmena osobní[editovat | editovat zdroj]

Zájmeno označuje mluvčího Zájmeno ty adresáta. Zájmena ona, ona, ono označují předmět komunikace. Zájmeno my označuje mluvčího a další osobu nebo osoby. Zájmeno vy označuje adresáta a další osobu nebo osoby. Zájmena oni, ony a ona označují předměty komunikace kromě mluvčího a adresáta.

jednotné číslo množné číslo
1. osoba my
2. osoba ty vy
3. osoba on, ona, ono oni, ony, ona
ty on ona ono
1. pád ty on ona ono
2. pád mne, mě tebe, tě jeho/něho, ho, jej/něj jí/ní jeho/něho, ho, jej/něj
3. pád mně, mi tobě, ti jemu/němu, mu jí/ní jemu/němu, mu
4. pád mne, mě tebe, tě jeho/něho, ho, jej/něj, -ň ji/ni je/ně, ho, jej/něj
5. pád - ty - - -
6. pád o mně o tobě o něm o ní o něm
7. pád mnou tebou jím/ním jí/ní jím/ním

Delších tvarů používáme na začátku věty, po předložce nebo pauze. Kratších tvarů užíváme ve všech ostatních případech.

my vy oni, ony (než.) ony ona
1. pád my vy oni, ony, ona, ono
2. pád nás vás jich/nich
3. pád nám vám jim/nim
4. pád nás vás je
5. pád - vy -
6. pád o nás o vás o nich
7. pád námi vámi jimi/nimi
zvratné osobní zájmeno
1. pád -
2. pád sebe
3. pád sobě/si
4. pád sebe/si
5. pád -
6. pád o sobě
7. pád sebou