Přeskočit na obsah

Čeština/Velká písmena

Z Wikiknih

Pravopis velkých písmen

- jména rodná ( křestní ), příjmení, přídomky a přezdívky: Petr ( Petrův ), Honzík, Karel Novák, Jan Žižka z Trocnova, Karel IV. ( Čtvrtý ), Učitel národů ( Jan Ámos Komenský ), Jiří z Poděbrad, Karel Veliký, Archimedův zákon, náčelník Velký medvěd

- příslušníci rodů, rodin a skupiny osob téhož jména: Přemyslovci, Vršovci, rodina Táborských, manželé Novákovi, všichni Novákové

- příslušníci národů a kmenů: Čech, Angličan, Slovan, Neslovan, Lužický Srb, Hanák, Moravský Slovák; Inkové, indián z kmene Apačů

- obyvatelé místa nazývaného vlastním jménem: Evropan, Pražan, Seveřan ( Skandinávec ), Podskalští, Marťan ( ale nebešťan, pozemšťan )

- náboženská úcta: Bůh, Pán, Pán Bůh, Kristus Pán, léta Páně 1848, V Pánu zesnulý, Mesiáš, Duch svatý ( Svatý duch ), svatý ( sv. ) Václav

- společenská úcta:( v dopisech ) Ty, Tobě, Tvůj, Vy, Vám, Váš ,( v titulech historické povahy ) Excelence, Jeho Eminence, Vaše Magnificence, Jeho Milost

- postavy mytologické, alegorické a zosobnění přírodních jevů a lidských vlastností: Perun, Zeus, Herkules, Venuše, Artemis; Dobrota a Zlo ( postavy v pohádce ), děd Vševěd; Láska a Nenávist, Rozum a Cit, Poníženost a Pýcha - básnické zosobnění lidských vlastností

- zvířata: Liška Bystrouška, Šemík ( kůň ), Micka ( kočka ), Ajka ( fena ), Lórinka ( papoušek ), pták Ohnivák, Zrzka ( veverka ), Malina ( kráva )

- nebeská tělesa, souhvězdí a jejich části: Země, Jupiter, Měsíc, Slunce, Velký vůz, Sirius, Pegas, Mléčná dráha ( ale - sluneční soustava )

- světadíly, země, krajiny: Evropa, Latinská Amerika, Blízký východ, Dálný východ, Divoký západ, Bavorsko, Orient, Podkarpatská Rus

- ostrovy, poloostrovy, horstva, hory, roviny, nížiny: Korsika, Pyrenejský poloostrov, Vysoké Tatry, Říp, Dolnomoravský úval

- vodstva: Suezský průplav, Tichý oceán, Atlantik, Středozemní moře, Aralské jezero, Vltava, Golfský proud, rybník Bezdrev, Tichá Orlice

- obce, městské čtvrti a sídliště: Praha, Malá Strana, Jižní Město, Ústí nad Orlicí, Hradec Králové, Zábřeh - Severovýchod ( sídliště )

- ulice, náměstí, nábřeží, sady apod.: ulice Na Příkopě ( Příkopy ), Na Můstku ( Můstek ), Ve Smečkách, U Černého mlýna, Hradní ulice, ulice U Tržiště, Karlův most, Horní náměstí, náměstí Karla Čapka, Smetanovo nábřeží, Nábřeží Kapitána ( kpt. ) Jaroše, Čechovy sady

- významné stavby: Pražský hrad, hrad Karlštejn, Prašná brána, Valdštejnský palác, chrám sv. Víta ( ale - svatovítský chrám ), Palác kultury

- mezinárodní organizace: Evropské hospodářské společenství ( EHS ), Organizace spojených národů (OSN ), Dětský fond OSN ( UNICEF )

- státy a správní oblasti: Česká republika, Republika francouzská, Spolková republika Německo, Švédské království, Království dánské, Spojené státy ( severo ) americké ( USA ), Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Rakousko - Uhersko, okres Praha - západ

- orgány státní správy: Poslanecká sněmovna, Úřad vlády České republiky, Kancelář prezidenta republiky, Ministerstvo kultury ČR, Rada města Olomouce, Obecní zastupitelstvo v Dubicku, Velvyslanectví Italské republiky v Praze, Generální prokuratura ČR, Senát ( v USA )

- společenské, hospodářské, vzdělávací a kulturní organizace: Český červený kříž, Český svaz ochránců přírody, Komerční banka, Vítkovické železárny, Základní škola v .( ale - ukončil základní školu ), Gymnázium Jana Keplera v Praze 6, Střední průmyslová škola stavební Praha 1, Střední odborné učiliště strojírenské Motorlet, Vysoká škola ekonomické v Praze, Konzervatoř v ..., Janáčkova akademie múzických umění, Divadelní fakulta Akademie múzických umění, České vysoké učení technické, Univerzita Karlova ( Karlova univerzita ), Fakulta dětského lékařství Univerzity Karlovy, Národní divadlo, Hudební divadlo v Karlíně

- významné dokumenty: Zlatá bula sicilská, Dekret kutnohorský ( Kutnohorský dekret ), Listina lidských práv a svobod, Sbírka zákonů

- umělecká díla: Kytice, Máj, Babička, Filozofská historie, Bílá nemoc, Fidlovačka, Má vlast, Polka Es dur, Kde domov můj?, Mánesův Orloj

- oficiální značky výrobků: automobil Škoda Favorit, míčky Optimit, hodinky Prim, kuchyňská linka Linea, broušené sklo Bohemia

- významné události a svátky: Pražské povstání, Měsíc knihy, Mezinárodní hudební festival Pražské jaro, Den lidských práv, Nový rok

- vyznamenání a ceny: Řád bílého lva, Nobelova cena míru, Řád T.G.Masaryka ( ale - čestná plaketa F. Palackého )