Přeskočit na obsah

Čeština/Slovesa 4. třídy

Z Wikiknih
Infinitiv prosit čistit trpět sázet
Přítomný
čas
prosím
prosíš
prosí

prosíme
prosíte
prosí
čistím
čistíš
čistí

čistíme
čistíte
čistí
trpím
trpíš
trpí

trpíme
trpíte
trpí
sázím
sázíš
sází

sázíme
sázíte
sázejí, sází
Příčestí
činné (minulé)
prosil čistil trpěl sázel
Příčestí
trpné
prošen čištěn trpěn sázen
Rozkazovací
způsob
pros!
proste!
prosme!
čisti!
čistěte!
čistěme!
trp!
trpte!
trpme!
sázej!
sázejte!
sázejme!
Přechodník
přítomný
prose
prosíc
prosíce
čistě
čistíc
čistíce
trpě
trpíc
trpíce
sázeje
sázejíc
sázejíce
Přechodník
minulý
prosiv
prosivši
prosivše
(vy)čistiv
(vy)čistivši
(vy)čistivše
(s)trpěv
(s)trpěvši
(s)trpěvše
(vy)sázev
(vy)sázevši
(vy)sázevše

Koncovky 0/-te/-me v rozkazovacím způsobu má většina sloves, koncovky -i/-ete/-eme nebo -i/-ěte/-ěme mají slovesa, jejichž kmen končí dvěma souhláskami.

Slovesa podle vzorů prosit, čistit a trpět mají ve 3. osobě množného čísla přítomného času stejný tvar jako v jednotném čísle, tedy oni prosí, čistí, trpí. Pomůckou může být tvar rozkazovacího způsobu: pros! čisti! trp! U vzoru sázet je základní tvar oni sázejí – podle sázej! V současnosti je však možné používat i krátký tvar oni sází. Použití delšího tvaru se však považuje nadále za výhodné.

Tvary oni prosejí, čistějí, trpějí se i nadále považují za nesprávné.

Slovesa vědět a jíst jsou nepravidelná. Správné tvary jsou oni vědí, jedí, nikoliv oni ví, jí.