Přeskočit na obsah

Čeština/Slovesa 1. třídy

Z Wikiknih
Infinitiv nést číst péct třít brát mazat
Přítomný
čas
nesu
neseš
nese

neseme
nesete
nesou
čtu
čteš
čte

čteme
čtete
čtou
peču
pečeš
peče

pečeme
pečete
pečou
třu
třeš
tře

třeme
třete
třou
beru
bereš
bere

bereme
berete
berou
mažu
mažeš
maže

mažeme
mažete
mažou
Příčestí
činné (minulé)
nesl četl pekl třel bral mazal
Příčestí
trpné
nesen čten pečen třen brán mazán
Rozkazovací
způsob
nes!
neste!
nesme!
čti!
čtěte!
čtěme!
peč!
pečte!
pečme!
tři!
třete!
třeme!
ber!
berte!
berme!
maž!
mažte!
mažme!
Přechodník
přítomný
nesa
nesouc
nesouce
čta
čtouc
čtouce
peka/peče
pekouc/pečíc
pekouce/pečíce
tra
trouc
trouce
bera
berouc
berouce
maže
mažíc
mažíce
Přechodník
minulý
(do)nes
(do)nesši
(do)nesše
(pře)čet
(pře)četši
(pře)četše
(u)pek
(u)pekši
(u)pekše
(u)třev
(u)třevši
(u)třevše
(se)brav
(se)bravši
(se)bravše
(na)mazav
(na)mazavši
(na)mazavše

Koncovky 0/-te/-me v rozkazovacím způsobu má většina sloves, koncovky -i/-ete/-eme nebo -i/-ěte/-ěme mají slovesa, jejichž kmen končí dvěma souhláskami.