Přeskočit na obsah

Čeština/Předpony s-, z- a vz-

Z Wikiknih

Předpony s- a z- ve výslovnosti vlivem spodoby znělosti často splývají, např. slova správa i zpráva se obě čtou [správa], sběh i zběh [zbjech]. Psaní se však neřídí výslovností, ale pravidly popsanými níže. Pokud se tyto předpony vyskytují před nepárovými souhláskami (m, n, ň, r, l, j) a před v, ke spodobě znělosti nedochází, např. svolat [s-] a zvolat [z-]. Na patřičnou výslovnost bychom též měli dbát u slabičných varian se- a ze-.

Problematická bývá někdy i předpona vz-, jež s uvedenými dvěma při málo pečlivé výslovnosti často splývá, např. vzduch [zduch] namísto [vzduch].

Předpona vz-[editovat | editovat zdroj]

Používá se ve významu směřování vzhůru (i v přenesených významech): vzlétnout, vznést se, vzlínat, vzplanout, ale také vzpomínat ...

Předpona s-[editovat | editovat zdroj]

Předpona s- vyjadřuje směřování:

  • dohromady: sbírat, sbíhat se, shromažďovat, sblížit se;
  • dolů: slétnout, snést se, spadnout, shora;
  • z povrchu pryč: smést, smýt, spálit.

Předpona z-[editovat | editovat zdroj]

Předpona z- se používá v ostatních případech a pro změnu stavu, zejména pak označuje změnu stavu: zhnědnout, zestárnout, zvadnout.

Problematická slova a dvojice slov[editovat | editovat zdroj]

U některých slov již není patrný původní význam, a proto je obtížné volbu náležité předpony odvodit. Existuje též celá řada dvojic, kde předpona rozlišuje význam:

strávit[editovat | editovat zdroj]

Píše se vždy strávit bez ohledu na to, zda jde o trávení jídla, dovolené nebo času.

sběh × zběh[editovat | editovat zdroj]

sběh lidí, koleje se v dálce sbíhají, seběhlo se to velmi rychle
vojenský zběh zběhl (utekl) z bitevního pole

shlédnout × zhlédnout × vzhlédnout[editovat | editovat zdroj]

Shlédnout (shlížet) vyjadřuje pohled shora dolů. A to buď doslovně, při pohledu z patra budovy dolů, nebo přeneseně, ve významu přezíravě.

Francie shlíží na Obamu.
Na Brno shlíží bronzový Mozart.
Shlédnout z pátého patra.
Mám dojem, že na mě shlíží spatra.

Zhlédnout (zhlížet) znamená něco vidět Pokud jste byli v kině a viděli jste film, můžete říct, že jste jej zhlédli. Zhlédnout užijte v kontextu, kdy jste jako diváci, když něco spatříte, vidíte či prohlížíte.

Zhlédl jsem skvělý muzikál. (viděl)
Včera jsme zhlédli skvělý film. (viděli)
Zhlédla ho a šla za ním. (viděla ho)
Tento blog zhlédlo již tisíc návštěvníků. (spatřilo)

Pokud se díváme vzhůru (i v přeneseném významu), je náležitým tvarem vzhlédnout (vzhlížet):

vzhlédnout k obloze
vzhlížet k někomu s obdivem

Sloveso shlédnout se vždy pojí s předmětem předložkovou vazbou (na, do), znamená dívat se směrem dolů. Sloveso zhlédnout (uvidět, spatřit) se pojí s prostým 4. pádem. Proto tedy Zhlédli jsme pražskou zoologickou zahradu z lanovky, ačkoliv jsme na ni shlíželi shora.

Stěžovat × ztěžovat[editovat | editovat zdroj]

Je to ztíženo okolními jevy. (okolní jevy dělají činnost složitější)
Pořád si na mě nestěžuj.
Proč si stěžuješ? (na někoho)
Proč si tu práci tak ztěžuješ? Použij kalkulačku. (dělá si ji složitější)
Stěžoval si na ztížené podmínky.

slézt × zlézt[editovat | editovat zdroj]

slézt z vrcholu dolů
zlézt horu (= zdolat horu)

správa × zpráva[editovat | editovat zdroj]

Správa Pražského hradu, spravovat (opravovat) auto, spravovat cizí jmění
zpráva (novina) z Pražského hradu, zpravovat (informovat) někoho o něčem