Přeskočit na obsah

Čeština/Přechodníky

Z Wikiknih

Přechodníky se vyskytují ve staré literatuře, dnes jsou považovány za knižní, ve větě bývají doplňkem.

Přechodník přítomný[editovat | editovat zdroj]

- vyjadřuje současný děj s přívlastkovým slovesem (Jda po ulici, zpíval si.)

   -

ou[editovat | editovat zdroj]

r.m.: - a -> čta r.ž.+stř - ouc -> čtouc mn.č. - ouce -> čtouce

í[editovat | editovat zdroj]

r.m.: - e -> zpívaje r.ž.: - íc -> zpívajíc mn.č.: -íce -> zpívajíce

Rozesmál se, vzpomínaje na údiv sousedů.

Přechodník minulý[editovat | editovat zdroj]

- představuje děj předcházející před dějem přísudkového slovesa (Přišed domů, zatopil.) - tvoří se z dokonavých sloves, z kmene minulého -je-li před l samohláska: Postavil, vrazil m.r.: -v ->postaviv ž.r.: -vši ->postavivši mn.č.: -vše ->postavivše

(Dokonav dílo, odešel spát. Dokonavši večeři, uklidila)

- je-li před l souhláska: Přivedl, vztáhl m.r.: (nic) - přived ž.r.: -ši -> přivedši mn.č. -še -> přivedše

(Odešel se odpočinout k řece, vztáh na ni ruku, uhodil ji)