Přeskočit na obsah

Dějiny brněnské diecéze/Seznam zemřelých kněží brněnské diecéze 1960–2015

Z Wikiknih

Seznam zemřelých kněží (biskupů, kněží a jáhnů) brněnské diecéze v letech 1960-2015

Jedná se o římskokatolické kněze diecézní nebo kněze řeholní, kteří působili alespoň krátký čas v brněnské diecézi a zemřeli v rozmezí let 1960-2015. Jedná se o nekompletní seznam, řazený chronologicky podle data úmrtí.

jméno a příjmení kněze datum narození datum svěcení datum úmrtí jiné údaje
Otakar Jindra 1898-10-2424. října 1898 1923-07-055. července 1923 1960-06-2424. června 1960 Rodák z Jemnice, jako kněz působil postupně v Brtnici, Novém Veselí, Měříně a Volfířově. Od roku 1944 až do své smrti farář v Telči.
Michael Václav Chaloupka, OP 1916-06-2222. června 1916 1943-07-044. července 1943 1960-12-1212. prosince 1960 Dominikán, rodák z Horních Dubňan, po roce 1950 byl nějaký čas coby řeholník internován, po propuštění pracoval v civilním zaměstnání, na sklonku života žil v kněžském domově na Moravci.
Leopold Toman ml. 1895-01-055. ledna 1895 1919 1961-01-3030. ledna 1961 Rodák z Olší nad Oslavou (farnost Netín), farář v Myslibořicích.
Jakub Deml 1878-08-2020. srpna 1878 1902 1961-02-1010. února 1961 Vedle kněžské služby též spisovatel a básník. Jako kaplan působil v Babicích u Lesonic, poté administrátor ad interim v Martínkově, následně kaplan v Bystrci u Brna. Od roku 1922 žil jako předčasný penzista ve svém rodišti - Tasově. Věnoval se zde hlavně básnické a spisovatelské činnosti, příležitostně však vedle toho vypomáhal s duchovní správou tasovské farnosti.
Albín Jaroslav Kvita, SDS 1915-05-1515. května 1915 1938-06-2929. června 1938 1961-09-1010. září 1961 Salvatorián. Někdejší kaplan v Brně-Husovicích. Zemřel na následky pobytu ve vyšetřovací vazbě (ve vyšetřovací vazbě mu byla odepřena potřebná lékařská péče a v důsledku toho u něj propukla leukémie, pro kterou měl jeho rod dědičné dispozice). Pohřben v Rybí u Nového Jičína.
Vladimír Koukal 1961-06-2525. června 1961 1961-09-2626. září 1961 Novokněz, kaplan v Telči. Zemřel tragicky, nešťastnou náhodou byl zasažen bleskem když se modlil v telčské kapli sv. Karla Borromejského. Pohřben v Rosicích u Brna, odkud pocházel.
Jan Nepomuk František Kopáček, OSB 1888-08-1818. srpna 1888 1912-08-2424. srpna 1912 1961-11-1616. listopadu 1961 Rajhradský benediktin, někdejší duchovní správce v Ostrovačicích. V roce 1950 byl internován v rámci Akce K, po propuštění dožil v Domašově u Brna. Pohřben v kněžském hrobě na hřbitově v Domašově.
Hynek Buš 1961-11-1818. listopadu 1961 Duchovní správce v Častohosticích.
Josef Válka 1882 1906 1961-01-3131. ledna 1961 V letech 1938-1941 duchovní správce v Bohdalově, poté v Tišnově. Děkan tišnovského děkanátu a arcikněz.
Josef Rampula 1884-04-1717. dubna 1884 1909-06-1818. června 1909 1962-03-2020. března 1962 Někdejší kaplan v Drnovicích, pak katecheta v Telči.
Evžen Konečný, OFMCap. 1914 1962-04-1818. dubna 1962 Kapucín, administrátor v Přibyslavicích.
Cyril Studený 1868-07-055. července 1868 1895 1962-07-022. července 1962 Duchovní správce v Pravlově.
František Klimeš 1867-01-2020. ledna 1867 1890 1962-08-2020. srpna 1962 Duchovní správce v Havraníkách, předtím v Bohdalově.
Mons. František Pelan 1962-11-1818. listopadu 1962 Emeritní farář v Radkovicích u Hrotovic.
Jan Procházka 1962-12-3030. prosince 1962 Farář v Praci.
Josef Rudolecký 1880-12-2020. prosince 1880 1963-01-1515. ledna 1963 Duchovní správce farnosti při kostele sv. Mikuláše ve Znojmě, spisovatel.
Mons. Karel Černý 1879-11-022. listopadu 1879 1904-07-2626. července 1904 1963-01-2323. ledna 1963 Katecheta brněnských německojazyčných škol (do r. 1945). V roce 1950 byl ustanoven rektorem kostela Nalezení sv. Kříže v Brně (zde byl ustanoven hned poté, co byli z Brna vyhnáni v rámci Akce K kapucíni). Zpovědník brněnského biskupa Karla Skoupého. Během svého působení v kostele Nalezení sv. Kříže umožňoval zde dále působit některým kapucínským kněžím, kteří byli ustanovováni jako jeho kaplani (Zeno Diviš a Martin Ptáček). Byl čestným členem kapucínského řádu. Po většinu let žil téměř bez finančního zajištění. V roce 1961 byl přeložen jako výpomocný duchovní k brněnskému kostelu sv. Jakuba, zároveň se postupně zhoršoval jeho zdravotní stav. Zemřel v Nemocnici Milosrdných bratří, pohřben na brněnském Ústředním hřbitově.
Karel Kočvara 1963-02-066. února 1963 Farář v Citonicích, předtím ve Strážku.
Prokop Alois Vostal, OSB 1909-01-2626. ledna 1909 1939-04-1010. dubna 1939 1963-11-2727. listopadu 1963 Rajhradský benediktin, farář v Syrovicích u Rajhradu, předtím novicmistr v Rajhradském klášteře. Rajhradské opatství zastupoval při jednáních o zřízení Slovanské benediktinské kongregace sv. Vojtěcha. Zemřel při nezaviněné dopravní nehodě (při níž utrpěl vážné poranění hlavy s následným krvácením do mozku) u Ivančic, když se vracel z Moravce, kde zaopatřoval svého umírajícího spolubratra Vojtěcha Jana Horáka OSB. Pohřben v kněžském hrobě na hřbitově v Syrovicích.
Vojtěch Jan Horák, OSB 1881-12-1515. prosince 1881 1907-07-1414. července 1907 1963-12-022. prosince 1963 Rajhradský benediktin. Někdejší kooperátor v Domašově a v Rajhradě. Zemřel v kněžském domově na Moravci, pohřben v benediktinské hrobce na hřbitově v Rajhradě.
Bohumil Pešek 1913-09-088. září 1913 1939-07-055. července 1939 1964-07-1717. července 1964 Rodák z Kochánova (farnost Netín). V letech 1946-1957 farář v Šatově, od roku 1957 až do své smrti působil jako duchovní správce ve Ždírci u Tišnova.
Josef Hlaváč 1905-02-088. února 1905 1928-07-055. července 1928 1964-09-011. září 1964 Rodák z Velkého Meziříčí. V letech 1952-1963 duchovní správce v Třešti u Jihlavy. Kanovník brněnské kapituly. Zemřel v Brně.
Emanuel Masák 1883-12-2525. prosince 1883 1907-07-1414. července 1907 1964-09-2424. září 1964 Někdejší kaplan v Rouchovanech, následně katecheta v Brně-Židenicích. Spisovatel a literární historik.
Jaromír Pořízek 1903-03-1414. března 1903 1926-07-055. července 1926 1964-11-1414. listopadu 1964 V letech 1939-1950 farář v Dolních Bojanovicích. Následně deset let vězněn jako politický vězeň. Po propuštění nedostal státní souhlas k výkonu duchovenské služby a žil jako soukromá osoba. Zemřel v Brně na Žlutém kopci. Pohřben v Bukovince u Křtin.
Antonín Zgarbík, SJ 1913-08-2727. srpna 1913 1940 1965-01-2222. ledna 1965 Jezuita. Někdejší rektor Biskupského gymnázia v Brně. V l. 1950-1959 v internaci. V r. 1959 byl zatčen. Zemřel ve věznici na Mírově - udusil se při astmatickém záchvatu, protože mu byla odepřena potřebná lékařská péče.
Vincenc Vlach 1965-05-1010. května 1965 Farář v Beneticích.
Jan Smrž, SJ 1892-06-1818. června 1892 1921-07-1717. července 1921 1965-08-011. srpna 1965 Jezuita. Někdejší ředitel brněnského biskupského gymnázia. V letech 1949-1950 vyučoval v kněžském semináři v Litoměřicích, 14. dubna 1950 byl internován. Z internace se dostal v roce 1954 do kněžského domova na Moravci. Odtud po nějaké době odešel jako duchovní správce k řeholním sestrám, sloužícím v domově důchodců v Budíškovicích (farnost Horní Slatina u Telče). Zde sloužil sestrám a obyvatelům domova po zbytek života. Příležitostně také vypomáhal v horoslatinské farnosti. V závěru života onkologicky onemocněl. Po sdělení perspektivy nabízené léčby (která by mu život prodloužila jen nepatrně, zato by jej vyčerpala a omezila by jeho službu) se odmítl léčit. Naopak se začal cíleně připravovat na smrt - například tím, že sám nadepsal obálky adresami lidí, kterým mělo být zasláno jeho parte. Pohřben na hřbitově v Horní Slatině.
Jan Spurný 1900 1966-01-1313. ledna 1966 Dlouholetý farář v Rakvicích.
Egydius Pytlíček, OFMCap. 1882 1966-07-1717. července 1966 Farář v Třebíči na Jejkově.
Jan Nejedlý 1966-10-2222. října 1966 Farář v Čejkovicích.
Konrád Maria Kubeš, SJ 1890-11-2525. listopadu 1890 1913-07-066. července 1913 1967-04-1010. dubna 1967 Jezuita, rodák z pražského Smíchova. Duchovní správce řeholních sester v Břežanech u Znojma. Tamtéž pohřben.
Václav Bělohlávek, OCr. 1870-01-099. ledna 1870 1895-07-1414. července 1895 1967-05-011. května 1967 Křížovník s červenou hvězdou. Spisovatel (literární pseudonym Svatohor). V letech 1917-1919 výpomocný duchovní v Hodonicích, v letech 1919-1924 administrátor ve Znojmě na Hradišti sv. Hippolyta. Poté působil jako knihovník a archivář v hlavním domě řádu křížovníků v Praze. V letech 1934-1960 žil na penzi v Milevsku (českobudějovická diecéze), od r. 1960 až do své smrti žil v charitním domově v Senohrabech. Pohřben v řádové hrobce v Praze-Hloubětíně.
Stanislav Žáček 1891-11-055. listopadu 1891 1916-07-055. července 1916 1967-07-1919. července 1967 Rodák z Moutnic. V letech 1927-1938 duchovní správce v Brtnici, poté v Horních Bojanovicích, kde působil až do své smrti.
ThDr. Josef Budiš 1924-03-2727. března 1924 1950-04-1616. dubna 1950 1967-08-2626. srpna 1967 Rodák z Dubňan. Kaplan u sv. Jakuba v Brně. Výborný kazatel a zpovědník. Zemřel v pověsti svatosti. Pohřben na hřbitově v Dubňanech v kněžské hrobce.
Adolf Svára 1967-09-3030. září 1967 Celkem 39 let působil ve Šlapanicích, od roku 1959 až do své smrti duchovní správce v Podolí u Brna. Pohřben na Ústředním hřbitově v Olomouci, pohřební obřady vedl jeho rodný bratr, R.D. Alois Svára († 1971), tehdejší duchovní správce v Černé Hoře u Blanska.
Josef Gross 1906-06-1212. června 1906 1930-07-055. července 1930 1967-11-066. listopadu 1967 Administrátor v Brně-Židenicích.
Leopold Havlík 1906 1932 1967-12-1919. prosince 1967 Duchovní správce ve Vysočanech u Blanska.
ThDr. JUDr. Josef Kratochvíl 1876-03-1919. března 1876 1900-07-2929. července 1900 1968-05-066. května 1968 Někdejší kaplan v Boskovicích, později v Brně na Petrově. Kanovník brněnské kapituly. V letech 1953-1968 kapitulní vikář brněnské diecéze.
František Vyskočil 1969-03-1616. března 1969 Farář ve Vémyslicích a později v Hartvíkovicích.
Jan František Valášek, O.Praem. 1901-09-1010. září 1901 1931-03-2222. března 1931 1969-03-3030. března 1969 Rodák z Lutopecen (farnost Hradisko u Kroměříže, olomoucká arcidiecéze). Původně klerik jezuitského řádu, v roce 1926 přešel do premonstrátského řádu do kanonie v Nové Říši. Působil jako administrátor v Dlouhé Brtnici, později v Brně-Zábrdovicích. V roce 1952 byl zatčen a odsouzen ke třinácti letům vězení. Později byl propuštěn, státní souhlas ke kněžské službě dostal až 5. března 1969. Již 30. března toho roku však zemřel. Pohřben byl do rodinné hrobky na hřbitově v Hradisku u Kroměříže.
Augustin Pelikán 1895-02-1717. února 1895 1918 1969-07-2727. července 1969 Rodák z Nového Veselí. V letech 1927-1961 farář ve Zvoli nad Pernštejnem.
Josef Kubíček 1908-09-2424. září 1908 1933-04-011. dubna 1933 1969-08-1515. srpna 1969 Rodák z Tasova. Někdejší farář v Brtnici, později v Moravské Nové Vsi. Pohřben v rodišti.
František Marek 1893-01-2727. ledna 1893 1917-07-055. července 1917 1969-08-2222. srpna 1969 Dlouholetý farář ve Křtinách. Terciář novoříšských premonstrátů.
Augustin Jan Scherzer, OP 1901-06-022. června 1901 1929-07-055. července 1929 1969-10-077. října 1969 Dominikán, v letech 1936-1943 převor dominikánského kláštera ve Znojmě. Po roce 1945 odešel z Československa. Pracoval jako knihovník na dominikánské řádové univerzitě Angelicum v Římě.
Jan Maria Surý, SDB 1912-10-1818. října 1912 1937 1969-12-1414. prosince 1969 Salesián, v letech 1942-1943 kněz-katecheta v Brně-Žabovřeskách. Autor a režisér divadelních her s náboženskou tématikou. V roce 1950 byl jakožto řeholník internován v rámci Akce K. V roce 1954 se mohl vrátit do duchovní správy, byl však poslán do severních Čech. Nejprve působil ve venkovských farnostech na Mladoboleslavsku (Kováň a Skalsko). Od roku 1957 byl administrátorem městské farnosti v České Lípě. V roce 1969 předal českolipskou farnost na žádost biskupa Trochty augustiniánům (kteří ve městě historicky působili a do r. 1950 zde měli svůj konvent). Surý byl jmenován sídelním administrátorem v blízkých Zákupech (které již předtím spravoval jako excurrendo administrátor). Dne 14. prosince 1969 zemřel v zákupském farním kostele na infarkt krátce poté, co dosloužil nedělní bohoslužbu.
Josef Dyčka 1900 1924 1970-01-1111. ledna 1970 Rodák z Boskovic. V letech 1939-1969 farář v Dolních Kounicích. V letech 1952-1969 zároveň děkan rosického děkanátu.
František Káňa 1910-10-1717. října 1910 1937-07-055. července 1937 1970-03-3030. března 1970 Rodák z Nedvědice. Někdejší kaplan v Tvarožné. Od roku 1943 až do své smrti farář v Lysicích, od roku 1967 navíc jmenován děkanem letovického děkanátu.
Metoděj František Řezníček, OFM 1970-06-1414. června 1970 Kaplan farnosti při kostele Matky Boží v Jihlavě. Provinciál českomoravské františkánské provincie.
J.M. can. Cyril Dlouhý 1970-10-066. října 1970 Kanovník kolegiátní kapituly v Mikulově.
Řehoř Josef Papež, OSA 1917-02-2525. února 1917 1941 1970-10-1414. října 1970 Augustinián. V letech 1941-1950 byl kaplanem na Starém Brně. V roce 1950 byl poslán do královéhradecké diecéze, kde převzal farnost v Číhošti (odkud byl krátce předtím odstraněn a následně ve vězení umučen P. Josef Toufar). Po roce z Číhoště odešel. Následně od roku 1954 byl duchovním správcem na Starém Brně. V roce 1960 byl přeložen na faru do Protivanova. Zde působil jen krátce, a v letech 1960-1962 byl vězněn.
Alois Stork, SJ 1878-05-1616. května 1878 1908 1970-10-2020. října 1970 Jezuita. Někdejší spirituál brněnského kněžského semináře. V roce 1950 internován v rámci Akce K. Od r. 1953 žil v charitním domově na Moravci. Zde byl roku 1960 zatčen a prožil ve vězení 2 a půl roku. Poté se vrátil na Moravec, kde dožil a je pohřben.
Oldřich Koutný 1914-01-3131. ledna 1914 1939-07-1616. července 1939 1970-10-2121. října 1970 Kněz olomoucké arcidiecéze. Tam kdysi farářem v Bludově na Šumpersku. V letech 1944-1945 vězněn v Terezíně, pak se vrátil do bludovské farnosti. V roce 1950 byl jako "reakční" kněz internován v Želivi. V roce 1951 uvězněn, a až do roku 1956 vězněn z politických důvodů. Podle vlastních slov toto druhé uvěznění snášel hůře, než věznění od nacistů v Terezíně. Do roku 1960 pracoval v civilním zaměstnání. Poté získal státní souhlas ke kněžské službě komunitě řeholních sester v Plavči u Znojma (farnost Únanov). Zde sloužil až do smrti. Pohřben v rodných Biskupicích u Jevíčka.
Václav Skalník 1933 1971-07-033. července 1971 Rodák z Jimramova. Celý svůj kněžský život prožil v Čejkovicích. Nejprve jako kaplan, od roku 1945 jako interkalární administrátor. V letech 1947-1966 byl v Čejkovicích farářem, poté zde až do své smrti byl výpomocným duchovním.
Evermod František Fanta, O.Praem. 1915-02-011. února 1915 1944-07-055. července 1944 1971-10-3131. října 1971 Rodák z Martínkova. Novoříšský premonstrát. Někdejší administrátor ve Vratěníně. Od roku 1952 až do své smrti působil jako administrátor v Rozseči u Třešti a ex currendo administrátor ve Staré Říši. Zemřel v nemocnici v Dačicích, pohřben v rodinném hrobě v Martínkově.
Josef František Gabriel, OSA 1906-10-099. října 1906 1934 1971-12-055. prosince 1971 Augustinián. Rodák z Brna-Bosonoh. Do augustiniánského řádu vstoupil v roce 1929. Po kněžském svěcení působil jako kaplan na Starém Brně. V letech 1959-1960 pak byl kooperátorem v Břeclavi. V letech 1960-1962 politický vězeň. Pobyt ve vězení mu značně poškodil zdraví, do aktivní duchovní správy se pak již vrátit nemohl. Pohřben v hrobce augustiniánů na Ústředním hřbitově v Brně.
Eduard Dospiva, OFMCap. 1971-12-2323. prosince 1971 Kapucín, v letech 1970-1971 působil jako výpomocný duchovní a zpovědník v Brně v kostele Nalezení sv. Kříže a jako kvardián kapucínské komunity, kterou se podařilo krátkodobě poloilegálně obnovit. Zemřel na mozkovou mrtvici.
František Vlach 1912-10-3030. října 1912 1937 1971-12-2929. prosince 1971 Administrátor v Ostrovačicích.
František Zouhar 1972-01-1313. ledna 1972 Někdejší farář v Dubňanech a později v Hartvíkovicích.
prof. ThDr. Karel Skoupý 1886-12-3030. prosince 1886 1911-07-1616. července 1911 1972-02-2222. února 1972 Diecézní biskup brněnský (biskupská konsekrace 30. června 1946). V letech 1950-1968 mu státní moc znemožňovala faktický výkon úřadu, diecézi řídil státem kontrolovaný kapitulní vikář. Pohřbu tohoto biskupa se zúčastnilo asi 5000 lidí.
Ludvík Antonín Kašpárek, OP 1906-01-1212. ledna 1906 1933-06-2929. června 1933 1972-05-1919. května 1972 Dominikán. Někdejší farář farnosti při kostele sv. Kříže ve Znojmě. V závěru života sloužil jako duchovní správce sester dominikánek v Buchlovicích (olomoucká arcidiecéze).
Stanislav Ledabyl 1919-02-1313. února 1919 1943-06-1919. června 1943 1973-01-066. ledna 1973 Někdejší administrátor v Doubravníku.
Emanuel Tocháček 1889-12-088. prosince 1889 1914-07-055. července 1914 1973-01-1616. ledna 1973 Vystřídal několik kaplanských působišť, od roku 1924 byl farářem v Lančově, odkud musel odejít, jelikož se znelíbil nacistickým okupantům. V letech 1938-1941 byl farářem v Divákách, poté v Radkovicích u Hrotovic. V roce 1945 se pak vátil do Lančova. Vedle duchovní služby se věnoval včelařství, v němž dosáhl značné proslulosti. Před rokem 1948 publikoval ve včelařském tisku, později mu toto bylo zakázáno. Zemřel začátkem roku 1973 při práci kolem úlů. Je pohřben v Letovicích, na lančovském kostele má pamětní desku.
Karel Fanfrdla, OSA 1893-01-011. ledna 1893 1973-05-2121. května 1973 Augustinián na Starém Brně, duchovní správce farnosti při kostele sv. Augustina v Brně. Za druhé světové války perzekvován nacisty.
Bruno Vilém Matzner, OP 1915-01-011. ledna 1915 1938-07-055. července 1938 1973-06-1313. června 1973 Původně diecézní kněz brněnské diecéze. Po vstupu do dominikánského řádu působil jako katecheta ve Znojmě. Po roce 1950 přišel jako řeholník o státní souhlas s výkonem kněžské služby. Žil pak v Bystrci u Brna a působil zde jako varhaník.
Václav Kuthan 1913-04-033. dubna 1913 1937-06-2020. června 1937 1973-12-2020. prosince 1973 Kněz pražské arcidiecéze. Perzekvován komunistickým režimem, vězněn v letech 1950-1960. V letech 1968-1973 působil u sv. Prokopa v Třebíči. Zemřel v Okřešicích a je pohřben v Přibyslavicích u Třebíče.
Jan Zapletal, CSsR 1894-12-3131. prosince 1894 1920-07-1818. července 1920 1974-01-022. ledna 1974 Redemptorista. V letech 1921-1926 působil v koleji redemproristů při brněnském kostele sv. Michala. Následně přešel do řeckokatolické větve redemptoristické kongregace a pak působil na východě Slovenska ve Stropkově a Michalovcích.
František Hedvábný 1940 1974-01-3030. ledna 1974 Rodák z Olší nad Oslavou (farnost Netín). Farář v Blučině.
Jan Dokulil 1910-07-1313. července 1910 1935 1974-02-011. února 1974 V letech 1937-1950 farář v Uhřínově. Během druhé světové války pomáhal ukrývat manželku a dceru generála Ludvíka Svobody a podporoval příbuzné parašutisty Jana Kubiše. V roce 1950 měl být zatčen, podařilo se mu však před těmi, kdo jej přišli zatknout, utéci. Sedm let se pak skrýval na venkově kolem Velkého Meziříčí. Nakonec byl zatčen a v letech 1957-1963 byl vězněn. Po propuštění pracoval pět let v civilním zaměstnání. V roce 1968 získal státní souhlas a zbytek života prožil jako administrátor ve Svitávce u Boskovic. Vedle kněžské služby byl též básníkem.
Alois Rimeš 1927 1974-02-1010. února 1974 Rodák ze Zadního Zhořce (farnost Netín). Farář v Mrákotíně.
Antonín Hugo Bradáč 1911-05-2929. května 1911 1939 1974-04-2828. dubna 1974 Rodák z Olší nad Oslavou (farnost Netín). Dlouholetý farář v Pavlově u Radostína nad Oslavou. Básník a spisovatel. V roce 1961 kázal v Tasově na pohřbu kněze a spisovatele Jakuba Demla, ač Deml před svou smrtí výslovně žádal, aby Bradáč při jeho pohřbu nemluvil.
Valerián Bohumil Filip, OFMCap. 1913-04-1313. dubna 1913 1937-06-044. června 1937 1974-06-055. června 1974 Kapucín. V letech 1939-1941 kooperátor v Třebíči na Jejkově.
Josef Melichar 1903-10-2424. října 1903 1928 1974-09-2323. září 1974 Farář v Radostíně nad Oslavou.
František Toman 1914-05-044. května 1914 1939 1974-12-022. prosince 1974 Rodák z Kochánova (farnost Netín). Administrátor v Doubravici nad Svitavou. Pohřben v Netíně v hrobě svých příbuzných.
Vratislav Krátký, OCr. 1886-11-2828. listopadu 1886 1911-07-1616. července 1911 1975-02-2121. února 1975 Křížovník s červenou hvězdou. V letech 1928-1938 farář ve Věteřově.
dr. Adolf Vykopal 1975-08-1818. srpna 1975 Kněz brněnské diecéze. Systematický teolog a biblista. Žil v exilu v Itálii. Exilový časopis českých a moravských kněží Vinculum jej charakterizoval v nekrologu jako učeného samotáře, který se málo s kým stýkal. Věnoval se otázkám sociální nauky církve (viz jeho spisy Přebytečný majetek podle sv. Tomáše a encykliky Quadragesimo Anno a Hodnota a cena práce).
Václav Suchý 1975-08-3030. srpna 1975 Rodák z Rosic u Brna. V letech 1940-1970 farář v Knínicích u Boskovic. Dožil v kněžském domově na Moravci. Pohřben v Rosicích.
Rajmund Antonín Krause, OP 1911-05-3131. května 1911 1939-07-055. července 1939 1975-09-1010. září 1975 Dominikán. Někdejší katecheta ve Znojmě. Po roce 1945 byl odsunut z Československa a dožil ve Štýrském Hradci.
Pavel František Šesták, OSA 1916-01-055. ledna 1916 1941 1976-01-2323. ledna 1976 Augustinián. Po kněžském svěcení působil jako kaplan na Starém Brně. Po likvidaci kláštera v roce 1950 v rámci Akce K se po čtyři roky skrýval. Byl odhalen a odsouzen na osmnáct měsíců odnětí svobody. Díky prezidentské amnestii byl již po třech měsících propuštěn. V letech 1955-1956 pracoval v civilním zaměstnání. Poté dostal státní souhlas a byl ustanoven kaplanem v Rajhradě u Brna. V roce 1960 byl opětovně uvězněn a ve vězení strávil dva roky (za ilegální pokračování v řeholním životě).
Josef Opletal 1893-02-1717. února 1893 1976-01-2929. ledna 1976 Farář a děkan v Moravských Budějovicích. Za druhé světové války spolupracoval s protinacistickým odbojem. V 50. letech 20. století byl neprávem vězněn v souvislosti s "případem Babice".
Zeno Diviš, OFMCap. 1887 1976-07-2121. července 1976 Kapucín, účastník 1. světové války. Někdejší kaplan při kostele Nalezení sv. Kříže v Brně. Dožil v kněžském domově na Moravci. Pohřben v Brně.
Karel Ševela, SJ 1909-02-066. února 1909 1976-08-1818. srpna 1976 Jezuita. V letech 1950-1960 internován na Hoře Matky Boží u Králík (královéhradecká diecéze), v letech 1960-1962 politický vězeň. Po propuštění pracoval jako traktorista v JZD v rodných Mutěnicích. V roce 1967 dostal státní souhlas ke kněžské službě a nastoupil jako kaplan na Staré Brno. Po roce 1968 nějaký čas působil v Hradci Králové. Odtud byl opět nucen odejít do civilního zaměstnání. Působil jako varhaník v klášterním kostele v Letovicích. V roce 1976 byl raněn mozkovou mrtvicí a odstěhoval se do charitního domova na Moravci, kde dožil. Pohřben v Mutěnicích.
Jan Kadeřábek 1916-05-1515. května 1916 1941-07-055. července 1941 1976-09-3030. září 1976 Rodák ze Synalova (farnost Lomnice u Tišnova). V letech 1945-1976 farář v Obyčtově. Na obyčtovském hřbitově též pohřben.
František Šprta 1912-05-2121. května 1912 1939-07-055. července 1939 1976-11-055. listopadu 1976 Duchovní správce v Křižanovicích u Bučovic.
František Šafář 1977-02-1919. února 1977 Farář v Drnovicích.
Longin Novák, OFMCap. 1914 1977-03-1717. března 1977 Kooperátor při kostele Nalezení sv. Kříže v Brně.
Josef Slouka 1912-12-2828. prosince 1912 1937 1977-06-2222. června 1977 Rodák z Vysočan u Blanska. Někdejší duchovní správce v Násedlovicích (farnost Žarošice).
Leopold Benáček 1901-11-1414. listopadu 1901 1924-07-055. července 1924 1977-09-1717. září 1977 Někdejší duchovní správce v Nosislavi, předtím v Olešnici na Moravě. V Olešnici též pohřben.
Jan Hřebíček 1912-11-2525. listopadu 1912 1937-07-055. července 1937 1977-10-2020. října 1977 Duchovní správce v Podolí u Brna.
František Pešek 1910-11-3030. listopadu 1910 1934-07-055. července 1934 1977-10-2020. října 1977 Rodák z Olší nad Oslavou (farnost Netín). Původně kaplan v Troubsku, od roku 1943 farář v Rožné nad Pernštejnem.
Jan Klíma 1912-03-077. března 1912 1938-07-055. července 1938 1977-11-044. listopadu 1977 Rodák z Obyčtova. Působil ve Velkých Bílovicích, Osové Bítýšce, Lulči, Lukách u Jihlavy, Mutěnicích, Kobylí, Poštorné. Od 1.1.1946 byl dlouholetým duchovním správcem v Moutnicích. Ihned po nástupu na moutnickou faru započal s její přestavbou. Podkladem mu byla poštorenská farní budova, kde působil před tím. Komunistický tisk na něho útočil a on se zastával moutnických farníků a upozorňoval na hrozící nebezpečí. Provádělo se mnoho oprav na kostele a rozšiřoval se hřbitov, který za přičinění pátera Klímy, zůstal v blízkosti kostela. Na opravách se podíleli i evangelíci, žijicí v Moutnicích a nedalekém Rozaříně. Některá jeho kázání jsou náhrány na páskách. Půjčoval náboženskou literaturu. Zemřel v nemocnici po operaci ledvin na první pátek. Po smutečních obřadech v Moutnicích, byl převezen do Obyčtova, kde po zádušní mši byl uložen k dočasnému odpočinku v pevné naději na den vzkříšení.
Josef Dancinger 1924-07-088. července 1924 1950-04-1616. dubna 1950 1977-11-1818. listopadu 1977 Původně kaplan v Lomnici u Tišnova. V letech 1964-1967 dómský vikář v Brně na Petrově, poté farář v Brně-Židenicích, následně v Brně-Řečkovicích. Zemřel na infarkt, když vykonával obřad posledního rozloučení v brněnském krematoriu.
Florián Sláma 1907-05-044. května 1907 1933 1977-12-2828. prosince 1977 Rodák z Němčiček. Po roce 1948 byl pod dlouhodobým nátlakem Státní bezpečnosti. V důsledku tohoto nátlaku se u něj začaly objevovat epileptické záchvaty. Kvůli tomuto onemocnění byl ještě v poměrně mladém věku uvolněn z aktivní duchovní správy do předčasné penze. Od 1. dubna 1955 vypomáhal v duchovní správě ve Věteřově. Zde byl mezi lidmi velmi oblíben pro své povahové vlastnosti. V roce 1976 odešel na odpočinek do charitního domova v Senohrabech (pražská arcidiecéze), kde dožil. Podle svého přání byl pohřben ve Věteřově v hrobě rodiny Markusovy.
Miloslav Humpolec 1911-11-1818. listopadu 1911 1978-06-099. června 1978 V letech 1952-1976 duchovní správce v Dolních Bojanovicích.
Bohumil Kovář, SJ 1921-09-2020. září 1921 1950-12-2424. prosince 1950 1979-01-2626. ledna 1979 Někdejší bohoslovec brněnské diecéze, v roce 1942 totálně nasazen v Německu. Po skončení druhé světové války se do kněžského semináře nevrátil, vstoupil do jezuitského řádu. V roce 1950 byl odeslán k PTP, téhož roku na Štědrý den přijal tajně kněžské svěcení. V roce 1960 byl zatčen a dva roky vězněn. V roce 1969 získal státní souhlas k výkonu kněžské služby a byl ustanoven do Hostimi, kde sloužil jako kněz po zbytek života. Pohřben v Dalešicích.
Václav Jan Pokorný, OSB 1894-04-077. dubna 1894 1918-07-055. července 1918 1979-03-022. března 1979 Opat benediktinského kláštera v Rajhradě u Brna. Po likvidaci kláštera v roce 1950 dožil v nucené internaci v Charitním domově v Žernůvce u Tišnova. Pohřben v hrobě č. 40 v tzv. "kněžské zahrádce" na rajhradském hřbitově.
Jan Hladký 1979-03-1111. března 1979 Duchovní správce v Židlochovicích.
Karel Handlíř 1979-09-1515. září 1979 Administrátor v Lanžhotě.
Karel Exler 1909-01-2020. ledna 1909 1932-03-1919. března 1932 1979-11-099. listopadu 1979 Rodák z Netína. Osobní děkan. Postupně kaplan a farář v Rouchovanech. Pohřben v Trstěnicích.
Arnošt Vlach 1945 1979-12-1111. prosince 1979 V duchovní správě působil v letech 1952-1956 jako administrátor v Tvrdonicích, v letech 1956-1959 v Cizkrajově a ex currendo ve Starém Hobzí. V letech 1959-1967 byl farářem v Kamenici u Jihlavy a poté v Klentnici a ex currendo v Perné.
Kassián Bohumír Válek, OFMCap. 1912 1980-03-1515. března 1980 Kapucín. Farář v Třebíči na Jejkově.
Stanislav František Tesař, OSB 1920-10-1414. října 1920 1969-07-055. července 1969 1980-10-022. října 1980 Rajhradský benediktin, kaplan v Jemnici (od 1969), farář v Těšanech (od 1972). Pohřben v kněžském hrobě na hřbitově v rodných Cetkovicích.
Kristián Hering 1906-09-077. září 1906 1980-12-1717. prosince 1980 Pocházel z olomoucké arcidiecéze. Působil v Žarošicích (zde především jako zpovědník) a v závěru života vypomáhal již jako penzista v duchovní správě ve Věteřově. Tamtéž pohřben.
Štěpán Václav Masiak, OP 1902-09-1919. září 1902 1930-12-2121. prosince 1930 1980-12-1919. prosince 1980 Dominikán, výpomocný duchovní při kostele sv. Kříže ve Znojmě. Krátce před smrtí se odstěhoval do kněžského domova na Moravci.
Dominik Pecka, dr.h.c. 1895-08-044. srpna 1895 1918-07-055. července 1918 1981-05-011. května 1981 Někdejší kaplan v Brně-Tuřanech a gymnaziální profesor. Od roku 1980 žil v kněžském domově na Moravci.
Jakub Rabušic, SJ 1905-01-2727. ledna 1905 1933-07-2626. července 1933 1981-02-1313. února 1981 Jezuita. Někdejší spirituál brněnského kněžského semináře. V letech 1950-1960 v internaci. Poté pracoval nějaký čas v civilním zaměstnání jako řidič tramvají v Brně. Po odchodu do důchodu získal souhlas ke kněžské výpomoci ve farnosti Brno-Židenice.
Václav Kosour 1914-09-1818. září 1914 1940-07-055. července 1940 1981-02-2222. února 1981 Někdejší kaplan ve Velkých Bílovicích.
František Bohumír Přívětivý 1920-07-022. července 1920 1946-07-055. července 1946 1981-07-055. července 1981 Duchovní správce v Třešti u Jihlavy.
František Blažek 1911-07-022. července 1911 1981-07-077. července 1981 Výpomocný duchovní ve Křtinách.
Metoděj Antonín Jedlička, OSB 1918-02-1515. února 1918 1945-10-2121. října 1945 1981-07-1515. července 1981 Kněz, rajhradský benediktin. Do roku 1950 člen mnišské komunity v Rajhradě. Po násilné likvidaci kláštera byl nějaký čas v internaci. Po propuštění získal státní souhlas pro kněžskou službu v pražské arcidiecézi. Postupně působil jako kaplan v Načeradci a jako administrátor v Arnoštovicích. Pohřben ve Vraném nad Vltavou.
Karel Šindelář 1915-12-3030. prosince 1915 1940 1981-11-077. listopadu 1981 V letech 1946-1960 administrátor v Horních Věstonicích a ex currendo v Dolních Věstonicích. Od roku 1960 farář v Novém Veselí. Děkan žďárského děkanátu a arcikněz jihlavský.
Jaroslav Janda 1912-11-011. listopadu 1912 1937-07-055. července 1937 1982-01-011. ledna 1982 Rodák z Velkého Jeníkova (farnost Olšany u Dačic). Působil v několika farnostech brněnské diecéze. Po roce 1948 žil v emigraci v Torontu a působil zde v krajanské duchovní správě. Postavil zde kostel sv. Václava. V Torontu též pohřben.
Václav Josef Holas, OSA 1917-08-3030. srpna 1917 1946 1982-07-1616. července 1982 Augustinián, rodák z Ústupu (farnost Olešnice na Moravě). V letech 1968-1969 interkalární administrátor v Bedřichově u Lysic. V roce 1969 odešel do litoměřické diecéze, kde krátce působil v původně augustiniánské farnosti Česká Lípa - in suburbio. Od roku 1970 až do své smrti byl administrátorem v Zákupech u České Lípy.
ThDr. František Křehlík 1907-11-2323. listopadu 1907 19. března 1932 1982-08-1313. srpna 1982 Rodák z Olší nad Oslavou (farnost Netín). V letech 1939-1958 farář v Brně-Líšni. Podílel se na organizaci výstavby kostela Povýšení svatého Kříže v Brně-Slatině. Později farář v Pavlicích a děkan děkanátu Jevišovice. Dožil v kněžském domově na Moravci. Pohřben v Netíně.
Klement Benedikt Fuss, OP 1904-08-2525. srpna 1904 1930-07-055. července 1930 1982-12-055. prosince 1982 Dominikán. Někdejší člen znojemského dominikánského konventu a současně administrátor v Načeraticích. Syndik provincie. V roce 1950 byl internován v Broumově (královéhradecká diecéze). Po propuštění z internace se odstěhoval k příbuzným a pracoval v civilním zaměstnání. Žil, zemřel a byl pohřben v Bohuslavicích u Hlučína.
Josef Špát 1910-01-022. ledna 1910
  1. dubna 1933
1983-01-2525. ledna 1983 Farář v Hartvíkovicích. Pohřben na Moravci.
Jaromír Mikulášek 7. února 1922 5. července 1947 1983-05-1212. května 1983 Duchovní správce v Čejkovicích.
Emil Zouhar 1912-12-2626. prosince 1912 5. července 1941 1983-06-055. června 1983 Duchovní správce ve Vysočanech u Blanska.
František Kulhánek 1896-01-1414. ledna 1896 1919-09-055. září 1919 1983-06-2727. června 1983 Rodák ze Slatiny u Moravského Krumlova. Farář v Brně u sv. Tomáše, děkan brněnského děkanátu. V letech 1952-1953 vězněn z politických důvodů (pobyt ve vězení u něj vyvolal povahovou změnu - prý se stal jaksi laskavějším). Podporoval změny liturgie, zaváděné po druhém vatikánském koncilu. Po roce 1980 se začal prudce zhoršovat jeho zdravotní stav, v aktivní duchovní správě mohl zůstat jen díky pomoci kaplanů. Bohoslužby sloužil již pouze tehdy, když se zdravotně cítil lépe. Pohřben byl 1. července 1983 na Ústředním hřbitově v Brně do oddělení kněžských hrobů. Pohřební obřady vedl mikulovský probošt, ThDr. Vladimír Nováček, jeho někdejší kaplan.
Jan Fejta 1909-01-1010. ledna 1909
  1. dubna 1933
1983-07-088. července 1983 Farář v Tišnově, děkan tišnovského děkanátu.
Vojtěch Kirchner 1896-03-044. března 1896 5. července 1924 1983-07-2020. července 1983 Farář v Lovčicích.
Petr Karel Miketta, OP 1908-03-1414. března 1908 1934-07-055. července 1934 1983-08-055. srpna 1983 Dominikán. Duchovní správce sester boromejek na Hradišti u Znojma, později Školských sester sv. Františka ve Skalici u Znojma.
Josef Sukop, SJ 1913-02-099. února 1913 1942-05-1313. května 1942 1983-09-1010. září 1983 V letech 1948-1950 vedoucí vychovatel v Malém semináři na Barvičově ulici v Brně. Později politický vězeň. V letech 1969-1975 výpomocný duchovní při kostele sv. Štěpána v Praze na Novém Městě. Od roku 1975 až do smrti bez státního souhlasu k duchovenské službě.
Hubert Fojtík 1907-03-066. března 1907 1930-07-055. července 1930 1983-10-3030. října 1983 Rodák z Hodonína. Primiční Mši svatou slavil 13. 7. 1930 v basilice na Starém Brně. Jako kaplan působil ve Zvoli nad Pernštejnem, v Dolních Loučkách a v Bystrci u Brna. Od roku 1944 až do konce života působil (nejprve jako interkalární administrátor, později jako farář) v Brně-Žebětíně.
Jaroslav Růžička 16. červne 1916 5. července 1942 1984-05-2828. května 1984 Rodák z Nového Veselí, v letech 1956-1977 duchovní správce v Osové Bítýšce. Dožil v Charitním domově na Moravci. Pohřben v Novém Veselí.
Lev Josef Trojek, OFMCap. 2. února 1911 1936 1984-07-2525. července 1984 Kapucín. Duchovní správce v Lechovicích.
Ondřej Damborský 9. prosince 1912 5. července 1937 1984-10-1515. října 1984 Farář ve Velkých Pavlovicích. Předtím duchovní správce v Doubravníku.
Václav Razik 1921-09-1010. září 1921 1945-07-2929. července 1945 1984-12-066. prosince 1984 Administrátor v Domamili. V 50. letech politický vězeň. Biskup skryté církve. Zemřel na silikózu plic, která byla důsledkem jeho někdejšího věznění.
Cyril Emil Šíma, OP 14. září 1911 4. července 1937 1984-12-077. prosince 1984 Dominikán. Výpomocný duchovní v Křižanově.
Vladislav Hub, CSsR 1920-04-1313. dubna 1920 1974-06-2828. června 1974 1984-12-1717. prosince 1984 Redemptorista. Výpomocný duchovní ve Věteřově. Pohřben na Ústředním hřbitově v Brně.
Bernard Stanislav Rous, OSA 1908-04-077. dubna 1908 1934-07-055. července 1934 1985-02-2020. února 1985 Augustinián. Rodák z Holubí Zhoři (farnost Velká Bíteš).
Evarist Rozsypal, OFMCap. 9. srpna 1913 29. června 1940 1985-04-066. dubna 1985 Kapucín. Kaplan ve Znojmě.
Josef Jaroslav Frk, OP 1912-01-1919. ledna 1912 1937-07-044. července 1937 1985-05-1818. května 1985 Dominikán. V letech 1968-1980 farář farnosti při kostele sv. Kříže ve Znojmě. Dožil v kněžském domově na Moravci.
Leopold Černý 10. listopadu 1906
  1. dubna 1933
1985-07-2020. července 1985 Farář v Uníně.
Josef Holeček 20. května 1937 24. června 1962 1985-07-2828. července 1985 V letech 1965-1978 kaplan ve Velkém Meziříčí.
Josef Alois Fojtů, OP 1915-05-088. května 1915 1941-07-055. července 1941 1985-08-1010. srpna 1985 Dominikán. Někdejší člen dominikánského konventu ve Znojmě.
Josef Ducháček 1912-10-2020. října 1912 1937-07-055. července 1937 1985-09-2525. září 1985 Farář v Bystrci u Brna.
Martin Nosek, SJ 1916-07-1515. července 1916 1945-06-2929. června 1945 1985-10-2929. října 1985 Jezuita. Rodák z Prušánek u Hodonína. V letech 1944-1945 byl vězněn v Terezíně, během věznění u něj došlo k velkému poškození zraku. V letech 1948-1956 politický vězeň komunistického režimu. Během tohoto druhého uvěznění na jedno oko oslepl úplně. Od roku 1956 žil jako soukromá osoba u své sestry v Brně, později se odstěhoval do charitního domova na Moravci. Nějaký čas působil jako zastupující duchovní správce řeholních sester v domově důchodců na Mitrově (farnost Strážek). Zemřel na Moravci a tamtéž pohřben.
ThDr. Josef Bradáč 1920-05-1212. května 1920 1945-07-2929. července 1945 1986-02-2828. února 1986 Rodák z Velkého Meziříčí. Po kněžském svěcení postupně působil ve farnostech Troubsko, Brno-Komín a Zbýšov. Roku 1965 byl promován doktorem teologie, v letech 1968-1969 mu bylo umožněno studium na Liturgickém institutu v Trevíru. Působil pak jako vyučující liturgiky v kněžském semináři. V roce 1974 bylo na státní zásah jeho akademické působení ukončeno. Poté působil v duchovní správě ve Vrchoslavicích. V závěru života kněžsky vypomáhal v rodném Velkém Meziříčí. Pohřben v rodinné hrobce na Karlově u Velkého Meziříčí.
Alois Boček 1909-06-1919. června 1909 1935-07-055. července 1935 1986-02-2828. února 1986 Rodák z Třešti u Jihlavy. Působil ve Velkých Bílovicích a Křižanovicích u Bučovic. Po roce 1948 odešel do emigrace. Později u něj propukla duševní porucha, takže nemohl být zapojen do běžné duchovní správy. Žil porůznu jako host řeholních komunit, nebo byl hospitalizován v ústevech pro duševně choré. Bylo mu umožněno poskytovat duchovní službu svým spolupacientům.
Vlastimil Šenkýř 1921-12-055. prosince 1921 1947-07-055. července 1947 1986-05-1616. května 1986 Rodák z Brna-Tuřan. Po kněžském svěcení působil postupně v Hostěradicích a Bystřici nad Pernštejnem. Od roku 1953 až do své smrti pak byl farářem v Bohdalově. Zde se mimo duchovní služby věnoval též ochotnickému divadlu. Organizoval poloilegální tábory pro mládež ze své farnosti (např. v součinnosti s P. Stanislavem Krátkým), farní zájezdy a poutě. V letech 1973-1974 zároveň obstarával (po dobu nemoci P. Antonína Huga Bradáče) materiální správu farnosti Pavlov u Radostína nad Oslavou. Pohřben byl 22. května 1986 do kněžského hrobu na bohdalovském hřbitově. Pohřbu se účastnilo 60 kněží a velké množství věřících.
Jakub Hradil 1910-04-1414. dubna 1910 1939-07-3030. července 1939 1986-11-055. listopadu 1986 Řeckokatolický kněz - biritualista. Vzhledem k tomu, že ze státního rozhodnutí byla v roce 1950 postavena řeckokatolická církev mimo zákon, nemohl oficiálně působit jako její duchovní, a to ani po znovupovolení řeckokatolické církve v roce 1968. V letech 1971-1986 vypomáhal Jakub Hradil kněžsky v několika římskokatolických farnostech na území brněnské diecéze.
Dominik Bohumír Jirků, OFM 3. října 1914 24. června 1945 1986-11-088. listopadu 1986 Kolem roku 1970 krátce působil jako duchovní správce sester boromejek v Moravských Budějovicích.
Viktor Jordán 31. srpna 1909 5. července 1935 1986-12-1717. prosince 1986 Dlouholetý farář v Brně-Tuřanech. Kanovník Královské stoliční kapituly v Brně na Petrově a rektor kostela sv. Maří Magdaleny v Brně.
Justin František Šít, O.Praem. 1986-12-2727. prosince 1986 Strahovský premonstrát. Rodák z jihočeských Chyšek. Někdejší kaplan farnosti při kostele sv. Jakuba v Jihlavě.
Zdeněk Chylík, SDB 1932-08-3131. srpna 1932 22. června 1979 1987-01-077. ledna 1987 Salesián, rodák z Tišnova. Působil ve farnosti Brno-Křenová. Zemřel na brněnském Ústředním hřbitově v přestávce mezi dvěma pohřby.
František Lepařík, SDB 1907-08-3131. srpna 1907 27.ledna 1935 1987-01-1111. ledna 1987 Salesián. V Brně působil od roku 1939, v těžkých válečných časech se mu podařilo vybudovat brněnskou salesiánskou oratoř. Po roce 1950 zůstal v Brně jako soukromá osoba v neoficiální pastoraci. Zabýval se bylinkářstvím.
František Pokorný 1909-02-1616. února 1909 1937-07-055. července 1937 1987-01-1919. ledna 1987 Kněz v Brně-Židenicích a muzikolog, hudební historik. Vynikající katecheta a kazatel. V letech 1953-1956 byl vězněn za "neuctivé" kázání při příležitosti smrti Klementa Gottwalda. Po propuštění se nemohl vrátit do duchovní správy. Věnoval se muzikologickému bádání. Dožil v Brně mimo aktivní duchovní správu, přičemž Mše svaté sloužíval soukromým způsobem v boční kapli židenického kostela.
Jaroslav Zapletal 1922-01-3030. ledna 1922 1948-07-055. července 1948 1987-03-066. března 1987 Farář v Archlebově.
Antonín Stanislav Veselý, O.Praem. 7. července 1927 5. července 1970 1988-02-044. února 1988 Premonstrát. Administrátor ve Zhoři u Jihlavy.
František Xaverský Dítě, OCr. 1909-12-011. prosince 1909 1934-06-2424. června 1934 1988-03-1212. března 1988 Křížovník s červenou hvězdou. V letech 1939-1942 farář ve Věteřově, později působil v pražské arcidiecézi (od roku 1975 byl arciděkanem na Kladně). Čestný kanovník karlštejnské kapituly. Činovník s komunisty kolaborujícího sdružení Pacem in terris. Pohřben v Praze na Vinohradském hřbitově.
Gaudenc Kašík, OFMCap. 1913 1988-03-1717. března 1988 Kapucín, kněz. Někdejší ředitel Serafínské školy v Třebíči. V roce 1950 byl internován v rámci Akce K. Po propuštění z internace se mu podařilo získat "státní souhlas" pro Českobudějovickou diecézi. Nastoupil jako kaplan do Jindřichova Hradce, později působil v šumavských farnostech, dožil v Českých Budějovicích.
František Peksa 1909-04-099. dubna 1909 1934-07-055. července 1934 1988-04-2121. dubna 1988 Rodák z Olší nad Oslavou (farnost Netín). V letech 1934-1961 farář v Přibicích. Následně administrátor v Brně-Husovicích, kde působil až do své smrti. Pohřben v Netíně.
Felix Maria Davídek 1921-01-1212. ledna 1921 1945-07-2929. července 1945 1988-08-1616. srpna 1988 Po kněžském svěcení působil v letech 1945-1949 ve farnosti Horní Štěpánov u Boskovic jako kaplan. Člověk velmi rozsáhlého vzdělání. Později byl v rámci "skryté církve" vysvěcen na biskupa. Jeho působení však později začalo budit značné kontroverze, protože vzdor církevní praxi udělil svěcení několika ženám. Tato svěcení byla později prohlášena za neplatná od samého počátku.
Adolf Peňáz 1906-03-2727. března 1906 1930-07-055. července 1930 1988-08-2525. srpna 1988 Administrátor v Boleradicích, předtím ve Fryšavě pod Žákovou horou. Konzistorní rada. V roce 1981 se odstěhoval na důchod do Prahy. Vypomáhal pak ve farnosti Praha-Kunratice. Pohřben v Novém Městě na Moravě.
Kryštof František Hoffmann, OFMCap. 13. prosince 1927
  1. července 1972
1988-09-2424. září 1988 Kapucín. Administrátor v Brně-Komárově, později v Šitbořicích.
MUDr. Otto Opálka 1915-08-1919. srpna 1915
  1. července 1972
1988-10-3030. října 1988 Duchovní správce v Mašovicích. Pohřben v hrobce sester boromejek na Hradišti u Znojma.
Oldřich Zburník 1923-11-1919. listopadu 1923 1950-04-1616. dubna 1950 1988-11-055. listopadu 1988 Rodák z Brna-Židenic. Administrátor v Pavlově u Mikulova.
Josef Prnka 1909-08-2525. srpna 1909 5. července 1935 1989-06-1616. června 1989 Farář v Hodoníně, arcikněz hodonínský.
Jakub Antonín Zemek, OP 1914-06-1515. června 1914 1937-07-044. července 1937 1989-06-2626. června 1989 Dominikán. Někdejší převor dominikánského kláštera ve Znojmě. Za druhé světové války se účastnil protinacistického odboje (spolupracoval s R.D. Janem Dokulilem /viz r. 1974 tohoto seznamu/ na ukrývání příbuzných Ludvíka Svobody). V letech 1948-1960 politický vězeň.
Josef Soukop 1914-05-1717. května 1914 1938-07-055. července 1938 1989-10-2020. října 1989 Výrazná kněžská osobnost, velký Eucharistický a Mariánský ctitel, známý jako "Velký náčelník". Po roce 1948 byl nějaký čas vězněn, pak pracoval v civilním zaměstnání jako zednický pomocník, protože nedostal státní souhlas k výkonu duchovenské služby. V závěru života farář v Dolních Loučkách.
Jindřich Šilhan 1917-07-1414. července 1917 5. července 1941 1989-12-044. prosince 1989 Rodák z Čikova (farnost Tasov). Duchovní správce v Novém Veselí, později dlouholetý farář v Lipůvce. Regionální historik, odborník na genealogii a filigranologii. Autor několika historických a vlastivědných publikací. Podrobně (ve třech sbornících) zpracoval historii obce Nové Veselí.
Antonín Lepka, SJ 1905-06-099. června 1905 24. červa 1931 1990-03-1313. března 1990 Jezuita. Rodák z Kunštátu na Moravě. V letech 1944-1945 vězněn v Terezíně. V roce 1950 byl zajištěn v rámci Akce K a až do roku 1960 internován. Po propuštění pracoval jako topič v domově důchodců na Kamenné ulici v Brně. V tomto domově působily sestry alžbětinky. Brněnská konzistoř vyřídila dovolení, aby jim Lepka mohl vedle svého civilního zaměstnání sloužit jako kněz. Později byl přesunut na Hradiště u Znojma, kde vystřídal dominikána, P. Mikettu (viz r. 1983 tohoto seznamu) jako duchovní správce komunity sester boromejek. Později získal souhlas také k občasné výpomoci ve farnostech v okolí Znojma. V závěru života trpěl vážným onemocněním cév, kterému nakonec podlehl.
Rosarius Antonín Petr, OP 1915-01-011. ledna 1915 1939-10-1515. října 1939 1990-03-1313. března 1990 Dominikán. Někdejší duchovní správce řeholních sester v Božicích u Znojma. Dožil u sester dominikánek v Kadani (litoměřická diecéze).
Mons. Petr Lekavý 1910-06-2828. června 1910 1936-12-1919. prosince 1936 1990-03-2929. března 1990 Někdejší farní vikář u sv. Tomáše v Brně a prefekt brněnského Petrina. V roce 1948 odešel do emigrace. Byl ustanoven generálním vikářem pro politické uprchlíky z Československa, kteří zůstali na území jiných evropských států.
Ladislav Černý 24. září 1921 29. července 1945 9. dubna 1990 Farář ve Velkém Meziříčí a děkan velkomeziříčského děkanátu.
Petr Adolf Unger, OSB 1914-06-1717. června 1914 1942-11-2222. listopadu 1942 1990-04-1010. dubna 1990 Kněz, rajhradský benediktin. V roce 1951 byl odsouzen jako hlava skupiny "Unger a spol." za "špionáž pro vatikánskou rozvědku". Po propuštění z vězení se začal projevovat prorežimně. Kontroverzní osobnost.
Jan Zelinka 1915-08-2626. srpna 1915 1940-07-055. července 1940 1990-04-1212. dubna 1990 Rodák z Brna-Židenic. Administrátor ve Velkých Bílovicích.
Jaroslav Záruba, OFMCap. 1922 1990-04-2323. dubna 1990 Kněz, kapucín, působící v Brně.
Bohuslav Vitula 1919-09-033. září 1919 1943-06-1919. června 1943 1990-06-2828. června 1990 Působil postupně v Ivančicích, Moravském Krumlově, Měříně, Velkém Meziříčí a Jemnici. Od roku 1960 byl farářem u sv. Jakuba v Jihlavě. Na důchodě byl výpomocným duchovním v Brně-Židenicích. Tamtéž pohřben.
Fabián Knedlík 1932-07-1010. července 1932 24. červena 1956 1990-07-2222. července 1990 Rodák z Mutěnic. Farář v Lipovci a ex currendo v Ostrově u Macochy.
Bertrand František Šnobl, OP 1914-10-033. října 1914 1940-06-2929. června 1940 1990-07-2626. července 1990 Před rokem 1950 podpřevor dominikánského kláštera ve Znojmě. Později sloužil jako duchovní správce řeholních sester v Jiřetíně pod Jedlovou (litoměřická diecéze).
Mons. Josef Poul 1910-05-022. května 1910 1934-07-055. července 1934 1990-10-1818. října 1990 Rodák z Radostína nad Oslavou. Někdejší katecheta v Brně a vyučující v brněnském kněžském semináři. Po roce 1953 působil v litoměřické diecézi, mimo jiné jako rektor Kněžského semináře v Litoměřicích. Pohřben v hrobce profesorů bohoslovecké fakulty na hřbitově v Litoměřicích.
Jaroslav Samson 1922-11-011. listopadu 1922 5. července 1949 1990-12-1717. prosince 1990 Administrátor v Újezdě u Brna.
Karel Sobotka 1911-01-033. ledna 1911 1938-07-055. července 1938 1991-01-044. ledna 1991 Od roku 1977 (zatím poslední) farář v Borech v děkanátu Velké Meziříčí.
prof. Alois Ambroz 1913-11-1414. listopadu 1913 5. července 1937 1991-03-2121. března 1991 Někdejší farář ve Velkém Meziříčí a diecézní kampanolog (v Martinicích u Velkého Meziříčí fungovala v době jeho velkomeziříčského působení malá zvonařská dílna). Vedle duchovní služby vyučoval krátce na brněnské konzervatoři. Na odpočinku vypomáhal v duchovní správě v rodných Cetkovicích. Tam je i pohřben.
Alois Cveček 1925-02-1616. února 1925 1950-04-1616. dubna 1950 1991-04-3030. dubna 1991 Po vysvěcení krátce kaplan v Tvarožné. Na státní zásah musel z brněnské diecéze odejít. Působil poté až do smrti v královéhradecké diecézi. Jeho příbuzní vytrvale každý rok žádali, aby se mohl vrátit na Moravu a být ustanoven do některé farnosti brněnské diecéze. Žádosti nebylo nikdy vyhověno. Pohřben ve svém posledním kněžském působišti - v Týnci nad Labem.
Josef Skála 1911-03-1616. března 1911 1935-07-055. července 1935 1991-09-1313. září 1991 Rodák z Rudolce (farnost Bohdalov). Po kněžském svěcení působil postupně v Rosicích, Březníku, Boskovicích, Sloupu v Moravském krasu, Batelově a Kostelci u Jihlavy. V roce 1990 se odstěhoval na odpočinek na faru do Bohdalova a zde vypomáhal v duchovní správě až do své smrti. Dne 21. září 1991 byl pohřben do kněžského hrobu na bohdalovském hřbitově.
Oldřich Med, SDB 1914-07-3131. července 1914 2. července 1939 1991-09-2323. září 1991 Farář v Rosicích u Brna.
Jan Slabý 1913-01-2525. ledna 1913 1936-07-055. července 1936 1992-01-2525. ledna 1992 Farář v Budišově u Třebíče. Ve svém působišti založil křesťanský skautský oddíl. Udržoval kontakty například s Janem Zahradníčkem, či Jakubem Demlem.
Karel Sýkora 1917-08-1616. srpna 1917 1943-06-1919. června 1943 1992-02-1919. února 1992 Rodák z Bobrůvky. Farář v Kdousově.
Tomáš Veverka 18. října 1910 1936-07-055. července 1936 1992-03-088. března 1992 Farář v Želešicích.
Pavel Josef Kratochvíla, O.Praem. 1924-04-1414. dubna 1924 1951 1992-03-1616. března 1992 Novoříšský premonstrát. Rodák velkobítešský. Bývalý administrátor v Mikulčicích. Od roku 1990 na odpočinku v kněžském domově na Moravci.
Josef Šmíd 1925 1949-07-055. července 1949 1992-05-2626. května 1992 Výpomocný duchovní v Pavlově u Radostína nad Oslavou.
Alois Velísek 7. července 1914 5. července 1937 1992-09-011. září 1992 Farář ve Velkých Němčicích.
Jan Horálek 1921-01-2727. ledna 1921 1947-07-055. července 1947 1992-10-1111. října 1992 Rodák z Rájce nad Svitavou. Po kněžském svěcení působil postupně v Židlochovicích, Kuřimi, v Brně u sv. Tomáše, v Drásově a od června 1970 až do své smrti v Lysicích.
Antonín Chramosta 18. října 1909 21. prosince 1935 21. ledna 1995 Farář v Hartvíkovicích. Poslední kněz žijící v Hartvíkovicích.
Amand Švejcar, OFMCap. 6. dubna 1918 4. července 1943 1993-02-2626. února 1993 Děkan znojemského děkanátu. Jubilant řeholních slibů.
Václav Peša 14. srpna 1928 6. června 1949 23. května 1993 Duchovní správce v Kuřimi a ex currendo v Čebíně.
Josef Votava 1923-08-1414. srpna 1923 1949-07-055. července 1949 1993-05-2323. května 1993 Někdejší farář v Měříně. V roce 1957 byl zatčen a několik let vězněn kvůli tomu, že pomáhal spolubratru, knězi Janu Dokulilovi skrývat se před zatčením. Po propuštění z vězení pracoval v civilním zaměstnání. Do duchovní správy se mohl vrátit v roce 1964. Po zbytek života působil v Heralticích.
Česlav Novotný, OSB 1927-04-1212. dubna 1927 1973 (v Římě) 1993-08-066. srpna 1993 Původně, ještě coby laik, vedl gregoriánskou schólu u sv. Tomáše v Brně. Po roce 1948 emigroval. V důsledku roztroušené sklerózy částečně ochrnul a byl po zbytek života upoután na invalidní vozík. V roce 1982 se stal klaustrálním oblátem v římském benediktinském Opatství sv. Pavla za hradbami. Působil jako penitenciář (tj. zpovědník) v basilice sv. Pavla za hradbami. Dožil v péči řeholních sester v Collevalenze. Tamtéž pohřben. Rodný bratr jezuity Jiřího Novotného, SJ (viz r. 2002).
Václav Hynek, SDB 1908-09-2121. září 1908 22. listopadu 1942 1993-09-1515. září 1993 Salesián. Duchovní správce brněnských sester alžbětinek.
Pavel Václav Maria Svozil, OSB 1921-08-2828. srpna 1921 1950-12-2323. prosince 1950 1993-10-011. října 1993 Kněz, rajhradský benediktin. Dožil se obnovy mnišského života v rajhradském klášteře, vzhledem ke svému zdravotnímu stavu se však už na ní nepodílel.
František Mikulášek, SJ 1914-04-2424. dubna 1914 22. října 1940 1993-11-1212. listopadu 1993 Jezuita. Rodák ze Šošůvky (farnost Sloup v Moravském krasu). Působil na Velehradě (olomoucká arcidiecéze) a v Praze. V letech 1950-1959 politický vězeň. V závěru života působil v duchovní správě ve Znojmě na Hradišti sv. Hippolyta. Pohřben v jezuitské řádové hrobce v Praze na Vyšehradě.
Jaroslav Novotný 1922-09-1111. září 1922 5. července 1948 1993-11-1616. listopadu 1993 Rodák z Bohdalova. Někdejší duchovní správce v Biskupicích u Hrotovic.
Heřman Josef Tyl, O.Praem. 1914-07-3131. července 1914 5. července 1940 1993-12-1010. prosince 1993 Premonstrát, původně patřící ke kanonii v Nové Říši u Telče. V letech 1940-1942 byl v Nové Říši kaplanem, 1942-1945 vězněn v koncentračním táboře. V roce 1945 na výzvu svých představených odešel do západních Čech, kde převzal řízení kanonie v Teplé. V 50. letech politický vězeň. V roce 1989 zvolen tepelským opatem. V roce 1992 rezignoval a dožil na faře v Mariánských Lázních. Pohřben v Teplé na klášterním hřbitově.
Martin Ptáček, OFMCap. 7. července 1920 29. června 1947 1993-12-3030. prosince 1993 Kněz, člen kapucínské komunity v Brně.
Jan Vlček 1915-01-1515. ledna 1915 5. července 1938 1994-03-1919. března 1994 Někdejší duchovní správce ve Chvalkovicích u Bučovic.
Mons. Jan Podveský 1909-10-1010. října 1909 1934-07-055. července 1934 1994-05-1515. května 1994 V letech 1936-1947 kaplan v Jaroměřicích nad Rokytnou, pak až do r. 1951 farář tamtéž. V letech 1951-1963 vězněn nespravedlivě v souvislosti s "případem Babice". Pak až do r. 1967 bez "státního souhlasu". V l. 1967-1974 administrátor v Letonicích, 1974-1975 administrátor ad interim v Brně-Obřanech. R. 1975 odešel do důchodu, kdy byl ustanoven rektorem filiálního kostela v Kuřimské Nové Vsi (farnost Deblín), kde působil až do své smrti. Čestný kanovník litomyšlské kapituly.
František Monhort 1919-11-1919. listopadu 1919 5. července 1944 1994-05-2424. května 1994 Někdejší kaplan v Třešti u Jihlavy.
Václav Novák 1906-09-055. září 1906 1929-07-055. července 1929 1994-06-2424. června 1994 Výpomocný duchovní při kostele sv. Máří Magdaleny v Brně.
Vladimír Krček 1909-03-077. března 1909 5. července 1935 1994-06-2828. června 1994 V letech 1957-1972 administrátor u sv. Prokopa ve Žďáru nad Sázavou. V roce 1972 odešel na odpočinek, zůstal žít ve Žďáru jako soukromá osoba a dle svých možností vypomáhal nadále v duchovní správě.
Cyril Stanislav Látal, OSA 18. dubna 1919 30. května 1943 1994-07-011. července 1994 Augustinián, kněz. Převor kláštera na Starém Brně.
Zdeněk Jelínek 26. ledna 1922 5. července 1949 1994-10-2323. října 1994 Rodák ze Senetářova (farnost Jedovnice). Farář v Rudíkově a ex currendo v Trnavě u Třebíče.
Josef Maršálek 1915-02-2828. února 1915 1939-07-055. července 1939 1994-12-022. prosince 1994 Rodák z Rajhradu. Po svém vysvěcení na kněze působil jako kooperátor v Tišnově (do r. 1940), Jedovnici (do r. 1941), Kuřimi (do r. 1943) a Přibyslavicích (do r. 1945). Po II. světové válce byl ustanoven katechetou v Třebíči (do r. 1946), pak profesorem náboženství v Jihlavě (do r. 1948).

Na základě vykonstruovaného soudního procesu byl 30. srpna 1952 u Okresního soudu v Jihlavě odsouzen k trestu odnětí svobody na 15 let za zneužití náboženské funkce ve Velkém Meziříčí, kde působil necelé čtyři roky. - Po svém propuštění v roce 1958 našel zaměstnání na Státním statku v Rajhradě. Teprve v roce 1970 byl po sedmiměsíčním působení v Rosicích ustanoven duchovním správcem ve Zbraslavi u Brna, kde 2. prosince 1994 dočkav se své rehabilitace zemřel a byl i pohřben.

ThDr. Alois Učeň 22. srpna 1921 5. července 1947 1994-12-1919. prosince 1994 V letech 1968-1972 sekretář biskupa Karla Skoupého. Následně v letech 1972-1993 farář u sv. Prokopa ve Žďáru nad Sázavou.
Mons. František Vavříček 25. října 1913 5. července 1939 1995-01-1515. ledna 1995 Farář v Jedovnicích.
Ludvík Hlaváč 1929-07-2727. července 1929 22. června 1958 1995-03-077. března 1995 Emeritní farář v Radešínské Svratce, od r. 1992 na odpočinku. V důchodu obětavě vypomáhal se slavením bohoslužeb a zpovídáním ve farnostech Netín a Uhřínov.
Arnošt Korec 1913-12-3131. prosince 1913 1937-07-055. července 1937 1995-06-055. června 1995 Farář v Adamově.
František Hudeček, SDB 1912-07-022. července 1912 1939-07-2020. července 1939 1995-08-077. srpna 1995 Salesián, v letech 1939-1950 působil v brněnské salesiánské oratoři. Od roku 1950 v internaci v Králíkách (královéhradecká diecéze). Po propuštění z internace zůstal v Králíkách v civilním zaměstnání. Po roce 1989 zůstal na králicku a vypomáhal zde v duchovní správě, zejména jako zpovědník v poutním kostele na Hoře Matky Boží.
Alois Jaroslav Moc, OFM 1918-06-1818. června 1918 1995-08-1717. srpna 1995 Kněz, člen františkánské komunity v Brně-Husovicích. Asistent Sekulárního františkánského řádu.
Arnošt Alois Till, O.Praem. 1915-11-2626. listopadu 1915 1945-07-2929. července 1945 1995-10-1212. října 1995 Novoříšský premonstrát. Kaplan v Brně-Židenicích.
Rudolf Pazourek 1923-09-2121. září 1923 1947-07-055. července 1947 1995-10-2121. října 1995 Farář v Cetkovicích.
Tomáš Josef Martinec, OSA 1925-08-044. srpna 1925 1950-04-1616. dubna 1950 1995-12-1212. prosince 1995 Farář na Starém Brně a 10. opat starobrněnského augustiniánského kláštera. Nástupcem v opatském úřadě se stal jeho synovec Lukáš Evžen Martinec.
Augustin Antonín Machalka, O.Praem. 1906-09-1414. září 1906 5. července 1934 1996-01-033. ledna 1996 Opat kanonie premonstrátů v Nové Říši. Za nacismu i komunismu perzekvován. Dožil u sester premonstrátek v Radvanově u Mladé Vožice v jižních Čechách. Pohřben v řádové hrobce na hřbitově v Nové Říši.
ThDr. Jan Ladislav Verner, OSA 1927-02-1010. února 1927 1953-03-1919. března 1953 1996-02-011. února 1996 Augustinián na Starém Brně. Od roku 1947 studoval v Holandsku, po "vítězném únoru" zůstal v emigraci. V listopadu roku 1995 se vrátil do České republiky a zbytek života prožil v augustiniánské komunitě na Starém Brně a jako kooperátor starobrněnské farnosti. Pohřben na Ústředním hřbitově v Brně.
František Kšica 1922-08-2121. srpna 1922 1946-07-055. července 1946 1996-03-077. března 1996 Farář v Olešnici na Moravě.
Josef Dvořák 1948-11-2929. listopadu 1948 30. června 1973 1996-03-1111. března 1996 Farář v Dolních Bojanovicích, později v Dačicích.
Vladimír Truhlář 1915-12-2727. prosince 1915 1939-07-055. července 1939 1996-04-1414. dubna 1996 Farář ve Velké Bíteši.
František Fučík 1913-10-066. října 1913 1939-07-055. července 1939 1996-10-055. října 1996 Rodák z Crhova (farnost Olešnice). V letech 1939 - 1951 působil jako kooperátor v Horních Dubňanech (od r. 1939), jako administrátor v Moravském Krumlově (od r. 1946), jako kaplan Boskovicích (od r. 1947) a Šlapanicích. Od 9. března 1955 jako diecézní kněz až do svého penzionování v roce 1990 spravoval benediktinům inkorporovanou farnost Rajhrad (jako kooperátor zde působil již od roku 1951). Za jeho 45letou starost nejenom o opatský chrám sv. Petra a Pavla a armádou nezabranou část opatství jej rajhradští benediktini nechali pohřbít v hrobě č. 39 ve své tzv. "kněžské zahrádce" na rajhradském hřbitově.
PhDr. ThDr. Metoděj Zemek, CSc. 1915-01-1515. ledna 1915 1940-07-055. července 1940 1996-10-1818. října 1996 Původně kněz olomoucké arcidiecéze, historik a vědec. Kolem roku 1950 odešel z kněžské služby a oženil se. Působil jako archivář v SOkA Žďár nad Sázavou a následně v Bučovicích a Brně. Během badatelské činnosti se seznámil s augustiniánskými kanovníky v rakouském Klosterneuburgu. Po smrti manželky v roce 1991 mu bylo opětovně umožněno kněžské působení. Žil střídavě v klášteře v Klosterneuburgu a v Brně, kde vypomáhal v duchovní správě ve starobrněnské farnosti. Pohřben na Ústředním hřbitově v Brně.
František Kusala 16. ledna 1917 5. července 1941 1996-11-1010. listopadu 1996 Emeritní farář v Bedřichově u Lysic. Dožil v kněžském domově na Moravci.
Norbert František Škrdlík, OFMConv. 1910-07-2626. července 1910 3. června 1934 1996-12-2121. prosince 1996 Člen konventu bratří minoritů v Brně při kostele sv. Janů. Provinciál české provincie řádu bratří minoritů.
ThDr. Jakub Marek Mayer, OFMCap. 13. srpna 1913 29. června 1939 1997-01-2929. ledna 1997 V letech 1974-1987 administrátor v Pravlově. V letech 1987-1989 byl spirituálem Cyrilometodějské bohoslovecké fakulty v Litoměřicích. Po roce 1989 dožil v kapucínské komunitě v Praze na Hradčanech.
Siard Ivan Klement, O.Praem. 15. prosince 1931 2. února 1968 1997-03-1919. března 1997 Novoříšský premontrát, biskup "skryté církve". Po roce 1989 biskupskou službu nevykonával. V letech 1990-1997 byl farářem ve Staré Říši.
Otmar Kaplan 1939-12-2222. prosince 1939 1962-06-2424. června 1962 1997-07-033. července 1997 Rodák z Otmarova (farnost Rajhrad). Jako kněz byl často překládán z místa na místo, protože jeho oblíbenost zejména u mládeže komunistický režim nesnášel. Působil: v Telči (od 16. července 1962), po návratu z vojenské prezenční služby u sester „Františkánek“ na Žernůvce (od 1. října 1964), kde byl v té době v internaci brněnský biskup Msgre ThDr. Karel Skoupý; jako kooperátor na Vranově u Brna (od 1. listopadu 1964); jako kooperátor v Novém Městě na Moravě (od 11. ledna 1965); jako výpomocný duchovní v Hodoníně (od 15. listopadu 1966); jako kooperátor na Vranově u Brna (od 1. ledna 1967); jako kooperátor v Lysicích (od r. 1968), jako kooperátor v Pozořicích (od 1. června 1970); jako administrátor v Mikulčicích + ex. Lužici (od 1. října 1972); jako administrátor v Moutnicích + ex. v Žatčanech (od 1. ledna 1978), jako administrátor v Třebíči u sv. Martina (od 1. listopadu 1982) a jako farář vTvrdonicích (od 1. srpna 1990). Zemřel při dopravní nehodě.
Jaroslav Maxa 8. dubna 1920 5. července 1946 1997-07-099. července 1997 Farář v Heřmanově a děkan velkobítešský, později výpomocný duchovní v Pavlově u Radostína nad Oslavou.
Jaroslav Hudec 1912-07-011. července 1912 1938-07-077. července 1938 1997-07-2828. července 1997 Farář v Šitbořicích.
Tadeáš Zdeněk Řehák, O.Praem. 1923-06-066. června 1923 1947-06-2929. června 1947 1997-08-044. srpna 1997 Strahovský premonstrát. V letech 1954-1957 kaplan v Telči a v Jihlavě u sv. Jakuba. Později působil v litoměřické diecézi, a v letech 1993-1995 byl administrátorem premonstrátské kanonie v Teplé v západních Čechách. Od roku 1995 až do své smrti byl podpřevorem v Praze ve Strahovském klášteře. Autor několika knih o premonstrátské historii a spiritualitě. Pohřben na řádovém hřbitově v Praze-Nebušicích.
Karel Palata 11. ledna 1924 5. července 1948 1997-08-2020. srpna 1997 Duchovní správce v Řeznovicích. Pohřben v Tišnově.
Josef Honzírek 1910-05-1414. května 1910 1936-07-055. července 1936 1997-08-2626. srpna 1997 Emeritní katecheta v Brně-Řečkovicích.
Jindřich Kocman 1903-01-2020. ledna 1903 1935-07-055. července 1935 1997-09-1414. září 1997 Rodák z Blanska. V letech 1935-1938 kaplan v Netíně u Velkého Meziříčí u Mons. Václava Hlavičky. V letech 1938-1942 administrátor v Předíně. V roce 1942 se vrátil do Netína jako farář a prožil zde celý zbytek života. Za druhé světové války spolupracoval s protinacistickým domácím odbojem (podporoval parašutisty z výsadku Calcium, kteří se ukrývali v okolí Netína). V 60. letech zorganizoval generální rekonstrukci netínského kostela. Výrazná kněžská osobnost, která zanechala v netínské farnosti nesmazatelnou stopu. V Netíně též pohřben.
Jan Topenčík 1924-01-011. ledna 1924 5. července 1969 1997-10-2222. října 1997 Farář ve Vysočanech u Blanska. Pohřben v rodných Dolních Bojanovicích.
Josef Matušina 1919-08-1616. srpna 1919 1948-07-055. července 1948 1998-03-1616. března 1998 Rodák z Dubňan. Působil jako zastupující duchovní správce v Bořitově. Později farář v Prušánkách. Pohřben na hřbitově v Dubňanech v kněžském hrobě.
Bohumír Obruča 11. března 1918 1946-07-055. července 1946 1998-03-2525. března 1998 V letech 1946-1948 působil v brněnské diecézi. V roce 1948 byl nuceně přemístěn do litoměřické diecéze, kde působil postupně v Chrastavě, Josefodole a Smržovce. V roce 1969 byl ustanoven administrátorem na Práchni u Kamenického Šenova, kde byl ovšem státní mocí trpěn pouze devět měsíců. Poté přišel o "státní souhlas". Odstěhoval se do Znojma, kde pracoval v civilním zaměstnání. Teprve po roce 1989 se mohl vrátit do duchovní správy a působil dále ve Znojmě jako výpomocný duchovní.
Alois Stria 1920-06-2121. června 1920 1944-07-055. července 1944 1998-06-1919. června 1998 V letech 1947-1948 kaplan v Třešti u Jihlavy. Později působil v královéhradecké diecézi.
Benedikt Karel Malý, OSB 1906-08-1313. srpna 1906 1937-07-2727. července 1937 1998-07-2525. července 1998 Rajhradský benediktin (poslední, který pamatoval původní fungování kláštera před jeho násilnou likvidací v roce 1950). Emeritní farář v Ostrovačicích. Dožil v péči obnovené benediktinské komunity v Rajhradě. Pohřben v benediktinské hrobce na rajhradském hřbitově.
Gilbert Jan Bednář, O.Praem. 1914-06-1717. června 1914 1940-06-2929. června 1940 1998-08-011. srpna 1998 Původně novoříšský premonstrát a kaplan v Brně-Zábrdovicích. Po roce 1945 přešel s Heřmanem Josefem Tylem do tepelské kanonie v západních Čechách. Zemřel v Lounech (diecéze litoměřická), tamtéž pohřben.
Josef Nádeníček 17. října 1920 5. července 1944 1998-11-055. listopadu 1998 Farář v Rokytnici nad Rokytnou.
Hugo Jos. Vozdecký, O.Praem. 1920-09-2727. září 1920 1946-07-2121. července 1946 1998-12-1010. prosince 1998 Novoříšský premonstrát. Po kněžském svěcení působil postupně v Brně-Židenicích a Brně-Zábrdovicích. Později byl nějaký čas vězněn a po návratu mu nebylo umožněno vrátit se k duchovní službě. Po nějakém čase uzavřel civilní sňatek. Později však žil sám a bylo mu dovoleno soukromým způsobem sloužit Mše svaté. Před smrtí podle svědectví novoříšského opata Mariána Rudolfa Kosíka, O.Praem. obnovil své kněžské závazky a též řeholní sliby. Byl pak pohřben do řádové hrobky na hřbitově v Nové Říši.
Tomáš Ždánský 1915-07-2323. července 1915 1941-07-055. července 1941 1998-12-1313. prosince 1998 Dlouholetý duchovní správce v Žarošicích.
Patrik Josef Trnečka, OP 1924-02-1616. února 1924 1950-03-044. března 1950 1998-12-2121. prosince 1998 V letech 1968-1974 působil v duchovní správě ve Znojmě. V letech 1974-1990 duchovní správce v Želetavě. Poté žil v dominikánské komunitě v Uherském Brodě (olomoucká arcidiecéze). Dožil v péči řeholních sester v Kroměříži.
Mons. ThDr. Vladimír Nováček 1918-10-011. října 1918 1942-12-1919. prosince 1942 1999-01-066. ledna 1999 Po vysvěcení nastoupil jako kaplan do Cizkrajova. Zanedlouho odešel do emigrace a následně působil v hodnosti podporučíka v československé zahraniční armádě ve Velké Británii. V 50. letech byl perzekvován. V letech 1971-1999 probošt kapituly v Mikulově.
Mons. František Vorlíček 1913-02-099. února 1913 1938-07-055. července 1938 1999-01-2222. ledna 1999 V letech 1946-1949 duchovní správce v Hevlíně. Emigroval, žil v Římě a pracoval na Kongregaci pro nauku víry.
František Xaverský Komárek 1920-11-1414. listopadu 1920 1950-04-1616. dubna 1950 1999-02-1515. února 1999 Výpomocný duchovní v Moravském Krumlově. Emeritní děkan moravskokrumlovského děkanátu.
Antonín Dvořák, SDB 1907-05-1515. května 1907 7. července 1935 1999-02-2020. února 1999 Někdejší provinciál českomoravské salesiánské provincie, za období komunismu perzekvován. Od roku 1971 až do své smrti duchovní správce sester boromejek v Moravských Budějovicích. Nositel vyznamenání Pro Ecclesia et pontifice.
Placid Jan Pekárek, OFM 1928-08-1919. srpna 1928 1969-07-055. července 1969 1999-05-1111. května 1999 Člen františkánské komunity spravující farnost Brno-Husovice.
Karel Votoupal 1915-01-1515. ledna 1915 5. července 1940 1999-06-011. června 1999 Farář v Mikulovicích u Znojma.
Karel Tesařík 1913-01-1313. ledna 1913 5. července 1939 1999-06-099. června 1999 Duchovní správce v Bořeticích, pohřben v rodných Židlochovicích.
ThDr. Metoděj Trunečka 1910-06-1616. června 1910 5. července 1934 1999-06-2929. června 1999 Kněz olomoucké arcidiecéze. Na odpočinku žil v Dubňanech a vypomáhal v duchovní správě v místní farnosti.
Mons. Alois Pekárek 1915-01-2222. ledna 1915 1938-07-055. července 1938 1999-11-1414. listopadu 1999 Rodák z Radešínské Svratky. Někdejší farář u sv. Prokopa v Třebíči. Známý kazatel. Dožil v hospicu sester těšitelek v Rajhradě u Brna. Pohřben na rajhradském hřbitově při kostele Povýšení sv. Kříže.
Jiří Koudelka 1936-03-2020. března 1936 1971-06-2626. června 1971 1999-12-011. prosince 1999 Kněz královéhradecké diecéze. V závěru života žil v Třebíči. V Třebíči a Starči vypomáhal v duchovní správě.
J.M. can. ThDr. Petr Franta 1909-10-2424. října 1909 1937-07-044. července 1937 2000-02-2121. února 2000 Rodák z Boršic u Buchlovic (olomoucká arcidiecéze). Působil nejprve na Ostravsku, později v Brně. Následně působil v duchovní správě v Blučině a Veverské Bítýšce, později byl kurátem psychiatrické léčebny v Brně-Černovicích. Posléze dlouhá léta byl rektorem brněnského kostela sv. Michala. Kanovník brněnské kapituly.
František Caha 1924-08-077. srpna 1924 5. července 1949 2000-03-1313. března 2000 Duchovní správce v Hosteradicích.
Metoděj Josef Sládek, OFMCap. 1924-02-1717. února 1924 20. června 1948 2000-04-2323. dubna 2000 Kapucín. V letech 1964-1987 výpomocný duchovní v Třebíči a okolí, dlouholetý asistent Sekulárního františkánského řádu. Překladatel.
Ludvík Siuda, SDB 1912-08-011. srpna 1912 1958-06-2020. června 1958 2000-06-1313. června 2000 Salesián. Působil v brněnské salesiánské komunitě. Dožil v kněžském domově na Moravci.
Josef Vaněčka, SJ 1912-03-1010. března 1912 24. dubna 1943 2000-06-1313. června 2000 Jezuita. V letech 1969-1990 duchovní správce v Horních Kounicích, poté v Křepicích u Hustopečí. Dožil na odpočinku v jezuitské rezidenci na Velehradě.
Ludolf Stanislav Barták, O.Praem. 1915-01-033. ledna 1915 1941-07-055. července 1941 2000-07-1717. července 2000 Novoříšský premonstrát, rodák ze Šaratic. Bývalý administrátor v Otnicích a emeritní děkan slavkovského děkanátu. V závěru života výpomocný duchovní v rodných Šaraticích. Tamtéž pohřben.
Josef Manďák, SDB 1924-02-022. února 1924 1950-04-088. dubna 1950 2000-09-2121. září 2000 Salesián, rodák z Lukova u Zlína (olomoucká arcidiecéze). Kněžské svěcení přijal tajně z rukou biskupa Štěpána Trochty, až do roku 1984 nesměl oficiálně působit v duchovní správě. Až v uvedeném roce získal "státní souhlas" k výpomoci v duchovní správě ve farnosti Brno-Žabovřesky (ovšem bez nároku na jakýkoliv plat). Po roce 1989 dožil jako kněz-penzista v brněnské salesiánské komunitě. V Brně byl též pohřben na Ústředním hřbitově v salesiánské hrobce.
Václav Knittl, OCr. 1913-04-2929. dubna 1913 13. března 1938 2000-09-2727. září 2000 Křížovník s červenou hvězdou. V letech 1947-1950 farář v Mašovicích. Poté byl internován, do duchovní správy se mohl vrátit až v roce 1954. Byl kaplanem v Břeclavi a následně ve Slavkově u Brna. Od roku 1995 farář a probošt ve Znojmě na Hradišti sv. Hippolyta. Pohřben v kryptě proboštského kostela na Hradišti u Znojma.
Antonín Zdeněk Kovář, OFMCap. 1926-10-2525. října 1926 13. dubna 1952 2000-10-2222. října 2000 Kapucín. Rodný bratr jezuity Bohumila Kováře (viz r. 1979 tohoto seznamu). V roce 1942 vstoupil do kapucínského řádu a v roce 1947 složil věčné sliby. Po roce 1950 prožil několik let v internaci, nicméně během této doby v tajnosti přijal kněžské svěcení. Dne 26. září 1969 sloužil poprvé veřejnou Mši svatou ve svém rodišti (do té doby sloužil tajně). V době politického uvolnění mu byl umožněn krátký studijní pobyt u jezuitů v Innsbrucku. Po návratu do Československa působil v duchovní správě v několika farnostech brněnské diecéze. Naposledy od roku 1980 až do své smrti v Třebíči na Jejkově.
Jan Formánek, SJ 1917-02-2323. února 1917 1945-06-2929. června 1945 2000-11-2626. listopadu 2000 Jezuita. Vězeň nacistického i komunistického režimu. Někdejší spirituál biskupského gymnázia v Brně. V letech 1969-1975 duchovní správce řeholních sester v Borotíně u Boskovic, později na Mendryce u Litomyšle v královéhradecké diecézi. Po roce 1989 socius novicmistra na Svatém Hostýně (olomoucká arcidiecéze).
Hroznata Augustin Opravil, O.Praem. 30. července 1914 5. července 1946 2000-12-1212. prosince 2000 Novoříšský premonstrát. Dlouholetý (1946-1995) duchovní správce v Dlouhé Brtnici. Pohřben v premonstrátském řádovém hrobě na hřbitově v Nové Říši.
Emil Boreček, OFMCap. 6. června 1915 6. dubna 1941 2001-05-1414. května 2001 Kněz, kapucín. Člen kapucínského konventu v Brně při kostele Nalezení svatého Kříže.
Alois Kadlec 1919-01-1616. ledna 1919 1944-07-1919. července 1944 2001-11-1111. listopadu 2001 Někdejší farář farnosti při kostele Matky Boží v Jihlavě.
Josef Zerzán, SDB 1907-05-3030. května 1907 1942 2002-01-044. ledna 2002 Salesián. V letech 1972-1978 interkalární administrátor v Hartvíkovicích u Náměště nad Oslavou. Zemřel v pověsti svatosti v Přepychách u Opočna v královéhradecké diecézi.
Josef Javora 1934-10-2222. října 1934 26. února 1969 2002-02-1313. února 2002 Řeckokatolický kněz, básník. Od roku 2001 jako biritualista vypomáhal v římskokatolických farnostech na různých místech brněnské diecéze a jako zpovědník v brněnském kostele svaté Máří Magdaleny. Byl ženatý (řeckokatolický diecézní klérus není vázán celibátem). Otec římskokatolického kněze, R.D. Marcela Javory.
Jiří Novotný, SJ 1921-02-2828. února 1921 1951-02-2222. února 1951 2002-02-1515. února 2002 Jezuita, brněnský rodák. Na kněze byl vysvěcen v Římě v byzantském ritu. Působil jako sekretář na Papežském biblickém institutu v Římě. Po roce 1990 učil střídavě na Řeckokatolické teologické fakultě Univerzity P. J. Šafaříka v Prešově a na římskokatolickém Institutu Teologické fakulty bratislavské Univerzity Komenského ve Spišské Kapitule. Později také přednášel na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Vypomáhal v řeckokatolické duchovní správě v Brně. Závěr života prožil v jezuitské koleji na Velehradě (olomoucká arcidiecéze). Pohřben je v kryptě kostela Nanebevzetí Panny Marie v Brně. Rodný bratr P. Česlava Novotného, OSB (viz r. 1993).
Mons. Stanislav Vídenský 1918-11-077. listopadu 1918 1945-07-2929. července 1945 2002-03-2424. března 2002 Farář ve Veverské Bítíšce. V nekrologu charakterizován slovy: Službu kněze plnil ochotně a nehledě na pohodlí. Často vypomáhal jako zpovědník v okolních farnostech, a to i přesto, že tuto výpomoc často odstonal.
Marek Peter Kolarovič, OP 14. října 1953 26. června 1981 2002-04-033. dubna 2002 Dominikán. Do roku 1994 duchovní správce v Hrotovících. Za komunistické totality brutálně pronásledován (mimo jiné byl dlouhodobě bezdůvodně internován na uzavřeném psychiatrickém oddělení v Brně a byla mu podávána psychofarmaka až k hranici předávkování). V roce 1994 se vrátil na rodné Slovensko. Dřívější útrapy však na jeho zdraví zanechaly stopy. Zemřel v dominikánské komunitě v Košicích ve věku 49 let.
Metoděj Vladimír Vitula, O.Praem. 1921-06-077. června 1921 20. prosince 1947 2002-04-066. dubna 2002 Emeritní převor premonstrátské kanonie v Nové Říši. Rodný bratr R.D. Bohuslava Vituly (viz r. 1990 tohoto seznamu).
Mons. Vladimír Petrů 1920-10-066. října 1920 1945-07-2929. července 1945 2002-05-1515. května 2002 Farář v Domašově u Brna. Papežský kaplan a děkan rosického děkanátu.
František Vrátil 26. listopadu 1924 1950-04-1616. dubna 1950 2002-05-1919. května 2002 Rodák z Třeště u Jihlavy. Někdejší duchovní správce v Brně-Řečkovicích a Nových Sadech u Slavonic.
František Školař 1928-08-033. srpna 1928 1969-02-2525. února 1969 2002-07-044. července 2002 Původně kněz podzemní církve. Jako tajně vysvěcený kněz dělal kostelníka u sv. Jakuba v Brně. Od r. 1992 byl farářem v Budišově, později v Podolí u Brna. Pohřben v Budišově.
Agapit Jaroslav Pátek, OFMCap. 1939 2002-11-1717. listopadu 2002 Kapucín, duchovní správce řeholních sester ve Znojmě na Hradišti. Od r. 1978 působil v olomoucké arcidiecézi jako farář farnosti Tatenice, kterým byl až do smrti.
Josef Martinásek 1922-04-2222. dubna 1922 1948-07-055. července 1948 2002-11-2727. listopadu 2002 Někdejší farář v Tasově. Dožil v kněžském domově na Moravci.
Bohumil Josef Podhorný, OFMCap. 1915-05-1616. května 1915 1940-06-2929. června 1940 2002-12-3030. prosince 2002 Kapucín. V letech 1956-1959 duchovní správce sester vincentek v Černé Hoře u Blanska.
Mons. Josef Navrkal 1912-01-2525. ledna 1912 1936-07-055. července 1936 2003-03-1515. března 2003 V letech 1949-1950 a znovu 1957-1960 politický vězeň. V době, kdy byl bez státního souhlasu, pracoval jako skladník v autoopravně. Od roku 1993 až do své smrti farář v Lechovicích.
Josef Fabík, SDB 1914-04-066. dubna 1914 29. červena 1946 2003-06-1010. června 2003 Salesián. Rodák z Kněževsi (farnost Radostín nad Oslavou). V letech 1947-1948 interkalární administrátor v Telnici, později působil na Dačicku. Pohřben v Radostíně nad Oslavou.
Ladislav Vrbňák 5. září 1924 5. července 1949 2003-08-2323. srpna 2003 Někdejší duchovní správce v Letovicích.
Metoděj Slavíček 1923-02-1010. února 1923 1949-07-055. července 1949 2003-09-1717. září 2003 Farář v Tvarožné.
Felicián Josef Machač, OFMCap. 1915-03-1414. března 1915 1939-06-2626. června 1939 2003-10-1717. října 2003 Knez, kapucín. Člen kapucínského konventu v Brně.
Josef Vágner 1923-04-2222. dubna 1923 16. dubna 1950 2004-03-2121. března 2004 Někdejší farář ve Slavkově u Brna.
Rafael Gregor Lexmann, OP 1910-03-088. března 1910 1935-07-055. července 1935 2004-04-2929. dubna 2004 Dominikán. V letech 1937-1938 působil v dominikánském konventu ve Znojmě. Zemřel jako senior slovenské dominikánské provincie.
Josef Groz, CSsR 1927-02-1414. února 1927 1969-06-2929. června 1969 2004-06-099. června 2004 Redemptorista. Někdejší duchovní správce v Lomnici u Tišnova a v Tasovicích. V letech 1996-1999 provinciál české provincie kongregace redemptoristů. Poté působil až do své smrti v redemptoristické komunitě na poutním místě Hora Matky Boží u Králík (královéhradecká diecéze). Pohřben v kongregačním hrobě v Tasovicích.
Karel Hons 1929-10-1717. října 1929 1972 2004-06-1111. června 2004 Svůj kněžský život prožil převážně v pražské arcidiecézi. V roce 2001 odešel na odpočinek, na který se odstěhoval do Telče. V telčské farnosti pak podle svých možností vypomáhal v duchovní správě.
Bohumil Pavlů 1919-10-099. října 1919 1945-07-2929. července 1945 2004-08-2525. srpna 2004 Někdejší farář v Brně u sv. Augustina v Masarykově čtvrti. Od roku 1990 na odpočinku v rodné Telči, kde vypomáhal v duchovní správě.
Stanislav Bláha 28. července 1921 29. července 1945 2004-09-2222. září 2004 Farář v Břežanech u Znojma a duchovní správce tamní komunity Kongregace sester sv. Hedviky.
Oldřich Navařík, CRV 1934-05-011. května 1934 1957-06-2323. června 1957 2004-11-2525. listopadu 2004 Augustinián-kanovník (Widesheimské kongregace). Kanovník, dómský vikář, rektor jezuitského kostela sv. Michala v Brně, Nanebevzetí Panny Marie v Brně, později kostela sv. Maří Magdalény v Brně. Farář v Brně-Tuřanech.
Beda Lubomír Hugo Kukula, OSB 1960-07-1010. července 1960 2004-05-2222. května 2004 2004-12-2929. prosince 2004 Rajhradský benediktin, novokněz. Farní vikář v Rajhradě u Brna. Zemřel v důsledku vážného onemocnění sedm měsíců po svém svěcení. Pohřben v benediktinské hrobce na rajhradském hřbitově.
Vlastimil Laštůvka 27. prosince 1939 26. srpna 1994 2005-02-2222. února 2005 Trvalý jáhen brněnské diecéze.
František Míša, SDB 1913-05-055. května 1913 1939-12-1717. prosince 1939 2005-03-033. března 2005 Salesián. Kolem roku 1946 ředitel salesiánské oratoře v Brně. V letech 1969-1981 provinciál české salesiánské provincie.
František Hynšt 5. října 1908
  1. dubna 1933
2005-03-044. března 2005 Někdejší kooperátor v Podolí u Brna.
Ambrož Milan Matějíček, OSA 1928-04-1717. dubna 1928 1992-09-2424. září 1992 2005-05-1515. května 2005 Augustinián na Starém Brně. Původně přijal kněžské svěcení tajně v rámci "podzemní církve" v roce 1968. Před rokem 1992 byl zaměstnán jako desinfektor v brněnské Dětské nemocnici. Po podmínečném svěcení v roce 1992 působil jako farní vikář na Starém Brně a byl členem místní augustiniánské komunity.
Eduard Václav Sedlický 18. června 1929 10. dubna 1968 2005-12-088. prosince 2005 Farář ve Sněžném.
Jan Handlíř 25. ledna 1918 19. června 1943 2005-12-2828. prosince 2005 Farář v Korolupech.
Stanislav Svoboda 1921-10-2727. října 1921 1947-07-055. července 1947 2006-01-2020. ledna 2006 Farář v Herálci pod Žákovou horou.
Mgr. Jan Pavlů 1961-01-2525. ledna 1961 25. června 1989 2006-05-055. května 2006 Do roku 2000 farář v Dubňanech, poté ze zdravotních důvodů mimo aktivní službu.
Antonín Blaha 13. listopadu 1918 29. června 1947 2006-06-1515. června 2006 V letech 1992-2006 duchovní správce v Dolních Bojanovicích.
Vladimír Stejskal 1923-10-099. října 1923 1950-04-1616. dubna 1950 2006-06-2525. června 2006 Někdejší farář v Jaroslavicích u Znojma (1966–1979), v Lanžhotě (1979–2003) a naposledy rektor filiálního kostela v Kuřimské Nové Vsi (farnost Deblín). Zemřel v hospicu sester těšitelek v Rajhradě.
Oldřich Zadražil 1919-10-1212. října 1919 5. července 1944 2006-07-077. července 2006 Emeritní farář v Lomnici u Tišnova.
Antonín Landsmann 13. června 1918 5. července 1947 2006-07-1717. července 2006 Dlouholetý farář v Lednici.
Vladimír Novotný 1926-06-022. června 1926 1950-04-1616. dubna 1950 2006-08-011. srpna 2006 Rodák z Bohdalova. Emeritní duchovní správce v Bučovicích.
Alois Bumbálek 1921-04-2929. dubna 1921 1980-08-2525. srpna 1980 2006-08-1010. srpna 2006 Bývalý farář u Matky Boží v Jihlavě a děkan jihlavský, později výpomocný duchovní v Třešti u Jihlavy.
František Polák 1922 1960-06-2626. června 1960 2006-11-1010. listopadu 2006 Farář v Babicích nad Svitavou.
Bohuslav Cemper 1925-01-2121. ledna 1925 1950-04-1616. dubna 1950 2006-11-1313. listopadu 2006 Kanovník, farář v Brně na Křenové. První duchovní rádce Orla po jeho obnově po roce 1989. Zemřel v hospicu sester těšitelek v Rajhradě. Pohřben v kanovnické hrobce na Ústředním hřbitově v Brně.
Josef Ondráček 14. srpna 1928 5. července 1971 2007-01-011. ledna 2007 Do roku 2000 farář ve Cvrčovicích u Pohořelic (cvrčovická farnost byla posléze v roce 2006 administrativně zrušena a sloučena s farností pohořelickou). Dožil v kněžském domově na Moravci.
Lev Hipsch, SJ 1914-04-1010. dubna 1914 1945-06-2929. června 1945 2007-01-022. ledna 2007 Jezuita. Vězeň nacistického i komunistického režimu. Někdejší spirituál biskupského gymnázia v Brně. Od roku 1974 působil u řeholních sester v Opavě.
František Kvasnička 20. března 1917 5. července 1942 2007-01-066. ledna 2007 Emeritní duchovní správce v Blížkovicích.
Metoděj Kuběna 1915-05-1010. května 1915 1941-07-055. července 1941 2007-01-077. ledna 2007 Administrátor v Křepicích, výpomocný duchovní v Nosislavi, později duchovní správce sester františkánek v Žernůvce u Tišnova.
Josef Hložek, SJ 1923-10-1919. října 1923 1952-02-099. února 1952 2007-01-1616. ledna 2007 Jezuita. Duchovní správce v Obyčtově a ex currendo v Ostrově nad Oslavou. Zemřel v nemocnici v Novém Městě na Moravě. Pohřben v Obyčtově ve stejném hřobě jako jeden z jeho předchůdců, R.D. Jan Kadeřábek (viz r. 1976 tohoto seznamu).
Vítězslav Grmela 21. listopadu 1920 29. července 1945 2007-01-3030. ledna 2007 Emeritní farář v Sulkovci.
Josef Jandl 1927-10-2323. října 1927 1969-07-055. července 1969 2007-02-022. února 2007 Farář v Pavlicích.
Mons. Ing. Bedřich Provazník 1936-05-3131. května 1936 1968-02-066. února 1968 2007-02-044. února 2007 Biskup "skryté církve". Po roce 1989 biskupský úřad nevykonával a působil jako venkovský farář v Ostrovačicích.
Petr Baran, SDB 1926-02-1818. února 1926 13. prosince 1967 2007-02-2828. února 2007 Salesián. Po roce 1989 působil v Brně-Žabovřeskách, kde organizoval stavbu kostela a Salesiánského střediska mládeže.
Jacek Jaroslav Horák, OP 1952-06-2828. června 1952 1994-09-2929. září 1994 2007-04-033. dubna 2007 Dominikán. V letech 2001-2003 výpomocný duchovní při kostele sv. Janů v Brně.
Ladislav Veselý 1923-06-099. června 1923 1957-06-2323. června 1957 2007-04-099. dubna 2007 Výpomocný duchovní v Bořeticích.
Ambrož Bohumil Svatoš, OP 1913-06-1212. června 1913 1936-07-055. července 1936 2007-07-1212. července 2007 Dominikán, dlouholetý provinciál české dominikánské provincie (funkci vykonával 38 let, což je, vzhledem k dominikánským zvyklostem, velká rarita). V letech 1970-1973 duchovní správce sester dominikánek ve Střelicích u Brna, později žil v kněžském domově na Moravci, v roce 1990 se odstěhoval do obnoveného dominikánského kláštera ve Znojmě. Pohřben v kryptě basiliky v Jablonném v Podještědí, poblíž hrobu sv. Zdislavy, jejímž byl celoživotním ctitelem.
Česlav Ludvík Malík, O.Praem. 1922-07-2020. července 1922 1951-07-066. července 1951 2007-07-1212. července 2007 Strahovský premonstrát. Někdejší farář v Tasově. Dožil na odpočinku v Třebíči.
Josef Valoušek 6. ledna 1921 29. července 1945 2007-07-1717. července 2007 Dlouholetý farář v Židlochovicích.
Vincenc Řehoř 1933-05-1515. května 1933 1956-06-2424. června 1956 2007-07-077. července 2007 Farář v Bořitově.
Mgr. Vladislav Dvořák 1943-05-2121. května 1943 1974-06-2929. června 1974 2007-08-1010. srpna 2007 Duchovní správce v Zaječí.
Jan Kubíček 28. července 1933 25. června 1994 2007-09-1717. září 2007 Trvalý jáhen v Rosicích u Brna.
Mons. Karel Onuca 1923-10-077. října 1923 1947-07-055. července 1947 2007-12-088. prosince 2007 Rodák z Jemnice. Někdejší farář u sv. Augustina v Brně, poté v Podivíně. V roce 1999 odešel na odpočinek do Ladné, kde dožil.
Kryštof Václav Nečas, OP 1920-12-022. prosince 1920 1945-03-1717. března 1945 2007-12-3131. prosince 2007 Dominikán. Člen řádové komunity ve Znojmě.
Mons. Ludvík Horký 1913-09-1515. září 1913 5. července 1939 2008-01-055. ledna 2008 Rodák z Rudy u Velkého Meziříčí. Po kněžském svěcení působil postupně jako kaplan v Dačicích, kurát psychiatrické nemocnice v Brně-Černovicích, středoškolský profesor a farář farnosti při brněnské katedrále. V letech 1972-1989 kapitulní vikář brněnské diecéze. Řadu let vypomáhal v brněnském kostele Nalezení sv. Kříže při konventu kapucínů. V roce 1990 byl jmenován apoštolským pronotářem. Zemřel v Nemocnici sv. Zdislavy v Mostištích u Velkého Meziříčí. Pohřben v kanovnické hrobce na Ústředním hřbitově v Brně.
Hroznata Jan Svatek, O.Praem. 1916-04-1616. dubna 1916 1940-06-2929. června 1940 2008-01-055. ledna 2008 Strahovský premonstrát, někdejší kaplan u sv. Jakuba v Jihlavě. Později dlouhodobě působil v Žatci v litoměřické diecézi a od r. 1998 ve farnosti Praha-Střešovice. Jubilant a senior kanonie.
Ferdinand Hrušat 1916-04-099. dubna 1916 1941-07-055. července 1941 2008-01-066. ledna 2008 V letech 1948-1961 duchovní správce v Moravanech. Od roku 1962 kooperátor při kostele sv. Janů v Brně. Zde působil výpomocně i po odchodu do důchodu, zejména jako zpovědník. Zemřel v hospici v Rajhradě u Brna. Pohřben v Brně na Ústředním hřbitově.
Mons. František Baťka 1922-12-022. prosince 1922 1947-07-055. července 1947 2008-06-1717. června 2008 Emeritní farář v Mikulčicích.
Vojtěch Antonín Jeniš, CFSsS 1946-09-2727. září 1946 1972-07-011. července 1972 2008-06-2525. června 2008 Generální představený Kongregace bratří Nejsvětější Svátosti. Do roku 2007 rektor kostela sv. Máří Magdaleny v Brně. Současně působil v Modřicích a Moravanech. Dožil v Českých Budějovicích. Tamtéž pohřben.
Ladislav Havel 1923-05-2020. května 1923 1949-07-055. července 1949 2008-08-033. srpna 2008 Farář v Červené Lhotě.
Augustin Emil Dorničák, OSA 1929-09-077. září 1929 1972-06-2626. června 1972 2008-08-088. srpna 2008 Titulární převor domažlický, někdejší pedagog na domažlickém gymnáziu. Kněžsky působil především ve farnostech litoměřické diecéze (Lobendava, Dolní Poustevna, Bakov nad Jizerou), od r. 1998 výpomocný duchovní na Starém Brně. Pohřben v řádové hrobce augustiniánů na Ústředním hřbitově v Brně.
Mons. ThDr. JULic. Alois Krchňák 1922-12-066. prosince 1922 1950-03-044. března 1950 2008-08-2929. srpna 2008 Rodák ze Světlé u Boskovic (farnost Cetkovice). Svými představenými byl poslán na studia do Říma a po únoru 1948 se rozhodl zůstat v zahraničí. Dále studoval a v roce 1950 byl v Římě vysvěcen na kněze. Věnoval se historickému bádání. Působil na mohučské univerzitě a současně jako advokát diecézního církevního soudu v Mohuči. Po roce 1990 se vrátil na Moravu. Působil jako výpomocný duchovní ve farnosti při brněnském kostele sv. Jakuba. Od roku 2005 žil v péči sester františkánek v Brně na Grohově ulici. Pohřben v Cetkovicích.
Jan Smutný 1918-09-1010. září 1918 1942-07-055. července 1942 2008-10-1919. října 2008 Někdejší kooperátor v Oslavanech. Od roku 1949 v emigraci.
Mons. Josef Hladík 1926-03-088. března 1926 1950-04-1616. dubna 1950 2008-10-1919. října 2008 Rodák z Březí u Velké Bíteše. Záhy po kněžském svěcení byl odveden k PTP, kde prožil přes tři roky. V letech 1954-1955 kooperátor v Náměšti nad Oslavou. Následně byl přeložen do farnosti při kostele sv. Jakuba v Brně, kde prožil celý zbytek života, nejprve jako kaplan, později jako administrátor a farář, a nakonec jako výpomocný duchovní. Pohřben ve hrobce svatojakubského kostela.
Mons. Bohuslav Brabec 1928-07-1616. července 1928 1950-04-1616. dubna 1950 2008-11-2626. listopadu 2008 Rodák z osady Závist (farnost Netín). Vystřídal několik kněžských působišť (Třebíč-Jejkov, Zbýšov u Brna, Kuřim, Prosiměřice, Šlapanice, Telč). Naposledy farář v Radostíně nad Oslavou a administrátor ex currendo v Pavlově. Krátce před smrtí se odstěhoval do rodného domu na Závisti, kde dožil. Pohřben v Netíně, ke kterému měl celý život poměrně silný vztah.
Jan Evang. Pavlík, SJ 1920-10-2323. října 1920 1943-06-1919. června 1943 2008-11-2828. listopadu 2008 Jezuita a někdejší provinciál české provincie tohoto řádu. Původně byl bohoslovcem brněnské diecéze, k jezuitům vstoupil již jako kněz až v roce 1947. V roce 1950 byl jakožto řeholník internován v rámci Akce K. V letech 1955-1960 politický vězeň. V letech 1963-1970 působil jako výpomocný duchovní na Starém Brně. V letech 1991-1998 spirituál kněžského semináře v Olomouci. Pohřben na Velehradě (olomoucká arcidiecéze).
Josef Botek 1948-01-1414. ledna 1948 1976-06-2626. června 1976 2008-12-1111. prosince 2008 Kněz olomoucké arcidiecéze. V letech 1998-2001 přechodně působil v brněnské diecézi.
Jiří Palla 1943-10-3131. října 1943 1977-06-2626. června 1977 2008-12-2525. prosince 2008 Emeritní farář v Brtnici. Dožil u sester těšitelek v Rajhradě u Brna.
Mons. ThDr. Josef Hrbata 1924-04-066. dubna 1924 1948-02-2121. února 1948 2009-04-1919. dubna 2009 Rodák z Habrůvky (farnost Křtiny). Jako kaplan působil v Petrovicích u Moravského Krumlova a následně v Brně na Křenové. Současně s kaplanstvím na Křenové byl jedním ze sekretářů biskupa Karla Skoupého. V roce 1950 byl zatčen a deset měsíců držen ve vyšetřovací vazbě. Po propuštění se rozhodl emigrovat, což také ještě koncem roku 1950 učinil (přeplaval u Malacek řeku Moravu do Rakouska). Zůstal v Rakousku, kde mu bylo umožněno kněžsky působit v innsbrucké diecézi. V roce 1958 byl ustanoven farářem v Obergurgelu v Alpách. České exilové nakladatelství Velehrad, sídlící v Římě vydávalo jeho zamyšlení nad liturgickými texty (např. Perly a chléb I. a II., Světlo v temnotách, ...). Pohřben v Brně-Králově Poli.
Alois Weigl 1927-02-077. února 1927 1970-07-055. července 1970 2009-05-1111. května 2009 Farář v Novém Veselí a ex currendo administrátor v Bohdalově.
Josef Kotulan 1921-07-1616. července 1921 1947-07-055. července 1947 2009-06-2121. června 2009 Někdejší kaplan v Lanžhotě. Později odešel do emigrace. Zemřel v Altöttingu.
František Šrámek 1920-12-011. prosince 1920 1946-07-055. července 1946 2009-06-2222. června 2009 Někdejší farář v Přísnoticích, výpomocný duchovní ve Veverské Bítíšce.
Rudolf Zbirovský 1915-05-2929. května 1915 1939-07-055. července 1939 2009-07-2727. července 2009 Dlouholetý farář ve Střelicích.
František Nestrojil 1924-01-2323. ledna 1924 1950-04-1616. dubna 1950 2009-07-2828. července 2009 Emeritní farář v Drásově.
Karel Mach 1924-08-1212. srpna 1924 1950-04-1616. dubna 1950 2009-08-044. srpna 2009 Farář v Nikolčicích.
Karel Hugo 1927-02-022. února 1927 1972-07-011. července 1972 2009-09-2727. září 2009 Emeritní farář v Dolních Kounicích, výpomocný duchovní v rodných Ivančicích.
Ing. Mgr. Jan Mendel 4. května 1933 24. června 1995 2009-10-033. října 2009 Trvalý jáhen na Starém Brně.
Bohumil Mihola 13. září 1941 26. června 1966 2009-10-099. října 2009 Výpomocný duchovní v Pavlicích u Znojma.
Jaroslav Schneider 1921-05-1212. května 1921 1944-07-022. července 1944 2009-10-1010. října 2009 Výpomocný duchovní v Okříškách.
Jaroslav Žalkovský 1928-10-2020. října 1928 1974-06-2929. června 1974 2010-01-011. ledna 2010 Emeritní farář v Rozsochách.
Václav Noll 1929-10-077. října 1929 1968-02-2424. února 1968 2010-02-1515. února 2010 Duchovní správce sester dominikánek ve Střelicích u Brna.
Václav Küchler 1922-09-2727. září 1922 1949-07-055. července 1949 2010-02-2424. února 2010 Emeritní děkan jaroměřický a moravskobudějovický. V letech 1959-1991 farář v Jaroměřicích nad Rokytnou. Dožil u sester boromejek v Domově svatého Antonína v Moravských Budějovicích.
Jiří Bílek 22. dubna 1922 5. července 1948 2010-03-044. března 2010 Dlouholetý farář v Brně-Zábrdovicích, později výpomocný duchovní ve Velkém Meziříčí.
František Grmolec 1922-10-2222. října 1922 1948-07-055. července 1948 2010-03-1818. března 2010 Emeritní farář ve Višňovém u Znojma, dožil v kněžském domově na Moravci. Pohřben ve Višňovém.
Mons. Karel Pavlíček 1929-05-2626. května 1929 1970-07-055. července 1970 2010-05-1717. května 2010 Rodák z Budišova u Třebíče. Vstoupil do brněnského kněžského semináře. Ten byl ovšem v roce 1950 státní mocí zrušen a Karel Pavlíček byl odveden k PTP. Poté pracoval v civilním zaměstnání. V roce 1968 nastoupil do kněžského semináře v Litoměřicích, kde mu konečně bylo umožněno dokončit studia. Po dvou letech se dočkal kněžského svěcení. Jeho prvním působištěm se stala Třešť u Jihlavy. Později působil v Modřicích a ex currendo v Moravanech. V závěru života byl výpomocným duchovním v Pozořicích.
Mons. Ladislav Simajchl 1922-06-044. června 1922 1948-07-055. července 1948 2010-07-055. července 2010 V letech 1981-2000 farář ve Fryšavě pod Žákovou horou. Jeden z editorů Jednotného kancionálu.
Mons. Metoděj Kotík 1915-07-1818. července 1915 5. července 1940 2010-07-1919. července 2010 Rodák z Dolních Borů (farnost Bory). V letech 1966-2005 farář v Křižanově.
Josef František Doležal 1950-06-077. června 1950 1979-06-2424. června 1979 2010-09-2222. září 2010 Někdejší farář v Prušánkách.
Kajetán Pavel Sasínek, OFMCap. 1920 1947-07-055. července 1947 2010-11-011. listopadu 2010 Kapucín, rodák ze Starého Poddvorova (farnost Čejkovice). V letech 1971-1985 výpomocný duchovní v Hodoníně, Čejkovicích a Ratíškovicích. Později působil v olomoucké arcidiecézi. V letech 1994-2008 působil při brněnském kostele Nalezení sv. Kříže, zvláště jako vyhledávaný zpovědník. Dožil v kapucínském klášteře v Praze na Hradčanech. Pohřben do kapucínské hrobky na hřbitově v Praze na Břevnovském hřbitově.
Antonín Němčanský 1918-05-2222. května 1918 1942-07-055. července 1942 2010-11-1010. listopadu 2010 Emeritní farář v Horních Kounicích.
Stanislav Krátký 1922-11-1111. listopadu 1922 1946-07-055. července 1946 2010-11-1313. listopadu 2010 Po kněžském svěcení působil jako kaplan v Žarošicích, později v Brně-Husovicích a Brně-Řečkovicích. Následně v letech 1958-1960 politický vězeň. K duchovní službě se mohl vrátit až v roce 1968, kdy byl ustanoven za interkalárního administrátora do Mutěnic. Následně farářem v Kunštátě na Moravě. Biskup "skryté církve", po roce 1989 biskupský úřad nevykonával. Přes dvacet let působil v duchovní správě na Hrádku u Znojma a v okolních farnostech. V roce 1999, po smrti Vladimíra Nováčka, se stal proboštem mikulovské kapituly. Podílel se na vzniku Radia Proglas a Tábora Radost v Orlických horách. Pohřben v kanovnické hrobce na hřbitově v Mikulově.
Libor Tomáš Pinkava, OFMCap. 1919-07-1919. července 1919 1948-06-2020. června 1948 2010-11-1515. listopadu 2010 V letech 1942-1945 nuceně nasazen v Německu. V letech 1948-1950, již jako kněz, byl členem kapucínské komunity v Třebíči na Jejkově. V letech 1950-1955 byl coby řeholník internován, následně pracoval v civilním zaměstnání. Krátce mohl působit v duchovní správě v litoměřické diecézi a pražské arcidiecézi. Začátkem 70. let 20. století mu aktivní pastorační služba byla opět státní mocí znemožněna. Až po odchodu do důchodu mohl opět kněžsky působit, tentokráte v olomoucké arcidiecézi. Od roku 1995 žil v kapucínské komunitě v Olomouci. Pohřben v Olomouci-Neředíně.
Miroslav Bičiště 21. října 1931 23. června 1963 2010-11-2323. listopadu 2010 Kněz královéhradecké diecéze. Na odpočinku žil v kněžském domově na Moravci, zároveň však dle svých možností kněžsky vypomáhal ve farnosti Dalečín. Pohřben v Sádku u Poličky (královéhradecká diecéze).
Karel Hrazdil 1927-07-2929. července 1927 1994-06-1818. června 1994 2010-11-2323. listopadu 2010 V roce 1950, kdy byl uzavřen brněnský alumnát, byl ve 4. ročníku studia. Na kněžské svěcení čekal až do roku 1994. Působil jako výpomocný duchovní v Brně u sv. Jakuba.
ThDr. Josef Pacal 1924-10-1010. října 1924 1950-04-1616. dubna 1950 2011-01-1515. ledna 2011 Rodák z Černé (farnost Měřín). Krátce po kněžském svěcení byl odveden k PTP a do pastorace mohl nastoupit až v roce 1954. Od roku 1990 působil na Diecézním církevním soudu. Kanovník brněnské kapituly. Někdejší farář a kustod brněnské katedrály. Od roku 2005 výpomocný duchovní ve Znojmě u sv. Mikuláše. Pohřben v Měříně.
Stanislav Pravec 1917-04-1414. dubna 1917 1943-06-1919. června 1943 2011-01-2020. ledna 2011 Někdejší duchovní správce v Křižanovicích u Bučovic. Dožil v kněžském domově na Moravci.
Alois Honek 1938-06-3030. června 1938 1961-06-2525. června 1961 2011-05-1414. května 2011 Rektor kaple kněžského domova na Moravci. Dlouholetý diecézní cenzor.
Vítězslav Schneiderka, CSsR 12. října 1919 29. června 1947 2011-06-2626. června 2011 Redemptorista, kněz, kdysi působící při kostele sv. Michala v Brně.
František Sadílek 1948-08-1313. srpna 1948 1978-06-2525. června 1978 2011-08-1111. srpna 2011 Rodák z Rozseče u Kunštátu (farnost Sulíkov). Někdejší farář v Moravském Krumlově a děkan moravskokrumlovského děkanátu. Od roku 2009 farář v Netíně. Zde sloužil až do své smrti. Trpělivě snášel v závěru života vážnou nemoc a kněžsky sloužil až do konce. Poslední Mši svatou v netínském kostele sloužil 3. srpna 2011. Pohřben v Sulíkově.
Jan Dobeš 1931-09-2323. září 1931 1956-06-2424. června 1956 2012-02-044. února 2012 Někdejší duchovní správce v Boskovicích. V roce 1994 přešel do olomoucké arcidiecéze.
Josef Dobiáš 1919-09-1010. září 1919 1942-06-1414. června 1942 2012-02-044. února 2012 Od roku 1990 výpomocný duchovní v Holubicích (farnost Pozořice). Předtím působil v litoměřické diecézi.
Prof. ThDr. JUDr. Miroslav Zedníček 1931-11-044. listopadu 1931 1954-06-2727. června 1954 2012-02-1919. února 2012 Rodák z Rudy. Po kněžském svěcení působil jako kaplan postupně v Moravských Budějovicích a Telči. Později vyučoval kanonické právo na CMBF v Litoměřicích. Autor českého překladu Kodexu kanonického práva. Po roce 1989 vyučoval na KTF UK v Praze. Pohřben v Tišnově.
Jaroslav Moštěk 1922-04-066. dubna 1922 1948-07-055. července 1948 2012-03-1717. března 2012 Rodák z Nové Říše. Jako kněz působil v Hovoranech. Později byl na státní zásah přeložen do královéhradecké diecéze, kde působil ve Skuhrově u Havlíčkova Brodu. Byl literárně činný pod pseudonymem Jaroslav Olšava, svá díla vydával povětšinou vlastním nákladem.
Ing. Angelus Alois Glabasnia, OFM 1955-03-088. března 1955 1987-03-2929. března 1987 2012-04-2222. dubna 2012 Františkán. V letech 1998-2009 působil ve farnosti při kostele Nejsvětějšího Srdce Páně v Brně-Husovicích a byl členem tamní františkánské komunity.
Jan Zemánek, CSsR 1925-01-2323. ledna 1925 1949-11-2020. listopadu 1949 2012-06-088. června 2012 Redemptorista, někdejší provinciál. V letech 2004-2007 působil v Tasovicích u Znojma. Vyhledávaný zpovědník a duchovní vůdce. V letech 2007-2008 působil na Hoře Matky Boží u Králík (královéhradecká diecéze), dožil v Charitním domově ve Staré Boleslavi. Pohřben v Tasovicích.
Julián Vladimír Veškrna, CFSsS 1925-02-2323. února 1925 1968-02-099. února 1968 2012-06-1717. června 2012 Rodák z Brna-Husovic. Člen Kongregace bratří Nejsvětější Svátosti. V letech 1992-1996 působil v Brně při kostele sv. Máří Magdaleny. Dožil v Českých Budějovicích, kde je též pohřben.
Bernardin Josef Mráz, OFMConv. 1909-03-055. března 1909 1931-07-1212. července 1931 2012-07-2929. července 2012 Nejstarší člen české provincie řádu minoritů. Před rokem 1950 působil v minoritském konventu při kostele sv. Janů v Brně. Dožil v Praze v konventu u sv. Jakuba na Starém Městě, kde zemřel ve věku 103 let. Pohřben v hrobce bratří minoritů na Olšanských hřbitovech v Praze.
ThLic. Jeroným Filip Hofmann, O.Praem. 1973-06-088. června 1973 2003-06-2626. června 2003 2012-09-1414. září 2012 Strahovský premonstrát, někdejší vrcholový sportovec. Někdejší administrátor v Praze-Střešovicích. Od roku 2008 farní vikář farnosti u kostela sv. Jakuba v Jihlavě a ex currendo administrátor v Rančířově. Zemřel na následky vážného úrazu. Pohřben na řádovém hřbitově v Praze-Nebušicích.
Josef Krchňavý 1925-03-1919. března 1925 1949-07-055. července 1949 2012-10-1010. října 2012 Dlouholetý farář, později výpomocný duchovní ve Žďáře nad Sázavou II.
Mons. Ing. Jan Blaha 1938-03-1212. března 1938 1967-07-1212. července 1967 2012-12-1313. prosince 2012 Biskup "skryté církve" (biskupská konsekrace 28. října 1967, světitel Peter Dubovský). Po roce 1989 odmítl nabízený post světícího biskupa v Litoměřicích a po celý zbytek života sloužil jako farní vikář v Brně na Křenové. Pohřben na Ústředním hřbitově v Brně.
Jan Kabátek 1927-12-2828. prosince 1927 1970-07-055. července 1970 2012-12-2626. prosince 2012 Emeritní děkan náměšťského děkanátu. Farář a později výpomocný duchovní v Mohelně.
Vojtěch Srna 1932-01-3131. ledna 1932 1956-06-2424. června 1956 2013-01-1717. ledna 2013 Emeritní farář v Žeroticích.
Karel Volejníček 1936-10-3030. října 1936 26. června 1966 2013-02-011. února 2013 Rodák z Brna-Židenic. Původně kněz litoměřické diecéze, kde působil mimo jiné v Liberci a jako vicerektor Kněžského semináře v Litoměřicích. V brněnské diecézi působil ve Svatoslavi a v letech 1992-1997 jako farář v Dubňanech, poté jako výpomocný duchovní v Brně-Židenicích.
Ambros Alois Kapeller, OSB 1943-11-1212. listopadu 1943 1969-06-2828. června 1969 2013-02-088. února 2013 Benediktin z rakouského Göttweigu. V letech 2003-2005 farní vikář v Rajhradě.
Stanislav Jiří Fiala, OH 1930-04-033. dubna 1930
  1. července 1972
2013-03-022. března 2013 Milosrdný bratr, v letech 1992-2004 provinciál české řádové provincie. Narozen v Lánech u Nymburka. Převor konventu v Letovicích a rektor tamního klášterního kostela. Pohřben v hrobce tohoto kostela.
Tomáš Prnka 1926-02-1414. února 1926 1950-04-1616. dubna 1950 2013-03-2929. března 2013 Od roku 1973 farář ve Křtinách, od r. 2008 na penzi výpomocný duchovní tamtéž až do své smrti. V letech 1978-1999 zároveň děkan blanenského děkanátu. Rodný bratr R.D. Josefa Prnky (viz r. 1989 tohoto seznamu). Pohřben na hřbitově ve Křtinách ve stejném hrobě jako jeden z jeho předchůdců, František Marek (viz r. 1969 tohoto seznamu).
Česlav Boleslav Chroboczek, OFMConv. 1929-11-2727. listopadu 1929 1954-06-2727. června 1954 2013-03-3131. března 2013 Minorita. Někdejší farář v Božicích a děkan hrušovanský.
Emanuel Marek 1926-06-088. června 1926 1952-06-2929. června 1952 2013-06-011. června 2013 Farář v Urbanově.
Josef Hinterhölzl 1915-05-1616. května 1915 1939-07-055. července 1939 2013-08-033. srpna 2013 Rodák ze Šumné (farnost Štítary na Moravě). Biskup "skryté církve" (po roce 1989 biskupskou službu nevykonával). Farář v Jamném u Jihlavy.
Josef Vaníček, SDB 1926-08-066. srpna 1926 1968-12-2525. prosince 1968 2013-08-066. srpna 2013 Salesián, rodák z Vršovic u Opavy (nyní ostravsko-opavská diecéze). Kněžské svěcení přijal tajně vzkládáním rukou biskupa Štěpána Trochty. V letech 1971-1992 působil postupně v několika farnostech (Dačice, Staré Hobzí, Český Rudolec, Studená, Rosice u Brna). V letech 1992-2007 působil v salesiánské komunitě v Brně-Líšni. Dožil v péči řeholních sester v Žernovce u Tišnova.
Mons. Josef Šindar 1933-03-2929. března 1933 1960-06-2626. června 1960 2013-09-1717. září 2013 Farář v Tišnově a děkan tišnovského děkanátu.
František Kozár 1946-06-1414. června 1946 1973-06-3030. června 1973 2013-10-033. října 2013 Dlouholetý farář ve Sloupě v Moravském krasu. V závěru života farář v Mikulčicích. Biritualista.
Josef Daněk, SDB 1951-05-066. května 1951 26. června 1977 2013-12-1010. prosince 2013 Salesián. Farář v Brně-Žabovřeskách.
Mons. Josef Stejskal 1922-01-2121. ledna 1922 1949-07-055. července 1949 2014-01-2626. ledna 2014 Rodák ze Šitbořic. Bratranec R.D. Vladimíra Stejskala (viz r. 2006 tohoto seznamu). Za druhé světové války jako bohoslovec totálně nasazen na Mostecku. Po kněžském svěcení působil v letech 1949-1951 jako kaplan v Poštorné u Břeclavi. Poté byl "za trest" přeložen do litoměřické diecéze. V letech 1951-1954 vystřídal několik působišť (Podmokly u Děčína, Česká Lípa a Kvítkov). V roce 1954 byl ustanoven administrátorem farnosti při poutním kostele v Horní Polici u České Lípy. Zde pak prožil celý zbytek života, v roce 1991 byl v Horní Polici ustanoven farářem s titulem arciděkana. Vyhledávaný zpovědník a duchovní vůdce. Zemřel na faře v Horní Polici, pohřben na hornopolickém hřbitově.
František Jindra 1924-06-1818. června 1924 1949-07-055. července 1949 2014-02-099. února 2014 Kooperátor v Boskovicích.
Mgr. Jaroslav Sojka 25. dubna 1929 25. června 1994 2014-04-2626. dubna 2014 Rodák z Kochánova (farnost Netín). Trvalý jáhen v Brně-Lískovci.
Josef Malík 1951-08-2323. srpna 1951 1983-06-2626. června 1983 2014-05-1212. května 2014 Farář v Mohelně. Zemřel během Mše svaté.
Antonín Láník 1921-05-077. května 1921 1947-07-055. července 1947 2014-06-1010. června 2014 Bývalý farář v Šaraticích, premonstrátský terciář.
Ludvík Tichý 1925-02-088. února 1925 16. dubna 1950 2014-07-1010. července 2014 Emeritní farář v Hlubokých Mašůvkách.
Leo Kuchař, SSS 1928-02-1616. února 1928 1960-04-066. dubna 1960 2014-07-1919. července 2014 Člen kongregace eucharistiánů. Kněžské svěcení přijal tajně v Polsku, poté působil v ilegální pastoraci v Brně. V závěru života působil v Rakousku. Pohřben na hřbitově Oberlaa ve Vídni.
Václav Kamenický 1929-08-033. srpna 1929 1972-07-011. července 1972 2014-08-1414. srpna 2014 Duchovní správce v Mikulovicích u Znojma.
Ludvík Otradovec, SDB 1928-12-1111. prosince 1928 1967-12-1313. prosince 1967 2014-11-1414. listopadu 2014 Salesián. Rodák z Velkého Meziříčí. Kněžské svěcení přijal tajně a v duchovní správě mohl začít působit až v roce 1971. Postupně působil v několika farnostech brněnské diecéze (Jaroměřice nad Rokytnou, Jemnice, Jihlava, Jimramov, Rouchovany). V roce 1989 odešel ze zdravotních důvodů do penze, žil jako soukromá osoba v Brně-Jundrově a příležitostně vypomáhal v duchovní správě u spolubratří salesiánů v Brně-Žabovřeskách.
Jan Chromeček, SJ 1932-07-2727. července 1932 1968-01-2121. ledna 1968 2014-12-1414. prosince 2014 Jezuita. Někdejší duchovní správce v Dolních Věstonicích.
Mgr. Pavel Horký 1950-12-055. prosince 1950 1974-06-2929. června 1974 2015-01-055. ledna 2015 Farář ve Stonařově a děkan jihlavského děkanátu.
Berard Jaroslav Hasil, OFM 1923-05-077. května 1923 1974-06-2929. června 1974 2015-01-099. ledna 2015 Emeritní farář v Brně-Husovicích, až do své smrti pak výpomocný duchovní tamtéž. Člen tamní františkánské komunity.
Břetislav Vaněk, CSsR 1926-02-055. února 1926 1951-09-1515. září 1951 2015-05-1919. května 2015 Redemptorista. Někdejší výpomocný duchovní na Starém Brně. Dožil na Svaté Hoře u Příbrami v tamní komunitě redemptoristů, vypomáhal v duchovní správě svatohorské farnosti, zejména jako zpovědník.
Cyril Vladimír Hron, III.OP 1954-06-077. června 1954 1992-12-1212. prosince 1992 2015-05-2828. května 2015 Kněz plzeňské diecéze a terciář dominikánského řádu. Někdejší výpomocný duchovní ve Chvalaticích.
Mons. Václav Fišer 1923-08-099. srpna 1923 1950-04-1616. dubna 1950 2015-06-2222. června 2015 Farář v Hustopečích u Brna.
Mgr. Jan Kabeláč 1937-02-022. února 1937 1960-06-2929. června 1960 2015-08-1818. srpna 2015 Kanovník brněnské kapituly, v letech 2006-2013 farář v Brně na Křenové, poté až do své smrti výpomocný duchovní v Brně-Židenicích. Soudce diecézního církevního soudu.
Odilo František Crkva, OSB 1926-02-2323. února 1926 1953-07-2626. července 1953 2015-09-2929. září 2015 Rodák z Brtnice. Benediktin, mnich Emauzského opatství v Praze. Po roce 1959 žil v emigraci v benediktinském opatství sv. Prokopa v Lisle u Chicaga v USA a věnoval se krajanské duchovní správě. Po roce 1989 podporoval obnovu působení benediktinů v České republice. Pohřben v Lisle.
Bernard František Palka, O.Praem. 1923-08-099. srpna 1923 1950-04-1616. dubna 1950 2015-06-2222. června 2015 Novoříšský premonstrát, emeritní převor novoříšské premonstrátské kanonie a ex currendo administrátor v Krasonicích. Dožil v charitním domově v Kroměříži. Pohřben v řádovém hrobě na hřbitově v Nové Říši.