Dějiny Korolup/Svatby 1858–1918

Z Wikiknih

Farní matriky obce Korolupy byly vedeny na bítovské faře od roku 1751 a od roku 1858 na faře v Korolupech. Knihy sňatků z bítovské fary jsou psány v letech 1751 - 1783 (13400) a 1785 - 1869 (13405) v latině. Po založení korolupské farnosti vedli místní faráři knihu sňatků (14026) z let 1858 - 1918 již v jazyce německém. Všechny knihy jsou psány v německém ručně psaném písmu tzv. kurentu. Sňatek se až na výjimky odehrával v obci, kde žila nevěsta. Zápisy provedli faráři Johann Schmidmayer (1858 - 1859), Josef Erhard (1861 - 1885), Martin Sperka (1886 - 1903), Josef Anderl (1905 - 1907) a Anton Pošvář (1907 - 1923), kteří z valné většiny také oddávali. Svatbu 13. února 1906 celebroval v místním kostele sv. Vavřince korolupský rodák Heinrich Apeltauer z premonstrátského kláštera v Teplé (u Einsiedl bei Marienbad/Mnichov u Mariánských Lázní). Jednalo se o dvojitý rodinný svatební obřad Apeltauera Ignaze a Apeltauer Marie. Statkáře Rudolfa Ehera z Vratěnína a Marii Stiepani z Korolup oddával v roce 1912 ve znojemském kostele sv. Mikuláše tamější farář Josef Anderl, který působil až do roku 1907 v Korolupech. Dalším z řady běžných obřadů vystupující byl sňatek Jakoba Schwarze a Marie Soukopp 10. září 1918. Oddávajícím byl tentokrát farář Josef Rudisch z Drosendorfu. Jeden sňatek proběhl ve Vídni. Česká čeládka nebo čeští námezdní dělníci nezřídka volili svatbu v Lubnici nebo v Jemnici, kde pod jemnickým děkanátem sloužili čeští faráři.[1]

Dne 24. června 1928 proběhla v Uherčicích v zámecké kapli sv. Lucie svatba dcery majitele panství Manfreda de Collalto. Alfred Joseph Karl Maria z Liechtensteinu (6. červen 1900 Bratislava - 29. březen 1972 Klagenfurt), velkostatkář na zámku Högyesz v Maďarsku, syn Friedricha Aloyse Johannese prince z Liechtensteinu a matky Irmy hraběnky rozené Apponyi de Nagy-Appony (hrabě Gésa von Apponyi) byl zde ve 28 letech oddán s 22 letou Polyxenou Collalto et San Salvatore (16. říjen 1905 Teschendorf - 11. srpen 1984 Conegliano), dcerou otce velkostatkáře hraběte Manfreda de Collalto et San Salvatore a matky hraběnky Thekly rozené z Isenburg-Büdingenu. Mladý manželský pár oddával páter Hohenlohe a mezi svědky figurovali hrabě Karl Apponyi z Nagy-Appony, velkostatkář na panství Pálfa v Maďarsku, hrabě Rudolf Colloredo-Mannsfeld, velkostatkář na panství Sierndorfu v Dolním Rakousku, hrabě Alfons z Piatti z Vídně Am Hof 13, princ Alois z Liechtensteinu, velkostatkář na Ullendorfu.

Datum Oddávající Ženich Nevěsta Svědci
9. únor 1858 Johann Schmidtmayer Woržischek Jakob (45) celoláník z Oslnovic čp. 8, syn zemřelého Jakoba Woržischek z Oslnovic, matka rozená Janiček Soukopp Katharina (21) v rodičovském domě v Korolupech čp. 30, dcera zemřelého Mathiase Soukoppa pololáníka z Korolup, matka Elisabeth rozená Schwarz Johann Schwarz třičtvrtěláník z Korolup a Ignatz Černny celoláník z Oslnovic
27. duben 1858 Johann Schmidtmayer Beigl Franz (27) pololáník z Lubnice čp. 33, otec Andreas Beigl pololáník z Lubnice, matka Maria Schwarz Theresia (25) v Korolupech čp. 21, otec zemřelý Anton Schwarz celoláník, zemřelá matka Elisabeth rozená otci Martin Soukopp
9. květen 1858 Johann Schmidtmayer Bauer Georg (59) z Drosendorfu čp. 44 syn zemřelého celoláníka z Autendorfu u Drosendorfu Hofbauer Anna Maria (46) v Korolupech čp. 48, dcera zemřelého Mathias Hofbauer Georg Tschoffa ⅛láník a Mathias Laufmann z Drosendorfu
19. říjen 1858 Johann Schmidtmayer Schleinz Lorenz (29) v Korolupech čp. 19, zemřelý otec Johann Schleinz, zemřelá matka Anna Maria rozená Simonu ? celoláníku z Korolup Dungler Anna Maria (28) v rodičovském domě čp. 42, otec Jakob Dungler celoláník z Korolup Johan Jandl celoláník z Korolup a ?
19. říjen 1858 Johann Schmidtmayer Höcht Johann Georg (22) celoláník ve Vratěníně čp. 17, otec Mathias Höcht z Vratěnína, matka Katharina rozená Slama Dungler Juliana (24) v Korolupech čp. 42, zemřelý otec Jakob Dungler celoláník z Korolup, matka Elisabeth ?
25. listopad 1858 Johann Schmidtmayer Dungler Carl (21) celoláník z Korolup čp. 42, zemřelý otec Jakob Dungler celoláník z Korolup, zemřelá matka Johanna rozená Platzer z Korolup Apeltauer Johanna (19) v rodičovském domě čp. 37, otec Mathias Apeltauer celoláník z Korolup, matka Anna Maria rozená Blei z Korolup Johan Jandl celoláník z Korolup, Mathias Blei pololáník z Korolup a Mathias Apeltauer
24. květen 1859 Johann Schmidtmayer Raab Franz (31) pololáník z Lubnice čp. 16, otec Mathias Raab celoláník z Vratěnína, matka Katharina dcera celoláníka z Vratěnína Stiepani ? (22) v rodičovském domě v Korolupech čp. 8, otec Mathias Stiepani celoláník z Korolup, matka Maria dcera Johanna Hofbauer z Lubnice Johann Jandl celoláník z Korolup, Josef Raab celoláník z Dančovic a Mathias Stiepani z Korolup
13. září 1859 Johann Schmidtmayer Neunteufel Leopold (42) nádeník z Drosendorfu čp. 81, otec Michael Neunteufel ze Sieghartsdorfu Schauaus Theresia (38) bytem v Korolupech čp. 20, otec Martin Schauaus z Korolup, zemřelá matka ? Mathias Stiepani a Anton ?
8. března 1860 Johann Schmidtmayer Matzinger Mathias (39) z Felling čp. 1, otec Augustin Matzinger čtvrtláník z Podhradí a matka Khatharina Stadler Theresia (33) z Korolup čp. 41, otec Jakob Stadler z Korolup, matka Maria rozená Tschoffa Jakob Matzinger a Martin ?
5. září 1861 Josef Erhard Blei Franz (23) z Korolup čp. 6, otec Mathias Blei pololáník z Korolup a matka Anna Maria Juliana (34) pololáník a vdova po zemřelém Wenzel Leidner pololáníku z Korolup v Korolupech čp. 43, dcera pololáníka Franze Überreitera pololáníka z Vratěnína čp. 3 a matky Juliany Mathias Apeltauer celoláník z Korolup a Mathias Überreiter pololáník z Mešovic
5. listopad 1861 Josef Erhard Regen Mathias (34) chalupník a tesař z ?, syn po zemřelém otci pololáníku Mathias Regen, matka Maria Kotzian Elisabeth (20) v rodičovském domě v Korolupech čp. 22, otec Johann Kotzian pololáník z Korolup, matka Anna Maria Joahann Regen pololáník a Franz ? pololáník z Korolup
12. listopad 1861 Josef Erhard Födinger Johann (42) chalupník a tesař z Gutmannsdorfu čp. 3, zemřelý otec Michael Födinger Kauer Theresia (36) z Korolup čp. 62
25. únor 1862 Josef Erhard Stiepani Josef (27) syn po zemřelém celoláníku Martinu Stiepani v Korolupech čp. 39, matka Anna Maria Apeltauer Elisabeth (29) v Korolupech čp. 55, otec Martin Apeltauer čtvrtláník z Korolup, matka rozená otci Johann Dungler ? a Josef Jandl z Korolup
21. říjen 1862 Josef Erhard Kaurer (?) Laurenz (42) pololáník z Chvalkovic čp. 27, otec celoláník z Chvalkovic Jandl Anna Maria (35) v Korolupech čp. 38, otec Johann Jandl celoláník v Korolupech, matka Maria rozená Apeltauer ? a Josef Jandl čvrtláník z Korolup
11. listopad 1862 Josef Erhard Hofbauer Mathias (32) čtvrtláník z Korolup čp. 58, otec Martin Hofbauer z Korolup, zemřelá matka rozená Mathiasovi Soukupp Stiepani Anna (32) v Korolupech čp. 39, zemřelý otec Martin Stiepani celoláník v Korolupech Franz Apeltauer a Josef Jandl (str.5)
5. červen 1883 Josef Erhard Raab Johann (35) z Vratěnína čp. 44 Schön Theresia (26)
5. červen 1883 Josef Erhard Schön Josef (24) z Korolup čp. 44 Überreiter Johanna (22) z Korolup čp. 10, otec Johann Überreiter pololáník z Korolup, Matka Maria
20. listopad 1883 Josef Erhard Apeltauer Jakob (33) z Korolup čp. 48 Schwarz Maria (26) z Korolup čp. 61 Joh Irschik a Andreas Apeltauer
20. listopad 1883 Josef Erhard Apeltauer Franz (26) z Lubnice čp. 44 Schauaus Katharina (27) z Korolup čp. 62
11. listopad 1884 Josef Erhard Schwarz Johann (30) z Korolup čp. 61, otec Franz Schwarz z Korolup, matka Johanna Blei Aloisia (23) z Korolup čp. 43, otec Franz Blei, matka Juliana narozená otci Franz Überreiter z Vratěnína (str. 25)
20. leden 1885 Josef Erhard Franz Gollinger (29) z Korolup čp. 5 Apollonia Stiepani (28) z Korolup čp. 35 (str. 25)
3. srpen 1886 Drosendorf f. Gregor Pfabigan Franz (44) hostinský z Großau čp. 13 (u Raabs an der Thaya) Beer Antonia (37) mistr mlynář Korolup čp. 1, vdova po Alexander Beer mistr mlynářský z Korolup, otec Franz Plach mistr mlynářský (Müllermeister) v Drosendorfu, matka Antonia rozená otci Johann Plach[2] Laurenz Leitner z Großau a Ferdinand Plach z Drosendorfu
24. leden 1888 Martin Sperka Strobl Franz (23) pololáník z Lubnice čp. 9, otec Franz Strobl z Lubnice, matka Katharina narozená otci Andreas Beigl z Lubnice Blei Maria (25) v rodičovském domě v Korolupech čp. 43, otec Franz Blei pololáník z Korolup, matka Juliana rozená otci Franz Überreiter z Vratěnína Franz ? z Lubnice a Mathias Überreiter pololáník z Mešovic
5. červen 1888 Martin Sperka Schwarz Johann (22) v rodičovském domě v Korolupech čp. 67, otec Johann Schwarz pololáník z Korolup, matka Marie rozená otci Josef Jandl z Korolup Jandl Maria (29) čtvrtláník z Korolup čp. 49, vdova, otec Jakob Voříšek celoláník z Oslnovic, matka Katharina narozená otci Mathias Soukopp Soukopp pololáník z Korolup, Stollhof pololáník z Hanerluden/Lubnice
27. srpen 1889 Martin Sperka Jindra Ladislav (25) z Jemnice čp. 41, otec Franz Jindra, matka Marie rozená Zrzavý Blažek Anna (26) v Korolupech čp. 27, otec Josef Blažek z Korolup, matka Johana rozená Jordánek Franz Soukopp třičtvrtěláník z Korolup a Franz Blažek z Korolup
5. listopad 1889 Martin Sperka Bauer Andreas (36) čvrtláník z Podmyče čp. 24, otec Johann Bauer čtvrtláník z Podmyče, matka Katharina narozená otci Georg Stagl z Horního Břečkova/ Zaisa Stadler Elisabeth (27) v rodičovském domě v Korolupech čp. 46, otec Jakob Stadler pololáník z Korolup, matka rozená Platzer (str. 27)
5. listopad 1889 Martin Sperka Schleinz Franz (34) nádeník z Mešovic čp. 34, syn Marie Schleinz Soukopp Maria (28) v rodičovském domě v Korolupech čp. 29, dcera Elisabeth Soukopp (str. 27)
4. únor 1890 Martin Sperka Boigner Franz (24) celoláník ze Stálek čp. 10, otec Johann Boigner pololáník ze Stálek, matka Maria narozená otci Anton Überreiter Soukopp ? (24) v rodičovském domě v Korolupech čp. 33, otec ? Soukopp pololáník z Korolup, matka Elisabeth rozená otci Mathias Stiepani Johann ? pololáník z Korolup a ? Soukopp pololáník z Korolup
10. únor 1890 Martin Sperka Štěpánek Martin (29) z Korolup čp. 27, ? Mathias Bártu Markvarec, matka Katharina rozená Jelínek Schleinz Marie (26) v Korolupech na čp. 19, otec ? Schleinz z Korolup, matka Marie rozená otci Jakub Dunkler z Korolup Franz Blažek ? z Korolup a Johann ? celoláník z Korolup (str. 28)
3. únor 1891 Martin Sperka Blei Anton (23) pololáník z Korolup čp. 43, otec Franz Blei pololáník z Korolup, matka Juliana narozená otci Franz Überreiter Gollinger Katharina (24) v rodičovském domě čp. 5 v Korolupech, otec Jakob Gollinger pololáník z Korolup, matka Maria narozená otci Jakob Schwarz z Korolup Martin Blei pololáník z Korolup a Franz Gollinger pololáník z Korolup
23. únor 1892 Martin Sperka Schwarz Josef (23) pololáník z Korolup čp. 67, otec Johann Schwarz pololáník z Korolup, matka Maria narozená otci Josef Jandl z Korolup Soukopp Maria (21) v rodičovském domě čp. 33, otec ? Soukop pololáník z Korolup, matka Elisabeth rozená otci Mathias Stiepani z Korolup ? Stollhof pololáník z (Hafnerluden ?) a Franz ? celoláník ze Stálek
23. únor 1892 Martin Sperka Beigel Josef (26) celoláník z Korolup čp. 21, otec ? Beigel celoláník z Korolup, matka Katharina narozená otci Jakob Hegenauer z Vratěnína Dunkler Juliana (28) v rodičovském domě v Korolupech čp. 41, otec Karl Dunkler celoláník z Korolup, matka Johanna narozená otci Mathias Apetauer z Korolup Andreas Apeltauer celoláník z Korolup a Franz Soukopp třičtvrtěláník z Korolup
16. květen 1893 Martin Sperka Deckenbach Johann (28) podruh (Häusler) z Jazovic čp. 35, otec Karl Deckenbach, matka Anna rozená otci Josef Pelzer Stiepani Johana (23) v rodičovském domě čp. 3 v Korolupech, otec Johann Stiepani, matka A. Maria rozená otci Johann Kotzian z Korolup Franz Stiepani celoláník z Korolup a Johann J? podruh ze Starého Petřína
7. listopad 1893 Martin Sperka Baldreich Josef (24) reservista ( k.u.k. Infanterie Regiment Nr.1) a čtvrtláník z Korolup čp. 41, otec Jakob Baldreich čtvrtláník, matka Johana Tschoffa rozená otci Georg Schwarz Stiepani Maria (19) v rodičovském domě v Korolupech čp. 47, otec Leopold Stiepani pololáník, matka Marie rozená otci Mathias Blei z Korolup Joh Irschik výměnkář z Korolup a Anton Solni pololáník z Korolup
8. květen 1894 Martin Sperka Kauer Karl (27) (k.k. Landwehr Infanterie Bataillone Nr. 18) z Korolup čp. 70, otec Johann Kauer, matka Maria narozená otci Georg Soukopp Hofbauer Apollonia (26), otec Mathias Hofbauer z Korolup čp. 58, matka Anna otce Martin Stiepani Franz Soukopp třičvrtěláník z Korolup a Jakob Gollinger celoláník z Korolup
13. listopad 1894 Martin Sperka Stagel Johann (36) z Podmyče čp. 26, otec Georg Stagel, matka narozená otci Josef Deckenbach Stadler Maria (29) z Korolup čp. 46, otec Jakob Stadler, matka narozená otci Jakob Platzer
19. únor 1895 Martin Sperka Karlberger Mathias (27) voják (k.k. Landwehr Infanterie Bataillone Nr. 18) ze Starého Petřína čp. 16, otec Johan Karlberger ze Starého Petřína, matka Maria rozená Jausen Andre Anna (30) z Korolup čp. 30. otec (Radovan?) Andre, matka Katharina narozená otci Mathias Strobl Joh Irschik z Korolup a Johann ? podruh (Häusler) ze Starého Petřína
7. květen 1895 Martin Sperka Soukopp Franz (32) pololáník z Korolup čp. 33, otec ? Soukopp pololáník, matka Elisabeth narozená otci Mathias Stiepani Überreiter Anna (25) z Korolup čp. 10, otec Johann Überreiter pololáník, matka Maria narozená otci Mathias Stiepani Franz Soukopp třičtvrtěláník z Korolup a Josef Schwarz pololáník z Korolup
16. únor 1897 Martin Sperka Überreiter Josef (24) pololáník z Korolup čp. 10, otec Johan Überreiter pololáník z Korolup, matka Maria narozená otci Mathias Stiepani Jandl Maria (23) z Korolup čp. 38, otec Jakob Jandl celoláník z Korolup, matka narozená otci Georg Stiepani Johann Stiepani celoláník z Korolup a Franz Soukopp pololáník z Korolup[3]
15. únor 1898 Martin Sperka Bartů Mathias (37), otec ? Bartů z Korolup čp. 19, matka rozená Štěpánek Scheidl Katharina (40) z Korolup čp. 4 celoláník, otec Leopold Scheidl, matka Rosalia narozená otci Anton Rehard Johann Schwarz z Korolup a Franz Blažek obchodník z Korolup (str. 31)
22. listopad 1898 Martin Sperka Schwarz Josef (30) c. k. finanční úředník z Dačického cukrovaru, otec Josef Schwarz ze Znojma, matka Katharina narozená otci Franz Stifter Roschitsch Maria (23) z Korolup, otec Johann Roschitsch obchodník (Kaufmann) z Uherčic, matka Maria rozená otci Johann Hofmann Rudolf Waněk mlynář z Uherčic a Peter Waněk mistr mlynářský z Korolup, svatba povolena fin. ředit. (k.k. Landesfinanzdirektion)
31. leden 1899 Martin Sperka Jandl Franz (30) celoláník z Korolup čp. 38, otec Jakob Jandl, matka Katharina narozená otci Georg Stiepani Beigel Juliana (30) z Korolup čp. 21, otec Andreas Beigel celoláník z Korolup, matka Katharina narozená otci Jakob Hegenauer Stiepani celoláník z Korolup a Überreiter pololáník z Korolup
7. únor 1899 Martin Sperka Mandl Josef (36) celoláník z Rancířova čp. 27, otec Laurenz Mandl celoláník z Rancířova, matka Johanna rozená Linsbauer Dunkler Maria (27) z Korolup čp. 42, otec Karl Dunkler celoláník z Korolup, matka Jolana rozená otci Mathias Apeltauer Johann Irschik z Korolup a ? Apeltauer celoláník z Korolup
14. únor 1899 Martin Sperka Tesař Jakob (28) nádeník z Uherčic čp. 3, otec Franz Tesař nádeník z ?, matka Antonia rozená otci Franz Trnka Stiepani Maria (31) z Korolup čp. 23, otec ? Stiepani, matka Maria narozená otci Anton Zoder Jakob Gollinger celoláník z Korolup a ? z Korolup
16. březen 1899 Martin Sperka Kisling Georg (27) z Schiltern (Langenlois) čp. 147, otec Johann Kisling pololáník z Schiltern, matka Khatarina rozená Georgu Stagel[4][5] Stiepani Maria (32) v Korolupech čp. 55, otec Josef Stiepani, matka Elisabeth rozená otci Martin Apeltauer Johann ? z Schiltern a Jakob Gollinger z Korolup
1. srpen 1899 Martin Sperka Brázda Franz (29) z Chvalkovic čp. 3, otec Brázda Franz, matka Marie rozená Havlíček Kovář Antonie (27) z Korolup čp. 64, otec Kovář Franz, matka rozená Smetana Jan Přívětivý nádeník z Bačkovic a Ignaz Smetana z Police
6. únor 1900 Martin Sperka Schwarz Andreas (24) z Korolup čp. 36, otec Franz Schwarz pololáník z Korolup, matka Maria rozená Platzer Komenda ? (20) v Korolupech čp. 7, otec Johann Komenda celoláník z Korolup, matka Maria rozená Fuchs ? Apeltauer celoláník z Korolup a ? Apeltauer z Nespitz (str. 33)
4. únor 1902 Martin Sperka Endl Franz (28) z Mešovic čp. 12, otec Johann Endl z Mešovic, matka Maria rozená Luksch Reiber Maria (22) v Korolupech čp. 34, otec Jakob Reiber, matka Katharina Überreiter Franz Jandl z Nespitz a Franz Soukopp z Korolup
21. říjen 1902 Martin Sperka Beer Jakob (30) chalupník na čp. 72 v Korolupech, otec mistr mlynářský Alexander Beer z Korolup čp. 1, matka Eleonora rozená Brodesser Peigl Maria (19) chalupnice v Korolupech na čp. 72 a děvečka v Korolupech čp. 69, otec Peigl Franz z Korolup, matka ? narozená Antonu Dunklerovi Anton Waněk mistr mlynářský z Korolup a Johann Dunkler z Vratěnína (str. 34)
11. listopad 1902 Martin Sperka Nevěčný Franz (26) z Korolup čp. 28, otec Anton Nevěčný nádeník z Korolup, matka Katharina Fuchs Soukopp ? (26) v Korolupech čp. 54, otec Johann Soukopp, matka Maria Stiepani z Korolup ? pololáník z Korolup a Franz Apeltauer pololáník z Korolup
12. květen 1903 Martin Sperka Beigel Andreas (30) celoláník z Korolup čp. 21, otec Andreas Beigel celoláník z Korolup, matka rozená Högenauer Schwarz Maria (17) v Korolupech čp. 13, otec Franz Schwarz pololáník z Korolup, matka Maria rozená Platzer A. Strobl pololáník z Nespitz a Franz Jandl celoláník z Korolup
21. červenec 1903 Martin Sperka Schwarz Jakob (24) pololáník z Korolup čp. 13, otec Franz Schwarz, matka Maria rozená Platzer Apeltauer Johanna (22) , otec Mathias Apeltauer, matka Maria rozená Blei Andreas Dunkler pololáník z Nespitz a Josef Beigel celoláník z Korolup
28. července 1903 Martin Sperka Stiepani Johann (32) pololáník z Korolup čp. 31, otec Martin Stiepani pololáník, matka Maria rozená Apeltauer (otec Mathias) v Korolupech Tschoffa Johanna (23) v rodičovském domě v Korolupech čp. 41, otec Johann Tschoffa pololáník, matka Theresia narozená Georg Schwarz z Korolup Andreas Apeltauer gruntovník z Korolup a ? Soukop z Korolup
2. květen 1904 Josef Václavík z Lubnice Burda Franz (25) záložník v Korolupech čp. 58, otec nádeník Franz Burda z Korolup, matka Agnes rozená Štěrba (otec Jakub) z Velkého Jeníkova/Groß Jenikau u Telče Večeřa Antonia (21) děvečka na čp. 13 v Korolupech, otec Anton Večeřa čeledín na Mitrowitzhof/Mitrovický statek u Uherčic, matka Franziska rozená Janíček (otec Franz) z Domamilu Franz Slabý kovářský mistr z Korolup čp. 19 a Jakub Prát nádeník z Korolup čp. 71 (str. 35)
21. listopad 1905 Josef Anderl Kotzian Laurenz (30) záložník (Ersatz-Reservist des Infanterie Regiments Nr. 99) v Korolupech čp. 22, otec Franz Kotzian z Korolup, matka Anna Maria narozená Mathias Apeltauer z Korolup Tschoffa Maria (21), otec Johann Tschoffa pololáník z Korolup, matka Theresia narozená Georg Schwarz z Korolup Franz Stiepani z Korolup čp. 60 a Johann ? z Korolup čp. 9
21. listopad 1905 Josef Anderl Tschoffa Johann (27) pololáník z Korolup čp. 41 (Ersatz-Reservist des Infanterie Regiments Nr. 99), otec Johann Tschoffa pololáník z Korolup, matka Theresia narozená Georgovi Schwarz v Korolupech Jandl Maria (25) z rodičovského domu v Korolupech čp. 49, otec Leopold Jandl, matka Maria rozená Voříšek z Korolup Franz Soukopp z Korolup čp. 69 a Josef Schwarz z Korolup čp. 67
13. únor 1906 Heinrich Apeltauer prem. z kláštera v Teplé u Einsiedl bei Marienbad/Mnichov u Mariánských Lázní Apeltauer Ignaz (29) celoláník z Korolup čp. 37 (Ersatz-Reservist des Infanterie Regiments Nr. 99), otec Andreas Apeltauer, matka Katharina narozená Franz Fuchs z Mešovic Schwarz Maria (20) z Korolup čp. 61, otec Johann Schwarz pololáník z Korolup, matka Albina narozená Franz Blei z Korolup Martin Stiepani pololáník z Korolup čp. 31 a Johann Soukopp pololáník z Korolup čp. 16
13. únor 1906 Heinrich Apeltauer prem. z kláštera v Teplé Einsiedl bei Marienbad/Mnichov u Mariánských Lázní Schwarz Franz (29) celoláník z Korolup čp. 15, otec Leopold Schwarz, matka Katharina narozená Johann Steindl z Lospitz Apeltauer Maria (22) z Korolup čp. 37, otec Andreas Apeltauer, matka Katharina narozená Franz Fuchs z Nespitz Steindl z Lospitz čp. 3 a Franz Fuchs z Nespitz čp. 26
20. květen 1906 Josef Anderl Kalenda Johann (23) záložník c. k. pěšího pluku z Police čp. 1, otec Johann Kalenda služebník z Uherčic, matka Marie rozená otci Mathias Veverka ze Schinkahof v Piesling/Písečná Blažek Johanna (26) z Korolup čp. 59, otec Franz Blažek z Korolup (otec Josef Blažek a matka Johhanna rozená Jordanek), matka Juliana narozená tesaři Johannu Paul z Korolup Franz Stiepani z Korolup čp. 60 a ?
23. říjen 1906 Josef Anderl Harrer Leopold (43) pololáník ze Stálek čp. 53, otec Josef Harrer pololáník ze Stálek, matka Elisabeth rozená Stiepani z Korolup Schremser Maria (33) z rodičovského domu čp. 73 v Korolupech, otec Franz Schremser z Korolup, matka Katharina rozená Dunkler z Korolup Josef Eidher pololáník ze Stálek čp. 72 a Andreas Apeltauer pololáník z Korolup čp. 40
27. listopadu 1906 Josef Anderl Schauaus Jakob (56) z Korolupy čp. 62, otec Martin Schauaus z Korolup, matka Anna Maria narozená Kauer Baldreich Maria (22) děvečka z Korolup na čp. 13, otec Jakob Baldreich z Mešovice, matka Josefa narozená Franziska Křivánek z Nespitz str. 38
23. duben 1907 Josef Anderl Eker Peter (40) z Jazovic čp. 16, otec ? Eker z Jazovic, matka Anna rozená Hummel z Jazovic Stiepani Maria (28) z Korolup čp. 3, otec Johann Stiepani, matka Anna Maria rozená Kotzian z Korolup (otec Johann narozen v Hafnerluden) Mathias Jausen pololáník z Jazovic čp. 4 a Johann Deckenbach chalupník z Jazovic čp. 35 (Starý Petřín)
8. říjen 1907 Josef Václavík v Lubnici Setzer Johann (32) z Podhradí (Freistein) čp. 17, záložník (k.k. Landwehr Infanterie Regiment Nr. 5), otec Setzer Anton z Freistein, matka Eleonora rozená Silberbach z Drosendorfu (otec Josef) Nevěčný Katharina (27) z Korolup čp. 27, otec Anton Nevěčný z Korolup, matka Katharina rozená Fuchs (otec Jakob Dančovice fara Alt Hart) z Korolup Franz Apeltauer pololáník z Korolup čp. 6 a Franz Setzer z Mallersbach (u Hardegg) čp. 22
19. listopad 1907 Anton Pošvář Burda Johann (24) z Korolup čp. 19, otec Burda Franz nádeník z Korolup, matka Agnes rozená Štěrba z Telče Stiepani Antonia (27) z Korolup, otec Stiepani Johann chalupník čp. 3, matka Anna Maria rozená Kotzian z Hafnerluden/Lubnice Johann Deckenbach z Jasowitz/Jazovic čp. 35 a Franz Burda z Uherčic čp. 46
14. leden 1908 Franz Hlavička v Jemnici Táborský Peter (27) z Radotic čp. 43 záložník (Ersatz-Reservist des Infanterie Regiments Nr. 99), otec Franz Táborský chalupník z Radotic, matka rozená Nevrkla z Radotic Račický Maria (23) děvečka na čp. 6, otec Franz Račický chalupník z Louky (Jemnice), matka rozená Valla (Vala) z Třebelovic Anton Račický z Louky a Franz Ševelda z Oponešic
17. listopad 1908 Anton Pošvář Niederhafner Georg (29) z Dančovic čp. 21, záložník (k.k. Landwehr Infanterie Regiment „Brünn“ Nr. 14), otec Mathias Niederhafner pololáník z Dančovic, matka Theresia rozená Schön z Dančovic Schwarz Maria (23) z Korolup, otec Leopold Schwarz pololáník z Korolup čp. 15, matka Katharina rozená Steindl z Korolup Johann Schön gruntovník z Dančovic čp. 6 a M. Steindl gruntovník z Lovčovice/Lospitz čp. 30
24. listopad 1908 Anton Pošvář Tschoffa Georg (26) z Korolup čp. 41, otec Johann Tschoffa celoláník z Korolup čp. 41, matka Theresia rozená Schwarz (otec Georg) z Korolup Tschoffa Maria (28) pololánička z Korolup čp. 41, vdova po zemřelém Johannu Tschoffa pololáníku z Korolup čp. 41, otec Leopold Jandl gruntovník z Korolup čp. 49, matka Maria rozená Voříšek z Oslnovic Josef Baldreich gruntovník z Korolup čp. 17 a Franz Soukopp gruntovník z Korolup čp. 69
1. listopad 1909 Anton Pošvář Endl Josef (22) nádeník (Taglöhner) v Korolupech na čp. 39 v záloze (Ersatz-Reservist des Infanterie Regiments Nr. 99), otec Endl Eduard nádeník z Police, matka Maria rozená Ševelda v Polici Neshyba Anastasia (22) děvečka v Korolupech na čp. 39, otec Johann Neshyba chalupník z Loukovic (Laukowitz) čp. 54, matka Franziska rozená Benc z Loukovic (tři křížky) Růžička nádeník z Police čp. 86 a Kauer pololáník z Korolup čp. 18
25. leden 1910 Anton Pošvář Apeltauer Jakob (23) pololáník z Korolup čp. 48, otec Apeltauer Jakob pololáník z Korolup, matka Maria rozená Schwarz z Korolup Jandl Franziska (22) z Korolup čp. 49, otec Leopold Jandl z Korolup čp. 49, matka Maria rozená Vořišek z Oslnovic Johann Soukopp pololáník z Korolup čp. 16 a Franz Tschoffa pololáník z Korolup čp. 41
5. duben 1910 Anton Pošvář Soukopp Franz (53) gruntovník z Korolup čp. 69, otec Johann Soukopp gruntovník z Korolup, matka Johanna rozená Gollinger z Korolup Blei Katharina (53) z Korolup čp. 6, vdova po zemřelém Martinovi Blei z Korolup čp. 6, otec Johann Komenda z Korolup, matka Appolonia Zach rozená ve Vratěníně Franz Apeltauer pololáník z Korolup čp. 6 a Franz Blažek z Korolup čp. 59 (rozvod od stolu a lože povolen v Jemnici)
12. duben 1910 Anton Pošvář Soukopp Johann (27) z Korolup čp. 16, otec Johann Soukopp pololáník z čp. 16, matka Anna Maria rozená Irschik z Korolup Apeltauer Katharina (22) z Korolup čp. 40, otec Andreas Apeltauer pololáník z Korolup čp. 40, matka Juliana rozená Komenda z Korolup ? Apeltauer pololáník z Korolup čp. 6 a Johann Swarz pololáník z Korolup čp. 61
19. červenec 1910 Anton Pošvář Mold Franz (31) gruntovník (Grundbesitzer) z Langau čp. 36, otec Florian Mold gruntovník z Langau, matka Maria rozená Reiss z Langau Dunkler Maria (32) z Korolup čp. 68, otec Johann Dunkler sedlák z Korolup, matka Johanna rozená Jandl z Korolup Martin Stiepani gruntovník (Grundbesitzer) z Korolup čp. 31 a Johann Blüml gruntovník z Langau čp. 11
14. srpen 1910 Anton Pošvář Novák Franz (25) záložník (k.k. Landwehr Infanterie Regiment „Brünn“ Nr. 14) ve službě (Dienstkraft) v Korolupech čp. 35, otec Novák Johann nádeník z Opatova/Opatau čp. 174, matka Franziska rozená Tuna z Opatova Prokeš Antonia (23) služka v Korolupech čp. 21, otec Johann Prokeš nádeník z Bačkovic čp. 6, matka Apolonia rozená Kasal z Bačkovic M. Schwarz gruntovník (Grundbesitzer) z Korolup čp. 36 a A. Beigel gruntovník (Grundbesitzer) z Korolup čp. 21
4. únor 1911 Anton Pošvář Högenauer Karl (51) z Wolfsbachu čp. 22, otec Högenauer Franz z Vratěnína čp. 8, matka Johanna rozená Fetscher z Luden u Raabs) an der Thaya Stiepani Maria (27) z Korolup čp. 12, otec Franz Stiepani pololáník z Korolup čp. 12, matka Maria rozená Stadler z Tiefenbach/Hluboká u Písečné Josef N? z Heinrichsreith čp. 2 u Drosendorfu a Mathias Luksch z Korolup čp. 20
2. květen 1911 Anton Pošvář Prochazka Franz (27) z Chvalatic čp. 43, otec Karl Prochazka z Chvalatic čp. 43, matka Theresia Scherer z Chvalatic Vyhlidal Juliana (33) z Korolup čp. 24, otec Franz Vyhlidal z Korolup, matka rozená Noha z Uherčic Johann Stiepani pololáník z Korolup čp. 9 a Franz Scherer z Chvalatic čp. 78
15. říjen 1911 Raimund Jungbauer ve Vídni XII., Neumargareten Stiepani Franz (30) z Korolup čp. 60, otec Franz Stiepani, matka Theresia rozená Apeltauer z Korolup Baldreich Josefa (20) z Korolup čp. 6 u Karoline Baldreich, zemřelý otec Josef Baldreich z Police, matka Josefa rozená Křivánek Friedrich Postl Ramperstorffergasse čp. 40 Wien V. a Franz Kotzian Hahngasse čp. 24 Wien IX.
16. leden 1912 Anton Pošvář Komenda Johann (34) z Lubnice čp. 7, otec Andreas Komenda pololáník z Lubnice čp. 7, matka Juliana Stiepani z Korolup (otec Franz Stiepani) Stiepani Katharina z Korolup čp. 12, otec pololáník z Korolup čp. 12, matka Maria rozená Stadler z Tiefenbach/Hhluboká u Písečné Johann Strobl pololáník z Lubnice čp. 28 a Jakob Högenauer z Wolfsbach (Dolní Rakousko) čp. 22
6. února 1912 Anton Pošvář Hochrainer Johann (29) záložník c. k. pěšího pluku č. 99 (Ersatz-Reservist des Infanterie Regiments Nr. 99) z Podhradí čp. 12, otec Johann Hochrainer, matka Maria rozená Reiber z Freistein Vyhlidal Antonia (25) z Korolup čp. 24, otec Franz Vyhlidal z Korolup, matka Khatarina rozená Noha z Uherčic Alois Steinbrecher z Freistein č. 15 a Franz Prochaska z Chwallatitz čp. 43
13. únor 1912 Anton Pošvář Komenda Josef (28) záložník c. k. pěšího pluku č. 99 (Ersatz-Reservist des Infanterie Regiments Nr. 99) z Korolup čp. 7, otec Johann Komenda celoláník z Korolup, matka Maria rozená Fuchs z Nespitz Stiepani Justina (27) z Korolup čp. 35, otec celoláník Johann Stiepani, matka Marie rozená Beigel z Korolup Franz Apeltauer pololáník z Korolup čp. 6 a Franz Gollinger pololáník z Korolup čp. 5
13. únor 1912 Anton Pošvář Stiepani Johann (24) dělostřelec v záloze z Korolup (Kanonier, Festungsartillerie-Regiment) z Korolupy čp. 35, otec Johann Stiepani celoláník z Korolup, matka Maria rozená Beigel z Korolup Komenda Johanna (25) z Korolup čp. 7, otec Johann Komenda celoláník, matka Maria rozená Fuchs z Nespitz/Mešovice Andreas Beigel celoláník z Korolup čp. 21 a Andreas Schwarz celoláník z Korolup čp. 36
19. únor 1912 Anton Pošvář Pfeifer Josef (24), zedník v rod. domě Podhradí čp. 83, náhradní záložník pěšího c. k. pluku č. 24 (Ersatz-Reservist des Infanterie Regiments Nr. 24), otec chalupník Pfeifer Augustin, matka Antonia Štěpanovsky z Freistein Ondráček Maria Karolina (23) z Korolup čp. 76 (myslivna), otec panský myslivec Philipp Ondráček z Korolup, matka Maria rozená Benda z Police Anton Ondráček myslivec z Uherčic čp. 55 a Franz Müller bytem Freistein čp. 25
19. listopad 1912 Josef Anderl v kostele sv. Mikuláše ve Znojmě Eher Rudolf (28) z Vratěnína čp. 16, otec Sebastian Eher, matka Maria rozená Dunkler (Josef) z Vratěnína Stiepani Maria (26) z Korolup čp. 35, otec Johann Stiepani celoláník z Korolup, matka Maria rozená Beigel (Andreas) z Korolup Urban Urbanek z Vratěnína a Josef Komenda celoláník z Korolup čp. 7
7. leden 1913 Anton Pošvář Baldreich Karl (30) z Korolup čp. 26, otec Josef Baldreich, matka Josefa rozená Křivánek z Police Sobotka Maria (22) děvečka z Korolup čp. 39, otec Johann Sobotka nádeník u Uherčic, matka Anna rozená Novák z Pirnitz/Brtnice Jakob Baldreich z Korolup čp. 62 a Johann Baigl ze statku Grösinghof u Stálek (str. 45)
21. leden 1913 Anton Pošvář Stiepani Josef (42) z Korolup čp. 52, otec pololáník Franz Stiepani z Korolup čp. 18, matka Elisabeth rozená Reiber z Korolup Wohl Katharina z Korolup čp. 52, otec Johann Wohl, matka Maria rozená Sommer z Korolup Franz Jandl celoláník z Korolup čp. 38 a Johann ? pololáník z Korolup čp. 61
8. duben 1913 Anton Pošvář Boigner Jakob (24) z Korolup čp. 25, syn Marie Boigner z Freistein, otec Franz Boigner z Freistein čp. 38 a manželka Anna rozená Stiedl v Freistein/Podhradí Čermák Maria (21) z Korolup čp. 25, otec Ignaz Čermák z Alt-Dietmanns (Dolní Rakousko) čp. 81, matka Maria rozená Vevera v Kollmitz u Raabs an der Thaya Johann ? z Korolup čp. 28 a Franz Schenkirsch tesař (Zimmerer, Zimmermann) z Korolup čp. 14
13. květen 1913 Anton Pošvář Eidher Karl (27) pololáník ze Stálek čp. 49, otec Eidher Johann, matka Elisabeth rozená Wagner ze Stálek Dunkler Juliana (32) z rodičovského domu čp. 68 v Korolupech, otec Dunkler Johann, matka Johanna rozená Jandl z Korolup Franz W? z Langau čp. 36 a Johann Eidher z Schaffa/Šafov čp. 52
3. červen 1913 Anton Pošvář Stollhof Franz (28) v rodičovském domě v Mešovicích čp. 17 záložník (Ersatz-Reservist des Infanterie Regiments Nr. 99), otec Leopold Stollhof čtvrtláník z Mešovic, matka Maria rozená Kainz z Mešovic Luksch Ernestine (28) v rodičovském domě v Korolupech čp. 20, otec Mathaeus Luksch celoláník z Korolup, matka Anna Maria rozená Stiepani z Korolup Johann Linbauern celoláník z Rancířova čp. 51 a Johann ? pololáník z Korolup čp. 12
3. červen 1913 Anton Pošvář Luksch Johann (31) v rodičovském domě v Korolupech čp. 20, otec Mathaeus Luksch celoláník z Korolup, matka Anna Maria rozená Stiepani z Korolup Stiepani Maria (30) v rodičovském domě čp. 11, otec Franz Stiepani pololáník z Korolup, matka Elisabeth rozená Überreiter z Korolup Franz Stadler pololáník z Korolup čp. 46 a Schön pololáník z Korolup čp. 44
15. červenec 1913 Anton Pošvář Apeltauer Franz (35) v rodičovském domě čp. 37, otec Andreas Apeltauer celoláník z Korolup, matka Katharina Fuchs z Mešovic Gollinger Maria (26) v rodičovském domě čp. 5, otec Franz Gollinger pololáník z Korolup, matka Apollonia rozená Stiepani z Korolup Josef Stiepani celoláník z Korolup čp. 18 a Johann Stiepani pololáník z Korolup čp. 9
15. červenec 1913 Anton Pošvář Gollinger Josef (28) v rodičovském domě čp. 5 záložník (Ersatz-Reservist des Infanterie Regiments Nr. 99), otec Franz Gollinger pololáník z Korolup, matka Apollonia rozená Stiepani z Korolup Apeltauer Theresia (25) v rodičovském domě čp. 37, otec Andreas Apeltauer celoláník z Korolup, matka Katharina rozená Fuchs z Nespitz Franz Stiepani celoláník z Korolup čp. 39 a Anton Blei pololáník z Korolup čp. 43
20. červenec 1913 Anton Pošvář Endl Augustin (24) ve službě na čp. 44 v Korolupech, záložník (Ersatz-Reservist des Infanterie Regiments Nr. 99), otec Eduard Endl nádeník z Police, matka Marie rozená Sevelda z Budkova Tříletá Marie (18) služka v Korolupech na čp. 44, otec Josef Tříletý tesař z Kostník, matka Antonia rozená Mochar z Kostník Franz Stadler pololáník z Korolup čp. 46 a Josef Schön pololáník z Korolup čp. 44
16. září 1913 Anton Pošvář Entenfellner Johann (37) z rodného domu v Habersdorfu na čp. 1 (mlýn), farnost Asperhofen v D. Rakousku, syn mistra mlynářského Ferdinanda Entenfellnera narozeného v Elsbachu okres Tulln, nyní bytem v Korolupech na mlýně čp. 1matka Maria Anna rozená otci Johann Stockhammer z Einsiedel v D. Rakousku Waněk Berta (35) z rodného domu v Korolupech čp. 1, otec Peter Waněk mistr mlynářský, matka Anna Maria rozená otci Franz Oberbauer z Höhenberg Anton Waněk (k.k. Gendarmerie Wachtmeister) z Police a Ferdinand Entenfellner mistr mlynář z Habersdorfu
18. květen 1915 Anton Pošvář Matzinger Johann (28) celoláník z Podhradí čp. 73, otec Matzinger Anton, matka Maria rozená Karlberger z Podhradí Vyhlídal Agnes (25) v rodičovském domě v Korolupech čp. 24, otec Vyhlídal Franz obchodník, matka Katharina rozená Noha z Oslnovic (Höslowitz) Johann Stiepani pololáník z Korolup čp. 31 a Franz Prochaska z Čížova čp. 45 (Zaisa) u obce Horní Břečkov
18. srpen 1918 Anton Pošvář Strobl Jakob (40) celoláník z Korolup čp. 63, otec Strobl Johann, matka Anna Maria rozená Stiepani v Korolupech Hanek Maria (26), děvečka v Korolupech na čp. 69, otec Franz Hanek z Kdousova na čp. 5, matka Maria rozená Walla (Vala) v Kdousově[6] Jakob Baldreich statkář z Korolup čp. 17 a Jakob Nekula statkář z Kdousova čp. 38
10. září 1918 Josef Rudisch v Drosendorfu Schwarz Jakob (39) pololáník z Korolup čp. 13, otec Franz Schwarz z Korolup, matka Anna Maria rozená ? Soukopp Maria (38) v rodičovském domě čp. 53 v Korolupech, otec Mathias Soukopp celoláník, matka Theresia rozená Apeltauer z Korolup Andreas Schwarz celoláník z Korolup čp. 36 a Andreas Beigel celoláník z Korolup čp. 21
  1. Acta Publica: Moravský zemský archiv Brno, římskokatolický farní úřad Bítov, 1751 - 1783 (13400) a 1785 - 1869 (13405), římskokatolický farní úřad Korolupy 1858 - 1918 (14026)
  2. Geschenk des Müllermeisters Plach in Drosendorf, 1893
  3. Zörlein-Stammbaum - Überreiter, Jandl, Soukopp, Raab usw.
  4. Karl Kisling zdědil v Unterthürnau (Drosendorf) po otci Ferdinandu Kislingovi mlýn a oženil se v roce 1929 s Johanou Bauer z tzv. Loibing-Mühle (Libuňský mlýn) ve Frejštejně (1949 Podhradí), dcerou Josefa Bauera mistra mlynářského na Loibing-Mühle. Za svědky šli Adalbert Bauer řezník z Podhradí a Anton Kisling spolumajitel mlýna (Loibing -Mühle) v Pohradí a mistr mlynářský. Libuňský mlýn stával u prvního moravského mostu přes Dyji, nad Frejštejnem a nesl název podle místa "Loibing" zachyceném na prvním vojenském mapování z 60. let 18. století. Místa (Flurnamen) s Loib, Leib, Lib a Löb označují Lichtort, leuchtender Ort (Sagenhafte Wanderungen zu magischen Orten in Leipzig und Umgebung: Mythen und Legenden, Prähistorische Flurnamen, Fundstätten, Kultplätze; Band 1: Das Stadtgebiet von Leipzig, Band 1, str. 188).
  5. Kunstmühle v Unterthürnau (tak se nazývaly mlýny, které vykazovaly od 19. století velmi moderní mlynářskou techniku) patřil rodině Kisling, proto se mu říká někdy "Kislingmühle" nebo "Kislinghaus". Rakouský architekt Erich Franz Leischner (architekt sociální výstavby ve Vídni „Robert-Blum-Hofu a „Franz-Kurz-Hofu) si oblíbil okolí Drosendorfu a letní dovolenou často trávil právě u Kislingů (Karl Kiessling) na mlýně. Slovo dalo slovo a Leischner navrhl také novou přestavbu Kislingům. Zejména upoutá hranolovitá věž se skleněnými průhledy do okolí. Mlýn zdobí betonové plastiky a sgrafito mlynářských synků a sluneční hodiny. Vzhledem k tomu, že Kislingovi měli hodně neprovdaných dcer, tak architekt Leischner navrhl spoustu obytného prostoru. Navrhoval také vnitřní mobiliář, z něhož je podstatná část zachována, dokonce i koupelny.
  6. Josef Gollinger narozený 21. 12. 1878 v Korolupech otci Jakob Gollinger pololáníku v Korolupech čp. 66 a matce Maria se oženil 25. 2. 1919 s Franziska Hanek z Kdousova.