Dějiny českobudějovické diecéze/Seznam zemřelých kněží českobudějovické diecéze 1785-1899

Z Wikiknih
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Jedná se o římskokatolické kněze diecézní nebo kněze řeholní, kteří působili alespoň krátký čas v českobudějovické diecézi a zemřeli v období od jejího založení v roce 1785 do roku 1899. Jedná se o nekompletní seznam, řazený chronologicky podle data úmrtí. Soupis zahrnuje i kněze, kteří působili v té části českobudějovické diecéze, která byla po roce 1993 z ní vyjmuta a vtělena do nově založené diecéze plzeňské (část Klatovska, Horšovskotýnsko a Chodsko).

jméno a příjmení kněze datum úmrtí jiné údaje
Nepomucen Nossek, O.Cist. 1785-03-1616. března 1785 Zlatokorunský cisterciák. Někdejší duchovní správce na Svatém Kameni (farnost Rychnov nad Malší), po roce 1770 farář v Křemži.
Augustin Hromada, O.Cist. 1787-11-055. listopadu 1787 Zlatokorunský cisterciák. Farář v Černici.
J.M. can. Anton Büttner 1788-02-1616. února 1788 Sídelní kanovník českobudějovické katedrální kapituly.
Placidus Ferdinand Josef Krab, O.Cist. 1788-04-033. dubna 1788 Vyšebrodský cisterciák. V letech 1771-1784 administrátor farnosti ve Střížově, dožil v komunitě ve vyšebrodském klášteře.
Laurentius Teysik, OSA 1788-04-2828. dubna 1788 Obutý augustinián, kněz. Někdejší člen domažlického konventu. Později působil jako domácí kaplan u šlechtických dvorů Vilanských a Czerninů.
Bohumír Bylanský, O.Cist. 1788-07-2121. července 1788 Cisterciák. Historicky poslední opat cisterciáckého opatství ve Zlaté Koruně. Po zrušení svého kláštera dožil v Chýnově u Tábora. V Chýnově je pohřben v hrobce farního kostela.
Marian Staně, O.Cist. 1789-03-1717. března 1789 Zlatokorunský cisterciák. Jako kněz působil nejprve ve zlatokorunském klášteře. Po jeho zrušení odešel v roce 1786 na faru do Kájova. Od roku 1788 byl výpomocným duchovním ve farnosti Brloh, kde působil až do své smrti.
Jan František z Horního Slavkova, OFMCap. 1789-04-1212. dubna 1789 Kapucín. Kněz v kapucínském konventu v Horšovském Týně.
Theobald Delphine, O.Cist. 1789-05-099. května 1789 Vyšebrodský cisterciák, farář vyšebrodské farnosti. Jubilant kněžství.
Laurentin z Chrástu, OFMCap. 1789-05-1616. května 1789 Kapucín. Kněz v kapucínském konventu v Sušici.
Franz Strebl 1789-12-3030. prosince 1789 Kaplan ve Vimperku.
Jan Polák 1790-01-3030. ledna 1790 Farář v Lišově.
Korbinián z Mělníka, OFMCap. 1790-02-033. února 1790 Kapucín, kněz v kapucínském konventu v Horšovském Týně.
Jan Vincenc Schuldes 1790-09-1616. září 1790 Děkan v Táboře.
Gedeon z Radomyšle, OFMCap. 1790-12-2626. prosince 1790 Kapucín. Kněz v kapucínském konventu v Sušici.
Tomáš z Prahy, OFMCap. 1791-05-1414. května 1791 Kapucín. Kněz v kapucínském konventu v Sušici.
Robert Schorsch, O.Cist. 1791-10-033. října 1791 Zlatokorunský cisterciák. "Director horologii" ve zlatokorunském klášteře. V letech 1765-1780 farář v Boleticích. V roce 1785 byl v souvislosti se zrušením kláštera penzionován a s opatem Bylanským odešel do Chýnova u Tábora. Odtud však záhy odešel do Choustníka, kde prožil zbytek života.
Zikmund Dvořák, O.Cist. 1792-04-1717. dubna 1792 Zlatokorunský cisterciák, někdejší kaplan v Kájově, později výpomocný duchovní v Křemži. Po zrušení zlatokorunského opatství zůstal ve Zlaté Koruně jako výpomocný duchovní v tamní farnosti. V roce 1787 se odstěhoval do Českého Krumlova, kde dožil.
Nivard Hartl, O.Cist. 1792-11-044. listopadu 1792 Zlatokorunský cisterciák, kaplan ve Chvalšinách.
Sigismund Flaschka, OSA 1792-11-1010. listopadu 1792 Obutý augustinián. Od r. 1783 kooperátor v Trhanově.
Matthias Hertzog 1793-03-1010. března 1793 Rodák z Českých Budějovic. Teologii studoval ve Vídni a v roce 1780 přijal kněžské svěcení. Až do roku 1784 působil na několika místech jako výpomocný duchovní. Po vzniku českobudějovické diecéze byl biskupem Schaaffgotschem ustanoven dómským vikářem českobudějovické katedrály. Záhy se však začal chovat velmi problematicky. Zvláště kvůli tomu, že začal o biskupovi a jeho spolupracovnících šířit různé pomluvy. Zároveň se provinil proti armádě, neboť pomlouval i českobudějovickou vojenskou posádku. Po čase jeho excesy řešil diecézní církevní soud. Hertzog následně prožil několik měsíců v kněžské káznici. Záhy po propuštění byl z Českých Budějovic odvolán a ustanoven za výpomocného duchovního ve farnosti Kostelní Radouň. Zde se delší čas choval vzorně a vznikl dojem, že u něj došlo k nápravě. Proto byl v roce 1789 v Kostelní Radouni ustanoven (poté, co jeho předchůdce, P. Šebestián Želivský, odešel na penzi) farářem. Záhy se opět začal chovat neakceptovatelně. Byl obviněn z vybírání neúměrně vysokých poplatků za církevní úkony a následně z krádeže. V důsledku toho byl z českobudějovické diecéze vypovězen do diecéze litoměřické.
František Skrbek 1793-03-1313. března 1793 Lokalista v Olešnici u Trhových Svinů.
J.M. can. Ignác von Vernier 1793-07-2525. července 1793 Kanovník českobudějovické katedrální kapituly. Farář v Trhových Svinech.
Hyacint z Luk, OFMCap. 1793-09-033. září 1793 Kapucín. Vikarista českobudějovické katedrály.
Anton Georg Josef Kitzhofer 1793-10-1616. října 1793 Farář v Horní Plané.
Albán ze Sušice, OFMCap. 1793-12-2020. prosince 1793 Kapucín. Kněz v kapucínském konventu v Sušici.
Adrián ze Zvíkova, OFMCap. 1794-12-2121. prosince 1794 Kapucín. Lokalista v Černé v Pošumaví.
Kryštof Doubek, OSA 1795-01-088. ledna 1795 Obutý augustinián, kněz. V letech 1763-1769 podpřevor konventu v Domažlicích.
Gotthard Schneider, OP 1795-05-3030. května 1795 Dominikán, lokalista v Budislavicích.
Amadeus Wilt, O.Cist. 1795-08-033. srpna 1795 Zlatokorunský cisterciák. Lokalista v Jablonci.
Prokop Harrer 1796-01-1818. ledna 1796 Děkan v Sušici. Titulární biskupský rada.
Christian Scheib, OSA 1796-12-3030. prosince 1796 Obutý augustinián, kněz. Působil v domažlickém konventu a vyučoval na místním nižším gymnáziu.
J.M. can. Franz Josef Hnyk 1797-07-022. července 1797 V letech 1767-1780 děkan v Bechyni. V době zřízení českobudějovické diecéze byl nejbližším spolupracovníkem biskupa Schaafgotsche, který jej jmenoval svým generálním vikářem, a instaloval jej jako kanovníka nově zřízené českobudějovické katedrální kapituly.
Václav Ninger 1798-02-022. února 1798 Lokalista v Budislavicích.
Jiří Kilián 1798-11-099. listopadu 1798 Farář v Poběžovicích.
Kunibert z Podvoří, OFMCap. 1799-01-2020. ledna 1799 Kapucín. Celkem 14 let působil jako misionář v carském Rusku. Po návratu do vlasti působil jako lokalista v Korkusově Huti.
Gunther z Havlíčkova Brodu, OFMCap. 1799-04-1919. dubna 1799 Kapucín. Lokalista v Dolním Bukovsku.
Šebestián Lounský 1799-05-2929. května 1799 Děkan v Domažlicích.
Prokop od Proměnění Páně Procházka, OAD 1799-08-2121. srpna 1799 Bosý augustinián. Farář ve Lnářích.
Florian Johann Höderle, O.Cist. 1800-02-088. února 1800 Zlatokorunský cisterciák. Jako kaplan působil postupně v Kájově a ve Chvalšinách, nějaký čas žil také přímo v klášteře, kde vyučoval filosofii v rámci domácího teologického studia. V roce 1781 se stal farářem v Boleticích, kde přečkal i zrušení svého domovského kláštera v rámci josefinských reforem. Od r. 1791 farář na Ktiši u Prachatic, kde působil až do své smrti.
Raymund Jecho, O.Cist. 1800-02-1717. února 1800 Zlatokorunský cisterciák. Někdejší kaplan v Kájově, od roku 1791 až do své smrti farář v Dolní Vltavici.
Hilarion ze Sušice, OFMCap. 1800-07-1212. července 1800 Kapucín. Farář v Petrovicích u Sušice.
Ferdinand Kindermann 1801-05-2525. května 1801 V letech 1771-1777 farář v Kaplici. Od roku 1790 biskup v Litoměřicích.
Edmund Hayder, O.Cist. 1801-12-077. prosince 1801 Zlatokorunský cisterciák, farář v Polné na Šumavě. Jubilant mnišských slibů a kněžství. Pohřben v Polné na Šumavě.
Amadeus od sv. Josefa Kalasanského, SchP 1801-12-3131. prosince 1801 Piarista, kněz, rodák z Moravského Berouna. Civilním jménem Engelbert Wentzl. Působil v piaristické koleji v Českých Budějovicích.
Zikmund Novák, O.Cist. 1802-02-2424. února 1802 Vyšebrodský cisterciák, farář v Hořicích na Šumavě.
Václav Pivec 1802-02-2828. února 1802 Rodák z Prahy. V letech 1760-1790 farář v Kasejovicích. Dožil na odpočinku u bosých augustiniánů ve Lnářích.
Eugen Eckl 1802-04-2929. dubna 1802 Farář v Olešnici u Trhových Svinů.
Kašpar Zachar 1803-01-1313. ledna 1803 Farář ve Starém Rožmitále.
Amadeus Dinzenhofer, OSA 1803-01-1818. ledna 1803 Obutý augustinián, kněz. Někdejší člen konventu v Domažlicích.
Kandidus Vojtěch Jan Říb, O.Cist. 1803-10-2222. října 1803 Vyšebrodský cisterciák. Rodák z Jičína v královéhradecké diecézi. Na kněze vysvěcen v r. 1768. Působil ve vyšebrodském klášteře jako sakristán. V roce 1780 jmenován administrátorem ve Strýčicích, kde působil až do své smrti.
Prokop Podlešnovec 1804-04-1818. dubna 1804 Děkan v Sušici a okrskový vikář sušického vikariátu.
Xaver Antonín Falk, O.Cist. 1804-06-2020. června 1804 Vyšebrodský cisterciák a kněz, profesor teologie na domácím teologickém studiu ve Vyšším Brodě, později učil na teologické fakultě v Praze.
Faustus Albert ze Sušice, OFMCap. 1804-08-099. srpna 1804 Kapucín. Kaplan v Osvračíně.
Wenceslaus Feigl de Streittenfeld, O.Cist. 1805-12-1414. prosince 1805 Vyšebrodský cisterciák. Farář v Boršově nad Vltavou.
Stanislav Placeda, O.Cist. 1806-03-055. března 1806 Zlatokorunský cisterciák, někdejší farář ve Chvalšinách. Dožil ve Zlaté Koruně, kde na penzi působil jako výpomocný duchovní ve farní duchovní správě.
J.M. can. Josef Kahl 1806-03-1717. března 1806 Děkan farnosti u sv. Mikuláše v Českých Budějovicích a zároveň děkan katedrální kapituly.
Rembert ze Stožce, OFMCap. 1806-04-033. dubna 1806 Kapucín. Farář v Kolinci.
Emanuel z Karlových Varů, OFMCap. 1806-05-2525. května 1806 Kapucín. Kaplan v Písku.
Benedikt Petr, O.Cist. 1806-12-099. prosince 1806 Vyšebrodský cisterciák. Farář ve Strýčicích.
Bonaventura Worbs, OFMCap. 1807-02-033. února 1807 Kapucín, kněz v kapucínském konventu v Horšovském Týně. Předtím působil v Něžině na Ukrajině.
Dominik Jan Hoffmann, O.Cist. 1807-05-077. května 1807 Vyšebrodský cisterciák, kněz. Profesor biblických studií na domácím teologickém studiu ve vyšebrodském klášteře.
Josef Kraus 1807-07-1616. července 1807 Farář v Hrobech.
Vojtěch Kruis 1807-10-1515. října 1807 Někdejší kaplan v Záhoří, posléze fundační kaplan v Soběslavi.
Protasius Frank, OFM 1807-10-1616. října 1807 Františkán, kněz. Někdejší lektor filosofie na domácím studiu ve františkánském konventu v Jindřichově Hradci. V letech 1800-1803 provinční ministr české františkánské provincie, po roce 1803 kustod provincie. Závěr života strávil ve františkánském konventu v Dačicích (brněnská diecéze).
Robert Novotný, O.Cist. 1808-03-1616. března 1808 Zlatokorunský (původně sedlecký) cisterciák, kněz. Po zrušení zlatokorunského opatství dožil zřejmě jako soukromá osoba.
Raimund Maria Weigner, OSM 1808-09-2727. září 1808 Člen Řádu služebníků Mariiných (servitů), bývalý provinciál tohoto řádu. V letech 1790-1808 farář v Kasejovicích.
Ignác Václav Steinbach 1808-11-2424. listopadu 1808 Farář ve Staňkově u Domažlic. Byl zavražděn.
Boleslav z Kutné Hory, OFMCap. 1809-07-2525. července 1809 Kapucín. Kněz v kapucínském konventu v Sušici.
Bernard Hromádka, O.Cist. 1809-12-2222. prosince 1809 Vyšebrodský cisterciák. Vojenský kaplan v Jindřichově Hradci. Zemřel na infekční nemoc. Pohřben ve Skalici na Slovensku.
Michael Iro, O.Cist. 1810-01-1010. ledna 1810 Zlatokorunský cisterciák. Kooperátor farnosti Zlatá Koruna.
František Raffius 1810-04-1616. dubna 1810 Farář ve Vlachově Březí. Zemřel na následky vážné nemoci ve věku 45 let.
Donát z Břví, OFMCap. 1810-08-1616. srpna 1810 Kapucín. Kněz v kapucínském konventu v Sušici. Jubilant řeholních slibů.
Ansbert z Českých Budějovic, OFMCap. 1810-12-2626. prosince 1810 Kapucín. Lokalista v Českých Žlebech.
Rogerius Křepelka, OFM 1811-05-1515. května 1811 Františkán, kněz. Kvardián konventu františkánů nejprve v Jindřichově Hradci a později v Bechyni.
Wunibald z Horšovského Týna, OFMCap. 1811-06-1919. června 1811 Kapucín. Farář v Křeči.
Didak ze Strakonic, OFMCap. 1812-04-1010. dubna 1812 Kapucín. Kněz v kapucínském konventu v Sušici. Jubilant kněžství.
František Pokorný 1812-07-2222. července 1812 Farář ve Vlachově Březí. Nadaný hudebník.
Regalát z Jičína, OFMCap. 1812-09-1313. září 1812 Kapucín. Kněz v kapucínském konventu v Horšovském Týně.
Tobiáš od sv. Thekly Jermář, OAD 1812-12-2828. prosince 1812 Bosý augustinián, v roce 1787 krátce lokalista v Budislavicích. Posléze působil v řádovém konventu v Lysé nad Labem (pražská arcidiecéze).
Mons. Jan Prokop Schaaffgotsche 1813-05-088. května 1813 Diecézní biskup českobudějovický.
Tomáš Jan Čekal 1813-06-055. června 1813 Děkan v Táboře.
Jan František Popelka 1813-07-1717. července 1813 Někdejší farář v Těmicích, později děkan v Kamenici nad Lipou. Biskupský vikář, konzistorní rada a školský dozorce.
J.M. can. Matěj Blahota 1814-04-2525. dubna 1814 Děkan v Mirovicích, čestný kanovník vyšehradské kapituly.
Severin Michalovic, OFM 1814-10-055. října 1814 Františkán, kněz. V letech 1761-1763 působil jako lektor filosofie ve františkánském konventu v Jindřichově Hradci. Zároveň byl tamtéž ustanoven jako praeses conferentiarum. V pozdější době byl provinciálem české františkánské provincie.
František Burgermcister 1816-04-1313. dubna 1816 Farář v Olešnici u Trhových Svinů.
Nikolaus Freyer, O.Cist. 1816-12-1515. prosince 1816 Vyšebrodský cisterciák, kněz. Sakristán a domácí katecheta ve vyšebrodském opatství.
J.M. can. Šimon Michael Kudler 1817-10-2525. října 1817 Někdejší farář v Benešově nad Černou, posléze kanovník českobudějovické katedrální kapituly.
ThDr. Philipp Plank, O.Cist. 1818-06-011. června 1818 Zlatokorunský cisterciák, kněz. Někdejší sekretář zlatokorunského opata. Po zrušení zlatokorunského opatství odešel na odpočinek. Dožil v Českých Budějovicích v domě patřícím cisterciákům z Vyššího Brodu.
Otto Borový, O.Cist. 1818-06-1010. června 1818 Zlatokorunský cisterciák, v letech 1781-1785 kněz-katecheta ve Zlaté Koruně, 1786-1788 lokalista v Besednici, na penzi žil opět ve Zlaté Koruně, kde vypomáhal ve farní duchovní správě.
Václav Schneider 1818-12-2828. prosince 1818 Někdejší farář v Bošilci, od r. 1810 farář na Hosíně.
Bazil z Ušáku, OFMCap. 1819-08-033. srpna 1819 Kapucín. Kněz v kapucínském konventu v Sušici. Jubilant kněžství.
Nikodém Reithmayer, O.Cist. 1819-08-2121. srpna 1819 Vyšebrodský cisterciák, farář v Boršově nad Vltavou.
J.M. can. Wolfgang Seidl 1820-03-2929. března 1820 Kanovník-kustod českobudějovické kapituly. Někdejší farář v Červeném Dřevě u Nýrska. Vrchní inspektor škol na území českobudějovické diecéze.
Floribert z Hořic, OFMCap. 1820-04-2222. dubna 1820 Kapucín. Kněz v kapucínském konventu v Sušici.
Josef Hablesreither 1820-06-1616. června 1820 Rodák z Nového Města na Moravě, někdejší profesor pastorálky v českobudějovickém kněžském semináři. V závěru života děkan v Trhových Svinech.
Antonín Jaroslav Puchmajer 1820-09-2929. září 1820 Rodák z Týna nad Vltavou. Po kněžském svěcení působil jako kaplan na Ktiši, posléze byl tamtéž farářem. Následně byl nějaký čas farářem v Kamenném Újezdě. Poté působil již mimo území českobudějovické diecéze (Jinonice u Prahy, Cítoliby, Radnice u Plzně). Vlastenec, básník, spisovatel. První český romista. Pohřben v Praze na Olšanských hřbitovech.
Vincenc Josef Rubricius 1821-03-1818. března 1821 Někdejší farář v Nové Cerekvi, později děkan v Pelhřimově a od 1. ledna 1790 okrskový vikář pelhřimovského vikariátu. Po vydání Tolerančního patentu v roce 1781 zasedal v komisích, které se zabývaly těmi, kdo chtěli přestoupit k některému z povolených nekatolických vyznání. Zejména se zaměřoval na ty, kdo měli snahu se vyhnout úředně nařízeným rozhovorům a výkladům katolické věrouky před konverzí k nekatolictví. Pro důslednost, se kterou jednal, bývá dodnes někdy evangelíky vnímán velmi negativně (viz např. E. Melmuková: Evangelíci v raně toleranční době). Šlo ovšem o člověka pečlivého a pracovitého, což uznávali i protestantští pastoři, kteří s ním jednali. Je po něm dochována jeho velmi pečlivě vedená úřední agenda - Exhibitní (tj. podací) protokoly, v níž poslední záznam je datovaný ještě v den jeho smrti, čili svou pracovitost a pečlivost si evidentně udržel až do úplného konce života.
Albert Egelseer, SchP 1821-08-1212. srpna 1821 Piarista, kněz. Profesor českobudějovického gymnázia.
ThDr. PhDr. Vincenc Aleš Pařízek, OP 1822-04-1717. dubna 1822 Dominikán. Na kněze byl vysvěcen v roce 1771. V letech 1783-1790 působil jako ředitel hlavní školy v Klatovech. V roce 1787 na vlastní žádost byl dočasně z dominikánského řádu uvolněn, knězem však zůstal. Podílel se na josefinské školské reformě v Čechách. Nějaký čas byl děkanem teologické fakulty v Praze. Konzistorní rada litoměřické diecéze, biskupský notář českobudějovický. Zemřel v Praze, pohřben byl ve Zlatníkách u Prahy. Do rakve byl podle svého přání oblečen do dominikánského hábitu.
Václav Rokos 1822-04-1919. dubna 1822 Děkan v Netolicích a okrskový vikář.
J.M. can. Josef Pingas 1822-08-2424. srpna 1822 Rodák z východočeských Častolovic. Děkan českobudějovické katedrální kapituly.
Norbert Horný 1822-10-2222. října 1822 Farář v Kardašově Řečici.
Josef Nagl 1822-11-2222. listopadu 1822 Někdejší profesor církevních dějin a kanonického práva v českobudějovickém kněžském semináři. Od roku 1810 až do své smrti působil jako farář v Němčicích u Netolic.
Josef Hostovský 1823-01-1212. ledna 1823 Lokalista v Budislavicích.
Benedikt od sv. Jana Gürtler, OAD 1823-03-2727. března 1823 Bosý augustinián, kněz. Převor konventu bosých augustiniánů ve Lnářích.
Jan Wincenc Ruth 1823-06-1616. června 1823 Děkan v Kamenici nad Lipou.
Vojtěch Kareš 1824-08-2525. srpna 1824 Farář ve Vlachově Březí. Obdivovatel díla Bernarda Bolzana a účastník národního obrození.
Karel Rzidký 1825-03-2525. března 1825 Děkan v Písku.
Gandulf z Hluboké, OFMCap. 1826-01-1717. ledna 1826 Kapucín. Lokalista v Hlavňovicích.
Damián z Hořic, OFMCap. 1826-05-1313. května 1826 Kapucín. Farář v Budislavicích.
Jiljí Wesselý 1826-10-011. října 1826 Děkan v Domažlicích.
Ananiáš z Českých Budějovic, OFMCap. 1827-03-2424. března 1827 Kapucín. Lokalista v Pěkné.
Isidor Teutschmann, O.Cist. 1827-03-2424. března 1827 Cisterciák. Opat ve Vyšším Brodě.
Alexander Midlil, O.Cist. 1827-08-088. srpna 1827 Vyšebrodský cisterciák, kaplan v Dolním Dvořišti.
Vojtěch Nechyba 1827-08-2727. srpna 1827 Farář v Kasejovicích.
František Holý 1827-09-2424. září 1827 Farář ve Volyni.
Václav Hronek 1828-02-055. února 1828 Rodák z Hluboké nad Vltavou. Farář v Nákří, předtím katecheta ve Vodňanech. Zemřel na zápal plic.
Eugen František Michael Pauernepl, O.Cist. 1828-05-1818. května 1828 Vyšebrodský cisterciák, emeritní farář v Horním Dvořišti, na odpočinku ve vyšebrodském klášteře.
prel. Václav Šembera 1828-11-011. listopadu 1828 Rodák z Blatné. Někdejší profesor církevních dějin a kanonického práva v českobudějovickém kněžském semináři. Posléze infulovaný prelát v Českém Krumlově.
Jan Evang. Hanykýř 1830-06-2626. června 1830 Někdejší farář v Malšicích, poté farář v Plané nad Lužnicí. Konzistorní rada českobudějovické diecéze. Vikář táborský.
Antonín Weenmann z Weinfeldu 1830-06-2727. června 1830 Děkan v Táboře, sekretář táborského vikariátu. Někdejší ředitel táborské hlavní školy. Nekrolog v Časopise katolického duchovenstva o něm říká, že byl "muž velmi vzdělaný a vážený."
Jan Wetterle de Lauro 1830-11-2222. listopadu 1830 Děkan ve Vodňanech.
Zachariáš Preitschopf, O.Cist. 1831-02-022. února 1831 Vyšebrodský cisterciák, kněz. Emeritní převor vyšebrodského kláštera.
Adolf Rosenkranz 1831-04-1313. dubna 1831 Farář v Hrobech. Biskupský notář.
J.M. can. Jakub Finger 1831-08-055. srpna 1831 Někdejší kaplan v Křemži a později v Ratibořských Horách. V letech 1801-1802 interkalární administrátor ve Věžné, poté byl lokalistou ve Frantolech. V letech 1806-1809 byl farářem v Hluboké nad Vltavou, v letech 1809-1829 farářem v Lomnici nad Lužnicí. V roce 1829 byl jmenován kanovníkem českobudějovické kapituly. Zbytek života prožil v Českých Budějovicích.
Osvald Hebler, OFMCap. 1832-02-1818. února 1832 Kapucín. Lokalista ve Slavkově. Jubilant kněžství.
Arnošt Papstmann, OSA 1832-05-3131. května 1832 Obutý augustinián. V letech 1781-1805 převor domažlického konventu.
Sperát Elgeth, OFMCap. 1833-02-2121. února 1833 Kapucín. Lokalista v Habarticích u Klatov.
Josef Vlastimil Kamarýt 1833-03-1919. března 1833 Rodák z Velešína. Duchovní správce na Klokotech u Tábora. Básník.
František Linhart 1834-01-055. ledna 1834 Kněz. Profesor kanonického práva na diecézním teologickém institutu v Českých Budějovicích.
Josef Watrovský 1834-04-022. dubna 1834 Farář v Březnici. Byl zavražděn na své faře zloději.
Malachiáš Lausegger, O.Cist. 1834-12-022. prosince 1834 Vyšebrodský cisterciák, lokalista v Přední Výtoni.
Řehoř Seipel, OFMCap. 1837-03-077. března 1837 Kapucín. Kněz v kapucínském konventu v Sušici. Historik řádové provincie.
Vavřinec Maschek 1837-09-2727. září 1837 Děkan v Písku. Assesor českobudějovické konzistoře.
Josef Jiljí Schön 1838-02-022. února 1838 Kněz. Prefekt gymnázia v Písku.
Řehoř František Zigenbauer, O.Praem. 1838-12-1313. prosince 1838 Strahovský premonstrát, rodák pražský. Někdejší farář v Sepekově. Pohřben v Praze na Malostranském hřbitově v Košířích.
J.M. can. Johann Anton Klink 1839-05-1313. května 1839 Kanovník českobudějovické katedrální kapituly.
Mikuláš Töpper 1839-07-088. července 1839 Děkan v Kašperských Horách. Dlouholetý okrskový vikář a sekretář klatovského arcikněžství. Pohřben v Kašperských Horách v hrobce pod kaplí sv. Anny na místním hřbitově.
František Xaver Maxmilián Millauer, O.Cist. 1840-06-1414. června 1840 Vyšebrodský cisterciák. Kurát českobudějovické vojenské posádky.
Willibald Swoboda, O.Cist. 1841-05-033. května 1841 Vyšebrodský cisterciák. Farář ve Střížově.
Matěj Vopálecký 1841-10-044. října 1841 Lokalista v Prádle.
Vincenc Hörner 1841-11-1717. listopadu 1841 Rodák z Počátek. Kněz českobudějovické diecéze.
J.M. can. Jiljí Augustin Filek 1842-01-2020. ledna 1842 Rodák z Třeboně. Někdejší děkan v Chýnově, posléze kanovník českobudějovické kapituly.
Josef Kraus 1842-03-2828. března 1842 Farář v Netolicích.
Abel Österreicher, OFMCap. 1842-04-1616. dubna 1842 Kapucín, kněz v konventu v Horšovském Týně, interkalární administrátor horšovskotýnské farnosti.
Vojtěch Benedikt Juhn 1843-11-2828. listopadu 1843 Infulovaný probošt v Jindřichově Hradci.
Adam Fialka 1843-12-1717. prosince 1843 Děkan v Sušici, okrskový vikář sušického vikariátu. Biskupský notář.
Jan Kratochvíle 1844-01-044. ledna 1844 Farář v Kamenném Újezdě.
J.M. can. Jan Geith 1844-07-077. července 1844 Někdejší kaplan v Prachaticích. Později působil jako vikarista při českobudějovické katedrále a jako sekretář diecézní konzistoře. V roce 1820 byl jmenován kanovníkem českobudějovické kapituly.
František Josef Sláma-Bojenický 1844-08-055. srpna 1844 Teologii studoval summa cum laude v Litoměřicích, kněžsky sloužil nejprve jako zámecký kaplan na Zelené Hoře u Nepomuku. V letech 1818-1825 byl kaplanem v Prachaticích. Zde se mimo jiné věnoval studiu archivů a lokální historiografii. V závěru svého prachatického působení zorganizoval finanční sbírku pro oběti zhoubného požáru města. Následně byl ustanoven zámeckým kaplanem na Orlíku. V letech 1832-1841 byl farářem v Chrašticích a svůj život završil jako děkan v Bechyni. Psal drobné příspěvky do různých časopisů. Vydal též velký spis Obraz minulosti starožitného města Prachatic. Výnos z této publikace věnoval na podporu chudých. Zemřel během léčby plicní choroby v Mariánských Lázních a tamtéž je i pohřben.
Josef Matulka 1845-09-099. září 1845 Děkan v Táboře.
Mons. Arnošt Konstantin Růžička 1845-03-1818. března 1845 Diecézní biskup českobudějovický.
Václav Krčma 1846-09-1313. září 1846 Farář v Křakově, předtím v Horšovském Týně (tehdy farnosti českobudějovické diecéze). Okrskový vikář a okresní školdozorce.
Florin Czipp, OFMCap. 1846-02-033. února 1846 Kapucín. Kněz v kapucínském klášteře v Sušici.
PhDr. Antonín Liška, O.Praem. 1847-04-1616. dubna 1847 Strahovský premonstrát, kněz. Překladatel Homérových spisů do češtiny. Po vysvěcení na kněze byl nějaký čas kaplanem v Jihlavě u sv. Jakuba. V letech 1819-1826 působil jako pedagog na gymnáziu v Jindřichově Hradci.
Antonín Vitoušek 1847-06-2424. června 1847 Někdejší lokalista v Budislavicích. Koncem života působil v Sudoměřicích u Bechyně.
František Slavíček 1848-02-2727. února 1848 Farář v Dlažově u Klatov. Katechetik, biblista a překladatel.
Alois Schiller, O.Cist. 1848-08-088. srpna 1848 Vyšebrodský cisterciák. Farář ve Vyšším Brodě. Osobní děkan.
J.M. can. Karel Halík 1849-08-2626. srpna 1849 V letech 1813-1840 farář na Choustníku, poté působil v Kardašově Řečici. Probošt katedrální kapituly v Českých Budějovicích.
Mons. Josef Ondřej Lindauer 1850-06-055. června 1850 Diecézní biskup českobudějovický.
Augustin od Nejsvětější Trojice Wöber, OAD 1850-06-2626. června 1850 Bosý augustinián, kněz. Převor konventu bosých augustiniánů ve Lnářích.
Václav Pohan 1850-07-2525. července 1850 Někdejší duchovní správce v Plané nad Lužnicí. Později působil v pražské arcidiecézi.
Václav Renner 1851-02-1010. února 1851 Farář v Olešnici u Trhových Svinů.
Jan Hřebeský 1851-02-1414. února 1851 Kněz-katecheta v Jindřichově Hradci.
Jan Mařík 1851-03-1212. března 1851 Kněz. Prefekt českobudějovického kněžského semináře.
František Rull 1852-01-2626. ledna 1852 Lokalista v Pohnání.
Josef Šmidinger 1852-02-022. února 1852 Rodák ze Strakonic. Dne 25. července 1833 přijal kněžské svěcení, ze zdravotních důvodů však nenastoupil do běžné duchovní správy. Působil v rodných Strakonicích jako učitel na hlavní škole a v duchovní správě pouze vypomáhal. Věnoval se šíření českojazyčných knih. Na sklonku života odešel do pražské arcidiecéze a sloužil jako výpomocný duchovní v Hostomicích pod Brdy. Zemřel ve věku nedožitých 51 let.
Josef Autěcha 1852-02-066. února 1852 Kněz českobudějovické diecéze na odpočinku v Českých Budějovicích.
Isidor Dittrich, O.Cist. 1852-03-033. března 1852 Vyšebrodský cisterciák, kněz.
Antonín Wolf 1852-05-2121. května 1852 Kněz českobudějovické diecéze na odpočinku ve Vodňanech.
Jan Kalbatsch 1852-06-1818. června 1852 Emeritní farář v Kovářově.
Matěj Honetschläger 1852-06-2222. června 1852 Kněz. Ředitel hlavní školy v Březnici.
Augustin Seiler, O.Cist. 1852-12-044. prosince 1852 Vyšebrodský cisterciák, farář v Boršově nad Vltavou.
Johann Steinko 1852-12-066. prosince 1852 Někdejší kaplan v Polné na Šumavě. Později farář na Dobré Vodě u Sušice. Pohřben v Polné na Šumavě.
J.M. can. ThDr. Jan Körner 1853-02-1111. února 1853 Profesor novozákonní biblistiky v českobudějovickém kněžském semináři. Kanovník českobudějovické kapituly.
Dionýsius Višnovský, O.Cist. 1853-02-1212. února 1853 Vyšebrodský cisterciák. Farář v Rychnově u Nových Hradů.
František Vojtěch Novotný 1853-04-1717. dubna 1853 Farář v Hůrkách.
Jakob Kellner, SchP 1853-05-1717. května 1853 Piarista, kněz. Prefekt českobudějovického gymnázia.
Václav Emmanuel de Angelis 1853-09-1616. září 1853 Rodák ze Sušice. Po kněžském svěcení působil postupně jako kaplan v Nezamyslicích u Horažďovic a v Katovicích. Od roku 1806 byl vikaristou při českobudějovické katedrále. V roce 1811 byl jmenován sekretářem diecézní konzistoře a zároveň působil jako biskupský ceremonář. V roce 1827 se stal kanovníkem českobudějovické kapituly.
Antonín Havlíček 1854-04-1616. dubna 1854 Rodák z Bavorova. Farář v Kasejovicích.
Karl Stiasny 1854-07-099. července 1854 Kněz českobudějovické diecéze, rodák z Prachatic. V Prachaticích též pohřben.
Yvo Pascher, O.Cist. 1854-12-099. prosince 1854 Vyšebrodský cisterciák. Farář v Rožmberku nad Vltavou.
Josef Havelec 1854-12-1313. prosince 1854 Někdejší kaplan v Kovářově. Později působil v pražské arcidiecézi.
ThDr. Emmanuel Davídek, O.Cist. 1856-01-1919. ledna 1856 Vyšebrodský cisterciák, kněz. Profesor dogmatické teologie v českobudějovickém kněžském semináři.
Benedikt od sv. Zuzany Holý, OAD 1856-04-011. dubna 1856 Bosý augustinián, kněz. Převor konventu bosých augustiniánů ve Lnářích.
Karel Formánek, OFMCap. 1856-06-1212. června 1856 Kapucín, kněz. Člen kapucínské komunity v konventu v Horšovském Týně.
MUDr. Josef Procházka-Devítský 1856-06-1818. června 1856 Kněz a lékař. Narodil se, působil i zemřel v Jindřichově Hradci. Překladatel z němčiny, autor vlastivědné literatury.
Šimon Bernard Vrána 1856-10-055. října 1856 Na kněze vysvěcen 19. srpna 1810. Dlouholetý farář v Mirovicích. Přispivatel Jungmannova Slovníku.
František Sviták 1856-11-2525. listopadu 1856 Od roku 1829 byl kaplanem v Hrobech. Od roku 1831 tamtéž farářem. Biskupský notář a okrskový vikář.
Jan Faehnrich 1857-01-2828. ledna 1857 Farář ve Starém Rožmitále.
J.M. can. Josef Leeb 1857-01-2828. ledna 1857 Děkan českobudějovické katedrální kapituly, v roce 1848 se krátce zapojil do politiky jako poslanec Říšského sněmu, v roce 1849 již v politice nepůsobil.
Jan Krbec 1857-04-2727. dubna 1857 Na kněze vysvěcen v roce 1815. Někdejší kaplan v Blatné. Od roku 1820 působil v pražské arcidiecézi, kde vystřídal několik venkovských farností, od roku 1829 působil jako zpovědník v katedrále sv. Víta na Hradčanech. Zároveň byl ředitelem hradčanské kněžské káznice v bývalém klášteře u sv. Jiří.
Josef Štěpán Claudius 1857-05-2020. května 1857 Kněz. Archivář v Jindřichově Hradci. Literát.
Matěj od sv. Václava Jana, OAD 1857-07-2626. července 1857 Bosý augustinián, kněz. Převor konventu bosých augustiniánů ve Lnářích.
Valentin Schopper, O.Cist. 1857-08-055. srpna 1857 Cisterciák. Opat ve Vyšším Brodě.
Václav Boháček 1858-01-022. ledna 1858 Farář v Kardašově Řečici.
Mons. Vojtěch Lidmanský 1858-07-2323. července 1858 Někdejší vikář českobudějovické katedrály a sekretář konzistoře. Později biskup v Klagenfurtu.
J.M. can. Václav Blažek 1859-02-1212. února 1859 Kanovník-kustod českobudějovické kapituly. Farář v Žumberku a později ve Velešíně.
Ferdinand Anthofner, O.Cist. 1859-05-2222. května 1859 Vyšebrodský cisterciák, kněz. Prefekt českobudějovického gymnázia.
Jakub Trčka 1860-02-1010. února 1860 Někdejší kaplan v Nové Včelnici, v letech 1835-1850 lokalista v Budislavicích. Po roce 1850 působil opět v Nové Včelnici.
Jan Hruška 1860-06-044. června 1860 Farář v Kájově.
Vojtěch Pöschl 1861-01-033. ledna 1861 Děkan v Táboře. Zemřel poté, co byl během bohoslužeb raněn mrtvicí přímo u oltáře.
J.M. can. ThDr. Michael Schönbeck 1861-01-2424. ledna 1861 Děkan katedrální kapituly, někdejší kaplan v Kaplici a pak ve Svatém Janu nad Malší.
Jan Weiss 1862-07-022. července 1862 Někdejší kaplan v Chýnově a pak ve Vimperku. Spirituál českobudějovického kněžského semináře.
J.M. can. ThDr. Václav Vilém Václavíček 1862-09-1919. září 1862 Rodák z Choustníka. Někdejší kaplan v Plané nad Lužnicí, později působil v pražské arcidiecézi. Autor několika teologických spisů. Probošt pražské svatovítské kapituly. V letech 1829-1830 redigoval Časopis katolického duchovenstva. Posléze arcibiskup v ukrajinském Lvově.
J.M. can. Jan Schreglich 1862-11-1919. listopadu 1862 Rodák českobudějovický. Po kněžském svěcení byl kaplanem v Nové Bystřici. Od roku 1826 se stal protokolistou a expeditorem českobudějovické konzistoře. Dne 24. září 1849 byl jmenován generálním vikářem diecéze a s účinností od téhož dne také kanovníkem katedrální kapituly. V roce 1850 byl úřadu generálního vikáře zproštěn. Zbytek života prožil jako infulovaný prelát v Českém Krumlově. Zároveň byl vikářem českokrumlovského vikariátu a okresním školdozorcem.
Petr Matěj Tříska, OAD 1862-11-2626. listopadu 1862 Člen řádu bosých augustiniánů, kněz a novicmistr v klášteře ve Lnářích. Konventní kronikář. Zakladatel lnářské farní knihovny. Včelař.
Karel Blažek, O.Cist. 1862-12-1616. prosince 1862 Vyšebrodský cisterciák. Farář ve Střížově.
Matěj Drexler 1862-12-2121. prosince 1862 V letech 1816-1821 farář ve Skočicích, poté do roku 1926 farář ve Věžné. Poté až do své smrti spravoval farnost na Hosíně.
František Vojta 1863-02-088. února 1863 Farář v Netolicích. Biskupský notář.
Mořic Čakerl, O.Cist. 1863-02-1212. února 1863 Vyšebrodský cisterciák. Farář v Přídolí.
Jakob Lenz 1863-08-1515. srpna 1863 Někdejší zámecký kaplan v Čečovicích (farnost Vrčeň).
Vojtěch Václav Maršálek 1863-11-1616. listopadu 1863 Děkan v Kamenici nad Lipou, biskupský vikář.
J.M. can. Prokop Knirsch 1864-01-1212. ledna 1864 Kanovník senior českobudějovické katedrální kapituly. Konzistorní rada.
František Vojta 1864-02-088. února 1864 Děkan v Netolicích, biskupský notář.
Emanuel Aschwitz 1864-06-044. června 1864 Farář ve Vlachově Březí.
Bernard Christelbauer 1864-12-1717. prosince 1864 Po kněžském svěcení působil jako kaplan postupně v Borotíně, Kunžaku a Hlavňovicích. Poté byl lokalistou v Bubovicích a následně farářem ve Strmilově. Od roku 1858 byl děkanem v Kardašově Řečici.
Vít Cíza 1864-12-3131. prosince 1864 Farář v Albrechticích nad Vltavou. Iniciátor vzniku tamního unikátního hřbitova s kapličkami.
Emanuel Walter 1865-03-1212. března 1865 Děkan v Sušici.
J.M. can. František Jechl 1865-05-077. května 1865 Kanovník českobudějovické kapituly. Prefekt kněžského semináře.
Karel Ctibor 1865-05-2020. května 1865 Někdejší kaplan v Kamenici nad Lipou. Zde byl v únoru 1864 jmenován děkanem, již v květnu následujícího roku však zemřel.
J.M. can. ThDr. Franz Nitsch 1865-06-1818. června 1865 Někdejší kaplan v Kašperských Horách, poté vyučoval dogmatiku v českobudějovickém kněžském semináři. Od roku 1859 kanovník českobudějovické katedrální kapituly.
Tomáš Žemlička 1865-11-2121. listopadu 1865 Kněz českobudějovické diecéze. Pohřben v kněžském hrobě na hřbitově v Sedlici u Blatné.
Matěj Tinger 1865-12-088. prosince 1865 Děkan v Písku. Biskupský notář.
Jan Klenz 1866-01-022. ledna 1866 Farář ve Stráži nad Nežárkou.
František Felix 1866-06-077. června 1866 Děkan v Bechyni. Arcikněz.
Jiří Schweiner 1866-08-1515. srpna 1866 Někdejší kaplan v Římově.
Antonín Čechoslav Fikar 1866-08-2020. srpna 1866 Farář v Nadějkově. Svědomitý kněz a horlivý vlastenec. Na studiích vydržoval několik studentů ze své farnosti a působil na ně ve vlasteneckém duchu.
Gabriel Schneider 1867-02-1515. února 1867 Rodák z Křemže. Po kněžském svěcení byl ustanoven pro výpomoc ve farnostech Hosín, Ševětín a Kamenný Újezd. Od roku 1838 kaplan v Klenčí pod Čerchovem. Z jeho iniciativy v českobudějovické diecézi vznikla Kongregace Školských sester de Notre Dame, která si zřídila svůj mateřinec v Horažďovicích. P. Schneider byl horlivým katechetou a zpovědníkem. Jeho život zachytil ve dvoudílném životopise pozdější arcibiskup pražský Josef kardinál Beran.
Jan Marchal 1867-03-055. března 1867 Farář v Římově.
Josef Wozabule 1867-03-3131. března 1867 Rodák z Volyně, někdejší kaplan v Kovářově. Od roku 1865 farář v Cetorazi. Zemřel krátce po Mši svaté na záchvat mrtvice.
Jan Křtitel Fastr 1867-04-044. dubna 1867 Děkan v Domažlicích. Rodný bratr Jakuba Fastra, faráře v Klenčí p. Čerchovem.
Matěj Fröhlich 1867-12-2929. prosince 1867 Farář v Bělčicích.
J.M. can. Karel Alois Vinařický 1869-02-033. února 1869 V letech 1849-1859 děkan v Týně nad Vltavou. Činitel českého národního obrození. Básník, spisovatel a překladatel. V roce 1859 se stal kanovníkem kapituly v Praze na Vyšehradě. Spoluzakládal tzv. Dědictví sv. Prokopa, sdružení, které vydávalo teologické spisy v českém jazyce. Psal studie z oboru historie, a rovněž satiry, v nichž se vyrovnával s problémy své doby.
František Jaroslav Vacek-Kamenický 1869-03-2323. března 1869 Rodák z Kamenice nad Lipou. Někdejší kaplan v Březnici, později farář v Blovicích.
Vojtěch Šašek 1869-04-2525. dubna 1869 Někdejší farář v Dražicích. Od roku 1861 děkan v Táboře. Okrskový vikář táborského vikariátu.
Filip František Wobořil 1869-05-1111. května 1869 Kněz českobudějovické diecéze. Rodák z Mirovic.
František Toušek 1869-11-2929. listopadu 1869 Farář v Kamenném Újezdě. Biskupský notář.
Karel Císař 1870-04-055. dubna 1870 Děkan v Mirovicích.
Václav Čeněk Bendl-Stránický 1870-06-2727. června 1870 Rodák z Turnova v litoměřické diecézi. V roce 1860 přijal (ve věku 28 let) kněžské svěcení. Působil jako kaplan ve Volyni a zároveň byl ředitelem volyňské hlavní školy. Psal básně a překládal díla Puškina a Lermontova do češtiny. Přispíval do časopisu Blahověst, který vydával okruh autorů kolem probošta z pražského Vyšehradu, Václava Štulce. Pohřben je ve Volyni.
František Švůgr 1870-10-022. října 1870 Emeritní farář v Kasejovicích, osobní děkan.
Tomáš Vollgruber 1870-12-1212. prosince 1870 Farář v Křakově.
Josef Matěj Giskra, OSM 1871-02-2121. února 1871 Kněz v konventu servitů v Nových Hradech.
František Rudolf Bezděka 1871-03-1919. března 1871 Někdejší kaplan v Blatné, později katecheta v Písku. Národní buditel.
Vincenz Wortner 1871-04-1717. dubna 1871 Děkan v Prachaticích a okrskový vikář prachatického vikariátu. Čestný občan města Vimperka.
Jan Syka 1871-04-1818. dubna 1871 Rektor kněžského semináře v Českých Budějovicích.
František Paule 1871-04-2525. dubna 1871 Farář v Poběžovicích.
František Forst 1871-04-2626. dubna 1871 Vikarista českobudějovické katedrály.
Josef Ondřej Liboslav Rettig, SchP 1871-07-011. července 1871 Piarista. Syn Magdaleny Dobromily Rettigové. Na kněze byl vysvěcen v roce 1948 a poté působil jako pedagog na hlavní škole v Českých Budějovicích a následně jako rektor piaristické koleje v Nepomuku.
Josef Matějovic 1871-07-1313. července 1871 Farář v Tochovicích.
Josef Procházka 1871-08-1616. srpna 1871 Farář v Besednici.
Filip Schwamberger 1871-09-2020. září 1871 Farář v Žumberku u Trhových Svinů.
Tomáš Duchek 1871-10-099. října 1871 Kaplan v Písku.
Josef Kobler 1871-11-2626. listopadu 1871 Děkan v Klatovech. Biskupský notář, jubilant kněžství.
Jordán Hašek, O.Cist. 1871-12-2727. prosince 1871 Vyšebrodský cisterciák. Kaplan v Boršově nad Vltavou.
Josef Rambousek 1872-01-1717. ledna 1872 Farář v Jílovicích.
Josef Samisch 1872-01-3030. ledna 1872 Farář ve Stráži nad Nežárkou.
Mons. Rudolf Pfeiffer 1872-01-3131. ledna 1872 Někdejší zámecký kaplan ve Lčovicích (farnost Malenice), později farář v Kotouni. Od roku 1863 kanovník českobudějovické katedrální kapituly, papežský komoří.
Josef Balzar 1872-02-1616. února 1872 Farář v Pohoří na Šumavě. Osobní děkan.
Matěj Čádek 1872-02-2828. února 1872 Emeritní farář v Nové Včelnici.
Arnošt Schönauer, O.Cist. 1872-03-077. března 1872 Vyšebrodský cisterciák, kněz. Správce řádového statku v Komařicích.
Antonín Dušek 1872-04-011. dubna 1872 Farář v Chelčicích.
Emmanuel Kreuzer 1872-04-1313. dubna 1872 Kněz českobudějovické diecéze.
Filip Mohapl, OFMConv. 1872-08-099. srpna 1872 Minorita, kněz. Kvardián řádového konventu v Českém Krumlově.
Gotthard Holubař, O.Praem. 1872-08-1717. srpna 1872 Strahovský premonstrát. Děkan v Milevsku.
Vácslav Veselský 1872-09-011. září 1872 Celkem 34 let působil jako farář v Bukovníku. V kronice farní školy v Bukovníku je uvedeno, že velmi dbal o povznesení úrovně místního školství. Zmíněna je též jeho dobrosrdečnost a starost o dobrý stav kostela.
Vojtěch Mugrauer 1872-09-033. září 1872 Farář ve Svérazi. Jubilant kněžství.
J.M. can. František Schölzel 1872-10-1616. října 1872 Kanovník českobudějovické katedrální kapituly.
Tomáš Šebestl 1872-10-2222. října 1872 Diecézní kněz na odpočinku, bývalý farář ve Lštění.
Antonín Krejčí 1872-10-2929. října 1872 Farář na Folmavě.
Antonín Gregora 1872-11-1212. listopadu 1872 Děkan v Trhových Svinech.
Antonín Löw 1873-01-077. ledna 1873 Farář v Rabí.
Karel Blatenský 1873-01-088. ledna 1873 Farář v Bílé Hůrce.
František Kvíčala 1873-01-1414. ledna 1873 Farář v Hradešicích.
Michaël Holba, O.Cist. 1873-01-2323. ledna 1873 Vyšebrodský cisterciák, kněz. Emeritní farář. Biskupský notář.
Ignác Tloušť 1873-02-044. února 1873 Farář v Předslavicích, jubilant kněžství.
Jiří Souček 1873-02-055. února 1873 Emeritní děkan v Černovicích.
Norbert Peyša 1873-02-1818. února 1873 Farář na Dobré Vodě u Českých Budějovic. Konzistorní rada a biskupský notář.
Jan Kundrát 1873-03-1111. března 1873 Farář v Klenčí pod Čerchovem.
František Weselý 1873-03-2323. března 1873 Farář v Nemanicích u Domažlic.
Tomáš Bayerl 1873-03-2727. března 1873 Farář v Knížecích Pláních.
Matěj Sonnberger 1873-04-1010. dubna 1873 Emeritní farář v Horní Pěně. Jubilant kněžství.
Josef Zátka 1873-05-2020. května 1873 Infulovaný probošt v Jindřichově Hradci.
František Buděšínský 1873-06-1515. června 1873 Lokalista v Těchonicích. Osobní farář, jubilant kněžství.
Matěj Emmer 1873-06-1515. června 1873 Emeritní farář v Těchnici (někdejší farnost, jejíž území je dnes zatopeno Orlickou přehradní nádrží).
Vácslav Zloch 1873-06-2020. června 1873 Kaplan v Jiníně.
Vácslav Dušek 1873-07-011. července 1873 Farář v Hořepníku. Osobní děkan a čestný biskupský konzistorní rada.
J.M. can. Tomáš Johánek 1873-07-011. července 1873 Čestný kanovník českobudějovické katedrální kapituly. Farář v Bošilci. Senior diecézního presbyteria.
J.M. can. Vácslav Pavlovic 1873-07-044. července 1873 Čestný kanovník českobudějovické katedrální kapituly. Farář v Hojsově Stráži a arcikněz vimperský. Konzistorní rada.
Honorius Korecký, OFMConv. 1873-07-1414. července 1873 Minorita, kněz. Bývalý kvardián konventu minoritů v Českém Krumlově.
Sigismund Pohl 1873-07-1818. července 1873 Emeritní vikarista českobudějovické katedrály.
Josef Přibil 1873-07-2323. července 1873 Bývalý sídelní kaplan při poutním kostele na vrchu Kalvarii ve farnosti Čestice. Vojenský kurát v záloze.
Alois Bramberger 1873-07-2626. července 1873 Farář v Děpolticích u Klatov.
Jan Šebele 1873-09-033. září 1873 Farář v Suchdole nad Lužnicí.
František Klein 1873-09-1010. září 1873 Farář ve Švihově. Osobní děkan, jubilant kněžství.
Jakub Fastr 1874-01-1515. ledna 1874 Farář v Klenčí pod Čerchovem, později v Trhanově.
Václav Hanuss 1874-02-1919. února 1874 Děkan ve Vodňanech. Arcikněz.
František Guntermann 1874-06-066. června 1874 Farář ve Volyni.
Vojtěch Trnka 1874-09-2424. září 1874 Farář ve Štěkni.
Mons. ThDr. Karel Hanl 1874-10-077. října 1874 Od roku 1822 kanovník českobudějovické katedrální kapituly. V roce 1831 se stal biskupem v Hradci Králové.
Josef Balcar 1875-02-1616. února 1875 Farář v Pohoří. Narodil se 3. 5. 1803 v Rychnově nad Kněžnou. Po vysvěcení byl 6 let kaplanem v Jičíně, poté kaplanem ve Staňkově, kde byl nespokojen. První farářské místo nalezl v Černivsku, odkud v roce 1859 odešel do Pohoří u Mirovic. V roce 1864 zde nechal vystavět z vlastních zdrojů (7600 zlatých) novou farní budovu. Zemřel při mši svaté v pohořském kostele, kdy po svatém přijímání "klesl a víc k sobě nepřišel."
František Češka 1875-02-2727. února 1875 Farář v Chotovinách. Biskupský notář.
Jan Šťastný 1875-03-022. března 1875 Diecézní kněz na odpočinku. Někdejší kaplan v Žirovnici a pak ve Strmilově.
Viktorin Livora 1875-03-1111. března 1875 Farář v Poleni u Klatov. Osobní děkan.
Jan Kraušner 1875-03-1515. března 1875 Farář v Jiníně.
Jindřich Hausner 1875-06-2222. června 1875 Děkan v Blatné. Emeritní okrskový vikář. Konzistorní rada a emeritní okresní školdozorce.
František Vrzák 1875-07-2222. července 1875 Infulovaný probošt v Jindřichově Hradci.
Eusebius Breunl, OFMCap. 1875-08-066. srpna 1875 Kapucín. Kněz v konventu v Horšovském Týně.
Emanuel Kögler 1875-08-1414. srpna 1875 Kaplan ve Chvalšinách.
František Muchka 1875-08-2626. srpna 1875 Farář ve Velharticích.
Jan Vlasák 1875-08-3131. srpna 1875 Kaplan v Týně nad Vltavou.
Karel Kortus 1875-09-066. září 1875 Farář ve Velešíně.
Antonín Stranský 1875-09-1818. září 1875 Kněz českobudějovické diecéze na odpočinku.
Jan Mráz 1875-09-2828. září 1875 Novokněz českobudějovické diecéze (kněžské svěcení 18. července 1875), dosud bez ustanovení v duchovní správě.
Vácslav Špatný 1875-10-1010. října 1875 Farář ve Zlaté Koruně.
Josef Kollmann 1875-10-3131. října 1875 Děkan v Pelhřimově a biskupský notář.
Antonín Saska 1875-10-3131. října 1875 Farář v Horní Cerekvi.
Antonín Kovařík 1875-02-022. února 1875 Farář ve Křtěnově.
Jan Selibovský 1875-05-1010. května 1875 Kněz českobudějovické diecéze. Působil postupně v Jistebnici, Putimi a Malenicích.
Michal Beránek, O.Melit. 1875-12-1313. prosince 1875 Maltézský rytíř. Někdejší duchovní správce ve Strakonicích-Podsrpu.
Jakub Stifter 1875-12-2323. prosince 1875 Rodák z Horní Plané. Někdejší kaplan v Poběžovicích, později farář v Meclově. Zřejmě příbuzný spisovatele Adalberta Stiftera.
Reinerius Bedřich Kerišer, SchP 1876-01-055. ledna 1876 Piarista, kněz. Učitel na národní škole v Nepomuku.
Josef Čapek 1876-01-1515. ledna 1876 Někdejší kancelista českobudějovické konzistoře, posléze farář v Hodňově. Biskupský notář, sekretář vimperského vikariátu.
Jan Mls 1876-02-2323. února 1876 Farář ve Vlachově Březí.
Jan Wodička 1876-03-066. března 1876 Lokalista v Paračově.
František Rajský 1876-04-033. dubna 1876 Někdejší farář v Ševětíně. Jeho ševětínský nástupce, R.D. František Xaver Pinter jej nechal dožít u svých příbuzných ve Lhenicích u Prachatic.
Vojtěch Michálek 1876-05-2222. května 1876 Farář v Lišově.
Václav Řepiš 1876-06-1919. června 1876 Na kněze byl vysvěcen 1. srpna 1846. V duchovní správě působil postupně ve Štěkni a v Sedlici u Blatné. V letech 1852-1862 působil v USA, ale v důsledku tamní občanské války se na přechodnou dobu vrátil do Čech. V letech 1862-1865 byl výpomocným duchovním ve Vodňanech a Skočicích. Následně odplul opět do USA, kde pak působil až do konce života v krajanské duchovní správě. Bratranec R.D. Václava Mosteckého (viz r. 1885).
Vácslav Peschke 1876-08-2020. srpna 1876 Farář v Němčicích u Netolic.
Jan Hodina 1876-08-2929. srpna 1876 Osobní farář. Expozita v Kostelci.
Jan Bauerhansl 1876-09-2626. září 1876 Působil jako kaplan postupně v Českém Krumlově a Pelhřimově. K 1. červnu 1845 odešel na odpočinek.
Sebald Jaroslav Kinzl, OFMCap. 1876-09-2828. září 1876 Kapucín. Kněz v řádovém konventu v Horšovském Týně.
Matěj Hradecký 1877-03-044. března 1877 Kaplan ve Zbynicích.
František Grössl 1877-03-1111. března 1877 Farář v Korkusově Huti.
Šimon Mottl 1877-03-1414. března 1877 Děkan v Červené Řečici.
Jiří Kohout 1877-03-2323. března 1877 Farář ve Všerubech u Domažlic.
Hermann Dichtl 1877-04-088. dubna 1877 Někdejší vikář českobudějovické katedrály. V letech 1851-1866 působil v Praze u dvora odstoupivšího císaře Ferdinanda V. jako jeden z dvorních zpovědníků. V roce 1866 byl po určitých obtížích od dvora odstaven a zbytek života prožil jako zpovědník u sester boromejek v Praze-Řepích. Jubilant kněžství a čestný občan Českých Budějovic.
Vácslav Sládeček 1877-04-1818. dubna 1877 Farář v Červeném Dřevě (již neexistující obec v okrese Klatovy, zaniklá po roce 1950, byla zde samostatná farnost).
Matěj Iglauer 1877-05-077. května 1877 Rodák z Prachatic. Emeritní farář ve Vimperku, osobní děkan. Emeritní okrskový vikář a okresní školdozorce.
Jan Tomáš Nováček 1877-06-1111. června 1877 Farář ve Stráži nad Nežárkou, předtím kaplan v Kunžaku.
Vincenc Nader, O.Cist. 1877-07-1818. července 1877 Vyšebrodský cisterciák, kněz. Katecheta na německém gymnáziu v Českých Budějovicích.
Renatus Eberl, SchP 1877-08-022. srpna 1877 Piarista, kněz. Emeritovaný katecheta na německém gymnáziu v Českých Budějovicích.
Arnošt Nemastil 1877-08-099. srpna 1877 Někdejší kaplan v Netolicích, od roku 1875 farář v Husinci.
Josef Smetana 1877-09-2525. září 1877 Farář v Tochovicích.
Ondřej Puhrer 1877-10-077. října 1877 Někdejší kaplan na Folmavě, později lokalista v Jablonci. Posléze působil v západní části diecéze.
František Wiktora 1878-02-022. února 1878 Farář na Ktiši, osobní děkan. Jubilant kněžství.
Jakub Wimmer 1878-02-1717. února 1878 Někdejší kaplan v Českém Krumlově. Katecheta a profesor na německém gymnáziu v Českých Budějovicích.
J.M. can. Petr Schmidt 1878-02-1818. února 1878 Farář v Horní Vltavici. Čestný kanovník českobudějovické katedrální kapituly a osobní děkan. Biskupský notář.
Jan Dorotka 1878-03-1313. března 1878 Kooperátor v Třeboni.
Petr Rozporka 1878-03-1818. března 1878 Diecézní kněz na odpočinku. Někdejší kaplan v Trhových Svinech.
Jan Škopek 1878-03-3030. března 1878 Farář v Zahájí. Arcikněz a osobní děkan.
Kašpar Kamisch 1878-04-044. dubna 1878 Emeritní farář v Dolní Vltavici. Osobní děkan a biskupský notář.
Jan Matschl 1878-04-2020. dubna 1878 Farář v Kájově.
Vácslav Šavel 1878-05-1111. května 1878 Někdejší kaplan v Hradešicích. Později farář v Kolovči. Osobní děkan.
Martin Zátka 1878-05-1313. května 1878 Farář ve Strmilově.
Josef Tichý 1878-05-1919. května 1878 Farář v Měčíně u Klatov.
Vojtěch Karel Kramer, OSA 1878-05-2424. května 1878 Obutý augustinián. Převor konventu v Domažlicích. Biskupský notář. Velmi podporoval chudé, v Domažlicích byl všeobecně respektovanou a oblíbenou osobností.
Jan Turner 1878-07-044. července 1878 Infulovaný probošt v Jindřichově Hradci.
Pavel Klecan, OFMCap. 1878-09-2121. září 1878 Kapucín, kněz v kapucínském konventu v Sušici.
Ondřej Mašek 1878-12-033. prosince 1878 Farář v Bělčicích.
Jakub Líbl 1878-12-2525. prosince 1878 Farář v Zachotíně.
František Sixl 1879-02-077. února 1879 Kooperátor v Borovanech.
Martin Reisner 1879-02-2121. února 1879 Kaplan v Pacově.
Jan Špitalský 1879-03-1313. března 1879 Rodák z Třeboně. Farář v Borovanech, konzistorní rada. Okrskový vikář vikariátu Nové Hrady.
Jan Chrašťanský 1879-03-1616. března 1879 Farář v Modré Hůrce.
Kristián Jiří Rubner, OFMCap. 1879-03-1818. března 1879 Kapucín, kněz. Člen kapucínského konventu v Horšovském Týně. Sloužil především jako zpovědník. V nekrologu řádu kapucínů uváděn pouze jako Rubner, v Ordinariátním listu Českobudějovické diecéze však jako Rubnerwasch.
Vojtěch Hron, O.Praem. 1879-03-2727. března 1879 Strahovský premonstrát. Někdejší farář ve Velké Chyšce a okrskový vikář někdejšího pacovského vikariátu. V závěru života opat strahovské premonstrátské kanonie. Konzistorní rada českobudějovické diecéze.
Otomar Vítek, O.Praem. 1879-04-1010. dubna 1879 Strahovský premonstrát. Kněz-katecheta v Pelhřimově.
J.M. can. Vojtěch Plattner 1879-04-1616. dubna 1879 Farář v Nové Bystřici. Čestný kanovník českobudějovické kapituly. Arcikněz jindřichohradecký.
František Dobromil Kamarýt 1879-04-3030. dubna 1879 Duchovní správce v Kaplici. Arcikněz a osobní děkan.
Jan Wotawa 1879-05-033. května 1879 Farář v Katovicích, osobní děkan.
Michal Tragl 1879-05-2121. května 1879 Někdejší lokalista v Hůrkách, později farář v Hojsově Stráži. Od r. 1877 na odpočinku.
Jakub Kubašta 1879-05-3030. května 1879 Farář v Nalžovských Horách.
Josef Pravda 1879-06-022. června 1879 Administrátor v Pluhově Žďáru.
Karel Mařík 1879-06-1212. června 1879 Zámecký kaplan v Bratronicích (farnost Záboří u Blatné).
Filip Fragner 1879-06-2323. června 1879 Farář ve Svaté Maří.
Vojtěch Myška 1879-07-022. července 1879 Kněz českobudějovické diecéze. Ředitel vyšší dívčí školy v Písku. Vlastenec.
J.M. can. Franz Grosser 1879-07-055. července 1879 Děkan v Kašperských Horách. Kanovník českobudějovické katedrální kapituly.
Karel Markuzi 1879-08-2121. srpna 1879 Diecézní kněz na odpočinku. Někdejší lokalista na Křemešníku (farnost Pelhřimov).
Bernardin Spina, OFMCap. 1879-08-2222. srpna 1879 Kapucín. Kněz v kapucínském konventu v Sušici. Jubilant řeholních slibů.
Camillus Rang, OFM 1879-12-2323. prosince 1879 Františkán, kněz. Kvardián kláštera v Jindřichově Hradci.
Jan Mazanec 1879-12-2626. prosince 1879 Bývalý farář v Kunžaku.
Hugo Polák, O.Cist. 1880-01-022. ledna 1880 Vyšebrodský cisterciák. Farář v Horním Dvořišti, později podpřevor a magistr bratří konvršů ve vyšebrodském opatství.
František Kotalík 1880-01-2020. ledna 1880 Farář v Pohoří u Písku. Narodil se 17. 10. 1818 ve Veselíčku (kraj Táborský). V roce 1830 přišel do německé školy v Písku a poté tam studoval gymnázium. Následovala filosofická a teologická studia v Praze. Na kněze byl vysvěcen 22. 7. 1845 v Českých Budějovicích. Nejdřív byl kaplanem v Jiníně u Strakonic, od roku 1852 farním špitálním kaplanem v Čížové u Písku. 30. 5. 1872 byl v Hoříně prezentován od její jasnosti Anny kněžny z Lobkovic a Lichtenštejnu za faráře do Pohoří, kam se nastěhoval 10. 6. a o slavnosti sv. Petra a Pavla byl slavnostně instalován farářem a vikářem ze Starého Sedla Václavem Stropnickým.
Jan Nušl, OFM 1880-04-1111. dubna 1880 Františkán. Na kněze byl vysvěcen dne 6. prosince 1827. Kvardián františkánského konventu v Bechyni.
Emmanuel Papír 1880-04-1414. dubna 1880 Rodák z Velešína. Jako kaplan působil postupně v Kaplici a v Římově. Poté vikarista českobudějovické katedrály. Od r. 1863 farář v Benešově nad Černou. Osobní děkan. Konzistorní rada, biskupský notář a okrskový vikář kaplický.
Gothard Tesarz, OFMCap. 1880-04-2828. dubna 1880 Kapucín, kněz v kapucínském konventu v Sušici. Konventní zpovědník.
ThDr. Augustin Svoboda 1880-05-088. května 1880 Děkan v Počátkách.
Karel Borromejský Hušek 1880-05-1010. května 1880 Někdejší farář v Mnichu. Osobní děkan.
Jan Daniel Rozsypal 1880-05-2929. května 1880 Rodák z Klatov. Někdejší kaplan ve Vlachově Březí a později ve Vimperku. Následně byl farářem v Pačejově.
Josef Diviš 1880-06-2121. června 1880 V letech 1866-1880 děkan v Písku. Biskupský notář.
Antonín Langweil 1880-07-2323. července 1880 Prvofarář v Hartvíkově.
Metoděj Jiří Urbánek, O.Praem. 1880-10-055. října 1880 Strahovský premonstrát. V duchovní správě působil v Sepekově a Smilových Horách. Později působil ve farnosti Úhonice v pražské arcidiecézi.
Karel Winter 1880-12-2727. prosince 1880 Farář v Petrovicích u Sušice, osobní děkan a biskupský notář.
prel. ThDr. JUDr. František Loberschiner 1881-01-3030. ledna 1881 Někdejší kaplan v Malontech. Později působil jako prelát v Českém Krumlově. Zároveň byl okrskovým vikářem českokrumlovského vikariátu. Konzistorní rada a assesor.
Karel Matějka 1881-04-3030. dubna 1881 Farář v Těchonicích.
Jan Mayer 1881-06-2929. června 1881 Farář v Rychnově u Nových Hradů. Osobní děkan.
Václav Bayer 1881-07-011. července 1881 Farář ve Vimperku, osobní děkan.
Valentin Černý 1881-07-1818. července 1881 Někdejší kaplan v Písku, později farář ve Strážově.
Jan Figner 1881-07-2929. července 1881 Farář v Dnešicích.
Jan Poustka 1881-09-066. září 1881 Farář v Chrašticích.
Václav Tomášek 1881-10-2020. října 1881 Farář ve Staších.
Josef Sigmond 1881-10-2828. října 1881 Někdejší lokalista ve Zbytinách.
Amandus Happl, OFM 1881-11-088. listopadu 1881 Františkán. Kněz v řádovém konventu v Jindřichově Hradci.
František Ryba 1882-04-077. dubna 1882 Farář ve Zdíkově a později ve Vodňanech.
Josef Paleček 1882-05-1818. května 1882 Někdejší farář v Neurazech.
Václav Polák 1882-05-1919. května 1882 Farář v Hlasivu.
Antonín Hrdlička 1882-06-1313. června 1882 Děkan v Kardašově Řečici, biskupský notář. Národní buditel.
J.M. can. ThDr. Vojtěch Mokrý 1882-10-033. října 1882 Probošt katedrální kapituly v Českých Budějovicích.
Jan Zátka 1882-12-3131. prosince 1882 Kněz-katecheta v Jindřichově Hradci.
Emanuel František Hrdlička, OSB 1882-02-066. února 1882 Emauzský benediktin. Někdejší prefekt gymnázia v Klatovech (Klatovy tehdy patřily do českobudějovické diecéze), později převor-administrátor Emauzského opatství v Praze. Pohřben v Praze na Vyšehradském hřbitově.
Augustin Straboch, OAD 1883-02-055. února 1883 Bosý augustinián, výpomocný duchovní v Horažďovicích.
František Fleischmann 1883-02-1919. února 1883 Farář v Železné Rudě, osobní děkan a arcikněz.
Mons. Jan Valerián Jirsík 1883-02-2323. února 1883 Diecézní biskup českobudějovický.
Jan Lopatko 1883-03-044. března 1883 Někdejší kaplan v Chyškách.
Josef Šulc 1883-03-1616. března 1883 Farář v Čížové. Okrskový vikář písecký a arcikněz strakonický. Konzistorní rada. Jubilant kněžství. Velký dobrodinec chudých lidí a vlastenec. Podporoval českojazyčnou literaturu a mezi farníky rozšiřoval české knihy. Zvelebil rovněž čížovský farní kostel.
Tomáš Kouba 1883-04-055. dubna 1883 Farář v Chanovicích.
Ignác Krýza 1883-04-1414. dubna 1883 Diecézní kněz na odpočinku. Někdejší kaplan v Lodhéřově.
František Příkosický 1883-05-1111. května 1883 Děkan ve Vřeskovicích.
František Rull 1883-08-077. srpna 1883 Rodák z Jindřichova Hradce. Někdejší kaplan v Chotovinách. Později se vrátil do svého rodného města jako katecheta a ředitel hlavní školy.
Vojtěch Nahmer 1883-09-066. září 1883 Farář ve Vlachově Březí.
František Boš 1883-10-1313. října 1883 Farář ve Starém Rožmitále.
Mons. ThDr. Karel Průcha 1883-10-2323. října 1883 Světící biskup pražský, titulární biskup v Joppe. Dne 21. května 1883 byl jmenován českobudějovickým biskupem, již 22. července téhož roku podal rezignaci, aniž do té doby biskupský úřad fakticky převzal (nebývá proto obvykle uváděn ve výčtu českobudějovických biskupů, protože nebyl nikdy intronizován). Jako důvod rezignace uváděl špatný zdravotní stav, trpěl totiž depresemi, které se stále zhoršovaly. V záchvatu šílenství nakonec spáchal sebevraždu skokem z okna pražského arcibiskupského paláce. Pohřben byl do hrobky kněží pražské arcidiecéze v Praze na Olšanských hřbitovech.
Franz Mardetschläger 1884-04-1818. dubna 1884 Někdejší lokalista ve Slavkově, kancelista českobudějovické konzistoře. Vedle kněžské služby se zabýval také regionální historií, vlastivědou a botanikou. Jeho historické dílo je důležité pro poznání prvních let existence českobudějovické diecéze. Na penzi dožil v Českém Krumlově a tamtéž je pohřben. Osobní děkan.
Josef Zikmund 1884-07-1414. července 1884 Diecézní kněz na odpočinku, bývalý kaplan v Pohorské Vsi.
František Lemberger 1884-08-2525. srpna 1884 Někdejší kaplan ve Velharticích. Farář v Kydlinách a sekretář klatovského vikariátu.
Václav Stropnický 1884-12-011. prosince 1884 Farář ve Starém Sedle.
František Xav. Částka, OSB 1885-03-2626. března 1885 Emauzský benediktin, někdejší profesor na gymnáziu v Klatovech, nad kterým tehdy měl jeho klášter patronát. V letech 1840-1871 opat emauzský, z toho poslední před předáním kláštera Beuronské benediktinské kongregaci. Víceředitel akademického gymnázia v Praze.
Jan Klaus 1885-05-1515. května 1885 Rodák z Kašperských Hor. Na kněze vysvěcen v roce 1843, začal působit jako kaplan v rodišti. Posléze kaplanoval postupně v Hamrech u Klatov, Železné Rudě, Prášilech a Hostouni. V letech 1858-1867 farář v Děpolticích u Klatov. V letech 1867-1874 farář v Hodňově. Následně až do smrti farářem v Terčí Vsi (dnes Pohorská Ves). Na tamním hřbitově byl třetí den po úmrtí pohřben.
Jakub Matěj Růžička 1885-06-022. června 1885 Vyučoval na gymnáziu v Klatovech. Později působil nějaký čas na Slovensku, po návratu do Čech působil jako ředitel gymnázia a výpomocný duchovní v Jindřichově Hradci. Byl horlivým vlastencem, mezi svými studenty požíval značné obliby. Založil několik nadací na podporu chudých studentů.
Václav Jiřík 1885-06-2020. června 1885 Farář v Bukovníku, osobní děkan.
Václav Mostecký 1885-06-2020. června 1885 Děkan ve Vodňanech. Bratranec R.D. Václava Řepiše (viz r. 1876).
Norbert Littmann, O.Cist. 1885-06-2626. června 1885 Vyšebrodský cisterciák. Někdejší kaplan v Rožmberku nad Vltavou. Administrátor v Dolním Dvořišti.
Václav Kordík 1885-07-055. července 1885 Farář na Mouřenci. Osobní děkan.
Petr Němec 1885-07-066. července 1885 Farář v Myslívě.
Antonín Maxa 1885-10-2525. října 1885 Farář ve Zbynicích. Člověk hluboké a upřímné zbožnosti, asketa a kajícník. Zemřel na zánět plic, který dostal poté, co pomáhal zdolávat požár v přifařené vsi Čejkovech. Bylo mu 40 let.
Matěj Petr 1885-12-1818. prosince 1885 Kaplan a katecheta v Sušici, od roku 1865 tamtéž děkanem. Strýc Václava Klementa Petra, zakladatele Kongregace bratří Nejsvětější Svátosti (petrinů).
Robert Haller, O.Cist. 1885-12-2222. prosince 1885 Vyšebrodský cisterciák, kněz. Hospodářský správce vyšebrodského opatství.
J.M. can. Josef Mašek 1886-02-088. února 1886 Čestný kanovník českobudějovické katedrální kapituly. Farář v Zálší a osobní děkan.
Matěj Rosswald 1886-02-1515. února 1886 Někdejší farář v Lažišti (1826-1864), posléze v Netolicích. Na odpočinku žil v Bavorově. Senior diecézního presbyteria.
Jan Mácha 1886-03-2727. března 1886 Přátelil se s Karlem Hynkem Máchou (nebyli příbuzní, jde o pouhou shodu jmen) a ještě coby bohoslovec jej doprovázel na části jeho cesty do Itálie (ovšem pouze v krátkém úseku v jižních Čechách). Na kněze byl vysvěcen v roce 1836. Působil pak jako fundatista ve Strunkovicích nad Blanicí a od roku 1865 byl děkanem v rodném Bavorově.
Martin Uchytil 1886-10-088. října 1886 Duchovní správce v Kardašově Řečici.
Josef Bumba 1887-01-1010. ledna 1887 Farář v Kamenném Újezdě.
Josef Rozsypal 1887-03-088. března 1887 Děkan v Mirovicích a okrskový vikář.
Mons. PhDr. Josef Alfons Šulák 1887-04-022. dubna 1887 Rodák pražský. Kněz českobudějovické diecéze (kněžské svěcení 16. 7. 1848). Působil jako vojenský duchovní, později vyučoval filosofii na univerzitě v Tübingen. Čestný konzistorní rada českobudějovické a bělehradské diecéze. Nositel bavorského královského řádu sv. Michaela 1. třídy a dalších vyznamenání.
František Noska 1887-04-2222. dubna 1887 Farář v Miroticích. Osobní děkan.
František Tůma 1887-05-088. května 1887 Kaplan na Ktiši.
Antonín Heinz 1887-06-1111. června 1887 Děkan ve Kdyni.
František Sommer 1887-06-1919. června 1887 Rodák z Jindřichova Hradce. Na kněze vysvěcen v r. 1824. Dlouholetý farář ve Lštění u Vimperka (1838-1886). Konzistorní rada. Jubilant kněžství. Dožil podle svého přání ve Lštění mezi svými farníky v prostých poměrech.
J.M. can. Jan Šavel 1887-10-022. října 1887 Kanovník katedrální kapituly. Děkan českobudějovický.
Jan Nep. Cori 1887-10-1313. října 1887 Vojenský kurát v Jindřichově Hradci ve výslužbě. Historik. Konzistorní rada českobudějovické diecéze.
Václav Papoušek 1887-10-1616. října 1887 Farář v Brloze.
Theodor Wetterschlager, O.Praem. 1887-10-1616. října 1887 Premonstrát schlägelské kanonie v Rakousku. Kněz. Působil v Cerhonicích u Písku jako správce premonstrátského řádového velkostatku a sloužil bohoslužby v kapli sv. Vavřince na místním zámečku.
Eberhard Wagner, O.Cist. 1887-11-055. listopadu 1887 Vyšebrodský cisterciák, administrátor v Rožmberku nad Vltavou. Osobní děkan.
Jakub Krejčí 1887-11-2525. listopadu 1887 Děkan v Mladé Vožici.
František Maruška 1887-12-1212. prosince 1887 Diecézní kněz nad odpočinku, bývalý farář ve Vacově.
German Bauer, OFMConv. 1887-12-1414. prosince 1887 Minorita, kněz. Někdejší kvardián řádového konventu v Českém Krumlově.
J.M. can. Emanuel Roth 1888-01-055. ledna 1888 Kanovník katedrální kapituly. V letech 1852-1860 farář v Polné na Šumavě, pak v Kájově.
Josef Fremund 1888-04-077. dubna 1888 Děkan v Netolicích.
Matěj Maschek 1888-05-044. května 1888 Emeritní vikarista při českobudějovické katedrále.
Vilém Platzer 1888-10-2727. října 1888 Infulovaný probošt v Jindřichově Hradci. Dobrodinec chudých a studentů.
Jan Matějček 1889-03-011. března 1889 Emeritní farář v Čachrově.
Petr Malý 1889-03-1111. března 1889 Někdejší kooperátor v Sudoměřicích u Bechyně. Od r. 1860 působil v krajanské duchovní správě v USA.
František Hraše 1889-03-1212. března 1889 Děkan v Pacově. Okrskový vikář.
Josef Toušek 1889-04-2525. dubna 1889 Někdejší farář v Klenčí pod Čerchovem. Od roku 1887 žil jako penzista ve Vráži u Písku.
Karel Kosobud 1889-05-055. května 1889 Farář v Soběnově.
Vojtěch Holý 1889-05-066. května 1889 Děkan v Pelhřimově.
František Pavlíček 1889-05-1414. května 1889 Farář v Malenicích.
Karel Boromejský Hájek 1889-06-011. června 1889 Kaplan v Domažlicích. Autor vlastivědných prací.
František Šmat 1889-07-011. července 1889 Duchovní správce řeholních sester v Horažďovicích.
František Mrazík 1889-08-2222. srpna 1889 Farář v Bělčicích.
Vojtěch Jambura, O.Melit. 1890-02-1515. února 1890 Maltézský rytíř. Děkan v Horažďovicích. Biskupský notář.
Václav Halek 1890-03-2020. března 1890 Farář v Benešově nad Černou.
František Hrabal 1890-04-022. dubna 1890 Farář v Mnichu.
Václav Mertl 1890-04-022. dubna 1890 Farář v Hrobech. Osobní děkan.
Jan Gabriel 1890-04-055. dubna 1890 Kněz-katecheta v Jindřichově Hradci.
Coelestin Sedláček 1890-05-022. května 1890 Kněz-katecheta v Přešticích.
Ludvík Pešek 1890-05-1414. května 1890 Diecézní kněz na odpočinku. Někdější kaplan ve Štěkni.
Honorát Povolný, OFM 1890-05-3131. května 1890 Františkán, kněz. V letech 1868-1874 působil v USA. Po návratu do vlasti byl ustanoven kvardiánem františkánského konventu v Jindřichově Hradci.
Josef Hyťha 1890-12-2828. prosince 1890 Farář v Kardašově Řečici.
Jan Nepomuk Galla, O.Melit. 1891-04-077. dubna 1891 Maltézský rytíř. V roce 1830 byl vysvěcen na kněze. Působil jako katecheta ve Strakonicích. Později se stal děkanem v Horažďovicích.
Bohumír Fuchs 1891-08-033. srpna 1891 Farář v Horní Plané. Okrskový vikář hornoplánského vikariátu. Biskupský notář.
Justin Jan Koblasa, O.Praem. 1891-09-044. září 1891 Strahovský premonstrát. Duchovní správce ve Smilových Horách.
Matěj Kubíček 1891-12-3131. prosince 1891 Někdejší kaplan v Bavorově, pak farář v Česticích.
Antonín Jenne 1892-02-011. února 1892 Farář v Budislavicích a později v Sudoměřicích u Bechyně.
František Šedivý 1892-02-022. února 1892 Duchovní správce v Kardašově Řečici.
Václav Bayer 1892-02-2828. února 1892 Farář v Rychnově nad Malší.
František Plech 1892-03-099. března 1892 Kaplan v Jarošově nad Nežárkou.
František Žlábek 1892-03-2626. března 1892 Děkan v Netolicích.
J.M. can. Johann Nepomuk Kubiček 1892-04-3030. dubna 1892 Někdejší kaplan v Sedlici, později farář v Čížové. Kanovník katedrální kapituly, někdejší okrskový vikář píseckého vikariátu a školský dozorce. Nějaký čas byl také předsedou diecézního církevního soudu. Autor pětisvazkového kursu hry na varhany. Zemřel na Dobré Vodě u Českých Budějovic.
J.M. can. František Daneš 1892-05-055. května 1892 Někdejší kaplan v Jiníně. Později působil jako domácí vychovatel u hrabat Dietrichsteinů. Čestný kanovník kapituly v Mikulově na Moravě. Od roku 1846 farář v Peruci v pražské arcidiecézi.
Josef Souhrada 1892-05-055. května 1892 Farář v Chudenicích. Biskupský notář.
Vojtěch Pakosta 1892-07-1111. července 1892 Rodák z Deštné u Jindřichova Hradce. Kněz, katecheta. Překladatel z polštiny a srbochorvatštiny, básník, beletrista. Působil převážně v pražské arcidiecézi. Závěr života prožil v Písku.
Antonín Fleischmann 1892-08-2525. srpna 1892 Kněz českobudějovické diecéze, rodák z Bavorova. Klasický filolog a publicista.
Mons. Antonín Luger 1892-09-066. září 1892 Farář v Nové Cerekvi, okrskový vikář pelhřimovský. Konzistorní rada.
Mons. Josef Jan Evang. Hais 1892-10-2727. října 1892 Někdejší kaplan v Blovicích a později rektor kněžského semináře v Českých Budějovicích. Od roku 1873 kanovník českobudějovické kapituly. V roce 1875 se stal biskupem v Hradci Králové. V hradecké diecézi zavedl řadu opatření proti diskriminaci Čechů tam, kde převažovalo německojazyčné obyvatelstvo. Rovněž zavedl češtinu jako druhý úřední jazyk diecézní konzistoře a pro české kněze zavedl exercicie v českém jazyce.
Matěj Laitl 1892-11-1818. listopadu 1892 V letech 1845-1858 farář v Běšinách, pak 1858-1872 farář ve Velharticích. Nakonec farář v Myšenci.
Václav Bezděka 1892-12-2727. prosince 1892 Diecézní kněz na odpočinku, bývalý farář na Dobrši.
Jan Truhlář 1893-02-011. února 1893 Kaplan v Netolicích.
František Holub 1893-02-099. února 1893 Farář v Myslívě.
Jan Král 1893-02-1515. února 1893 Někdejší fundatista na Klokotech u Tábora, později kaplan v Ratibořských Horách.
Matouš Švandrlík, O.Praem. 1893-02-1717. února 1893 Strahovský premonstrát. Farář v Hodušíně.
Julius Kroner, O.Cist. 1893-02-2323. února 1893 Vyšebrodský cisterciák, rodák z Horní Plané. Někdejší kaplan v Horní Stropnici. Emeritní ředitel gymnázia v Českých Budějovicích, profesor matematiky a fyziky. Čestný biskupský notář. V závěru života administrátor v Horním Dvořišti.
Václav Peřina 1893-03-055. března 1893 Diecézní kněz na odpočinku. Někdejší kaplan v Nezamyslicích u Horažďovic.
Matěj Kratochvíl 1893-03-1212. března 1893 Farář v Bukovníku.
Josef Klika 1893-03-3131. března 1893 Farář v Petrovicích u Sušice. Osobní děkan a biskupský notář.
Václav Roman Voříšek 1893-04-2323. dubna 1893 Rodák z Horažďovic. Někdejší kaplan v Římově a později v Žinkovech. Dožil na penzi v městečku Křivoklátě v pražské arcidiecézi.
Josef Vačkář 1893-05-1313. května 1893 Rodák ze Strunkovic nad Blanicí. Farář v Ševětíně.
Václav Pevný 1893-05-1818. května 1893 Farář ve Starém Sedle, pozdějším Orlíku nad Vltavou.
J.M. can. Josef Ctibor 1893-09-1414. září 1893 Kněz, katecheta v Písku. Čestný kanovník českobudějovické kapituly.
František Stuna 1894-02-044. února 1894 Někdejší vojenský kurát, později působil jako kaplan v Dlouhé Vsi a ve Vimperku. Od r. 1886 děkan v Klatovech.
František Taraba 1894-03-1414. března 1894 Farář v Lašovicích.
Filip Schneedorfer 1894-03-1717. března 1894 Děkan v Kaplici.
Tomáš Žlábek 1894-03-2525. března 1894 Děkan v Bavorově. Biskupský notář, sekretář vodňanského vikariátu.
Rajmund Patzelt, OFMCap. 1894-05-055. května 1894 Kapucín, kněz. Člen konventu kapucínů v Horšovském Týně. Provinční definitor.
Václav Ryčan, O.Melit. 1894-06-044. června 1894 Maltézský rytíř. Administrátor ve Strakonicích-Podsrpu.
Václav Kašpárek 1894-06-3030. června 1894 Farář v Sedlici u Blatné, osobní děkan.
František Soukup 1894-06-3030. června 1894 Farář ve Vacově. Okrskový vikář, osobní děkan a konzistorní rada.
prof. Karel Konrád 1894-11-033. listopadu 1894 V letech 1865-1867 kaplan v Rudolfově, v letech 1867-1870 kaplan v Lomnici nad Lužnicí. Následně působil jako katecheta v Táboře a v roce 1893 přešel do pražské arcidiecéze. Pochován v Praze na Vyšehradském hřbitově.
J.M. can. Matěj Vaňous 1894-12-1818. prosince 1894 Sídelní kanovník českobudějovické katedrální kapituly, konzistorní rada a assesor. Někdejší kooperátor v Sudoměřicích a kaplan v Bechyni.
Josef Lang 1895-01-3131. ledna 1895 Farář v Knížecích Pláních.
František Bronec 1895-02-033. února 1895 Farář v Malenicích.
Jan Pruner 1895-03-044. března 1895 Někdejší kancelista českobudějovické konzistoře. Později byl farářem ve Štěpánovicích a nakonec na Hosíně. Dožil na penzi v Českých Budějovicích.
Karel Papež 1895-03-1010. března 1895 Kaplan v Jindřichově Hradci.
Václav Schwuger 1895-03-2727. března 1895 Rodák z Kasejovic. Někdejší kaplan ve Kdyni, pak farář v Prostiboři.
Matěj Vlasák 1895-04-1818. dubna 1895 Farář v Dráchově a okrskový vikář soběslavského vikariátu.
Matěj Essl 1895-04-1919. dubna 1895 Někdejší kaplan ve Svérazu. Emeritní farář v Děpolticích. Biskupský notář.
Jiří Tauschek 1895-05-2121. května 1895 Diecézní kněz na odpočinku. Bývalý farář v Jablonci. Osobní děkan.
Augustin Kraml 1895-06-1919. června 1895 Někdejší kaplan v Bělčicích, pak v Kadově.
Jan Kubíček 1895-06-2424. června 1895 Farář ve Vitějovicích.
Josef Zemen 1895-07-077. července 1895 Farář ve Buděticích.
Jan Thurnvald 1895-07-2929. července 1895 Děkan v Sušici.
Damián Šimůnek 1895-08-099. srpna 1895 V letech 1864-1889 farář v Choustníku. Dožil v Dolním Bousově v litoměřické diecézi.
Jan Trajer 1895-10-1111. října 1895 Kněz. Archivář biskupského úřadu v Českých Budějovicích.
Eduard Květ 1895-11-2121. listopadu 1895 Emeritní farář v Plané nad Lužnicí, dožil na odpočinku v Táboře. Konzistorní rada a osobní děkan. Jubilant kněžství.
Odilo Stocklöw, O.Cist. 1896-01-1717. ledna 1896 Vyšebrodský cisterciák, kněz.
Josef Bastl, O.Melit. 1896-01-1818. ledna 1896 Maltézský rytíř. Děkan v Radomyšli.
Norbert Josef Irsigler, O.Cist. 1896-01-1919. ledna 1896 Vyšebrodský cisterciák. Farář v Rychnově u Nových Hradů.
J.M. can. Johann Jungbauer 1896-01-2121. ledna 1896 Rodák z Ondřejova na Šumavě. Jako kaplan působil postupně v Kašperských Horách a na Ktiši. Nějaký čas byl sekretářem někdejšího vikariátu Kašperské Hory. Následně byl farářem v Nicově u Stach. Osobní děkan a arcikněz, od roku 1890 čestný kanovník českobudějovické kapituly. Je pohřben ve Vimperku.
Hippolyt Randa 1896-03-2929. března 1896 Působil na různých místech na západě českobudějovické diecéze. Osobní farář.
Martin Voldřich 1896-04-2828. dubna 1896 Farář v Onšově.
Josef Fischbeck 1896-05-044. května 1896 Farář v Pohoří na Šumavě.
Josef Svoboda, SJ 1896-05-1010. května 1896 Původně kněz českobudějovické diecéze. Po vysvěcení působil jako kaplan v Albrechticích u Sušice. Později vstoupil do jezuitského řádu a působil v řádové koleji v Bohosudově (litoměřická diecéze).
Jan Randa 1896-05-2222. května 1896 Někdejší kaplan v Husinci. Později kaplan v Trhanově a v Domažlicích. Od září roku 1895 na odpočinku.
Jan Chochole 1896-06-1313. června 1896 Farář v Kraselově.
Richard Wohlrab 1896-06-2525. června 1896 Farář v Bělé nad Radbuzou.
Vojtěch Hajný 1896-07-1111. července 1896 Někdejší kaplan ve Staších. Kancelista českobudějovické konzistoře. Sekretář diecézního soudu pro manželské záležitosti.
Josef Landkammer 1896-08-088. srpna 1896 Děkan v Táboře. Čestný táborský měšťan.
Antonín Maňour 1896-09-033. září 1896 Kaplan v Chyškách.
ThDr. Emanuel Mardetschläger 1896-09-1010. září 1896 Kancelista českobudějovické konzistoře. Biskupský notář.
Mons. Kajetán Prchal 1896-10-066. října 1896 Někdejší kaplan ve Hvožďanech. Později působil jako zámecký kaplan v Kolodějích nad Lužnicí (farnost Týn nad Vltavou). Následně polní kurát v italském Udine a pak vojenský kaplan 2. třídy vojenského farního okrsku v Zadaru. Čestný papežský tajný kaplan a biskupský notář. V roce 1872 odešel na odpočinek a dožil v hornorakouském Schärdingu.
František Vlasák 1896-11-1111. listopadu 1896 Farář v Božejově.
František Xaver Pinter 1896-12-2020. prosince 1896 Rodák ze Lhenic. Kaplan a později farář v Ševětíně. V pozdější době přešel do litoměřické diecéze, kde byl ustanoven farářem v Chožově u Loun. Starší bratr R.D. Linharta Pintera, faráře ve Starém Rožmitále.
Ignác Paták 1897-01-066. ledna 1897 Děkan v Mirovicích.
Tomáš Masopust 1897-02-1111. února 1897 Někdejší kaplan ve Velešíně.
Jan Bakula 1897-02-2525. února 1897 Farář v Olešnici u Trhových Svinů, následně působil v Českém Krumlově.
Zeno Hoyer, O.Cist. 1897-06-2020. června 1897 Vyšebrodský cisterciák. Farář v Rožmitále na Šumavě.
ThDr. Václav Šimanko 1897-08-1111. srpna 1897 Po kněžském svěcení působil jako kaplan ve Vodňanech. Později působil při seminárním kostele sv. Anny v Českých Budějovicích. Zároveň od roku 1882 vyučoval dogmatiku a filosofickou propedeutiku v kněžském semináři. V roce 1885 byl navíc jmenován přísedícím diecézního církevního soudu. Od roku 1889 byl radou tohoto soudu pro záležitosti manželských kauz. Svou činnost u diecézního soudu završil jako soudní rada. Částečně působil rovněž na teologické fakultě v Praze.
Tomáš Zettl 1897-08-2121. srpna 1897 Diecézní kněz na odpočinku. Bývalý farář v Cetvinách.
František Fiala 1897-09-1717. září 1897 Diecézní kněz na odpočinku. Bývalý farář v Horní Pěně.
Jan Josef Jelen 1897-09-2828. září 1897 Prvoděkan v Kasejovicích, předtím farář v Kadově. Biskupský notář.
Gustav Kern, O.Cist. 1897-10-3131. října 1897 Vyšebrodský cisterciák. Administrátor v Rožmitále na Šumavě.
J.M. can. Franz Dichtl 1897-12-2222. prosince 1897 Kanovník českobudějovické kapituly. Farář ve Chvalšinách. Příbuzný R.D. Hermanna Dichtla, strýc R.D. Franze Dichtla mladšího (viz r. 1943).
Mons. ThDr. Petr Špelina 1897-12-2222. prosince 1897 Děkan českobudějovické katedrální kapituly. V letech 1885-1891 poslanec Říšské rady.
Václav Korál 1898-01-066. ledna 1898 Děkan v Týně nad Vltavou.
Mons. Josef Pekárek 1898-01-066. ledna 1898 Děkan v Blatné, okrskový vikář blatenského vikariátu. Papežský komoří, arcikněz.
Adolf Toberný, SchP 1898-01-066. ledna 1898 Piarista, kněz. Katecheta učitelského ústavu v Soběslavi.
Jakub Eremiáš 1898-01-2020. ledna 1898 Farář v Protivíně. Biskupský notář.
Karel Smetana 1898-02-2424. února 1898 Někdejší kaplan v Mladé Vožici. V letech 1883-1894 farář v Lukavci (ten tehdy patřil do královéhradecké diecéze, až od r. 1993 patří do diecéze českobudějovické). Na odpočinku dožil v Mladé Vožici.
Václav Vorel 1898-03-055. března 1898 Děkan v Bechyni a arcikněz táborský.
Vojtěch Thaller 1898-03-1010. března 1898 V letech 1873-1894 farář ve Vitěšovicích. Dožil na odpočinku v Českém Krumlově.
Placidus Karl Hammer, SchP 1898-03-2828. března 1898 Piarista, kněz. Ředitel lyceátního gymnázia v Českých Budějovicích.
Viktorin Fojtík 1898-04-1515. dubna 1898 Farář v Malšicích, osobní děkan.
František Jany 1898-06-2424. června 1898 Farář ve Slavkově.
Jan Wastl 1898-06-2929. června 1898 Farář v Záblatí, osobní děkan. Sekretář prachatického vikariátu.
Linhart Pinter 1898-10-2020. října 1898 Rodák ze Lhenic. Mladší bratr R.D. Františka Xavera Pintera. Farář ve Starém Rožmitále, biskupský vikář. Pohřben na farním hřbitově ve Starém Rožmitále v kněžském hrobě.
Petr Götz 1898-11-2828. listopadu 1898 Někdejší administrátor v Hartmanicích. Farář ve Strážově, okrskový vikář klatovského vikariátu.
Václav Pajda 1898-12-077. prosince 1898 Interkalární administrátor ve Starém Rožmitále.
Augustin Wrtilek 1898-12-2020. prosince 1898 Rodák z Českých Budějovic. V letech 1870-1877 farář na Kvildě. Arcikněz krumlovský, od r. 1877 farář v Dolní Vltavici. Osobní děkan. Okrskový vikář hornoplánského vikariátu a biskupský notář.
J.M. can. Jan Milostín Kratochvíle 1899-01-1010. ledna 1899 Někdejší kaplan ve Starém Sedle (později Orlík nad Vltavou). Biskupský notář a osobní děkan a arcikněz klatovský. Čestný kanovník českobudějovické kapituly a konzistorní rada. Od roku 1869 působil jako děkan v Blovicích (tehdy českobudějovická diecéze) a vikář nepomuckého vikariátu. Autor homiletických spisů.
František Tyl 1899-01-2727. ledna 1899 Kněz pražské arcidiecéze. Zámecký kaplan na Orlíku.
František Tyl 1899-02-011. února 1899 Rodák z Kunžaku. Farář v Jarošově nad Nežárkou. Sekretář jindřichohradeckého vikariátu a biskupský notář.
Norbert Procházka 1899-05-1111. května 1899 Farář ve Vřeskovicích.
J.M. can. František Jánský 1899-07-066. července 1899 Někdejší vícerektor kněžského semináře v Českých Budějovicích, později sekretář českobudějovické konzistoře. Od roku 1888 kanovník katedrální kapituly u sv. Mikuláše v Českých Budějovicích.
Josef Hejna 1899-08-088. srpna 1899 Farář v Drahově.
Karel Konrad 1899-08-2424. srpna 1899 Farář v Blížejově u Domažlic.
Karel Mráček 1899-09-2222. září 1899 Duchovní správce Školských sester de Notre Dame v Horažďovicích.
Jan Evang. Hulakovský 1899-10-066. října 1899 Kněz. Někdejší katecheta na Reálném gymnáziu v Táboře. Později působil v pražské arcidiecézi.
Placidus Blahusch, O.Cist. 1899-11-2525. listopadu 1899 Vyšebrodský cisterciák, někdejší kaplan v Rožmberku nad Vltavou, pak v letech 1852-1854 farář v Dolním Dvořišti, v letech 1854-1857 farář v Hořicích na Šumavě. Nějaký čas vyučoval na českobudějovickém gymnáziu. Od roku 1857 žil ve vyšebrodském klášteře, kde vykonával různé funkce (převor, sekretář opata, archivář a nakonec podpřevor).
dr. Josef Hoffmann 1899-12-2222. prosince 1899 Infulovaný probošt v Jindřichově Hradci.