Přeskočit na obsah

Chemické pokusy/Stanovení teploty tání

Z Wikiknih


Stanovení teploty tání
Chemikálie kyselina palmitová a Thiosíran sodný
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Teplota tání patří mezi základní vlastnosti látek. Je to teplota, při které látka přechází z pevného skupenství do kapalného. Stanovení teploty tání se používá k identifikaci látky a k ověření její čistoty.

  1. Ze skleněné trubičky vytáhneme tenkostěnnou kapiláru o vnitřním průměru asi 2 mm.
  2. Asi 6 cm dlouhou kapitáru na jednom konci zatavíme v plameni kahanu.
  3. Do ústí kapiláry nabereme menší množství jemně rozetřeného vzorku (pevné látky), jehož teplotu tání máme stanovit.
  4. Mírným poklepáváním pomáháme zkoumané látce, aby vklouzla na dno kapiláry a vytvořila souvislý sloupeček vysoký asi 4 mm.
  5. Následně kapiláru i s obsahem připevníme pomocí gumičky k teploměru tak, aby látka v kapiláře byla ve výši zásobníku náplně teploměru a teploměr s připevněnou kapilárou vložíme do držáku upevněného na stojanu.
  6. Upevněný teploměr s kapilárou vložíme do kádinky s vodou (vodní lázně) na keramické síťce a na žíhacím kruhu. Teploměr s kapilárou musí být ve vodní lázni umístěn tak, aby nebyl v kontaktu se stěnami ani dnem kádinky. Horní konec kapiláry musí zůstat nad hladinou vodní lázně.
  7. Na teploměru odečítáme vždy teplotu, při které vznikne v kapiláře hladina (meniskus) rozpuštěné látky.
  8. Celkem provedeme tři měření teploty tání a vypočítáme průměrnou hodnotu.