Přeskočit na obsah

Chemické pokusy/Elektrolýza vody

Z Wikiknih


Elektrolýza vody
Chemikálie destilovaná voda, síran sodný a kyselina sírová
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Při elektrolýze vody v prostředí elektrolytu (např. kyseliny sírové nebo síranu sodného) putují rozpuštěné ionty H+ ke katodě, kde dochází k jejich redukci na plynný vodík. Na anodě naopak dochází k tvorbě elementárního kyslíku z vody. Probíhající reakci můžeme zapsat:

2 H2O → 2 H2 + O2.
  1. V kádince připravíme roztok síranu sodného o koncentraci 1 mol/l.
  2. Ke stojanům upevníme pomocí držáků a svorek inertní elektrody, které ponoříme do kádinky. Elektrody by měly být alespoň do 1/3 své délky ponořeny v elektrolytu a nesmí se dotýkat stěn ani dna kádinky a ani sebe navzájem.
  3. Na elektrody připojíme obvod se zdrojem stejnosměrného elektrického napětí.
  4. Pozorujeme vývoj plynného vodíku na katodě a plynného kyslíku na anodě. Do oblasti katody můžeme přikápnout několik kapek pH indikátoru (pokud jsme jako elektrolyt použili síran sodný).